Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Tính toán song song - Bài 3: Lập trình thư viện MPI

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình thư viện MPI, mô hình lập trình, định dạng các hàm trong MPI, cấu trúc của chương trình MPI,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

5/11/16

LẬP TRÌNH THƯ VIỆN MPI
MESSAGE PASSING INTERFACE
ThS. Phan Trọng Tiến
Bộ môn CNPM – Khoa CNTT
Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: phantien84@gmail.com
Website: http://timoday.edu.vn

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

1

MPI là gì?
q  Là viết tắt của Message Passing Interface, chỉ một dạng giao

thức kết nối của máy tính. Nó nằm trong chuẩn “de facto” cho
kết nối giữa các nút chạy một chương trình song song trên bộ
nhớ phân tán.
q  Tập MPI thi hành bao gồm một thư viện các thủ tục sao cho có
thể gọi được từ các chương trình Fortran, C, C++ hay Ada.

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

2

1

5/11/16

Mô hình lập trình
q  MPI ra đời mục đích dành cho các hệ thống máy tính có bộ

nhớ phân tán. Tuy nhiên MPI cũng có thể triển khai được trên
hệ thống máy tính có bộ nhớ chia sẻ.

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

3

Lập trình MPI
q  Header file:
q Yêu cầu cho mọi chương trình được lập trình bởi MPI
q  Định dạng các hàm trong MPI

#include “mpi.h”
rc = MPI_Xxxxx(parameter)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

4

2

5/11/16

Lập trình MPI
q  Cấu trúc của chương

trình MPI

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

5

Communicators and Groups
q  Communicators và Group là tập hợp tất cả các processes có

thể giao tiếp được với nhau.
q  Phần lớn các hàm trong thư viện MPI yêu cầu tham số
Communicator.
q  MPI_COMM_WORLD được định nghĩa sẵn.

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

6

3

5/11/16

Rank
q  Với mỗi Communicator, mỗi processes có một ID nhất định.
q  Rank được bắt đầu từ 0
q  Sử dụng rank trong các message để chỉ ra nguồn (source) và

đích (destination)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

7

Các hàm quản lý môi trường
q  MPI_Init
q Khởi tạo môi trường thực thi MPI. Hàm này được gọi trong mọi chương
trình MPI, được gọi trước các hàm MPI khác, và chỉ được gọi một lần duy
nhất.

int MPI_Init(int *argc,char ***argv)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

8

4

5/11/16

Các hàm quản lý môi trường
q  MPI_Comm_size
q Xác định số lượng process trong nhóm ứng với một Communicator
(thường là MPI_COMM_WORLD)
q  MPI_Comm_rank
q Trả về id của Communicator hiện tại

int MPI_Comm_size(MPI_Comm comm,int *size )
int MPI_Comm_rank (comm,&rank)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

9

Các hàm quản lý môi trường
q  MPI_Abort
q Hủy bỏ tất cả các MPI processes gắn với một Communicator

int MPI_Abort(MPI_Comm comm,int errorcode)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

10

5

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG FRAMEWORK HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM -3

3.3.4 matchInteraction Câu hỏi loại này có 2 cột các phương án trả lời được đặt đứng cạnh nhau, nhiệm vụ của thí sinh là nối các phương án của cột này với một hay nhiều phương án có liên quan ở cột bên cạnh. Loại câu hỏi này khác với loại associateInteraction ở chỗ: trong loại này, một phương án trả lời không được phép tạo liên kết với 1 phương án khác trong cùng cột, trong khi loại associateInteraction thì cho phép. Trong câu hỏi sẽ có 2 cột phương án trả lời gọi là 2 simpleMatchSet, mỗi...


LẬP TRÌNH SIEMENS HiPath

Bạn đang quản lý một doanh nghiệp hay một nhà xưởng? Bạn là một bác sỹ hay là nhà quản lý một dây chuyền sản xuất? Bạn có một lượng khách hàng lớn mà bạn chỉ biết qua điện thoại, bạn luôn cần gọi cho các bệnh nhân của bạn hoặc thường xuyên lien lạc với nhà cung cấp của bạn?


DNS: Domain Name System Hệ thống tên miền DNS

DNS là một hệ thống được sử dụng trên Internet để dịch tên của các miền và các nút mạng được quảng cáo công cộng của chúng thành các địa chỉ IP. Một miền là một nhóm các máy tính được kết hợp với nhau bởi vị trí địa lý hay loại công việc/kinh doanh của chúng. Hệ thống tên miền được thiết lập theo một hệ thống phân cấp, tạo ra các DNS server ở các cấp độ khác nhau.


All In One Softs - Xây dựng và Sử dụng part 107

Tham khảo tài liệu 'all in one softs - xây dựng và sử dụng part 107', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nhúng Google Maps Vào Website

Nhúng Google Maps Vào Website: Trong website, bạn muốn hiện bản đồ Google map của 1 địa điểm nào đó (ví dụ 105 Bà Huyện Thanh Quan). Vậy phải làm thế nào? Cùng tham khảo những hướng dẫn dưới đây bạn nhé!


Lecture 6: Collections

A collection is a data structure – actually, an object – to hold other objects, which let you store and organize objects in useful ways for efficient access Check out the java.util package! Lots of interfaces and classes providing a general collection framework. Programmers may also provide implementations specific to their own requirements


Creating Applications with Mozilla-Chapter 4. CSS in Mozilla Applications-P1

Tham khảo tài liệu 'creating applications with mozilla-chapter 4. css in mozilla applications-p1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tự học Visual Basic phần 3

Tham khảo tài liệu 'tự học visual basic phần 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


JavaScript 1.5 - Lab 1

Lab 1: Introduction Trong phòng thí nghiệm này, bạn sẽ học được nơi để đặt các kịch bản của bạn, làm thế nào để bao gồm một kịch bản thư viện bên ngoài, và làm thế nào để làm việc với các chuyển đổi đơn giản biến và số học. Để hoàn thành phòng thí nghiệm, bạn sẽ cần phải làm việc thông qua ba bài tập:


Planning Extreme Programming - kent beck martin fowler phần 3

Các phương pháp này được gọi là hạng nhẹ để tương phản với các phương pháp hạng nặng (heavyweight methods) thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn ISO9001, CMM hay RUP. Trong số các phương pháp hạng nhẹ, XP đã nhận được sự quan tâm nhiều nhất vì nó đã đề ra hai mục tiêu rất rõ ràng và cần thiết cho CNPM


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
 • 24/03/2017
 • 91.835
 • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
 • 01/08/2012
 • 52.022
 • 691

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Targeting Movies on Levels
 • 08/08/2010
 • 88.949
 • 276
Hacker Professional Ebook part 31
 • 27/10/2010
 • 55.586
 • 800
MicroIter Localtion part 11
 • 06/01/2011
 • 87.843
 • 725

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu