Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài thuyết trình: Hoạch định chiến lược tài chính (Nhóm 14)

Bài thuyết trình "Hoạch định chiến lược tài chính (Nhóm 14) với các nội dung chính được trình bày như sau: Hoạch định chiến lược Tài chính, công ty trong giai đoạn khởi sự kinh doanh - Vốn mạo hiểm, công ty trong giai đoạn tăng trưởng, công ty trong giai đoạn bão hoà, công ty trong giai đoạn suy thoáiĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài thuyết trình: Hoạch định chiến lược tài chính (Nhóm 14) Bài thuyết trình:  Hoạch định chiến lược tài chính (Nhóm 14) Hoạch định chiến lược tài chính, Chiến lược tài chính, Giai đoạn khởi sự kinh doanh, Vốn mạo hiểm, Giai đoạn tăng trưởng, Chính sách cổ tức
4.7 5 24
  • 5 - Rất hữu ích 17

  • 4 - Tốt 7

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Nâng cao giải quyết khiếu nị Bảo hiểm con người phi nhân thọ - 8

Việc tìm hồ sơ mất nhiều thời gian công sức. Bên cạnh đó, hệ thống máy tính còn thiếu đồng bộ, vẫn còn những máy tính đã cũ, tốc độ xử lý thông tin còn chậm gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Tất nhiên để giải quyết những vấn đề trên không phải là dễ dàng, nó đòi hỏi phải có sự đầu tư lâu dài với nguồn kinh phí lớn. Do đó, PJICO cần trích một phần chi phí quản lý doanh nghiệp để đầu tư dần dần tại các văn phòng, chi nhánh hoạt động...


LUẬN VĂN BÁO CÁO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Khái niệm về ngân hàng thương mại và quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Ngày nay hệ thống ngân hàng thương mại là bộ phận không thể tách rời, tồn tại tất yếu trong đời sống kinh tế xã hội. Trình độ phát triển của một hệ thống ngân hàng của một quốc gia phản ánh trình độ phát triển kinh tế của nước đó. Các thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ, của các doanh nghiệp, của tầng lớp...


Luận văn: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Thương Mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Đề tài làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Thương Mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Làm rõ thực trạng về năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam và những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này. Phân tích năng lực cạnh tranh, đánh giá những điểm mạnh và những tồn tại trong năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, đồng thời phân tích một số nguyên nhân...


Giải pháp phát triển hoạt động thanh tóan quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm - 2

Quyền của Ngân hàng trả tiền được trả toàn bộ hay một phần số tiền của L/C cho một hay nhiều người khác, theo lệnh của người được hưởng lợi đầu tiên. Loại L/C này chỉ được chuyển nhượng một lần, chi phí cho việc chuyển nhượng do người hưởng lợi đầu tiên chịu. - Thư tín dụng giáp lưng (Back to back L/C): Thông thường khi tiến hành mua bán qua trung gian thì người ta dùng loại thư tín dụng này. Sau khi nhận được L/C do người nhập khẩu mở cho mình, thì người xuất khẩu dùng...


Luận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trí

Việt Nam là một nước XHCN, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN. Cũng như các quốc gia khác Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước trên mọi lĩnh vực. Chính nền kinh tế nhiều thành phần này tạo ra sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.


Đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng, tuy nhiên rủi ro của nó cũng không nhỏ. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng.


Luận văn tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam"

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp "tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần xây dựng phương nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận nhóm: M&A Ngân hàng Việt Nam

Tiểu luận nhóm: M&A Ngân hàng Việt Nam nhằm trình bày về sáp nhập và thâu tóm (m&a) trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, hoạt động sáp nhập và thâu tóm ngân hàng tại Việt Nam qua các thời kỳ, những vấn đề cần quan tâm trong hoạt động sáp nhập và thâu tóm ngân hàng tại Việt Nam.


Luận văn tốt nghiệp “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh Hà Nội ”

Nền kinh tế nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường đã có nhiều sự biến đổi sâu sắc, sự đổi mới này có rất nhiều tác động đến kinh tế xã hội của đất nước. Trong quá trình đổi mới, các doanh nghiệp đều phải hết sức quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm mục đích thu lợi nhuận và đồng thời đảm bảo sự phát triển của mình, góp phần ổn định nền kinh tế chính trị của đất nước. Để thực hiện mục tiêu trên, vấn đề kinh doanh đạt hiệu...


Tiểu luận đề tài: Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là một trong những thị trường tiềm năng, đang phát triển rất nóng, đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng đến Chính phủ vì nó có vai trò quan trọng trong việc huy động vốn, cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng, tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu