Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 8 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 8: Quản trị nhân lực trong khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực trong KS, khái quát về quản trị nhân lực trong KS, hoạch định nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

M

_T

TM

H

D

CHƢƠNG 8.
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
TRONG KS

327

Chƣơng 8. Quản trị nhân lực trong KS
8.1. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực trong KS

D

H

8.2. Khái quát về quản trị nhân lực trong KS

TM

8.3. Hoạch định nguồn nhân lực
8.4. Tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động

_T

8.5. Đào tạo và phát triển

M

8.6. Tạo động lực cho ngƣời LĐ

U

8.7. Đánh giá hiệu quả SD nhân lực

328

8.1. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực
trong KS
8.1.1. Chức năng, nhiệm vụ BP quản trị nhân lực

H

D

8.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức BP quản trị nhân lực
8.1.3. Nhiệm vụ các chức danh BP quản trị nhân lực

U

M

_T

TM
329

8.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
bộ phận quản trị nhân lực
330

U

M

_T

TM

H

D

Chức năng

Nhiệm vụ

8.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức
BP quản trị nhân lực
Giám đốc nhân sự

D
Trƣởng phòng
nhân sự

Trƣởng phòng
y tế

Trợ lý
đào tạo cao
cấp, Trợ lý
đào tạo

Trợ lý nhân
sự cao cấp,
Trợ lý nhân
sự

U

M

_T

Trƣởng phòng
đào tạo

TM

H

Thư ký
GĐ nhân sự

Tổ trƣởng nhà
bếp, CBCNVC,
NV quản lý
phòng thay đồ;
NV văn thƣ

Nhân viên kiểm
nghiệm thực
phẩm, Bác sĩ (y
tá)

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Ebook Consumer behavior (11th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Consumer behavior" has contents: Cross-Cultural variations in consumer behavior; the changing american society - values; the changing american society - demographics and social stratification; the changing american society - subcultures; the american society - families and households; group influences on consumer behavior...and other contents.


THỊ TRƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

Sự cạnh tranh và liên kết kinh tế diễn ra trên quy mô khu vực và toàn cầu (đặc biệt trên hai lĩnh vực thông tin, tài chính tiền tệ)


Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH35

Mời các bạn cùng tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH35 sau đây nhằm giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào các kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.


đề cương trả lời câu hỏi thi môn quản trị doanh nghiệp

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định quản trị? Tại sao nói quy ết định quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật? Để phân tích rõ được các yếu tố ảnh hưởng...


Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị nhà hàng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTNH-LT39

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị nhà hàng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTNH-LT39 sau đây. Đề thi phù hợp cho đối tượng giáo viên và sinh viên Quản trị nhà hàng tham khảo.


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Các điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn


Lecture Business driven technology (Business plug-in): Chapter 10 - Paige Baltzan, Amy Phillips

Chapter 10 - Enterprise resource management. In this chapter you will learn: Compare core enterprise resource planning components and extended enterprise resource planning components, describe the three primary components found in core enterprise resource planning, describe the four primary components found in extended enterprise resource planning systems,...


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Nguyễn Đức Kiên

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực mục tiêu của bài giảng giúp bạn nắm vững các kiến thức về quản trị nguồn nhân lực, nắm được các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực, hiểu các yếu tố môi trường, quá trình hình thành và phát triển của quản lý nguồn nhân lực.


Khái quát bảo hiểm

Rủi ro do thiên tai gây nên Rủi ro do tai nạn bất ngờ Rủi ro do hiện tượng XH gây nên Rủi ro do hoạt động riêng lẻ của con người gây nên


STANDARD MEASURES

Standard Measures are required to track effectiveness of the Organization Pillar implementation. The minimum required measures for all sites/organizations implementing Organization Pillar are: • # of people owning a system • IKEA rating score of 8.0 • % productivity improvement


Tài liệu mới download

Hệ điều hành MS-DOS
 • 01/12/2010
 • 44.628
 • 674

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch M&A thành công
 • 01/02/2010
 • 30.902
 • 558
Doanh nhân là ai?
 • 20/09/2012
 • 25.367
 • 750
Thu thập thông tin khách hàng
 • 02/12/2010
 • 48.583
 • 134
Khởi động một ngày mới
 • 01/03/2009
 • 27.151
 • 755

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu