Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 7 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 7: Quản trị tài chính và thông tin trong khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận tài chính trong KS, khái quát quản trị tài chính trong KS, dự báo và lập ngân sách, mua sắm trong KS,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

M

_T

TM

H

D

CHƢƠNG 7.
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
VÀ THÔNG TIN
TRONG KHÁCH SẠN

CHƢƠNG 7.
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ TT TRONG KS

U

M

_T

TM

H

D

7.1. Tổ chức bộ phận tài chính trong KS
7.2. Khái quát quản trị tài chính trong KS
7.3. Dự báo và lập ngân sách
7.4. Mua sắm trong KS
7.5. Quản trị thông tin trong KS

292

7.1. Tổ chức bộ phận tài chính trong KS

U

M

_T

TM

H

D

7.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của BP tài chính KS
7.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính KS
7.1.3. Nhiệm vụ một số chức danh của bộ phận tài
chính KS

293

7.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
của BP tài chính KS
TM

H

D

Chức năng
 Chịu trách nhiệm quản lý thu chi tài chính của KS
nhằm duy trì sự chủ động về tài chính của KS.

U

M

_T

Nhiệm vụ
 Quản lý thu chi tài chính của KS.

294

7.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức BP tài chính KS
GĐ tài chính/
Kế toán trƣởng

Thƣ ký phòng mua

Kế toán
doanh
thu

Trợ lý
kế toán
doanh

Thủ
quỹ

Thu
ngân

Kế toán
công nợ

Kế toán
thanh
toán

Kế toán
ngân
hàng

U

Kế
toán
hệ
295 thống

Trợ lý QL
máy tính

M

NV vận
chuyển

Kế toán
tổng hợp

_T

NV kho

NV
phòng
mua

QL máy
tính

TM

H

Trợ lý phòng mua

D

QL phòng mua

Kế
toán
giá

Trợ lý
kế toán
giá

NV
phòng
máy
tính

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Pursuing Excellence in Healthcare_9

Tham khảo tài liệu 'pursuing excellence in healthcare_9', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản trị chiến lược - Ths. Đoàn Xuân Hậu

Bài giảng Quản lý đổi mới môi trường công nghệ chương 8 thương mại hóa công nghệ nghiên cứu về điều kiện, bản chất, ý nghĩa của việc thương mại hóa công nghệ và sự hình thành thị trường công nghệ. Tham khảo để học tập và tìm hiểu về quản lý thương mại hóa công nghệ.


Tương quan giữa chi phí và lợi ích

Tương quan giữa chi phí và lợi ích Tương quan giữa chi phí – lợi ích, một nguyên tắc kinh tế rất đơn giản phải không? Nhưng nếu mục tiêu của bạn là biến những điều cơ bản đã học thành kiến thức “sống” thì bạn chỉ có một cách duy nhất là phải thường xuyên liên hệ và vận dụng chúng. Nguồn gốc của mọi lý thuyết kinh tế là nguyên tắc về tương quan giữa chi phí và lợi ích. Theo nguyên tắc này, bạn chỉ thực hiện một hành động nào đó khi và chỉ khi lợi ích tăng...


Bài 2: Giới thiệu về Cổ phiếu

Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu và chỉ có công ty cổ phần mới phát hành cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu chính là một chứng thư chứng minh quyền sở hữu của một cổ đông đối với một công ty cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. ...


Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường kinh doanh

Cạnh tranh một cách thành công trong bất kỳ môi trường kinh doanh nào hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải tham gia vào công việc kinh doanh của nhà cung cấp cũng như khách hàng của nó. Điều này yêu cầu các doanh nghiệp khi đáp ứng sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng cần phải quan tâm sâu sắc hơn đến dòng dịch chuyển nguyên vật liệu, cách thức thiết kế và đóng gói sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp, cách thức vận chuyển và bảo quản sản phẩm hoàn thành và những điều mà người tiêu dùng...


Lecture Managing operations across the supply chain (2/e): Chapter 15S - Swink, Melnyk, Cooper, Hartley

Lecture Managing operations across the supply chain (2/e) – Chapter 15S: Advanced methods for project scheduling. After studying this chapter, you should be able to: Make time and cost trade-offs in projects, schedule projects using probabilistic task time estimates.


Trắc nghiệm quản trị chiến lược

Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có


Sứ mạng hay lợi nhuận trong kinh doanh sản phẩm

Cơ hội kinh doanh mở ra ngày càng nhiều đã đặt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt trước sự lựa chọn: theo đuổi sứ mạng kinh doanh hay chạy theo lợi nhuận? Trước bối cảnh hội nhập kinh tế, cơ hội kinh doanh xuất hiện ào ạt và liên tục, nhiều ngành nghề mới được hình thành


Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) nghề Quản trị khách sạn môn Thực hành nghề - Mã đề thi: QTKS - TH42

Mời các bạn sinh viên nghề Quản trị khách sạn tham khảo Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) nghề Quản trị khách sạn môn Thực hành nghề - Mã đề thi: QTKS - TH42 sau đây. Với lời giải chi tiết và thang điểm rõ ràng chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn sinh viên nghề này những kiến thức bổ ích.


Lecture Operations management (6th Edition): Chapter 3 - R. Dan Reid, Nada R. Sanders

In this chapter, students will be able to understand: List features common to all forecasts, explain why forecasts are generally wrong, list elements of a good forecast, outline the steps in the forecasting process,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

GLOBALIZATION AND EDUCATION phần 5
 • 16/11/2011
 • 49.561
 • 512
Tìm một con đường
 • 22/10/2010
 • 65.406
 • 247
Dự trữ giám đốc
 • 29/07/2010
 • 56.103
 • 456

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu