Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)

Bài thuyết trình "Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giả thiết thị trường hiệu quả, đặc điểm thị trường hiệu quả, ba hình thức thị trường hiệu quả,...Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12) Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12) Thị trường hiệu quả, Lý thuyết tài chính hành vi, Tài chính hành vi, Thị trường vốn hiệu quả, Đặc điểm thị trường hiệu quả
4.2 5 24
  • 5 - Rất hữu ích 4

  • 4 - Tốt 20

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Hưng Phát

Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã trở thành công cụ đặ biệt quan trọng, bằng hệ thống các phương pháp khoa học kế toán đã thể hiện được tính ưu việt của mình trong việc bao quát toàn bộ tình hình tài chính và quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác, để hòa nhập với nền kinh tế thị trường, Công ty TNHH Hưng Phát luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán sao...


Chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty Ngọc Anh – 2

Doanh thu về các hoạt động đầu tư khác. - Chênh lệch giá do bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn - Doanh thu hoạt động tái chính khác. 1.9.3.3. Tài khoản sử dụng TK 515 * TK 515: Doanh thu hoạt động tái chính. Được dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền tổ chức lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính của chức năng. Bên nợ:- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có) -...


Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp góp phần nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt Nam”

Như ta đã biết, nhận thức- quyết định và hành động là bộ ba biện chứng của quản lý khoa học, có hiệu quả toàn bộ cá hoạt động kinh tế trong đó nhận thức giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xác định mục tiêu và sau đó là các nhiệm vụ cần đạt tới trong tương lai. Như vậy nếu nhận thức đúng, người ta sẽ có các quyết định đúng và tổ chức thực hiện kịp thời các quyết định đó đương nhiên sẽ thu được những kết quả như mong muốn. Ngược lại, nếu...


Thuyết trình Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu?

Thuyết trình Tài chính nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu nhằm trình bày về lý thuyết MM và thuế, khi doanh nghiệp phá sản, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Luận văn:Các giải pháp quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Núi Thành

Đổi mới và cải tổ là xu thế chung của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trước năm 1986, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là xoá bỏ các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất với hai hình thức chủ yếu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Trên thực tế, kinh tế ngoài quốc doanh đã không được thừa nhận và làm cho nền kinh tế mất cân đối và rơi vào trạng thái...


Báo cao thảo luận đề tài " TÌM HIỂU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT TÍN DỤNG CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA "

Một trong những đặc trưng của tín dụng là sau một thời gian nhất định người sử dụng phải hoàn trả cho người chuyển nhượng một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. phàn giá trị lớn hơn chính là lợi tức tín dụng. Lợi tức tín dụng chính là phần người đi vay phải trả


LUẬN VĂN: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Phú Hưng

Trƣớc sự biến động của nền kinh tế thế giới, sự linh hoạt của nền kinh tế thị trƣờng, sự cạnh tranh không chỉ đơn thuần là cạnh tranh về chất lƣợng của sản phẩm mà còn là cạnh tranh về giá cả của sản phẩm. Do vậy, vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhƣng chất lƣợng của sản phẩm ngày càng cao hơn trƣớc đƣợc coi là mục tiêu mục tiêu hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp. Vấn đề này tuy không còn mới mẻ nhƣng nó luôn luôn là mục...


Thuyết trình: The switzerland - a bank paradise country

Thuyết trình: The switzerland - a bank paradise country trình bày các nội dung chính trung tâm tài chính hải ngoại và hoạt động rửa tiền, Thụy Sỹ - Thiên đường của các ngân hàng. OFCs là đất nước có hệ thống ngân hàng hoạt động như một trung tâm xuất nhập khẩu tài chính, sở hữu những tài khoản từ bên ngoài có giá trị vô cùng lớn, vượt xa những hoạt động kinh tế trong nước.


Đề bài: Sự phát triển của kế toán trên thế giới và Việt Nam. Các vấn đề đặt ra đối với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong một quy ước Hammurabi ban bố trong triều đại đầu tiên của Babylonia (2285 2242 B.C.) có quy định rằng việc bán hàng phải được ghi nhận bằng một bản thảo có dấu. Do vậy các giao dịch đều được các bên ghi chép lại. Ở Mesopotamian có một nghề tương đương với nghề kế toán hiện nay là ghi chép bản thảo.


Luận văn:Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHCT chi nhánh Đồng Tháp

Trong quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Đồng Tháp đã tích cực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội bằng cách tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển chiều sâu, xây dựng và ban hành chính sách kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó Ban lãnh đạo thành phố, tỉnh đã và đang tạo mọi điều kiện thông thoáng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh có hiệu quả....


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu