Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài tập thực hành Tin học ứng dụng

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định phương sai, kiểm định hiệu quả, so sánh tỉ lệ, hồi quy tuyến tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài tập Tin học ứng dụng

BÀI TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG
Bài 1. Tiến hành thí nghiệm hai mẫu có tên là x và y, mẫu x có 5 số liệu, mẫu y có 8 số liệu
như sau:
x
y

27.5
27.9

27
27.2

27.3
26.5

27.6
26.3

27.8
27

27.4

27.3

26.8

Hãy kiểm định sự bằng nhau của hai phương sai với mức ý nghĩa α = 0.05.
Bài 2. Tại một xí nghiệp người ta xây dựng hai phương án gia công cùng một loại chi tiết. Để
đánh giá xem chi phí trung bình về nguyên liệu theo hai phương án ấy có khác nhau hay
không người ta tiến hành sản xuất thử và thu được các kết quả sau:
Phương án 1
Phương án 2

2.5
2.0

3.2
2.7

3.5
2.5

3.8
2.9

3.5
2.3

2.6

Với mức ý nghĩa α = 0.05, hãy kết luận về vấn đề trên biết rằng chi phí nguyên liệu theo cả
hai phương án gia công đều là các biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với σ 12 = σ 22 = 0,16.
Bài 3. Để kiểm nghiệm hiệu quả của một loại thuốc tẩy giun cho lợn, người ta bắt ngẫu nhiên
14 con lợn từ một trại chăn nuôi và chia thành 2 nhóm:
Nhóm I: Cho uống thuốc tẩy giun
Nhóm II: Không cho uống thuốc tẩy giun
Sau thời gian dùng thuốc, khi giết thịt, hai nhóm lợn trên cho kết quả về số giun có
trong những con lợn thuộc hai nhóm như sau:
Nhóm I
Nhóm II

18
40

43
54

28
26

50
63

16
21

32
37

13
39

Với mức ý nghĩa α = 0.05, hãy kết luận xem loại thuốc tẩy giun nói trên có thực sự hiệu quả
hay không.
Bài 4: Nghiên cứu trọng lượng trẻ sơ sinh của hai nhóm mẹ nghiện thuốc và không nghiện
thuốc, ta có kết quả sau:
Không hút thuốc
Nghiện thuốc
Không hút thuốc
Nghiện thuốc

3.99
3.18
3.83
3.6

3.79
2.84
3.31
3.75

3.6
2.9
4.13
3.59

3.73
3.27
3.26
3.63

3.21
3.85
3.54
2.38

3.6
3.52
3.51
2.34

4.08
3.23

3.61
2.76

2.71

Giả sử rằng trọng lượng trẻ của từng nhóm đều có phân phối chuẩn và có cùng phương sai.
Với mức ý nghĩa α = 0.05, có thể cho rằng trẻ sơ sinh của nhóm mẹ nghiện thuốc nhẹ hơn cân
hơn của nhóm mẹ không hút không.
Bài 5: Theo dõi doanh số bán hàng của một công ty (tính bằng triệu đồng) trong 15 ngày đầu
tháng 3 và 15 ngày đầu tháng 5 thu được kết quả sau:

Page 1 of 3

Bài tập Tin học ứng dụng

Ngày Tháng 3
Tháng 5
1
7.6
7.3
2
10.2
9.1
3
9.5
8.4
4
1.3
1.5
5
3
2.7
6
6.3
5
7
5.3
4.9
8
6.2
5.3
9
2.2
2
10
4.8
4.2
11
11.3
11
12
12.1
11
13
6.9
6.1
14
7.6
6.7
15
8.4
7.5
Nếu giả thiết doanh số hàng ngày là phân phối chuẩn thì với mức ý nghĩa α = 0,05 có
thể cho rằng doanh số bán trung bình hàng ngày trong tháng 5 có giảm sút so với tháng 3 hay
không?
Bài 6: Để so sánh hai phương pháp bón phân khác nhau, người ta tiến hành thí nghiệm trên
16 mảnh đất, mỗi mảnh được chia đôi để bón phân theo phương pháp 1 và phương pháp 2.
Với mức ý nghĩa α = 0,05 có thể coi hai phương pháp là như nhau không? Các số liệu cho
trong bảng dưới đây:
PP1 35.0
PP2 34.8

38.8
40.4

55.4
50.7

55.8
50.9

PP1 46.8
PP2 48.7

61.8
64.4

48.9
44.4

61.1
59.9

61.8
62.7

45.0
43.8

47.4
45.3

56.8
54.0

44.4
45.6

64.6
61.0

59.9
60.0

47.8
47.2

Bài 7: Tỷ lệ sâu bệnh của hai loại cây khi sử dụng cùng một loại thuốc cho trong bảng số liệu
sau:
Loại 1 0.65 0.35 0.36 0.54 0.56 0.47 0.39 0.46 0.47 0.45 0.48 0.65
Loại 2 0.24 0.35 0.34 0.36 0.24 0.25 0.24 0.21 0.25 0.35 0.30 0.35
Tỷ lệ sâu bệnh của hai loại cây có khác nhau không? Loại cây nào sẽ cho hiệu quả tốt hơn?
Bài 8: Tính thống kê mô tả cho các dãy số liệu sau:
X 25
25
24
26
65
25
28
Y 0.36 0.65 0.45 0.36 0.98 0.56 0.45

Page 2 of 3

54
0.65

36
0.43

21
0.64

42
0.54

44
0.45

Bài tập Tin học ứng dụng

Bài 9: Tạo tổ chức đồ cho các bộ số liệu sau:
40
51
26
73
19
68
41
66
24

47
29
53
56
36
21
40
57
32

10
49
38
72
79
56
13

0.15
0.64
0.38
0.14
0.35
0.04
0.42
0.73
0.48

0.75
0.75
0.27
0.42
0.44
0.66
0.12
0.88
0.70

0.40
0.96
0.76
0.74
0.19
0.79
0.09
0.31
0.04

Bài 10: Tỷ lệ sâu bệnh của một loại cây sử dụng 4 loại thuốc cho trong bảng sau:
Loại thuốc
Lô 1
Lô 2
Lô 3
Lô 4
Lô 5
Lô 6
Lô 7
Lô 8
Lô 9
Lô 10
Lô 11
Lô 12

T1
0.25
0.24
0.36
0.32
0.31
0.29
0.14
0.36
0.12
0.36

T2
0.21
0.15
0.14
0.16
0.16
0.20
0.25
0.18
0.19
0.21

T3
0.65
0.35
0.36
0.54
0.56
0.47
0.39
0.46
0.47
0.45
0.48
0.65

T4
0.24
0.35
0.34
0.36
0.24
0.25
0.24
0.21
0.25
0.35
0.30
0.35

Hãy cho biết việc sử dụng các loại thuốc khác nhau đưa đến hiệu quả như thế nào?
Bài 11: Năng suất của một giống cây trồng sử dụng hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho
trong bảng số liệu sau:
PP 1
PP 2

123
158

152
156

146
148

136
159

168
165

157
148

156
159

147
129

126
164

156
174

Hãy cho biết với phương pháp chăm sóc khác nhau có dẫn đến năng suất khác nhau rõ rệt hay
không?
Bài 12: Số liệu thống kê nhằm nghiên cứu quan hệ giữa tổng sản phẩm nông nghiệp Y với
tổng tài sản cố định X của 10 nông trại (tính trên 100 ha) như sau:
X
Y

11.3 12.9 13.6 16.8 18.8 22.0 22.2 23.7 26.6 27.5
13.2 15.6 17.2 18.8 20.2 23.9 22.4 23.0 24.4 24.6

Xác định đường hồi quy tuyến tính của Y theo X.

Page 3 of 3

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Xác định vị trí địa lý của PC dùng Windows 7

Xác định vị trí địa lý của PC dùng Windows 7 Một trong những điểm nổi bật của smartphone đó là hầu hết được trang bị tính năng định vị GPS cho phép dễ dàng biết được các hướng dẫn vị trí người dùng. Với máy tính sử dụng Windows 7 thì có thể nhờ cậy Geosense để tìm vị trí mà không cần chip GPS. Do Microsoft đã "tậu" sẵn cho Windows 7 hai tính năng Sensors và Location có thể kết hợp sử dụng hoàn hảo với Geosense để tìm vị trí của mình trên bản đồ, đặc biệt...


20 phím tắt vô giá dùng trong IE và Firefox

Đối với những người sử dụng máy vi tính để kết nối internet và truy cập thông tin, chắc hẳn ai cũng biết đến tên tuổi một số trình duyệt web nổi tiếng như Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera hay mới nhất là Chrome. Mặc dù vậy, có thể khẳng định 2 bộ trình duyệt vẫn được người sử dụng “ưa thích” nhất chính là IE và Firefox. Nếu là người dành ra hàng giờ liền để lướt web, chắc hẳn việc sử dụng chuột liên tục sẽ khiến bàn tay của bạn bị mỏi....


Microsoft Forefront TMG – Publish RD Web Access bằng RD Gateway (Phần 1)

Quản trị mạng – Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách publish Remote Desktop Web Access với Remote Desktop Gateway trên Microsoft Forefront TMG. Trong loạt bài ngắn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách publish Remote Desktop Web Access với Remote Desktop Gateway trên Microsoft Forefront TMG. Một phần của loạt bài này sẽ giới thiệu cho các bạn cấu hình của dịch vụ RD Web Access và RD Desktop Gateway. Trong phần hai chúng tôi sẽ giới thiệu cách publish RD Web Access bằng Forefront TMG. Chúng ta hãy bắt...


Bài 4: Bài toán và thuật toán

Bài toán là một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện. Bài toán được cấu tạo từ hai thành phần cơ bản: Input: Các thông tin đã có Output: Các thông tin cần tìm từ Input. Ví dụ 1: Bài toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương: Xác định bài toán:   Input: Hai số nguyên dương M và N; Output: Ước chung lớn nhất của M và N; Khái niệm thuật toán. Khái niệm: Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho...


filemaker pro 11 the missing manual phần 4

, mặc dù, bạn đang sửa chữa một tìm thấy đó không phải là thiết lập một cách chính xác, vì vậy hãy để lại tên cũ. 4. Nhấp vào nút Advanced. Chỉ định Tìm Yêu cầu hộp thoại sẽ xuất hiện,. Các hành động đó tạo ra các yêu cầu trong danh sách một. Trong trường hợp này, chỉ có một hành động, đó là tương đương với yêu cầu


10 thắc mắc người dùng văn phòng thường hỏi nhất và cách giải quyết

Là một nhà quản trị hệ thống kiêm hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng trong doanh nghiệp, hẳn có  lúc bạn cảm thấy ngán ngẩm trước những câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần cho dù đó chỉ  đơn giản là thắc mắc làm thế nào để thực hiện một hàm xử lý trong Microsoft Excel hay làm thế  nào để định dạng một tài liệu Word. Nếu có thể tổng hợp hầu hết thắc mắc người dùng thường  gặp và trả lời đầy đủ một lần, sau đó "xuất bản" chúng trên website nội bộ của công ty để mọi  người có thể tham khảo ngay khi cần trợ giúp. Bài viết này giới thiệu vài thủ thuật và lời khuyên liên quan đến những thắc mắc mà người dùng  văn phòng thường gặp phải trong quá trình sử dụng Excel, Word.  WORD ...


Photodex ProShow Gold 4

Đây là cách sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm slise show


Giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo mô hình quản lý mạng phân phối p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình nghiên cứu cấu tạo mô hình quản lý mạng phân phối p9', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Màu nền trang chiếu

Tham khảo bài thuyết trình 'màu nền trang chiếu', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ANSYS Coupled-Field Analysis Guide phần 1

Tất cả các quyền. Sử dụng, phân phối hoặc sao chép trái phép đều bị cấm, và bất kỳ và tất cả các sản phẩm của ANSYS, Inc và tên dịch vụ được đăng ký thương hiệu hoặc thương hiệu của ANSYS, Inc hoặc chi nhánh đặt tại Hoa Kỳ hoặc các nước khác.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nhóm hàm tìm kiếm & tra cứu
  • 16/09/2011
  • 89.892
  • 503

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu