Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 6 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 6: Marketing khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận marketing khách sạn, thị trường khách và các kênh phân phối, quy trình marketing khách sạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

H

D
U

M

_T

TM

CHƢƠNG 6.
MARKETING
KHÁCH SẠN

251

CHƢƠNG 6. MARKETING KHÁCH SẠN

H

D

6.1. Tổ chức bộ phận marketing khách sạn

TM

6.2. Thị trƣờng khách và các kênh phân phối
6.3. Quy trình marketing khách sạn

_T

6.4. Quy tắc ra quyết định và marketing định

U

M

hƣớng khách hàng

6.5. Định giá phòng khách sạn

6.1. Tổ chức bộ phận marketing khách sạn
6.1.1. Khái niệm, đặc điểm marketing KS

D

TM

H

6.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận
marketing

M

KS

_T

6.1.3. Mô hình tổ chức bộ phận marketing

U

6.1.4. Nhiệm vụ của một số chức danh quản
lý và nhân viên

6.1.1. Khái niệm, đặc điểm marketing KS

Nghiên cứu nhu cầu khách
SP
Xúc tiến
Bán

U

M

_T

-

TM

H

D

Marketing khách sạn là toàn bộ các HĐ từ
việc thiết kế, định giá, xúc tiến đến phân phối
những SP DV KS thỏa mãn nhu cầu của thị
trường mục tiêu và mang lại lợi nhuận cho KS.

6.1.1. Khái niệm, đặc điểm
marketing KS
Đặc điểm Marketing khách sạn

4.

8.

U

7.

M

6.

_T

5.

TM

3.

H

2.

Phải tạo được ấn tượng nhanh và mạnh đối với KH
Quan tâm đến từng cá nhân KH
Chú trọng làm gia tăng các yếu tố hữu hình
Hình ảnh và uy tín của KS có vai trò lớn
Coi trọng chính sách đối với các trung gian
Coi trọng sự hợp tác với các đối tác khác trong quá
trình cung ứng DV
Luôn đổi mới SP và nhấn mạnh sự khác biệt
Tăng cường khuyến mại trong mùa thấp điểm.

D

1.

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Raising P.V. Squabs for Profit

The squab business in America has too long been looked upon as a pastime and game for children's amusement. Raising squabs is not child's play, but a real scientific business with unlimited possibilities for development. Success in this business as in any other, depends largely on a proper start. In the following pages I will endeavor to present with great simplicity the right way to start in the squab business and the results I have obtained in raising squabs for market. The information contained herein, may, I trust, be of as much benefit to the reader as it is my pleasure to impart....


ESSENTIALS of Business Process Outsourcing 2005 phần 7

Công ty BPO của người mua, ưu tiên kinh doanh, mục đích của RFP, thời hạn trả lời, yêu cầu định dạng, tiêu chuẩn đánh giá, và các thông tin liên lạc. các dịch vụ được cung cấp, báo cáo và thông tin chia sẻ, dịch vụ khách hàng, yêu cầu độ phân giải, thực hiện hợp đồng, đào tạo, và điểm chuẩn cho lệ phí


YÊU CẦU CẢI CÁCH, CẤU TRÚC LẠI KINH TẾ VÀ QUÁ TRÌNH HỒI PHỤC SAU KHỦNG HOẢNG

Khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy giảm kinh tế • Khủng hoảng môi trường, trái đất nóng lên, nước biển dâng cao  có thể dẫn đến chấm dứt nền văn minh nhân loại trên trái đất nếu loài người không thay đổi kịp thời.


Xúc tiến thương mại part 8

Tham khảo tài liệu 'xúc tiến thương mại part 8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Lê Ngọc Thắng

Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Các học thuyết quản trị trình bày với người học những tư tưởng quản trị tiên khởi, trường phái quản trị cổ điển, trường phái quản trị hành vi, trường phái định lượng, trường phái hệ thống, trường phái ngẫu nhiên và các học thuyết quản trị đương đại.


Báo cáo môn Quản trị chiến lược "Môi trường kinh doanh"

Nội dung thảo luận: Tác động của môi trường kinh doanh đến các doanh nghiệp Việt Nam. Phân tích các đối thủ cạnh tranh hiện tại tới doanh nghiệp.Có phải đối thủ luôn tạo ra nguy cơ cho doanh nghiệp?


France and the United States, 1890-1970 by Whitney Walton_6

Tham khảo tài liệu 'france and the united states, 1890-1970 by whitney walton_6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


a guide for the human resource professiona phần 1

Những gì bạn có thể đạt được với cuốn sách này? Theo kinh nghiệm của các tác giả, các chuyên gia nhân sự, khách hàng, và những người khác trong tổ chức có nhiều câu hỏi liên quan đến việc thực hành huấn luyện điều hành.


Notes on Influencer to Change Anything_1

Cuốn sách này chia sẻ kiến thức kết hợp của họ. Bằng cách chia sẻ các nguyên tắc và chiến lược của một số ít có ảnh hưởng tuyệt vời, chúng tôi (tác giả) hy vọng sẽ giúp bạn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của bạn, và do đó thay đổi cuộc sống của bạn cho tốt.


World Event Trading How to Analyze and Profit from Today’s Headlines phần 7

Một ví dụ khác của thời tiết khắc nghiệt là những gì được mô tả trong Chương 6. Năm 2004 và 2005, có thường xuyên hơn, các cơn bão mạnh hơn đánh Mỹ hơn đã bao giờ trước khi ghi. Như chúng ta biết, nhiên liệu cho một cơn bão là nước ấm. Nếu nhiệt độ nước được nâng lên, đặc biệt là ở vùng Vịnh Mexico,


Tài liệu mới download

Hệ điều hành MS-DOS
 • 01/12/2010
 • 44.628
 • 674

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo và sự tín nhiệm
 • 06/03/2009
 • 10.484
 • 566
How sustainable are our economies_6
 • 13/02/2012
 • 91.716
 • 963

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu