Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 7 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 7: Quản trị tài chính và thông tin trong khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận tài chính trong KS, khái quát quản trị tài chính trong KS, dự báo và lập ngân sách, mua sắm trong KS,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

M

_T

TM

H

D

CHƢƠNG 7.
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
VÀ THÔNG TIN
TRONG KHÁCH SẠN

CHƢƠNG 7.
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ TT TRONG KS

U

M

_T

TM

H

D

7.1. Tổ chức bộ phận tài chính trong KS
7.2. Khái quát quản trị tài chính trong KS
7.3. Dự báo và lập ngân sách
7.4. Mua sắm trong KS
7.5. Quản trị thông tin trong KS

292

7.1. Tổ chức bộ phận tài chính trong KS

U

M

_T

TM

H

D

7.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của BP tài chính KS
7.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính KS
7.1.3. Nhiệm vụ một số chức danh của bộ phận tài
chính KS

293

7.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
của BP tài chính KS
TM

H

D

Chức năng
 Chịu trách nhiệm quản lý thu chi tài chính của KS
nhằm duy trì sự chủ động về tài chính của KS.

U

M

_T

Nhiệm vụ
 Quản lý thu chi tài chính của KS.

294

7.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức BP tài chính KS
GĐ tài chính/
Kế toán trƣởng

Thƣ ký phòng mua

Kế toán
doanh
thu

Trợ lý
kế toán
doanh

Thủ
quỹ

Thu
ngân

Kế toán
công nợ

Kế toán
thanh
toán

Kế toán
ngân
hàng

U

Kế
toán
hệ
295 thống

Trợ lý QL
máy tính

M

NV vận
chuyển

Kế toán
tổng hợp

_T

NV kho

NV
phòng
mua

QL máy
tính

TM

H

Trợ lý phòng mua

D

QL phòng mua

Kế
toán
giá

Trợ lý
kế toán
giá

NV
phòng
máy
tính

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Bài giảng: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Bài giảng: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp có nội dung về chi phí sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, cơ cấu nguồn vốn tối ưu.


PAIN MEDICINE AND MANAGEMENT

This concise volume, edited by two of today’s leading pain clinician-scientists, represents the culmination of several forces. First and foremost is the recognition that the knowledge and skills supporting current medical management of pain have grown sufficiently large that this field has become a discipline in its own right. Accordingly, candidates who meet the requirements of the American Board of Anesthesiology may now become board-certified in Pain Management and achieve diplomate status just as their colleagues in other areas have done for years. The American Academy of Pain Medicine has been recognized to provide equivalent rigor in its certification process...


CHƯƠNG 4 - ĐỔI MỚI: THỰC HIỆN

Khái quát chung Chương này tiếp tục đề cập đến các vấn đề đổi mới xoay quanh việc thực hiện các kế hoạch đổi mới. Một khi đã xây dựng cơ sở nền tảng và các kế hoạch được lập ra, bước kế tiếp là tập hợp các nhân viên trong toàn tổ chức, cùng với sự hỗ trợ của các nhóm hữu quan bên ngoài để đạt được thành công cho chiến lược đổi mới. Tiến trình để đưa các ý tưởng vào thực tế là tiến trình thực hiện đổi mới. Các vấn đề cụ thể xem...


Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

Mục đích: Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.......


Lecture Operations management: Chapter 10 - William J. Stevenson

Chapter 10 - Quality control. In this chapter, you will learn to: Explain the need for quality control, discuss the basic issues of inspection, list and briefly explain the elements of the control process, explain how control charts are used to monitor a process, and the concepts that underlie their use,...


TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELERPublished by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright © 2011 by Suluk & Kenaroglu Law OffıceSmashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Published by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright © 2011 by Suluk & Kenaroglu Law Offıce Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. .İÇİNDEKİLER Önsöz Kısaltmalar I. TÜRK FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ Genel Olarak Mevzuatta Revizyon Çalışmaları Yargılama Prosedürü İhtiyati Tedbir Uygulaması Davalarda Bilirkişiliğin Yeri Kümülâtif Koruma İlkesi Paralel İthalat ve Hakkın Tükenmesi Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı Taklit ve...


Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 18

Mời các bạn tham khảo Bài giảng 18 - Thu thập, tổng hợp và sử dụng thông tin cho phân tích chính sách sau đây với các nội dung chính: Nghiên cứu bằng tư liệu, nghiên cứu thực địa, tổng hợp thông tin, sử dụng thông tin.


Protect Your Wealth from the Ravages of Inflation_2

Ông bán hàng là một nhân viên của SCAM và nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng từ công ty, mà thực sự là một khoản vay đối với hoa hồng, lệ phí trong tương lai và ông bán hàng sẽ tạo ra bằng cách bán các sản phẩm tài chính của công ty cho khách hàng như ông bà Fit. Sau khi nhìn qua hình ảnh tài chính Fit của ông bà, ông bán hàng rất hài lòng


Kinh doanh bán hàng đa cấp ở Việt Nam và giải pháp phát triển

Trên thế giới hình thức kinh doanh bán hàng đa cấp xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 và được áp dụng ở 125 quốc gia với 75 triệu người tham gia.... Nhưng đây là hình thức kinh doanh có điều kiện, chỉ phát huy tác dụng trong điều kiện môi trường kinh doanh ổn định, luật pháp rõ ràng, cụ thể; đơn vị kinh doanh, người tiêu dùng và cơ quan quản lý có nhận thức cao. Bởi vậy khi áp dụng ở Việt Nam, bên cạnh mặt tích cực đã phát sinh những bất cập trên cả giác độ vĩ mô lẫn vi mô.


Không gặp vận may, đừng mơ làm tỷ phú

Chúng ta nên ngừng sùng bái những doanh nhân hàng đầu thế giới bởi họ thực ra cũng không giỏi như người ta vẫn kỳ vọng. Không gặp vận may, đừng mơ làm tỷ phú Một nhóm chuyên gia thuộc một trường kinh doanh đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết quả khá thú vị và có ích. Trong tuần trước, nghiên cứu được công bố trong tạp chí PNAS cho thấy rằng chúng ta nên ngừng sùng bái những doanh nhân hàng đầu thế giới bởi họ thực ra cũng không giỏi như người ta vẫn kỳ vọng....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

chiến lược cho nhà kinh doanh
  • 27/10/2010
  • 34.465
  • 574

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu