Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 5 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 5: Quản trị tác nghiệp tại bộ phận kỹ thuật và an ninh khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình vận hành hệ thống điện, quy trình vận hành hệ thống nước, quy trình vận hành hệ thống gas,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

M

_T

TM

H

D

CHƢƠNG 5.
QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP TẠI
BỘ PHẬN KỸ THUẬT VÀ AN NINH
KHÁCH SẠN

211

QTTN TẠI BP KỸ THUẬT KS
 Mục tiêu:

U

M

_T

TM

H

D

 Chức năng, nhiệm vụ
 Quy trình vận hành các hệ thống: điện, nước, ga,
điều hòa, thang máy của KS
 Xử lý trang thiết bị hư hỏng
 Nội dung:
• Quy trình vận hành hệ thống điện
• Quy trình vận hành hệ thống nước
• Quy trình vận hành hệ thống gas
• Quy trình vận hành hệ thống điều hòa, thang máy
• Quy trình xử lý trang thiết bị hỏng

212

5.1. Tổ chức BP kỹ thuật

D

5.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của BP kỹ

TM

H

thuật KS

5.1.2. Mô hình tổ chức của BP kỹ thuật KS

_T

5.1.3. Nhiệm vụ của một số chức danh

U

M

quản lý và nhân viên

213

5.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
của BP kỹ thuật

H

D

 Chức năng
• Đảm bảo, duy trì sự hoạt động của các TTB và
hệ thống CSVC của KS

U

M

_T

TM

 Nhiệm vụ
• Hoạt động vận hành liên tục của TTB
• Sửa chữa, bảo dưỡng TTB
• Xử lý các tình huống phát sinh liên quan tới TTB,
DC
• Hỗ trợ, phối hợp với các BP có liên quan

214

5.1.2. Mô hình tổ chức BP kỹ thuật KS
Giám đốc

Nhân
viên
vận
hành
gas

Nhân
viên
sửa
chữa
mộc

Nhân
viên
hàn,
tiện

Nhân
viên
hệ
thống
nước

U

215

Nhân
viên
hệ
thống
điện

Trợ lý 2

M

điều
hòa

Nhân
viên
vận
hành
thang
máy

Thư ký

_T

Nhân
viên
vận
hành

TM

H

D
Trợ lý 1

Nhân
viên
phòng
máy
trung
tâm

Nhân
viên
sửa
chữa
sàn,
nền

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT26

Sau đây là Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT26 là đề thi lý thuyết nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên nghề ôn thi tốt nghiệp hiệu quả.


Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT34

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT34 là đề thi lý thuyết cho nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp sinh viên nghề này tham khảo và học tập, ôn thi tốt nghiệp hiệu quả.


EXCESSIVE USE OF COMPANY PHONES FOR PERSONAL CALLS

Các mẫu thư tiếng Anh sử dụng trong quản lý nhân sự - EXCESSIVE USE OF COMPANY PHONES FOR PERSONAL CALLS


Lecture Business communication design - Chapter 13: Interpersonal and collaborative messages

Chapter 13 - Interpersonal and collaborative messages. The main contents of this chapter include all of the following: Communicating interpersonally, relational communication, communicating nonverbally, types of nonverbal communication, communicating in small groups,...


Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - Hoàng Thị Doan

Kết cấu chương 9 Văn hóa tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về bản chất của văn hoá tổ chức, khái niệm và đặc tính của văn hóa tổ chức, sự đồng nhất của văn hóa tổ chức, văn hóa mạnh - văn hóa yếu, các dạng văn hoá, tạo ra và duy trì văn hoá.


Gmat-A1

Tài liệu test IQ - EQ - Gmat Test


Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Nguyễn Phạm Thanh Nam

Bài giảng Quản trị học chương 7: Tổ chức trình bày khái quát về khái niệm chức năng tổ chức, mục tiêu của công tác tổ chức, khái niệm về tầm kiểm soát/tầm quản trị, các cách phân chia bộ phận trong một tổ chức, các kiểu cơ cấu quản trị, khái niệm tập quyền và phân quyền và ủy quyền trong quản trị. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung một cách cụ thể.


Higher economic growth through macroeconomic policy coordination? The combination of wage policy and monetary policy

Worker flexibility is key given the dynamic nature of the U.S. labor market and ongoing technological change. In 2003, for example, a quarter of American workers were in jobs that were not even listed among the Census Bureau’s Occupation codes in 1967, and technological change has only accelerated since then. Environmental-related occupations – which are expected to experience tremendous growth over the next decade – did not exist in comparable data prior to 2000. As we build a new foundation for economic growth in the 21st century, the nation’s workers will be better prepared for ever-changing...


Mẹo trong xây dựng nhãn hiệu sản phẩm

Nhãn hiệu được tạo nên khi nó được tích hợp từ sự trải nghiệm của khách hàng qua những thông điệp về sản phẩm và dịch vụ mà bạn đưa ra. Nhãn hiệu là đặc điểm quan trọng và nổi bật nhất giúp bạn cạnh tranh với các đối thủ của mình.


1 Minute Manager

Tham khảo sách '1 minute manager', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị nội bộ
 • 05/10/2010
 • 68.946
 • 744
Creation in company
 • 02/11/2011
 • 85.240
 • 880

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu