Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 5: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên, phân tích đồ thị, phân tích số liệu, thống kê phân tích,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 5 KIỂM ĐỊNH MỘT PHÂN PHỐI VÀ BẢNG TƯƠNG LIÊN
1- Kiểm định một phân phối
Biến định tính X được chia thành p lớp, mỗi lớp có mi cá thể (gọi là tần số thực tế).
Giả thiết Ho cần kiểm định được thể hiện dưới dạng một dãy các tần suất fi.
Lấy tổng N =

mi sau đó tính tần số lý thuyết ti = N x fi

Tính các khoảng cách (mi - ti )2 / ti sau đó lấy tổng được Chi2tn.
Tính ngưỡng so sánh Chi2lt = Chiinv( , p-1).
Nếu Chi2tn

Chi2lt thì chấp nhận H0, ngược lại thì bác bỏ H0

Chấp nhận Ho có nghĩa là chấp nhận giả thiết “ dãy quan sát thực tế mi phù hợp với dãy
phân phối fi ”
§Ëu víi 2 tÝnh tréi (Tû lÖ 9:3:3:1)
mi
fi
59
9/16
t1=Nxf1
18
3/16
t2=Nxf2
26
3/16
t3=Nxf3
12
1/16
t4=Nxt4

x
AB
Ab
bA
ab
N=

ti
64.69
21.56
21.56
7.19

Kho¶ng c¸ch
(mi-ti)^2/ti
0.5001
0.5886
0.9132
3.2223

Chi2tn
Chi2lt

115
Chi2tn <

5.2242
7.8147

Chi2lt

KÕt luËn : ChÊp nhËn Ho
Tinh Chitest(day m, day t), nÕu < 0,05 th× b¸c bá Ho

2- Bảng tương liên
Cho bảng hai chiều với hai biến định tính X, Y biến X chia thành k lớp, Y chia thành l
lớp. Trong bảng chứa các tần số thực tế mij.
Giả thiết Ho: “Hai biến X (hàng) và Y (cột) không có quan hệ” hoặc giả thiết Ho “Các
đám đông ở hàng (X) có cùng tỷ lệ phân chia theo các cột (Y)”
Để chấp nhận hay bác bỏ H§ cần phải:
Tính các tổng hàng THi, tổng cộtTCj, Tổng toàn bộ N.
Tính các số lý thuyết tij = THi x TCj / N
Tính các khoảng cách (mij - tij)2/ tij
Chi2tn =Tổng tất cả các khoảng cách
Chi2lt=Chiinv( ,df) với df =(k-1)(l-1)
Nếu Chi2tn

NDHien

Chi2lt thì chấp nhận H0, ngược lại thì bác bỏ H0

Có thể tính Chitest (day m, day t) nếu kết quả

chấp nhận H0, ngược lại thì

bác bỏ H0
2 ao vµ 5 lo¹i c¸
Ao
Ao1
Ao2
TCj

10-20cm
108
9
117
106.3636
10.63636
0.0252
0.2517

B¶ng sè thùc tÕ mij
20-30
30-40
40-50
50-60
140
256
385
111
15
28
40
8
155
284
425
119
B¶ng sè lý thuyÕt tij
140.9091 258.1818 386.3636 108.1818
14.09091 25.81818 38.63636 10.81818
B¶ng kho¶ng c¸ch
0.0059
0.0184
0.0048
0.0734
0.0587
0.1844
0.0481
0.7341

THi
1000
100
1100
N

Chi2tn
Chi2lt
1.405
9.4877
Chi2tn <
Chi2lt
KÕt lu©n: ChÊp nhËn Ho
Chitest(B4:F5,B8:F9)
0.8434 > 0,05

Sè tai n¹n
0
1
2
trªn 2
TCj

Tai n¹n vµ tuæi l¸i xe
B¶ng mij
Tuæi l¸i xe
21-30
31-40
41-50
51-60
748
821
786
720
74
60
51
66
31
25
22
16
9
10
6
5
862
916
865
807

61-70
672
50
15
7
744

B¶ng tij
770.127 818.372 772.808 720.989 664.704
61.865 65.741 62.080 57.918 53.396
22.403 23.806 22.481 20.974 19.336
7.605
8.081
7.631
7.119
6.564

0.63576
2.3803
3.29908
0.25602

B¶ng kho¶ng c¸ch
0.00844 0.2252 0.00136 0.08009
0.50128 1.97767 1.12786 0.21602
0.05985 0.01029 1.17939 0.9724
0.45567 0.34865 0.63096 0.02901

Chi2tn
14.3953
KÕt luËn: chÊp nhËn Ho
Chitest
0.27618 > 0,05

NDHien

Chi2lt

21.0261

THi
3747
301
109
37
4194

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Excel Best Practices for Business

Loren’s book provides a way for companies to quickly and efficiently use Assistive Technology to make basic spreadsheets accessible. His approach is direct and easy to follow, hands-on, and practical. His innovation, Assistive Portals, opens the door to making graphical interfaces embedded in decision analysis spreadsheets readily accessible to individuals with visual impairments. While making technology accessible is a difficult challenge for the business world, this book brings it well within reach....


Giáo trình Access11

Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Data Base Management System – viết tắt là DBMS) dùng để tạo, xử lý các cơ sở dữ liệu. Cho phép quản lý các số liệu một cách thống nhất có tổ chức, liên kết các số liệu rời rạc lại với nhau và giúp người sử dụng có thể thiết kế các chương trình một cách tự động, tránh những thao tác thủ công trong quá trình tính toán xử lý.


Join.me: Cách nhanh nhất để chia sẻ Desktop cho bạn bè

Join.me: Cách nhanh nhất để chia sẻ Desktop cho bạn bè Sử dụng các công cụ hay dịch vụ họp trực tuyến…Tuy nhiên, mỗi một cách đều yêu cầu bạn phải chỉnh sửa, cài đặt, thực hiện nhiều thao tác mất nhiều thời gian. Nếu như công việc của bạn là cần thiết, thường xuyên và cần chia sẻ gấp cho đối tác thì có lẽ dịch vụ Join.me là một lựa chọn dành cho bạn.


Phục hồi máy tính Windows với System Restore

Di chuyển thời gian chỉ tồn tại trong truyện khoa học viễn tưởng, vậy nên bạn nên chờ đợi những chuyên gia vật lý chỉ cho mình cách làm thế nào để thực hiện việc này. Tuy nhiên, máy tính Windows của bạn cso thể thực hiện một số công việc tương tự ngay bây giờ với System Restore.


Bài giảng Tin học căn bản - Vũ Văn Huy

Bài giảng Tin học căn bản do Vũ Văn Huy biên soạn gồm có 6 chương với các nội dung chính như: Nhập môn tin học căn bản, microsoft word, microsoft windows, microsoft excel,...


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN WEB

Phác hoạ vấn đề Khảo sát Phân tích các chức năng của hệ thống Thiết kế hệ thống Hướng phát triển trong tương lai


Những điểm yếu của laptop siêu mỏng, siêu nhẹ

Những điểm yếu của laptop siêu mỏng, siêu nhẹ Hấp dẫn người dùng ở hình dáng bên ngoài nhưng rút cục sản phẩm siêu mỏng lại là thứ không nên mua. Đã quá cái thời đồ điện tử chỉ cần cấu hình cao, chất lượng sử dụng tốt. Ngày nay, khi mà công nghệ phát triển khiến cho các tính năng ngày càng trở nên thừa mứa thì ngoại hình lại vươn lên trở thành tiêu chí quan trọng để chọn lựa sản phẩm (đặc biệt là nữ giới và những người không quá quan trọng tính năng). Tuy thẩm...


Tiết1 : LÀM QUEN VỚI NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG

giáo án dành cho giáo viên dạy nghề tin học văn phòng (lớp 11). I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Thấy được sự ảnh hưởng của tin học đến đời sống và sự phát triển của xã hội - Nêu được các ứng dụng của tin học


Các tổ hợp phím tắt trong word

Với những người thường xuyên làm việc với máy tính, đặc biệt là soạn thảo văn bản thì việc nắm bắt các phím tắt trong word để có thể thao tác với word một cách nhanh nhất là điều rất cần thiết. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp các phím tắt thường dùng trong word để bạn tham khảo. Có những phím rất đơn giản bạn đã biết nhưng cũng có những phím tắt mà có thể còn xa lạ với bạn. Cùng tham khảo nhé.


Xử lý các file trong microsoft Access 2000

Tài liệu tham khảo về Access 2000


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Siêu máy tính cấu trúc
 • 19/12/2013
 • 13.476
 • 612
IT ProjectManagement v1-Phần 1
 • 27/04/2009
 • 37.847
 • 847
Định dạng Drop Cap
 • 23/07/2010
 • 15.031
 • 362

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu