Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 1 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 1: Tổng quan quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận cơ bản về KS, quy trình mở một KS, khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI
KHOA KHÁCH SẠN - DU LỊCH
Bộ môn: Quản trị dịch vụ KSDL

H

D

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP
DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN

TM

(HOTEL OPERATIONS

_T

MANAGEMENT)

U

M

TSMG 2711- 3(36,9)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ DL&LH

Năm 2016

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
Mục tiêu chung
Trang bị những kiến thức cơ bản về QTTNDNKS; thuộc khối
kiến thức chuyên ngành trong CT đào tạo ngành QTDVDL&LH

D

Mục tiêu cụ thể

H

U

M

_T

TM

-Về kiến thức:
• Cung cấp những kiến thức khái quát về KS; quy trình mở KS và
nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp trong KS;
• Chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quản trị vận hành
hoạt động PV tại các BP trong KS: lễ tân, buồng, thực phẩm và
đồ uống; kỹ thuật và an ninh; marketing, tài chính và nhân sự.
- Về kỹ năng:
 Tạo kỹ năng lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn
đề quản trị DN;
 Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch KD;
 Hoạch định và triển khai các tác nghiệp cơ bản;
 Kỹ năng làm việc nhóm, làm báo cáo, trình diễn vấn đề.

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN

2

Quản trị tác nghiệp tại BP lễ tân

3

Quản trị tác nghiệp tại BP buồng

4

Quản trị tác nghiệp tại BP TP&ĐU

5

Quản trị tác nghiệp tại BP kỹ thuật và an ninh

6

Marketing khách sạn

7

Quản trị tài chính và thông tin khách sạn

8

Quản trị nhân lực khách sạn

U

M

_T

TM

H

Tổng quan về QTTNDNKS

D

NỘI
DUNG
HỌC
PHẦN

1

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUÔC

03

[1]. Denny G. Rutherford, Michael J. O‟Fallon (2009),

TM

H

D

Quản lý và vận hành khách sạn (Hotel Management and
Operations, Edition: 4nd - Sách dịch của Ban Quản lý dự
án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do Cộng
đồng châu Âu tài trợ), Nxb Lao động (TLTK chính).

M

_T

[2]. Nguyễn Doãn Thị Liễu (2011), Giáo trình Quản trị tác
nghiệp doanh nghiệp du lịch - Trường Đại học Thương
mại, Nxb Thống kê.

U

[3]. Michael J. Boella - Seteven Goss - Turner (2007),
Quản lý nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp khách
sạn (Human Resource Management in the Hospitality
Industry - Sách dịch của Ban QL dự án Phát triển nguồn
nhân lực DL Việt Nam do Cộng đồng châu Âu tài trợ),
Nxb Lao động

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO KHUYẾN KHÍCH

TM

H

D

[4]. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
(2008), Giáo trình Quản trị kinh doanh
khách sạn, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.
[5]. Lục Bội Minh (1998), Quản lý khách sạn
hiện đại, Nxb Chính trị quốc gia

_T

M

[6]. Nguyễn Thị Tú (2005), GT Nghiệp vụ phục
vụ khách sạn, NXB Thống kê

U

[7] http://vtos.esrt.vn/ (bộ tiêu chuẩn VTOS)
[8]. Website: Vietnamtourism.gov.vn

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

great PEOPLE DECISIONS Why They Matter So Much, Why They Are So Hard, and How You Can Master Them PART 10

Đây là một sự kết hợp của của cả hai bên kỳ vọng điều gì là đúng và bình thường. Nếu quản lý được (hoặc được coi là) quá mức kiểm soát, nhóm nghiên cứu được thất vọng, và phiến quân bằng cách chống lại hoặc thu hồi.


Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Chapter 7

Chapter 7: Competing in foreign markets. This chapter includes contents: Why companies expand into foreign markets; cross-country differences in cultural, demographic, and market conditions; the concepts of multi-country competition and global competition; strategy options for entering and competing in foreign markets; the quest for competitive advantage in foreign markets; profit sanctuaries, cross-market subsidization, and global strategic offensives; strategic alliances and joint ventures with foreign partners; competing in emerging foreign markets.


Đi tìm mô hình quản trị công ty theo kiểu Việt Nam

Điểm mấu chốt nhất của "quản trị công ty" là tạo ra được một Hội đồng quản trị có đủ “tầm” để chỉ đạo và kiểm soát công ty. Theo thông lệ quốc tế, Hội đồng quản trị là một cơ quan có quyền lực cao nhất của doanh nghiệp - nơi vạch ra những chiến lược và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


100 SOA Questions: Asked and Answered

Almost two decades ago, I completed a project to develop and deploy a teller and sales application for a large U.S. bank. Enhanced business capabilities, technology upgrades in the branches, and a pending bank merger were the business drivers. Some months after the production roll-out, as the Chief Architect, I was invited to a meeting with the Vice Chairman of the Retail Banking who wanted to understand my perspective on how the bank should address challenges in meeting future demands that required extending the reach of the teller and sales platform functionality to other parts of the bank....


.Các nguyên tắc quản trị chất lượng

Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để không chỉ đáp ứng mà còn phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của họ. Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích và đường lối của doanh nghiệp. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ trong doanh nghiệp để hoàn toàn lôi cuốn mọi người trong việc đạt được cắc mục tiêu của doanh nghiệp....


Căng thẳng là do đâu?

Biết rõ các nguồn gây căng thẳng là một biện pháp quan trọng để kiểm soát và giảm bớt các tác động tiêu cực của nó. Trước tiên, bằng việc hiểu rõ nguồn gốc gây căng thẳng tại nơi làm việc, các lãnh đạo có thể trực tiếp kiểm soát nó một cách hiệu quả. Các lãnh đạo trong cuộc điều tra đưa ra một số biện pháp mà họ đã sử dụng để giảm bớt tình trạng căng thẳng, đồng thời cung cấp những hiểu biết của họ trong việc hạn chế căng thẳng từ các nguồn khác nhau.......


Đề án kinh doanh - từ lý do đến giải pháp

Đề án kinh doanh luôn được xem như một khâu then chốt trong quá trình khởi sự doanh nghiệp, đồng thời cũng là công cụ quan trọng để giám sát các quy trình và sự tăng trưởng kinh doanh. Đề án kinh doanh của bạn không trực tiếp ảnh hưởng đến khách hàng, mà chỉ tác động tới các yếu tố tài chính của bạn và thậm chỉ là chính bản thân bạn. Các nghiên cứu và cách thức thể hiện trong đề án kinh doanh của bạn được thiết kế và tổ chức với mục đích đầu tiên là...


Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty (Phần 3)

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty (Phần 3) Các nhân tố động viên và nhân tố vệ sinh của Herzberg Herzberg vào năm 1966 đã phát triển một danh sách các nhân tố được dựa trên tháp nhu cầu của Maslow, chỉ có điều các quan điểm, giải thích của ông có liên quan mật thiết và tập trung chủ yếu đến môi trường làm việc: Các nhân tố động viên và nhân tố vệ sinh của Herzberg Nhân tố vệ sinh hay nhân tố bất mãn: • Điều kiện làm việc • Chính sách và cung cách quản...


Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - GV. Phạm Đình Tịnh

Chương 5 Văn hoá và hội nhập toàn cầu thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, tìm hiểu về văn hoá, tìm hiểu và phân tích văn hoá, nhận ra những kiểu mẫu văn hoá, thích nghi với những khác biệt văn hoá.


Crisis Management phần 5

nghĩa thực của từ ngữ này, mà là họ vận hành cơ sở của một số loại vượt ra ngoài biên giới của mình. Và hầu hết các công ty này, những người chắc chắn Mỹ nhất, có kế hoạch quản lý khủng hoảng tại chỗ. Nhưng, như đã đề cập ở trên, có một sự khác biệt lớn giữa quy hoạch và thực hiện.


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
  • 02/07/2013
  • 86.649
  • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu