Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài tập thực hành Tin học ứng dụng

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định phương sai, kiểm định hiệu quả, so sánh tỉ lệ, hồi quy tuyến tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài tập Tin học ứng dụng

BÀI TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG
Bài 1. Tiến hành thí nghiệm hai mẫu có tên là x và y, mẫu x có 5 số liệu, mẫu y có 8 số liệu
như sau:
x
y

27.5
27.9

27
27.2

27.3
26.5

27.6
26.3

27.8
27

27.4

27.3

26.8

Hãy kiểm định sự bằng nhau của hai phương sai với mức ý nghĩa α = 0.05.
Bài 2. Tại một xí nghiệp người ta xây dựng hai phương án gia công cùng một loại chi tiết. Để
đánh giá xem chi phí trung bình về nguyên liệu theo hai phương án ấy có khác nhau hay
không người ta tiến hành sản xuất thử và thu được các kết quả sau:
Phương án 1
Phương án 2

2.5
2.0

3.2
2.7

3.5
2.5

3.8
2.9

3.5
2.3

2.6

Với mức ý nghĩa α = 0.05, hãy kết luận về vấn đề trên biết rằng chi phí nguyên liệu theo cả
hai phương án gia công đều là các biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với σ 12 = σ 22 = 0,16.
Bài 3. Để kiểm nghiệm hiệu quả của một loại thuốc tẩy giun cho lợn, người ta bắt ngẫu nhiên
14 con lợn từ một trại chăn nuôi và chia thành 2 nhóm:
Nhóm I: Cho uống thuốc tẩy giun
Nhóm II: Không cho uống thuốc tẩy giun
Sau thời gian dùng thuốc, khi giết thịt, hai nhóm lợn trên cho kết quả về số giun có
trong những con lợn thuộc hai nhóm như sau:
Nhóm I
Nhóm II

18
40

43
54

28
26

50
63

16
21

32
37

13
39

Với mức ý nghĩa α = 0.05, hãy kết luận xem loại thuốc tẩy giun nói trên có thực sự hiệu quả
hay không.
Bài 4: Nghiên cứu trọng lượng trẻ sơ sinh của hai nhóm mẹ nghiện thuốc và không nghiện
thuốc, ta có kết quả sau:
Không hút thuốc
Nghiện thuốc
Không hút thuốc
Nghiện thuốc

3.99
3.18
3.83
3.6

3.79
2.84
3.31
3.75

3.6
2.9
4.13
3.59

3.73
3.27
3.26
3.63

3.21
3.85
3.54
2.38

3.6
3.52
3.51
2.34

4.08
3.23

3.61
2.76

2.71

Giả sử rằng trọng lượng trẻ của từng nhóm đều có phân phối chuẩn và có cùng phương sai.
Với mức ý nghĩa α = 0.05, có thể cho rằng trẻ sơ sinh của nhóm mẹ nghiện thuốc nhẹ hơn cân
hơn của nhóm mẹ không hút không.
Bài 5: Theo dõi doanh số bán hàng của một công ty (tính bằng triệu đồng) trong 15 ngày đầu
tháng 3 và 15 ngày đầu tháng 5 thu được kết quả sau:

Page 1 of 3

Bài tập Tin học ứng dụng

Ngày Tháng 3
Tháng 5
1
7.6
7.3
2
10.2
9.1
3
9.5
8.4
4
1.3
1.5
5
3
2.7
6
6.3
5
7
5.3
4.9
8
6.2
5.3
9
2.2
2
10
4.8
4.2
11
11.3
11
12
12.1
11
13
6.9
6.1
14
7.6
6.7
15
8.4
7.5
Nếu giả thiết doanh số hàng ngày là phân phối chuẩn thì với mức ý nghĩa α = 0,05 có
thể cho rằng doanh số bán trung bình hàng ngày trong tháng 5 có giảm sút so với tháng 3 hay
không?
Bài 6: Để so sánh hai phương pháp bón phân khác nhau, người ta tiến hành thí nghiệm trên
16 mảnh đất, mỗi mảnh được chia đôi để bón phân theo phương pháp 1 và phương pháp 2.
Với mức ý nghĩa α = 0,05 có thể coi hai phương pháp là như nhau không? Các số liệu cho
trong bảng dưới đây:
PP1 35.0
PP2 34.8

38.8
40.4

55.4
50.7

55.8
50.9

PP1 46.8
PP2 48.7

61.8
64.4

48.9
44.4

61.1
59.9

61.8
62.7

45.0
43.8

47.4
45.3

56.8
54.0

44.4
45.6

64.6
61.0

59.9
60.0

47.8
47.2

Bài 7: Tỷ lệ sâu bệnh của hai loại cây khi sử dụng cùng một loại thuốc cho trong bảng số liệu
sau:
Loại 1 0.65 0.35 0.36 0.54 0.56 0.47 0.39 0.46 0.47 0.45 0.48 0.65
Loại 2 0.24 0.35 0.34 0.36 0.24 0.25 0.24 0.21 0.25 0.35 0.30 0.35
Tỷ lệ sâu bệnh của hai loại cây có khác nhau không? Loại cây nào sẽ cho hiệu quả tốt hơn?
Bài 8: Tính thống kê mô tả cho các dãy số liệu sau:
X 25
25
24
26
65
25
28
Y 0.36 0.65 0.45 0.36 0.98 0.56 0.45

Page 2 of 3

54
0.65

36
0.43

21
0.64

42
0.54

44
0.45

Bài tập Tin học ứng dụng

Bài 9: Tạo tổ chức đồ cho các bộ số liệu sau:
40
51
26
73
19
68
41
66
24

47
29
53
56
36
21
40
57
32

10
49
38
72
79
56
13

0.15
0.64
0.38
0.14
0.35
0.04
0.42
0.73
0.48

0.75
0.75
0.27
0.42
0.44
0.66
0.12
0.88
0.70

0.40
0.96
0.76
0.74
0.19
0.79
0.09
0.31
0.04

Bài 10: Tỷ lệ sâu bệnh của một loại cây sử dụng 4 loại thuốc cho trong bảng sau:
Loại thuốc
Lô 1
Lô 2
Lô 3
Lô 4
Lô 5
Lô 6
Lô 7
Lô 8
Lô 9
Lô 10
Lô 11
Lô 12

T1
0.25
0.24
0.36
0.32
0.31
0.29
0.14
0.36
0.12
0.36

T2
0.21
0.15
0.14
0.16
0.16
0.20
0.25
0.18
0.19
0.21

T3
0.65
0.35
0.36
0.54
0.56
0.47
0.39
0.46
0.47
0.45
0.48
0.65

T4
0.24
0.35
0.34
0.36
0.24
0.25
0.24
0.21
0.25
0.35
0.30
0.35

Hãy cho biết việc sử dụng các loại thuốc khác nhau đưa đến hiệu quả như thế nào?
Bài 11: Năng suất của một giống cây trồng sử dụng hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho
trong bảng số liệu sau:
PP 1
PP 2

123
158

152
156

146
148

136
159

168
165

157
148

156
159

147
129

126
164

156
174

Hãy cho biết với phương pháp chăm sóc khác nhau có dẫn đến năng suất khác nhau rõ rệt hay
không?
Bài 12: Số liệu thống kê nhằm nghiên cứu quan hệ giữa tổng sản phẩm nông nghiệp Y với
tổng tài sản cố định X của 10 nông trại (tính trên 100 ha) như sau:
X
Y

11.3 12.9 13.6 16.8 18.8 22.0 22.2 23.7 26.6 27.5
13.2 15.6 17.2 18.8 20.2 23.9 22.4 23.0 24.4 24.6

Xác định đường hồi quy tuyến tính của Y theo X.

Page 3 of 3

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Tạo bộ lịch thông tin World Cup 2010 trên máy tính

Tạo bộ lịch thông tin World Cup 2010 trên máy tính Tạo một bộ lịch bằng Excel trên máy tính sẽ giúp người hâm mộ môn thể thao vua thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin, không bỏ lỡ một trận đấu nào của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Tải bộ lịch trình thi đấu World Cup 2010 tại đây (479 KB). Đây là một tập tin được viết trên Exel với định dạng *.xls. Do vậy, bạn cần cài đặt một ứng dụng tương ứng để xem, như Microsoft Exel, OpenOffice.org,… ...


Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 6 - An toàn thông tin, các hướng phát triển mới trong công nghệ thông tin

Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 6 - An toàn thông tin, các hướng phát triển mới trong công nghệ thông tin cung cấp cho các bạn những kiến thức về an toàn trong hệ thống thông tin, Worm & Virus máy tính, phòng chống Virus máy tính và một số kiến thức khác.


Tổ hợp phím hữu dụng trong PowerPoint

Chẳng hạn, trong PowerPoint, bạn có thể truy cập nhanh đến menu Edit Find chỉ với tổ hợp phím Ctrl + F. Cách dùng phím tắt để truy cập thì thật là nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn ít dùng thì bạn cũng khó mà nhớ hết được, bạn có thể nhớ một số ít phím tắt thường dùng để quá trình làm việc của mình được nhanh chóng hơn.


Bài giảng Hệ soạn thảo văn bản: Bài 8 Định dạng văn bản - Nguyễn Thanh Hải

Bài giảng Hệ soạn thảo văn bản dưới đây sẽ giúp người học tìm hiểu và nắm kiến thức về định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang. Ngoài ra cuối bài giảng còn kèm theo các câu hỏi ôn tập, giúp người học dễ dàng hơn trong việc hệ thống lại kiến thức đã được học.


Showroom triển lãm máy ảnh số phong cách 3D Tiện ích Photo!

Showroom triển lãm ảnh số phong cách 3D Tiện ích Photo! 3D Album hỗ trợ người dùng thiết lập phòng triển lãm ảnh như trong mơ. Bạn thường chia sẻ những tấm ảnh bằng cách upload lên mạng, gửi link cho bạn bè hay chia sẻ qua các mạng xã hội. Nếu vẫn chưa hài lòng, bạn hãy nghía qua công cụ Photo! 3D Album xem sao. Phần mềm miễn phí này hỗ trợ thiết lập album ảnh với phong cách 3D đầy bất ngờ.


Bài giảng MS Access 2010

Bài giảng MS Access 2010 gồm 8 chương các bạn có thể tự học và làm chủ Access với các hướng dẫn, thao tác và hình ảnh. Slide trình bày tổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu, làm việc với bảng (Table), truy vấn dữ liệu ( Query),...Mời bạn đọc cùng tham khảo.


PowerPoint 2007 toàn tập part 5

Bạn muốn tạo một album ảnh trong Powerpoint 2007? Hãy thực hiện theo những bước sau rồi chỉnh sửa sau đó: - Mở ứng dụng Powerpoint - Chọn thẻ Insert - Kích vào mũi tên dưới thẻ Photo Album, chọn New Photo Album. Hoặc bạn có thể: Kích vào thẻ Photo Album - Hộp thoại Photo Album sẽ được hiển thị, chọn File/Disc. - Chọn bức ảnh mà bạn muốn tạo trong album. Những bức ảnh này có thể chọn từ ổ đĩa cứng của bạn. - Mẫu khung có thể chọn từ menu Frame Shape. ...


Bài giảng Tin học (Phần 1: Tin học cơ sở)(cao học Vật lý): Chương 3 - TS. Ngô Văn Thanh

Bài giảng "Tin học (Phần 1: Tin học cơ sở) - Chương 3: Tóm lược một số ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình Fortran, ngôn ngữ lập trình C/C++. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Phần mềm phân tích dữ liệu Origin

- Origin là phần mềm phân tích dữ liệu bằng cách thể hiện trên các dạng đồ thị. - Origin trao đổi dữ liệu với nhiều phần mềm xử lý dữ liệu (Excel, Matlab, Ladview…). -Ngôn ngữ lập trình trên Origin Aware có nghĩa là: điều này có nghĩa là các đối tượng của Origin như là Worksheet, Graph được ánh xạ tới các lớp trong Origin, cho phép thao tác trực tiếp trên các đối tượng này và các thuộc tính của chúng từ Origin C - Hiển thị dữ liệu cần phân tích dưới các dạng đồ thị...


Công cụ khắc phục lỗi Windows XP SP3 của Symantec

Công cụ khắc phục lỗi Windows XP SP3 của Symantec Công cụ SymRegFix xóa các entry trong registry của Windows có ảnh hưởng tới một số máy tính chạy phần mềm bảo mật của Symantec và Windows XP SP3 hoặc Vista SP1. Hôm 5/6/2008 Symantec Corp. đã phát hành một công cụ miễn phí, xóa các mục nhập (entry) giả mạo trong registry của Windows. Đây chính là những mục nhập đã phá hoại một số máy tính đang chạy phần mềm bảo mật của công ty sau khi những PC này được nâng cấp lên thành Windows XP SP3 hoặc Vista...


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tạo Photo Album với Add In Album
 • 18/08/2011
 • 48.261
 • 410
Outlook 2003 Part I
 • 03/12/2012
 • 20.385
 • 847
10 cách tùy chỉnh Windows 7
 • 22/07/2010
 • 65.410
 • 792

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu