Tìm kiếm tài liệu miễn phí

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 1: Giả sử có một chủ nuôi ong cạnh một chủ trồng nhãn. Chủ trồng nhãn được lợi bởi lẽ một tổ ong thụ phấn cho khoảng một ha nhãn. Chủ trồng nhãn không phải chi trả gì cho chủ nuôi ong vì ong được thả tự do. Tuy nhiên theo tính toán giữa số lượng ong và diện tích vườn nhãn hiện có thì số tổ ong quá ít không đủ thụ phấn cho toàn bộ vườn nhãn, do vậy chủ vườn nhãn phải hoàn tất việc thụ phấn nhân tạo, khoản chi phí này ước tính khoảng 10$ cho một ha nhãn....Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG bài tập kinh tế tài nguyên, môi trường, khóa bồi dưỡng sau đại học, tiếp cận sinh thái học, quản lý tài nguyên thiên nhiên
4.5 5 2602
 • 5 - Rất hữu ích 1.179

 • 4 - Tốt 1.423

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHOÁ BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC TIẾP CẬN SINH THÁI HỌC TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thế Chinh Học viên: Khương Hữu Thắng Đơn vị: VQG Bù Gia Mập – Bình Phước Hà Nội: 12/2009 1
 2. PHẦN BÀI TẬP Bài 1: Giả sử có một chủ nuôi ong cạnh một chủ trồng nhãn. Chủ trồng nhãn được lợi bởi lẽ một tổ ong thụ phấn cho khoảng một ha nhãn. Chủ trồng nhãn không phải chi trả gì cho chủ nuôi ong vì ong được thả tự do. Tuy nhiên theo tính toán giữa số lượng ong và diện tích vườn nhãn hiện có thì số tổ ong quá ít không đủ thụ phấn cho toàn bộ vườn nhãn, do vậy chủ vườn nhãn phải hoàn tất việc thụ phấn nhân tạo, khoản chi phí này ước tính khoảng 10$ cho một ha nhãn. Còn đối với chủ nuôi ong người ta xác định được một hàm chi phí cận biên là MC= 10+ 2Q (Q là số tổ ong). Mỗi tổ ong tạo ra một lượng mật là 10kg, giá trị thị trường là 2$ cho một cân mật ong. a. Hãy cho biết người nuôi ong nuôi bao nhiêu tổ? b. Đó có phải là tổ ong hiệu quả không? Vì sao? c. Để có hiệu quả về mặt xã hội hãy cho biết người nuôi ong nên nuôi bao nhiêu tổ ? d. Thể hiện kết quả đã tính toán lên đồ thị. Bài làm: a)Tính số tổ ong (Q) Để đạt lợi nhuận tối đa trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì phải có MC = P Gọi MCo là chi phí cận biên của hộ nuôi ong, P là giá 1 tổ ong, ta có: MCo = P  10 + 2Q = 2 x 10  Q = 5 (tổ) b) sản xuất ở mức 5 tổ là đạt hiệu quả vì tại đó cung cầu về sản phẩm bằng nhau. Nhưng hiệu quả đó là của cá nhân người nuôi ong, còn hiệu quả xã hội thì chưa đạt được. c) Tính số tổ ong cần nuôi (Q = ?) để đạt hiệu quả xã hội Gọi MBN, MBo lần lượt là lợi ích cận biên của người trồng nhãn và người nuôi ong, MCN là chi phí cận biên của người trồng nhãn. Hiệu quả xã hội khi và chỉ khi: MBN = MCN MBo = MCo -> MCN = MCo  20 + 10 = 10 + 2Q  Q = 10 (tổ) MBN = MBo 2
 3. d) Minh họa bằng hình vẽ các kết quả P MCo 30 P 20 10 O 5 10 Q Bài 2: Giả sử hoạt động sản xuất xi măng trên thi trường có hàm chi phí cận biên MC= 16+ 0,04Q, hàm lợi ích cận biên MB= 40- 0,08Q và hàm chi phí ngoại ứng cận biên MEC= 8+ 0,04Q. (Q là sản phẩm tính bằng tấn, P là giá sản phẩm tính bằng USD) a. Xác định mức sản xuất hiệu quả cá nhân và mức sản phẩm tương ứng. b. Xác định mức sản xuất hiệu quả xã hội và giá tương ứng. c. So sánh phúc lợi xã hội tại mức hoạt động tối ưu cá nhân và xã hội để thấy được thiệt hại do hoạt động sản xuất này gây ra cho xã hội? d. Để điều chỉnh hoạt động về mức tối ưu xã hội, cần áp dụng mức thuế là bao nhiêu? e. Thể hiện kết quả trên đồ thị. Bài làm: a) Xác định B (QM , PM) để đạt hiệu quả cá nhân B xác định tại điểm cắt nhau của MB và MPC mà đối với cá nhân thì MPC = MC nên ta có B là điểm chung của MB và MC. B (QM , PM): MB = MC  40 – 0,08Q = 16 + 0,04Q  Q = 200 (tấn) Vậy để đạt hiệu quả cá nhân thì phải sản xuất ở điểm B(200,24), tức là ở mức sản lượng QM = 200 (tấn), mức giá PM = 24 (USD). b) Xác định E (QS , PS) để đạt hiệu quả xã hội MSC = MPC + MEC mà MPC = MC suy ra MSC = MC + MEC  MSC = 16 + 0,04Q + 8 + 0,04Q  MSC = 24 + 0,08Q 3
 4. E xác định tại điểm cắt nhau của MSC và MSB mà MSB = MB (vì ngoại ứng tiêu cực) nên ta có E là điểm chung của MB và MSC. E (QS , PS): MB = MSC  40 – 0,08Q = 24 + 0,08Q  Q = 100 (tấn) Thay vào phương trình đường MB hoặc MSC ta có: P = 32 (USD) Vậy để đạt hiệu quả xã hội thì phải sản xuất ở điểm E(100,24), tức là ở mức sản lượng QS = 100 (tấn), mức giá PS = 32 (USD). c) Tính S∆EAB Thay QM = 200 vào phương trình MSC ta tính được PA = 24 + 0,08 x 200 = 40 S∆EAB = ½ x (QM - QS) x (PA – PM) = ½ x 100 x 16 = 800 d) Tính t* = ? T=? Để điều chỉnh hoạt động về mức tối ưu xã hội, thì mức thuế áp dụng là t* = MECQ* mà Q* = QS = 100 suy ra t* = 8 + 0,04 x 100 = 12 (USD/tấn) Tổng doanh thu thuế là : T = t* x Q = 12 x 100 = 1200 (USD) e) Biểu diễn bằng hình vẽ P (USD) MSC A PA 40 36 St=MC + t* 32 E PS 28 B S=MPC = MC 24 PM MEC 20 16 D =MSB =MB 8 O 100 200 Q (tấn) Q* QM Bài 3 : Giả sử có 2 hảng sản xuất hóa chất thải xuống dòng sông gây ô nhiễm nguồn nước dòng sông. Để giảm mức ô nhiểm, các hãng đã lắp đặt các thiết bị xử lý nước. Cho biết chi phí giảm thải cận biên của hảng như sau : MAC1 = 800 – Q MAC2 = 600 – 0.5Q 4
 5. Trong đó Q là lượng nước thải (m3), chí phí giảm thải tính bằng $ a/ Nếu cơ quan quản lý môi trường muốn tổng mức thải 2 hãng chỉ còn 1000m3 bằng biện pháp thu một mức phí thải đồng đều cho 2 hãng thì chi phí giảm thải của mổi bên là bao nhiêu ? b/ Xác định tổng chi phí giảm thải của 2 hãng trên ? c/ Nếu cơ quan quản lý vẩn muốn đạt mức tiêu chuẩn môi trường như trước nhưng chỉ quy định chuẩn mức thải đồng đều cho 2 hãng thì chi phí giảm thải mỗi hãng ? d/ Thể hiện các kết quả bằng đồ thị ? Bài làm Theo bài cho thì chi phí giảm thải cận biên của 2 hãng là MAC1 = 800 – Q (1) MAC2 = 600 – 0.5Q (2) Với Q1 , Q2 là lượng nước thải (m3) ; chi phí giảm thải là $ a/ Theo hàm chi phí giảm thải cận biên của 2 hãng sản xuất trên thì : - Hãng sx1 : Khi chưa có phí thải nghĩa là P1 = 0, mà P1 = MAC1 => P1=800 – Q1 = 0  Q = 800 (m3) - Hãng sx2 : Tương tự như hãng sx1 khi chưa có phí thải ;  P2 = 600 – 0.5Q2 = 0 => Q2 = 1200 (m3) Vậy tổng lượng thải của hai hãng là : 1200+ 800 = 2000 (m3) Vì theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường là tổng mức thải của 2 hãng là 1000 (m3). Như vậy lượng thải mà 2 hãng sản xuất cần giảm thải là 2000 – 1000 =1000 (m3). Trong khi đó 2 hãng sản xuất này sử dụng mức phí thải như nhau, nghĩa là P1 = P2 MAC1 = MAC2 Ta có : ( Vì P1 = P2) Q1 + Q2 =1000 800 – Q1 = 600 – 0.5 Q2 Q1 = 467 Q1 + Q2 =1000 Q2 = 533 5
 6. Thay Q1, Q2 Vào phương trình MAC1 hoạc MAC2 ta có mức phí thải F = P1 = P2 = 800 – 467 = 333 ($). Và lượng thải của hãng sản xuất 1 thải ra là : 800 – Q1 = 333, suy ra Q1 = 467 và Q2 = 533 (Tại mức phí 333 $) b/ Xác định tổng chi phí giảm thải Tổng chi phi chí giảm thải của các hãng - Hãng sản xuất 1 : = ½ x 333 x (800 – 467) = 55,44 $ (= GHC) - Hãng sản xuất 2 : = ½ x 333 x (1200 – 533) = 111,05 $ ( = LKE) Như vậy suy ra tổng chi phí giảm thải của 2 hãng sản xuất trên là 55,44 + 111,05 = 166, 49 $ c/ Để đạt được mục tiêu môi trường như trước Như vậy để đạt mục tiêu môi trường như trước, nhưng vẫn giữ được mức thải quy định. Có nghĩa là tổng thải của 2 hãng phải là 1000 (m 3) thì mổi hãng chỉ được phép xã thải 500 m3, suy ra S* = 500 m3. Như vậy : - Hãng sx 1 phải giảm là : 800 – 500 = 300 m3 - Hãng sx 2 phải giảm là : 1200 – 500 = 700 m3 Chi phí cho 1 m3 tại mức thải 500 m3 là : P1 = 800 – 500 = 300 m3 Như vậy ta có thể suy ra tổng chi phí giảm thải cho 300 m3 của hảng sản xuất 1 là : = ½ x 300 x (800 – 500) = 45.000 $ (= ABC) Tương tự như vây : P2 = 600 – 0,5 x 500 = 350 $. Suy ra tổng chi phí giảm thải cho 700 m3 của hãng sản xuất 2 là : = ½ x 350 x (1200 – 500) = 122. 500 $ ( = DBE) d/ Đồ thị thể hiện 6
 7. P ($) 800 S* = Mức chuẩn thải 600 500 400 D 350 F = 333 300 L A 200 100 Q (m3) H B K C E O 100 200 463 533 800 1200 500 Bài 4 : Mốt dự án sản xuất chế phẩm vi sinh từ rác thải dự tính thực hiện trong vòng 5 năm. Những số liệu về lợi ích và chi phí được cho trong bảng dưới đây (đv triệu đồng) Lợi ích hay chi phí Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm4 Năm 5 1. Chi phí xây dựng và sản xuất 1500 400 450 500 550 600 2. Lợi ích cho bán sản phẩm 0 600 650 700 750 800 3. Lợi ích môi trường 0 200 200 200 200 200 Dựa vào việc tính toán chỉ tiêu NPV, hãy giải thích : a/ Dự án có hiệu quả hay không nếu bỏ việc chiết khấu các giá trị lợi ích và chi phí (tỷ lệ chiết khấu = 0). b/ Hiệu quản của dự án thay đổi như thế nào nếu sử dụng một tỷ lệ chiết khấu là 12% cho các giá trị lợi ích và chi phí. c/ Thể hiện các kết quả tính toán trên bằng đồ thị biến trình từ năm thứ 0 đến hết năm thứ năm. 7
 8. Bài làm a/ Tính chỉ tiêu PNV, Khi r=0 Năm Không tính lợi ích môi trường Tính lợi ích môi trường thứ Bt/(1+r)t Ct/(1+r)t PV1 Bt/(1+r)t Ct/(1+r)t PV2 0 0 1500 - 1500 0 1500 - 1500 1 600 400 200 800 400 400 2 650 450 200 850 450 400 3 700 500 200 900 500 400 4 750 550 200 950 550 400 5 800 600 200 1600 600 400 NPV1 = ∑= - 500 NPV2 = ∑= 500 - Từ bảng tính trên ta có khi r = 0. Thì dự án sản xuất chế phẩm vi sinh từ rác thải có hiệu quả sau 5 năm hoạt động. Nhưng nếu không tính lợi ích môi trường thì sau 5 năm thì dự án hoạt động không có hiệu quả. b/ Tính chỉ tiêu PNV, khi r = 12% Năm thứ Không tính lợi ích môi trường Tính lợi ích môi trường Bt/(1+r)t Ct/(1+r)t PV1 Bt/(1+r)t Ct/(1+r)t PV2 0 0 1500 -1500 0 1500 -1500 1 535.7 357.1 178.6 714.3 357.1 357.2 2 518.2 358.7 159.5 677.6 358.7 318.9 3 498.2 355.9 142.3 640.6 355.9 284.7 4 476.6 349.5 127.1 603.7 349.5 254.2 5 453.9 340.5 113.4 567.4 340.5 226.9 NPV1 = ∑ ∑ = - 779.1 NPV2 = ∑ ∑ = - 58,1 Theo kết quả bảng tính, thì cả 2 trường hợp, tính lợi ích môi trường và không tính lợi ích môi trường của dự án đều không có hiệu quả sau 5 năm thực hiện. 8
 9. Bt (2) Lợi ích Bt (1) 800 700 600 500 NBt (2) 400 300 NBt (1) 200 100 O Thời gian (Năm) 100 400 500 Ct (1) ≡ Ct (2) 1000 9 Đồ thị thể hiện hiệu quả của dự án (Chi phí)
 10. 1500 PHẦN LÝ THUYẾT Lấy trong thực tiễn của Việt Nam mổi loại 3 ví dụ để chứng minh và phân tích trên cơ sở mô hình giã định dù ngoại ứng là tích cực hay tiể cực đều là nguyên nhân gây ra thất bại thị trường? Bài làm 1. Đối với ngoại ứng tích cực Ví dụ 1: Nuôi trồng nấm ở xã Giao thiện – Xuân thủy – Nam Định Nuôi trồng nấm rơm ở xã Giao Thiện đang mang lại hiệu quả về kinh tế và được toàn thể hộ gia đình người dân tham gia với số lượng lớn. Các chất thải từ phế phẩm của giá thể nấm rất nhiều, đây là nguyên liệu lớn cho việc làm phân vi sinh. Nhận thức được lợi ích này hộ nhà ông Thân đã tận dùng và sản xuất ra một loại phân vi sinh rất giá trị và mang lại lợi ích kinh tế đáng kể đối với gia đình ông. Hiện nay tuy Ông Thân còn sản xuất nhỏ nhưng có tiềm năng phát triển lớn và Ông đang có định hướng thành lập công ty, từ đó giải quyết công ăn việc làm cũng như vấn đề môi trường của xã. Như vậy, việc các hộ làm trồng nấm tạo một nguồn tài nguyên có giá trị mà không tính toán và những hộ như ông Thân đã được hưởng lợi mà không mất một khoản chi phí nào cho nguồn nguyên liệu đó. Ví dụ 2: Trại chăn nuôi lợn ở xã Thạch An – Thạch Thành – Thanh Hóa, Chăn nuôi lợn đem lại hiệu quả kinh tế cho xã và giải quyết công ăn việc làm cho người dân trong xã. Chất thải từ trại (Phân lợn) được người dân xung quanh tận dụng làm khí đốt (Bi O Ga), Việc làm khí đốt BiO ga của người dân vừa đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình, vừa giúp làm giảm sự ô nhiểm ra môi trường. Song trong trường hợp này người dân lại không phải chi trả cho nguồn nguyên liệu cần thiết trong việc tạo khí đốt và đồng thời Trại chăn nuôi không mất phí thải môi trường. Ví dụ 3: Trồng hoa Phong Lan ở Sa pa Các hộ gia đình, các doanh nghiệp trồng hoa với diện tích khá lơn tại Sapa để cung cấp hoa cho thị trường. Nhưng với việc trồng hoa ngoài giá trị kinh tế mà họ bán được thì họ đã tạo ra một cảnh quan rất đẹp gọp một phần cho cảnh quan của khu du lịch này. Dù vậy, những lợi ích cảnh quan mà họ tại ra đó thì không được tính toán và chi trả. 10
 11. Giá trị mà việc trồng hoa mang lại ngoài mục đích chính mà cá nhân và doanh nghiệp trực tiếp thu được thì những giá trị như cảnh quan thì khách du lịch và nhà kinh doanh du lịch được thừa hưởng mà không phải chi trả một khoản nào cả. Kết luận Như vậy, với những ngoại ứng tích cực như trên cho thấy đã xuất hiện sự thất bại thị trường vì những nguồn lực và các giá trị đều không thể tính hoán một cách hoàn hảo. 2. Đối với ngoại ứng tiêu cực Ví dụ 1: Hoạt động sản xuất của công ty Vêdan – Đồng Nai Công ty Vêdan thực hiện các hoạt động sản xuất, đã thải ra ngoài dòng sông Thị Vãi với một lượng chất thải quá mức. Với việc thải các chất thải ra ngoài môi trường dòng sông, gây hủy hoại hệ sinh thái của dòng sông. Đặc biệt đối với những hộ gia đình người dân sống xung quanh đó bị ảnh hưởng nặng nề từ nguồn nước ngầm, không khí hôi thối. Cho đến thời điểm này những vấn đề nay vẫn chưa được giải quyết một cách cụ thể và hiệu quả với môi trường củng như xã hội con người sống dọc hai bên của dòng sông. Ví dụ 2: Việc sử dụng phẩm “Hằng the” trong việc bảo quản các loại cá biển được lâu, để có thể đem tới các vùng xa xôi nhằm tăng giá bán, đem lại lợi nhuận cao hơn. Song các chất phẩm này còn lưu lại trên sản phẩm. Người kinh doanh không tuân thủ các nguyên tắc bảo quản sản phẩm đã gây hại tới người tiêu dùng, dẫn đến ngộ độc, đau bụng phải đi cấp cứu bệnh viện, mà người kinh doanh không phải chịu trách nhiệm gì. Ví dụ 3: Ô nhiễm không khí tại khu vực máy sản xuất Thuốc lá ở Thanh Xuân – Hà Nội.Tại khu vực này người dân, sinh viên và những người đi lại rất kho chịu với mùi thuốc lá này. Như vậy, nhà máy này đã gây ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhiều người mà những người này cũng không nhận được một sự bồi thường cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu. Kết luận Quan một số ví dụ trong phần này, với ngoại ứng tiêu cực tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra xung đột. Những tác động này thường dễ ràng nhận biết. 11
 12. 12

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Tài liệu về Kinh tế xây dựng

Ngành xây dựng là ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vất chất - kỹ thuật và tài sản cố định (xây dựng công trìng và lắp đặt máy móc thiết bị vào công trình) cho mọi lãnh vực của đất nướcvà xã hội dưới mọi hình thức (xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, và hiện đại hóa tài sản cố định).


Ebook Macroeconomics principles & policy (12th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Macroeconomics principles & policy" has contents: What is economics, an introduction to macroeconomics, the goals of macroeconomic policy, aggregate demand and the powerful consumer, supply and demand - an initial look,...and other contents.


Hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam giới thiệu đến các bạn những vấn đề cơ bản về chính sách cạnh tranh, thực trạng chính sách cạnh tranh trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


ECONOMIC REAL ESTATE TRENDS

In this Agrodok, we mainly refer to the extensive and semi-intensive farming. Intensive farming with e.g. battery cages will not be treated. When chickens are free to roam and scavenge, we talk about exten- sive, free-range chicken farms. The level of capital and labour invest- ment is low. Housing is not important. Intensive systems, developed for specialised breeds, are estimated to be in use for about 30% of the poultry population in Africa. These are mainly found in and around urban areas with good markets for eggs and chicken meat. Intensive chicken farms require more investment of both capital and labour,...


Handbook of Economic Forecasting part 65

Handbook of Economic Forecasting part 65. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing....


Bài giảng môn Kinh tế phát triển: Chương 7

Chương 7 Ngoại thương với phát triển kinh tế thuộc bài giảng kinh tế phát triển, cùng tìm hiểu chương này với những nội dung chính sau: Lợi thế của hoạt động ngoại thương, chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô, chiến lược thay thế sản phẩm nhập khẩu, chiến lược hướng ngoại.


KINH TẾ VĨ MÔ - CÁC LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - KIM CHI - 3

Mô hình thặng dư lao động Các mô hình hai khu vực có một truyền thống lâu dài trong tư duy kinh tế. Mô hình nổi tiếng nhất trong số những mô hình đầu tiên được trình bày trong tác phẩm Các nguyên tắc kinh tế chính trị và thuế khoá của David Ricardo, xuất bản năm 1817. Trong mô hình của ông, Ricardo giới thiệu hai giả định cơ bản đóng vai trò quan trọng trong các mô hình hai khu vực kể từ bấy giờ. 1. Ông giả định rằng sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào sinh...


Ebook Cuộc nổi dậy ở phố Wall: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các chương: Làm thế nào để moi được hàng tỉ đô-la từ phố Wall, hợp nhất lực lượng, Nhện và Ruồi, lời kết. Lái con tàu phố Wall. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Việt Nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Việt Nam hướng tới năm 2020 - Mô hình và những kịch bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Việt Nam - Một bước chân dung, Việt Nam ở thời điểm định - Khái quát tình hình kinh tế xã hội. Mời các nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô ( Trần Thị Minh Ngọc) - Chương 7 Phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở

Nội dung của chương 7 Phân tích vĩ mô trong nền kinh tế mở gồm cơ sở kinh tế của thương mại quốc tế. Khái niệm về thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán. Các chính sách ngoại thương..Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
 • 11/09/2012
 • 36.563
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu