Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 8 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 8: Quản trị nhân lực trong khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực trong KS, khái quát về quản trị nhân lực trong KS, hoạch định nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

M

_T

TM

H

D

CHƢƠNG 8.
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
TRONG KS

327

Chƣơng 8. Quản trị nhân lực trong KS
8.1. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực trong KS

D

H

8.2. Khái quát về quản trị nhân lực trong KS

TM

8.3. Hoạch định nguồn nhân lực
8.4. Tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động

_T

8.5. Đào tạo và phát triển

M

8.6. Tạo động lực cho ngƣời LĐ

U

8.7. Đánh giá hiệu quả SD nhân lực

328

8.1. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực
trong KS
8.1.1. Chức năng, nhiệm vụ BP quản trị nhân lực

H

D

8.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức BP quản trị nhân lực
8.1.3. Nhiệm vụ các chức danh BP quản trị nhân lực

U

M

_T

TM
329

8.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
bộ phận quản trị nhân lực
330

U

M

_T

TM

H

D

Chức năng

Nhiệm vụ

8.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức
BP quản trị nhân lực
Giám đốc nhân sự

D
Trƣởng phòng
nhân sự

Trƣởng phòng
y tế

Trợ lý
đào tạo cao
cấp, Trợ lý
đào tạo

Trợ lý nhân
sự cao cấp,
Trợ lý nhân
sự

U

M

_T

Trƣởng phòng
đào tạo

TM

H

Thư ký
GĐ nhân sự

Tổ trƣởng nhà
bếp, CBCNVC,
NV quản lý
phòng thay đồ;
NV văn thƣ

Nhân viên kiểm
nghiệm thực
phẩm, Bác sĩ (y
tá)

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Kết thúc dự án và xây dựng mục tiêu

Khởi động dự án Lập kế hoạch dự án: Đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định những công việc cần được hoàn thành, nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế hoạch hành động theo trình tự logic mà có thể biểu diễn dưới dạng sơ đồ hệ thống.


Bài giảng Trí tuệ nhân tạo (Tuần 8)

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo (Tuần 8) trình bày các nội dung: Quá trình học máy, giới thiệu Neural Networks, cấu trúc Neural Networks, thuật toán SOM. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1: Chương 3 - ThS. Vũ Lệ Hằng

Bài giảng Quản lý sản xuất và tác nghiệp 1 - Chương 3 trình bày những nội dung liên quan đến bố trí mặt bằng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản sau: Khái niệm, tầm quan trọng và sự cần thiết của bố trí mặt bằng; các loại quy trình xử lý; các kiểu bố trí cơ bản. Mời tham khảo.


Quản trị marketing quốc tế - Philip Kotler

Cuốn sách này tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực hiện và kiểm soát các nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá các cơ hội thị trường toàn cầu. Cuốn sách đánh giá tầm quan trọng của marketing quốc tế, đối với Mỹ và đối với cả thế giới. Sách tiếp cận từ tổng thể đến chi tiết. Cụ thể là phần 1 và 2 đưa ra cái nhìn tổng quát về thương mại thế giới và môi trường kinh doanh trên thị trường thế giới. Phần 3 tập trung vào việc lập kế hoạch thâm nhập thị trường, nhấn mạnh vào các vấn đề thông tin thị trường, phân tích thị trường và các chiến lược xâm nhập thị trường. Phần 4 là phần quan trọng nhất của cuốn sách, đề cập tới vấn đề đưa ra quyết định marketing. Phần 5 là những quyết định tài chính trên thị trường thế giới, giúp các bạn đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn nhất.


Chapter 11: Infrastructure for Electronic Commerce

Discuss the security requirements of Internet and ecommerce applications, and how are these requirements fulfilled by various hardware and software systems...


Ebook Managerial economics (13th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Managerial economics" has contents: Government regulation, long term investment analysis, contracting, governance, and organizational form; best practice tactics: game theory, pricing techniques and analysis, pricing techniques and analysis oligopoly,...and other contents.


CHƯƠNG V: RA QUYẾT ĐỊNH

Các nhà quản trị thường xuyên phảira quyếtđịnh. Ra quyết định tốt là một năng lực chính yếu của một quản trị viên giỏi vì các quyết định xác định cách mà một tổ chức giải quyết các vấn đề của nó, cách phân bổ nguồn lực và phương thức thành đạt mục tiêu của nó. Ngoại trừ các tình huống mang tính rủi ro thì các quản trị viên và các nhân viên khi ra quyết định đều sử dụng một tiến trình với các thành tố tương tự nhau. Họ phải xác định vấn đề, thu thập thông tin, xác định và đánh...


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị NNL: là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản trị liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa DN và cán bộ công nhân viên của DN đó.


The Separated Success Christopher Kinder

This book is a common sense guide to marketing online. In practical advice books, like anything else in life, there are no guarantees of income made. Readers are cautioned to reply on their own judgment about their individual circumstances to act accordingly. This book is not intended for use as a source of legal, business, accounting or financial advice. All readers are advised to seek services of competent professionals in legal, business, accounting, and finance field. You are encouraged to print this book for easy reading....


Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 5: Hồi quy bội

Bài giảng Dự báo kinh doanh Chương 5: Hồi quy bội trình bày về mô hình hồi quy bội, phương pháp bình phương bé nhất, hệ số xác định bội, các giả định của mô hình, kiểm định ý nghĩa, phân tích phần dư, biến độc lập tính, sử dụng phương trình hồi quy ước lượng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MANAGEMENT IN AMERICA
 • 26/04/2013
 • 37.105
 • 671
Quản trị học
 • 09/05/2013
 • 56.284
 • 792
Lí thuyết trò chơi-phần4
 • 13/09/2010
 • 61.173
 • 546

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu