Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 5: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên, phân tích đồ thị, phân tích số liệu, thống kê phân tích,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 5 KIỂM ĐỊNH MỘT PHÂN PHỐI VÀ BẢNG TƯƠNG LIÊN
1- Kiểm định một phân phối
Biến định tính X được chia thành p lớp, mỗi lớp có mi cá thể (gọi là tần số thực tế).
Giả thiết Ho cần kiểm định được thể hiện dưới dạng một dãy các tần suất fi.
Lấy tổng N =

mi sau đó tính tần số lý thuyết ti = N x fi

Tính các khoảng cách (mi - ti )2 / ti sau đó lấy tổng được Chi2tn.
Tính ngưỡng so sánh Chi2lt = Chiinv( , p-1).
Nếu Chi2tn

Chi2lt thì chấp nhận H0, ngược lại thì bác bỏ H0

Chấp nhận Ho có nghĩa là chấp nhận giả thiết “ dãy quan sát thực tế mi phù hợp với dãy
phân phối fi ”
§Ëu víi 2 tÝnh tréi (Tû lÖ 9:3:3:1)
mi
fi
59
9/16
t1=Nxf1
18
3/16
t2=Nxf2
26
3/16
t3=Nxf3
12
1/16
t4=Nxt4

x
AB
Ab
bA
ab
N=

ti
64.69
21.56
21.56
7.19

Kho¶ng c¸ch
(mi-ti)^2/ti
0.5001
0.5886
0.9132
3.2223

Chi2tn
Chi2lt

115
Chi2tn <

5.2242
7.8147

Chi2lt

KÕt luËn : ChÊp nhËn Ho
Tinh Chitest(day m, day t), nÕu < 0,05 th× b¸c bá Ho

2- Bảng tương liên
Cho bảng hai chiều với hai biến định tính X, Y biến X chia thành k lớp, Y chia thành l
lớp. Trong bảng chứa các tần số thực tế mij.
Giả thiết Ho: “Hai biến X (hàng) và Y (cột) không có quan hệ” hoặc giả thiết Ho “Các
đám đông ở hàng (X) có cùng tỷ lệ phân chia theo các cột (Y)”
Để chấp nhận hay bác bỏ H§ cần phải:
Tính các tổng hàng THi, tổng cộtTCj, Tổng toàn bộ N.
Tính các số lý thuyết tij = THi x TCj / N
Tính các khoảng cách (mij - tij)2/ tij
Chi2tn =Tổng tất cả các khoảng cách
Chi2lt=Chiinv( ,df) với df =(k-1)(l-1)
Nếu Chi2tn

NDHien

Chi2lt thì chấp nhận H0, ngược lại thì bác bỏ H0

Có thể tính Chitest (day m, day t) nếu kết quả

chấp nhận H0, ngược lại thì

bác bỏ H0
2 ao vµ 5 lo¹i c¸
Ao
Ao1
Ao2
TCj

10-20cm
108
9
117
106.3636
10.63636
0.0252
0.2517

B¶ng sè thùc tÕ mij
20-30
30-40
40-50
50-60
140
256
385
111
15
28
40
8
155
284
425
119
B¶ng sè lý thuyÕt tij
140.9091 258.1818 386.3636 108.1818
14.09091 25.81818 38.63636 10.81818
B¶ng kho¶ng c¸ch
0.0059
0.0184
0.0048
0.0734
0.0587
0.1844
0.0481
0.7341

THi
1000
100
1100
N

Chi2tn
Chi2lt
1.405
9.4877
Chi2tn <
Chi2lt
KÕt lu©n: ChÊp nhËn Ho
Chitest(B4:F5,B8:F9)
0.8434 > 0,05

Sè tai n¹n
0
1
2
trªn 2
TCj

Tai n¹n vµ tuæi l¸i xe
B¶ng mij
Tuæi l¸i xe
21-30
31-40
41-50
51-60
748
821
786
720
74
60
51
66
31
25
22
16
9
10
6
5
862
916
865
807

61-70
672
50
15
7
744

B¶ng tij
770.127 818.372 772.808 720.989 664.704
61.865 65.741 62.080 57.918 53.396
22.403 23.806 22.481 20.974 19.336
7.605
8.081
7.631
7.119
6.564

0.63576
2.3803
3.29908
0.25602

B¶ng kho¶ng c¸ch
0.00844 0.2252 0.00136 0.08009
0.50128 1.97767 1.12786 0.21602
0.05985 0.01029 1.17939 0.9724
0.45567 0.34865 0.63096 0.02901

Chi2tn
14.3953
KÕt luËn: chÊp nhËn Ho
Chitest
0.27618 > 0,05

NDHien

Chi2lt

21.0261

THi
3747
301
109
37
4194

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Khoi_phuc_He_dieu_hanh.

Tham khảo tài liệu 'khoi_phuc_he_dieu_hanh.', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Một số tuyệt chiêu tăng lực cho Firefox- P4

Load Tabs Progressively Add-on này cho phép bạn cấu hình cho số lượng tab được phép nạp cùng lúc. Theo mặc định, Load Tabs Progressively sẽ giới hạn số tab được nạp song song tối đa là 3. Điều đó có nghĩa khi bạn mở cùng lúc một lượng 10 tab hoặc khôi phục session đã lưu trữ hoặc chọn Reload all Tabs, ban đầu chỉ có 3 tab được nạp cùng lúc. Sau khi một tab nào đó hoàn tất thì sẽ đến lượt tab tiếp theo được nạp....


Hướng dẫn tạo password trong thư mục

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn password để bảo vệ thư mục cá nhân, các dữ liệu một cách an toàn nhất. Cần phải nói trước với các bạn rằng các bước được giới thiệu dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo một thư mục ẩn và được bảo vệ bằng mật khẩu, tuy nhiên phương pháp này không đảm bảo độ an toàn đến 100%. Nó chỉ ngăn chặn được những người dùng máy tính với trình độ trung bình còn những người dùng nâng cao hoàn toàn có thể truy cập vào nội dung bên trong...


Cách xử lý tình trạng máy tính khởi động/tắt chậm

Xử lý tình trạng máy tính khởi động/tắt chậm Nếu gặp tình trạng máy tính khởi động hay tắt nguồn chậm, bạn có hàng tá cách để xử lý, trong đó bao gồm kích hoạt thông báo verbose. Việc kích hoạt các thông báo verbose không phải là cách giải quyết vấn đề mà là phát hiện và tìm hiểu để bạn có thể xử lý chúng bằng cách gỡ bỏ phần mềm hay cập nhật lại driver bị lỗi.


Tin học đại cương part 10

Khám phá My Computer My Computer là một đối tượng trên màn hình nền cho bạn truy nhập tài nguyên trên máy tính của mình như ổ đĩa và ổ đĩa CD-ROM. My Coputer cũng cung cấp thông tin về phần cứng hệ thống. Bây giờ nhấp biểu tượng My Coputer, bạn sẽ thấy một cửa sổ tương tự như trong hình. Giờ hãy mở ổ cứng đầu tiên trên hệ thống (đĩa C) và xem nội dung đĩa. Oå đĩa C có tên là “Drive-c (C:)”. Trên hệ thống của bạn, tên ổ đĩa này có thể khác, nhưng...


10 phím tắt dành cho trình duyệt Internet Explorer, Firefox, Google Chrome

Ba trình duyệt được sử dụng phổ biến nhất với người dùng mỗi khi truy cập vào Internet gồm: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome. Những phím tắt cho cả ba trình duyệt được sử dụng nhiều nhất mà đôi lúc người dùng không biết hoặc chưa bao giờ sử dụng. Đối với bạn chưa biết có thể xem bài viết này để điểm qua các phím tắt và công dụng của nó sau đó hãy sử dụng để chuyên nghiệp hơn. Trình duyệt Internet Explorer Alt = Hiển thị thanh menu. ...


Hiren's BootCD v9.5

Tham khảo sách 'hiren's bootcd v9.5', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lệnh Control Panel

Lệnh Control Panel cung cấp cho người sử dụng một số công cụ dung để thiết lập cấu hình cho hệ thống. Trong cửa sổ Control Panel có chứa các biểu tượng, mỗi biểu tượng đại diện cho một ứng dụng nào đó. Tham khảo tài liệu "Lệnh Control Panel" để hiểu hơn về chức năng của nó.


Bài giảng Phân tích dữ liệu với SPSS: Chương 1 – Nguyễn Văn Vũ An (ĐH Trà Vinh)

Bài giảng "Phân tích dữ liệu với SPSS – Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến" trình bày các nội dung: Phân loại dữ liệu, nguyên tắc mã hóa và nhập liệu, một số xử lý trên biến, thay đổi một số mặc định của chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Layout manager

Layout manager điều khiển cách trình bày vật lý của các phần tử GUI như là button, textbox, option button v.v… Một layout manager tự động bố trí các thành phần này trong container.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tự học Visio 2010 part 21
 • 30/09/2010
 • 71.197
 • 281
Excel Best Practices for Business
 • 12/12/2010
 • 13.570
 • 990

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu