Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp - Đỗ Thu Nga

"Bài thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp - Đỗ Thu Nga" có nội dung trình bày về khái niệm giao tiếp, văn hóa giao tiếp của người miền Bắc, văn hóa giao tiếp của người miền Trung, văn hóa giao tiếp của người miền Nam. Bài thuyết trình này sẽ giúp cho người xem hiểu hơn về văn hóa giao tiếp giữa 3 vùng miền ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận kinh tế chính trị: Tư tưởng “Pháp trị” của Hàn Phi Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại

Tiểu luận với đề tài "Tư tưởng “Pháp trị” của Hàn Phi Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại" trình bày nội dung gồm chương: chương 1 các tư tưởng “Đức trị”, “pháp trị” của Khổng tử, Hàn Phi Tử, chương 2 vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện đại, chương 3 kết luận, chương 4 tài liệu tham khảo.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Gia đình truyền thống của người Dao ở thôn hợp nhất, xã Ba Vì, huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây với việc xây dựng gia đình văn hoá mới hiện nay

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Gia đình truyền thống của người Dao ở thôn hợp nhất, xã Ba Vì, huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây với việc xây dựng gia đình văn hoá mới hiện nay với mục tiêu giới thiệu một cách có hệ thống về gia đình truyền thống, tìm ra những đặc thù riêng trong gia đình người Dao ở Hà Tây. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Đề tài: Tiềm năng và định hướng khai thác các điểm, tuyến du lịch tỉnh Phú Thọ

Mục đích chủ yếu của đề tài: "Tiềm năng và định hướng khai thác các điểm, tuyến du lịch tỉnh Phú Thọ" là đánh giá các tiềm năng, thực trạng và phương hướng pháp triển hệ thống điểm, tuyến du lịch của tỉnh Phú Thọ. Để đạt được mục đích đó, đề tài thực hiện những nhiệm vụ sau: Phân tích tiềm năng để phát triển hệ thống điểm, tuyến du lịch Phú Thọ, tìm hiểu hiện trạng khai thác điểm, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh, định hướng khai thác điểm, tuyến du lịch tỉnh Phú Thọ trong những năm tới và đưa ra giải pháp.


Văn hóa doanh nhiệp - Những điều cần quan tâm

Tham khảo tài liệu 'văn hóa doanh nhiệp - những điều cần quan tâm', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Di sản văn hóa: Tìm hiểu công tác sưu tầm hiện vật tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ năm 1995 đến nay

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu khái quát về quá trình hình thành, phát triển của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và một số hoạt động nghiệp vụ của Bảo tàng. tìm hiểu công tác sưu tầm hiện vật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ khi thành lập đến nay.


TIỂU LUẬN: Những vướng mắc cần tháo gỡ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa cha con ông Nguyễn Văn A ở thôn S, xã V, huyện Q

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; những năm qua, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đồng thời cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần được giải quyết. Trong đó việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đang là vấn đề bức xúc, cần giải quyết kịp...


Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước)

Bước chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang vận hành theo cơ chế thị trường, kéo theo những thay đổi về mọi mặt trong đời sống xã hội đã tác động trực tiếp đến đạo đức cán bộ công chức, làm bộc lộ rõ hơn những ưu, khuyết điểm vốn có trong đội ngũ cán bộ công chức hiện tại. bên cạnh những mặt mạnh, những ưu điểm cơ bản của mình, đội ngũ cán bộ công chức nhà nước còn tồn tại nhiều khuyết nhược điểm về mặt phẩm chất đạo đức,......


Đề tài triết học " QUAN ĐIỂM CỦA V.I. LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA "

Bài viết phân tích quan điểm của V.I.Lênin về một số đặc điểm và vai trò quan trọng của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga Xô viết. Từ đó, khẳng định giai cấp công nhân cần thiết phải liên minh với giai cấp nông dân, coi đó là một trong những yếu tố bảo đảm sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo tác giả, ở Việt Nam, việc nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn là điều kiện quan trọng để...


Tiểu luận Điều tra xã hội học: Thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook của giới trẻ từ 15-18 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Đề tài trình bày thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook của giới trẻ từ 15-18 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, phân tích lợi ích, tác hại của mạng xã hội Facebook và đưa ra biện pháp ngăn ngừa tác hại của Facebook. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại

Cách mạnh XHCN ở nước ta là một quá trình biến đổi cách mạng toàn điện, sâu sắc và triệt để.Đó là một quá trình vừa xoá bỏ cái cũ, vừa xây dựng cái mới từ gốc đến ngọn. Phải tạo ra cả cơ sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tầng.Bài học thành công trong quá trình công nghiệp hoá của các nước NIC đã chỉ ra rằng: việc xây dựng một cơ cấu kinh tế theo hướng mở cửa với bên ngoài ngằm tiếp nhận một cách có chọn lọc những thành tựu của các nước đi trước kết hợp với...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận triết P101
  • 08/02/2010
  • 10.800
  • 690

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu