Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Định vị thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm

Định vị thương hiệu (Brand Positioning) là những định hướng, hoạt động của doanh nghiệp nhằm truyền tải đặc tính thương hiệu vào tâm trí khách hàng, từ đó tạo ra sự nhận thức về thương hiệu một cách nhất quán và đúng đắn. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về khái niệm định vị thương hiệu, các bước định vị thương hiệu và các chiến lược định vị thương hiệu. Mời tham khảo.



Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Quản trị thương hiệu: Định vị thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm Bài giảng Quản trị thương hiệu: Định vị thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm Quản trị thương hiệu, Bài giảng Quản trị thương hiệu, Định vị thương hiệu, Chiến lược định vị thương hiệu, Lợi ích sản phẩm, Chiến lược cạnh tranh
4.5 5 451
 • 5 - Rất hữu ích 248

 • 4 - Tốt 203

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐẠI HỌC THĂNG LONG

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Định vị thương hiệu
Định vị thương hiệu (Brand Positioning) là những
định hướng, hoạt động của doanh nghiệp nhằm
truyền tải đặc tính thương hiệu vào tâm trí khách
hàng, từ đó tạo ra sự nhận thức về thương hiệu một
cách nhất quán và đúng đắn.
Đặng Đình Trạm, MBA
Tháng 7/2012

Quản trị thương hiệu

Định vị thương hiệu

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

4.1. Khái niệm định vị thương hiệu ................................................................................................... 3
4.2. Các bước định vị thương hiệu ..................................................................................................... 3
4.2.1. Xác định môi trường cạnh tranh .......................................................................................... 3
4.2.2. Xác định khách hàng mục tiêu ............................................................................................. 4
4.2.3. Thấu hiểu khách hàng ........................................................................................................... 6
4.2.4. Lợi ích sản phẩm..................................................................................................................... 7
4.2.5. Giá trị và tính cách thương hiệu........................................................................................... 8
4.2.6. Lý do tin tưởng thương hiệu (Các yếu tố chứng thực) ..................................................... 8
4.2.7. Sự khác biệt của thương hiệu ............................................................................................... 9
4.2.8. Tính cốt lõi của thương hiệu ............................................................................................... 10
4.3. Các chiến lược định vị thương hiệu.......................................................................................... 12
4.3.1. Chiến lược dựa vào đặc điểm và thuộc tính..................................................................... 12
4.3.2. Chiến lược lợi ích sản phẩm ............................................................................................... 12
4.3.3. Chiến lược giải quyết vấn đề .............................................................................................. 12
4.3.4. Chiến lược cạnh tranh.......................................................................................................... 13

Page

2

4.3.5. Chiến lược định vị dựa vào khách hàng mục tiêu........................................................... 14

Ths Đặng Đình Trạm

https://sites.google.com/site/dangdinhtram

Quản trị thương hiệu

Định vị thương hiệu

4.1. Khái niệm định vị thương hiệu
Định vị thương hiệu (Brand Positioning) là những định hướng, hoạt động của doanh nghiệp
nhằm truyền tải đặc tính thương hiệu vào tâm trí khách hàng, từ đó tạo ra sự nhận thức về
thương hiệu một cách nhất quán và đúng đắn.
Định vị thương hiệu cũng là việc tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong một môi
trường cạnh tranh để bảo đảm rằng mỗi người tiêu dùng trong thị trường mục tiêu có thể
phân biệt được thương hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác. Việc định vị thương
hiệu mang tính chất qutan trọng là do nó có liên quan trực tiếp đến suy nghĩ và nhận định
của người tiêu dùng.
Theo tác giả Marc Filser, định vị thương hiệu là “Nỗ lực đem lại cho sản phẩm một hình ảnh
riêng, dễ đi vào nhận thức của khách hàng, … là điều mà doanh nghiệp muốn khách hàng
liên tưởng tới mỗi khi đối diện với thương hiệu của mình”.
Việc lựa chọn thương hiệu rất phong phú và mức độ khác nhau giữa các thương hiệu này
cũng giảm đi rõ rệt khi mà chức năng và lợi ích của các sản phẩm mang lại khá giống nhau.
Đó là lý do tại sao thương hiệu cần nhanh chóng được định vị với những đặc tính nổi bật
khác biệt so với các thương hiệu cạnh tranh.
Để có thể định vị thương hiệu thành công thì doanh nghiệp cần phải khảo sát thật kĩ vị trí
hiện tại trên thị trường của thương hiệu. Bản đồ thương hiệu cần phải được thiết lập để xác
định chính xác vị trí của thương hiệu và so sánh kết quả này với đối thủ cạnh tranh.
Khi đã hiểu rõ các lợi ích mà vị thế thương hiệu mang lại, doanh nghiệp cần phải hiểu thêm
rẳng không phải tất cả các thương hiệu đều là đối thủ của nhau. Có 6 thương hiệu của cùng
một loại sản phẩm được giới thiệu cho một người tiêu dùng và người này chỉ cân nhắc 3
trong 6 thương hiệu đó như một sự lựa chọn để mua.
4.2. Các bước định vị thương hiệu
4.2.1. Xác định môi trường cạnh tranh
Cạnh tranh là hiện tượng tự nhiên, là mâu thuẫn quan hệ giữa các cá thể có chung một môi
trường sống đối với điều kiện nào đó mà các cá thể cùng quan tâm. Trong hoạt động kinh tế,
những vị thế tương đối trong sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa để thu được nhiều

3

lợi ích nhất cho mình. Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất với nhau hoặc có

Page

đó là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế (nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy

Ths Đặng Đình Trạm

https://sites.google.com/site/dangdinhtram

Quản trị thương hiệu

Định vị thương hiệu

thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán hàng hóa
với giá cao, người tiêu dùng lại muốn mua được với giá thấp.
Cạnh tranh trong kinh tế luôn liên quan đến quyền sở hữu. Nói cách khác, sở hữu là điều
kiện để cạnh tranh kinh tế diễn ra. Do vậy, việc xác định đối thủ cạnh tranh không phải
nhằm mục đích tiêu diệt họ bằng mọi giá, mà nhằm mục tiêu khẳng định những lợi thế vượt
trội của mình. Quá trình này gồm một số gợi ý như:


Xác định các đối thủ cạnh tranh chính yếu



Cùng hướng vào cùng một phân khúc



Cung cấp những lợi ích khá tương đồng



Phân tích SWOT thương hiệu cạnh tranh

Những câu hỏi có thể đặt ra về môi trường cạnh tranh, như:


Nhận diện thương hiệu: Thương hiệu đối thủ được nhận biết như thế nào?



Thế mạnh chiến lược: Thế mạnh của đối thủ là gì? Có bền vững không?



Thế yếu của đối thủ: thế yếu là gì? Đối thủ có thấy không? Và họ làm gì với chuyện đó?



Đối thủ cạnh tranh đang làm gì?



Xu hướng sắp tới có thể sẽ làm gì?

4.2.2. Xác định khách hàng mục tiêu
Khách hàng mục tiêu là khách hàng “sẵn sàng - Readiness” với việc đáp ứng đồng thời cả
hai tiêu chí: khả năng – Ability và khát khao (Needs, willingness); Khách hàng tiềm năng là
khách hàng chưa “sẵn sàng” – khách hàng chi đáp ứng một trong hai tiêu chí trên.
Một vấn đề lớn đối với nhiều doanh nghiệp là họ thường dễ tuyệt vọng khi khó khăn và quá
biết ơn đối với những ai mua hàng của họ, trong khi ít tính đến những bước tiếp theo cần
làm gì để những khách hàng đó tiếp tục mua hàng, giáo sư Lisa Fortini-Campbell, người
sáng lập Doanh nghiệp tư vấn và nghiên cứu thị trường The Fortini-Campbell nhận xét.
Theo bà Lisa Fortini-Campbell, việc xác định đúng khách hàng mục tiêu quyết định đến sự
thành bại của doanh nghiệp. Để xây dựng cơ sở khách hàng, theo bà, cần lưu ý những lời
khuyên dưới đây:
(1) Đừng nghĩ mình biết nhiều.
Các doanh nghiệp thường cho rằng, họ biết rõ cái khách hàng của họ muốn, trong khi trên

khác, nên doanh nghiệp cần lấy các đối thủ cạnh tranh của mình làm công cụ nghiên cứu.

Ths Đặng Đình Trạm

https://sites.google.com/site/dangdinhtram

Page

hàng tương lai của doanh nghiệp chính là những người hiện mua hàng của những người

4

thực tế, họ thường thiếu những căn cứ xác đáng cho nhận định của mình. Vì những khách

Quản trị thương hiệu

Định vị thương hiệu

Cái doanh nghiệp cần quan tâm không chỉ là những thứ mà các đối thủ cạnh tranh bán, mà
doanh nghiệp còn cần nắm bắt cách thức mà các đối thủ cạnh tranh triển khai marketing và
bán sản phẩm, dịch vụ.
(2) Tìm kiếm sự tương hợp hoàn hảo.
Cái quan trọng nhất mà mỗi doanh nghiệp có thể làm là chỉ rõ các nhóm đối tượng khách
hàng sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong kinh doanh. Ai là người có ý nghĩa
chiến lược quan trọng nhất đối với doanh nghiệp? Khách hàng lý tưởng của doanh nghiệp là
tổ chức hay cá nhân?
Doanh nghiệp hướng vào đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp nào? Doanh nghiệp cần đặt
ra nhiều câu hỏi và tìm lời đáp cho những câu hỏi đó để có định hướng kích thích khách
hàng quay trở lại với doanh nghiệp.
(3) Xác định các phân khúc thị trường khác
Sau khi xác định rõ ai sẽ là những khách hàng tốt nhất, doanh nghiệp có thể đi đến cụ thể
hóa những phân khúc thị trường cho mình.
(4) Sử dụng các công cụ thị trường tự do
Internet là nguồn cung cấp thông tin vô giá. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm và nghiên cứu
bất cứ đề tài nào. Các ấn phẩm liên quan đến kinh doanh cũng rất có giá trị để doanh nghiệp
tham khảo trong việc nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng mục tiêu.
(5) Không được xem nhẹ dịch vụ khách hàng.
Các doanh nghiệp bị mất khách hàng thường do dịch vụ nghèo nàn, chứ không phải do sản
phẩm tồi. Do vậy, công cụ marketing quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là cách tổ chức
bán hàng và chăm sóc khách hàng. Mỗi lần tiếp xúc với khách hàng chính là một lần doanh
nghiệp tiếp thị bản thân mình.
Khi doanh nghiệp làm tốt việc này, khách hàng tin tưởng doanh nghiệp, sẽ mua tiếp sản
phẩm, dịch vụ của mình và giới thiệu những người khác đến với doanh nghiệp. Công việc
xác định khách hàng mục tiêu có thể xoay quanh các nội dung như:



Tìm hiểu lối sống (quan điểm, mối quan tâm, hoạt động)



Phát hiện những nét văn hóa đặc thù



Đánh giá hành vi sử dụng phương tiện truyền thông của khách hàng

Ths Đặng Đình Trạm

https://sites.google.com/site/dangdinhtram

5

Thu thập thông tin nhân khẩu

Page



Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Quan hệ công chúng - Biện pháp hữu hiệu trong phát triển thương hiệu

PR được hiểu là một hệ thống các nguyên tắc và các hoạt động có liên hệ một cách hữu cơ, nhất quán nhằm tạo dựng một hình ảnh; một ấn tượng; một quan niệm, nhận định; hoặc một sự tin cậy nào đó. Ở nước ta, những năm gần đâ, đã có một số doanh nghiệp sử dụng PR như là một công cụ quan trọng trong tiếp thị và phát triển thương hiệu. Có thể lấy các ví dụ như chương trình “Đèn đom đóm” của sữa Cô gái Hà Lan; Bia Tiger với tài trợ cho chương...


Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 7 – ThS. Đặng Đình Trạm

 • 4,25/5 (452)

Chương 7 - Định giá thương hiệu và khai thác thương hiệu bằng hình thức nhượng quyền thương mại. Những nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Sự cần thiết của việc định giá thương hiệu, các phương pháp định giá tài sản thương hiệu, nhượng quyền thương mại là gì? Tại sao nên bán franchise? Tại sao nên mua franchise? Một số phương thức bán franchise phổ biến, franchise trên thế giới và tại Việt Nam. Mời tham khảo.


Có gì mới trong tiếp thị bằng nội dung?

Có gì mới trong tiếp thị bằng nội dung? Theo các kết quả của một cuộc khảo sát do tạp chí B2B Marketing thực hiện, có tới 51% số doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường B2B (giữa các doanh nghiệp với nhau) khẳng định rằng tiếp thị bằng nội dung là công cụ quan trọng nhất để tạo ra các cơ hội bán hàng, khoảng 38% cho rằng đó là một cách để tăng cường sự nhận biết của thương hiệu, khoảng 34% nghĩ rằng tiếp thị bằng nội dung giúp doanh nghiệp trở thành nhà tiên phong về ý...


Nhấn mạnh chữ “C” trong CRM

- Đối với những doanh nghiệp ứng dụng CRM, mục tiêu họ mong muốn đạt được là tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn thông qua việc hiểu, nắm bắt hành vi khách hàng và phục vụ khách hàng ngày một chu đáo.


Hiểu hỗn hợp kênh truyền thông

Tham khảo tài liệu 'hiểu hỗn hợp kênh truyền thông', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm PR

1. P.R (Public Relations) được định nghĩa như là một tổ chức: a. Có chức năng truyền thông đại chúng. b. Có chức năng quan hệ khách hàng. c. Quản lý lãnh đạo. d. Chức năng quản lý thông tin đại chúng.


Trách nhiệm với thông tin

Câu chuyện của Lượm trong tiêu đề bài viết “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời” đăng trên chuyên trang tintuconline của VietNamNet chỉ là sự hư cấu. Với một vài sự che đậy của nhân vật, cộng với sự tắc trách của những người làm chương trình “Người xây tổ ấm”, câu chuyện hư cấu đã biến thành một câu chuyện có thật thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả VTV trong cả nước và làm động lòng không ít nhà hảo tâm. Sự việc vỡ lở, nhân vật chính không hề có hoàn...


14 Bước quảng bá doanh nghiệp

Tài liệu "14 Bước quảng bá doanh nghiệp" dưới đây giới thiệu một vài công cụ xúc tiến dễ ứng dụng và đặc biệt là hiệu quả lại không tồi chút nào. Tùy theo lĩnh vực hoạt động, bạn nên áp dụng những phương pháp phù hợp nhất với công ty của mình, với thị trường mà bạn đang hướng tới.


Xây dựng thương hiệu- Phần 10

Sau khi tạo dựng nên một thương hiệu thành công, có uy tín trên thị trường, doanh nghiệp thường nghĩ đến chuyện làm thế nào để khai thác triệt để các giá trị vô hình của nó.


Danh hiệu có làm được nên thương hiệu không

Giấy thông hành Không phủ nhận, khi được trao một giải thưởng, một danh hiệu nào đó, DN sẽ nổi tiếng hơn, được khách hàng tin tưởng và sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn. Chẳng thế mà hiện nay, không ít DN vẫn đua nhau tham gia bình chọn các giải thưởng, thậm chí chấp nhận bỏ tiền ra “mua” danh hiệu. Cũng có không ít DN trước đây không hề mặn mà với các giải thưởng, danh hiệu, nhưng trong quá trình xây dựng thương hiệu, họ đã phải thay đổi quan điểm vì rút ra kết luận:...


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PR và một góc nhìn
 • 27/08/2010
 • 64.639
 • 432
Bộ ba: CRM, ISO 9000 và ERP
 • 28/06/2013
 • 18.282
 • 801
Các kỹ thuật quảng cáo
 • 11/10/2012
 • 37.346
 • 263

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu