Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 (tt) - ThS. Trần Linh Đăng

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 Hệ thống ngân hàng nhằm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng và vai trò ngân hàng, đặc điểm của định chế tài chính phi ngân hàng, các loại hình và vai trò của các định chế, hệ thống ngân hàng Việt Nam.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 (tt) - ThS. Trần Linh Đăng Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 (tt) - ThS. Trần Linh Đăng Hệ thống ngân hàng, Vai trò ngân hàng, Định chế tài chính phi ngân hàng, Tiền tệ ngân hàng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ ngân hàng
4.9 5 1278
 • 5 - Rất hữu ích 1.094

 • 4 - Tốt 184

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TIỀN TỆ NGÂN HÀNG GV: Ths. TRẦN LINH ĐĂNG www.hoase n.edu.vn 1
 2. CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG  Ngân hàng và vai trò ngân hàng  Đặc điểm của định chế tài chính phi ngân hàng  Các loại hình và vai trò của các định chế  Hệ thống ngân hàng Việt nam www.hoase n.edu.vn 2
 3. NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ NH  Sự hình thành  từ thế kỷ 15-18: NH hoạt động độc lập và có chức năng: nhận ký thác, chiết khấu cho vay, phát hành giấy bạc và dịch vụ tiền tệ  từ thế kỷ 18-20: Nhà nước ban hành các đạo luật, ngân hàng 2 loại: NH phát hành, NH trung gian  Từ đầu thế kỷ 20-nay: một ngân hàng phát hành và nhà nước quản lý NH phát hành  Vai trò: giúp lưu thông tiền tệ 3
 4. TỔ CHỨC HỆ THỐNG NH  Ngân hàng trung gian  Nhận tiền gửi của công chúng  sử dụng tiền gửi để chiết khấu, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, chuyển tiền  Làm trung gian giữa NHTW và công chúng  Làm trung gian tín dụng giữa người gửi tiền và người vay tiền  Làm trung gian thanh toán giữa người trả tiền và người thụ hưởng 4
 5. CÁC LOẠI HÌNH NH TRUNG GIAN  NHTM: nhận tiền gửi và cho vay ngắn hạn  NHĐT: nhận tiền gửi và cho vay trung dài hạn  NH đặc biệt: • NH tiết kiệm hỗ tương • Hiệp hội cho vay và tiết kiệm • NH xuất nhập khẩu • NH địa ốc • NH có mục đích XH: NH chính sách 5
 6. NHTW  NH hỗ trợ hệ thống NHTM  Điều hòa được việc phát hành tiền  Thực hiện nghiệp vụ NH cho chính phủ  Lưu giữ dự trữ tiền tệ cho các ngân hàng  Cung cấp tín dụng cho các NH trung gian  Kiểm soát số lượng tiền tệ và tín dụng phù hợp với nhu cầu thực sự của nền kinh tế 6
 7. ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG  Loại hình tổ chức kinh doanh một số hoạt động ngân hàng nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và không làm dịch vụ thanh toán  Bao gồm: Cty bảo hiểm, Quỹ trợ cấp hưu trí, cty tài chính, cty đầu tư 7
 8. SO SÁNH GIỮA NH VÀ CÁC ĐCTC PHI NH NH ĐC  Nhận tiền gửi không kỳ hạn  Không  Thực hiện nghiệp vụ thanh toán  Không  NHTW quản lý  Không  Tập trung vào thương mại  Đầu tư chứng khoán, cho vay tiêu dùng và thế chấp  Dịch vụ thanh toán qua NH  Môi giới, đại lý chứng khoán, dịch vụ ủy thác 8
 9. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Công ty bảo hiểm:  bán hợp đồng bảo hiểm,  sử dụng vốn vào các hoạt động đầu tư  bảo vệ tài chính cho người có hợp đồng BH khi xảy ra rủi ro.  Biện pháp tài trợ rủi ro  Gồm: BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, BH thương mại, BH vật chất, BH cháy nổ, BH vận chuyển, BH con người 9
 10. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Quỹ trợ cấp  Huy động vốn  Chi trả trợ cấp thường xuyên cho những người tham gia bảo hiểm khi đến tuổi nghỉ hưu  Đầu tư vào tài sản tài chính dài hạn do thời gian chi trả và mức chi trả được dự đoán chính xác  Được quản lý theo 2 phương thức • Chương trình trợ cấp riêng do các cty lớn lập ra • Chương trình trợ cấp công cộng do chính phủ qlý 10
 11. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Cty tài chính  Huy động bằng phát hành tín phiếu, trái phiếu  Cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, thực hiện nghiệp vụ thuê mua  Tỷ lệ vốn cổ phần lớn  Chủ yếu là cho vay thế chấp • Cty tài chính tiêu dùng • Cty tài chính bán hàng: gián tiếp cấp tín dụng (tài trợ) • Cty tài chính thương mại: mua lại hoặc chiết khấu các khoản phải thu của doanh nghiệp, cho thuê tài chính 11
 12. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Quỹ đầu tư  Huy động vốn: bán chứng chỉ góp vốn  Đầu tư chứng khoán  Được quản lý bởi công ty quản lý quỹ  Quỹ mở: • phát hành liên tục chứng chỉ • Mua bán lại chứng chỉ dễ dàng  Quỹ đóng: • Phát hành duy nhất 1 lần • Không bán lại trước thời hạn 12
 13. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Công ty chứng khoán:  Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn  Chịu áp lực cạnh tranh lớn  Sở giao dịch chứng khoán  Thành lập theo quy định của pháp luật  Tạo điều kiện cho giao dịch chứng khoán của các thành viên được dễ dàng  Đưa ra các báo cáo chính xác, liên tục về TTCK 13
 14. VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ TC PHI NH  Kích thích và tập trung các nguồn vốn tiết kiệm  Tạo cơ hội đầu tư sinh lời cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ  Thúc đẩy đầu tư, cạnh tranh và tiến bộ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng  Hạn chế rủi ro trong đầu tư tài chính  Kích thích sự phát triển của TTTC 14
 15. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM  Ngày 23/5/1990: Pháp lệnh NHNN và Pháp lệnh các tổ chức tín dụng  NHNN: ngân hàng trung ương  TCTD: định chế tài chính trung gian  Ngày 12/12/1997: luật NHNN Việt nam và Luật các tổ chức tín dụng được thông qua 15
 16. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM  NHNN Việt nam  Quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng  Phát hành tiền  Cung cấp dịch vụ ngân hàng cho TCTD  Làm dịch vụ tiền tệ cho chính phủ  Tổ chức hệ thống tập trung gồm trụ sở chính, chi nhánh trực thuộc TW  Thống đốc chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành 16
 17. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Thực hiện chính sách tiền tệ  Xây dựng dự án chính sách tiền tệ, kế hoạch cung ứng lượng tiền tệ bổ sung cho lưu thông  Điều hành công cụ thực hiện chính sách tiền tệ, đưa tiền ra lưu thông, rút tiền về theo tín hiệu của thị trường  Báo cáo kết quả thực hiện 17
 18. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Phát hành tiền giấy và kim loại  Xác định số lượng, cơ cấu tiền giấy và tiền kim loại đủ cung ứng cho nhu cầu  Quản lý quỹ dự trữ phát hành theo quy định của chính phủ  In, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành và tiêu hủy tiền  Xử lý tiền rách nát, hư hỏng, thu hồi, thay thế tiền  Ban hành và kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế nghiệp vụ phát hành tiền 18
 19. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Nghiêm cấm hành vi làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành tiền giả, hủy hoại tiền, từ chối nhận và lưu hành đồng tiền do NHNN phát hành  Hoạt động tín dụng  Tái cấp vốn cho TCTD  Tạm ứng ngân sách để bù đắp thiếu hụt  Mở tài khoản  Ở NH nước ngoài, TCTD quốc tế  Mở TK, thực hiện giao dịch với TCTD trong nước, kho bạc, NH nước ngoài 19
 20. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Hoạt động thanh toán và ngân quỹ  tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng  Cung cấp dịch vụ thanh toán  Giao dịch thanh toán theo yêu cầu  Ký kết và thực hiện thanh tóan với NH nước ngoài, tổ chức tiền tệ  Dịch vụ ngân quỹ 20

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Bài giảng Chương 4: Quản trị tài sản – nguồn vốn của ngân hàng (ALM)

Bài giảng "Quản trị tài sản – nguồn vốn của ngân hàng (ALM)" trình bày một số nội dung sau: Mục đích của quản trị ALM, rủi ro lãi suất tác động đến kinh doanh ngân hàng, rủi ro lãi suất: GAP và sự nhạy cảm thu nhập, ứng dụng Duration trong quản trị RRLS. Mời các bạn cùng tham khảo.


What makes a bank efficient? – A look at financial characteristics and bank management and ownership structure

Banks thus planned to meet their shortfalls predominantly through capital measures, and some made progress in spite of unfavourable market conditions. Low share prices, as at present, cause a strong dilution effect, drawing resistance from incumbent shareholders and management. 4 The experience of UniCredit, whose deeply discounted €7.5 billion rights issue led to a 45% (albeit transient) plunge in its share price, deterred other banks from following suit. Capital can also be built through retained earnings, debt-to- equity conversion or redemption below par. Some banks opted to convert outstanding bonds, notably Santander for €6.83 billion. Overall, banks plan to rely substantially...


Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 6', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cẩm nang tín dụng VCB 5

Tham khảo tài liệu 'cẩm nang tín dụng vcb 5', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Instructions for Form 8839 Qualified Adoption Expenses

The expected cost of failure to the economy at large should still be the key criterion for determining which financial firms are regulated and which are not, since this is what drives de facto eligibility for the official safety net, be it deposit insurance, access to the central bank’s liquidity assistance, or use of public funds for recapitalization or nationalization. Size, leverage, and the degree of “entanglement” in financial markets should all be important in making the eligibility decision—more so than how firms classify themselves (as banks, nonbanks, etc). I note that Willem Buiter takes a similar view in “Self...


Murray Rothbard - The Mystery Of Bankink

You have here a unique academic treatise on money and banking, a book which combines erudition, clarity of expression, economic theory, monetary theory, economic history, and an appropriate dose of conspiracy theory. Anyone who attempts to explain the mystery of banking—a deliberately contrived mystery in many ways—apart from all of these aspects has not done justice to the topic. But, then again, this is an area in which justice has always been regarded as a liability. The moral account of central banking has been overdrawn since 1694: “insufficient funds.” [footnote: P. G. M. Dickson. The Financial Revolution in England: A Study in the Development...


Tài chính phát triển

Chương 2: Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 - ThS. Trần Linh Đăng

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 Huy động vốn nhằm trình bày về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại, tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn, các hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại, các giải pháp tăng vốn của ngân hàng thương mại.


Bài giảng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Học viện Ngân hàng

Bài giảng môn học Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Học viện Ngân hàng, có kết cấu môn học gồm 9 chương: Chương 1 Tổng quan về thị trường ngoại hối (NH); Chương 2 Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh NH; Chương 3 Nghiệp vụ NH giao ngay; Chương 4 Nghiệp vụ NH kì hạn; Chương 5 Nghiệp vụ hoán đổi NH; Chương 6 Nghiệp vụ tiền tệ tương lai; Chương 7 Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ; Chương 8 Chính sách quản lý ngoại hối quốc gia; Chương 9 Thị trường ngoại hối Việt Nam.


QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Chuyên đề Tổng quan và Xu thế phát triển của NHTM

Gồm các nội dung chính: Tổng quan về hoạt động của NHTM; Quá trình phát triển của hệ thống NHTM trên thế giới; Xu thế phát triển của ngân hàng; Kinh nghiệm của một số quốc gia trong quá trình hội nhập ngân hàng; Xu thế đổi mới của hệ thống NHTM VN trong tiến trình hội nhập hiện nay; Bài tập.


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu