Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 1 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 1: Tổng quan quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận cơ bản về KS, quy trình mở một KS, khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI
KHOA KHÁCH SẠN - DU LỊCH
Bộ môn: Quản trị dịch vụ KSDL

H

D

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP
DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN

TM

(HOTEL OPERATIONS

_T

MANAGEMENT)

U

M

TSMG 2711- 3(36,9)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ DL&LH

Năm 2016

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
Mục tiêu chung
Trang bị những kiến thức cơ bản về QTTNDNKS; thuộc khối
kiến thức chuyên ngành trong CT đào tạo ngành QTDVDL&LH

D

Mục tiêu cụ thể

H

U

M

_T

TM

-Về kiến thức:
• Cung cấp những kiến thức khái quát về KS; quy trình mở KS và
nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp trong KS;
• Chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quản trị vận hành
hoạt động PV tại các BP trong KS: lễ tân, buồng, thực phẩm và
đồ uống; kỹ thuật và an ninh; marketing, tài chính và nhân sự.
- Về kỹ năng:
 Tạo kỹ năng lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn
đề quản trị DN;
 Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch KD;
 Hoạch định và triển khai các tác nghiệp cơ bản;
 Kỹ năng làm việc nhóm, làm báo cáo, trình diễn vấn đề.

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN

2

Quản trị tác nghiệp tại BP lễ tân

3

Quản trị tác nghiệp tại BP buồng

4

Quản trị tác nghiệp tại BP TP&ĐU

5

Quản trị tác nghiệp tại BP kỹ thuật và an ninh

6

Marketing khách sạn

7

Quản trị tài chính và thông tin khách sạn

8

Quản trị nhân lực khách sạn

U

M

_T

TM

H

Tổng quan về QTTNDNKS

D

NỘI
DUNG
HỌC
PHẦN

1

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUÔC

03

[1]. Denny G. Rutherford, Michael J. O‟Fallon (2009),

TM

H

D

Quản lý và vận hành khách sạn (Hotel Management and
Operations, Edition: 4nd - Sách dịch của Ban Quản lý dự
án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do Cộng
đồng châu Âu tài trợ), Nxb Lao động (TLTK chính).

M

_T

[2]. Nguyễn Doãn Thị Liễu (2011), Giáo trình Quản trị tác
nghiệp doanh nghiệp du lịch - Trường Đại học Thương
mại, Nxb Thống kê.

U

[3]. Michael J. Boella - Seteven Goss - Turner (2007),
Quản lý nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp khách
sạn (Human Resource Management in the Hospitality
Industry - Sách dịch của Ban QL dự án Phát triển nguồn
nhân lực DL Việt Nam do Cộng đồng châu Âu tài trợ),
Nxb Lao động

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO KHUYẾN KHÍCH

TM

H

D

[4]. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
(2008), Giáo trình Quản trị kinh doanh
khách sạn, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.
[5]. Lục Bội Minh (1998), Quản lý khách sạn
hiện đại, Nxb Chính trị quốc gia

_T

M

[6]. Nguyễn Thị Tú (2005), GT Nghiệp vụ phục
vụ khách sạn, NXB Thống kê

U

[7] http://vtos.esrt.vn/ (bộ tiêu chuẩn VTOS)
[8]. Website: Vietnamtourism.gov.vn

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

QUANTITATIVE FINANCE

This work gives an overview of core topics in the “investment” side of finance, stressing the quantitative aspects of the subject. The presentation is at a moderately sophisticated level that would be appropriate for masters or early doctoral students in economics, engineering, finance, and mathematics. It would also be suitable for advanced and well motivated undergraduates-provided they are adequately prepared in math, probability, and statistics. Prerequisites include courses in (1) multivariate calculus; (2) probability at the level of, say, Sheldon Ross’ Introduction to Probability Models; and (3) statistics through regression analysis. Basic familiarity with matrix algebra is also assumed....


PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN

Số dư đảm phí. Là chênh lệch giữa doanh thu và biến phí. Là khoản bù đắp định phí và hình thành lợi nhuận nếu SDĐP lớn hơn định phí. Số dư đảm phí có thể tính cho tất cả các loại sp, một loại sp hay 1 đơn vị sp. Kết cấu chi phí là mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí khả biến và chi phí bất biến.


TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Phòng Kinh doanh: tên gọi chung của bộ phận thuộc Doanh nghiệp trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các họat động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về doanh số, thị phần...


Business at a Crossroads The Crisis of Corporate Leadership_5

Tham khảo tài liệu 'business at a crossroads the crisis of corporate leadership_5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Computer Programming for Teens phần 5

Những giá trị này không phải là các dây đúng hay sai. Họ là những giá trị đúng hay sai. Cách duy nhất để có được các giá trị này là sử dụng các nhà khai thác quan hệ (, vv) và / hoặc người điều khiển logic (và, hoặc không) từ Chương 3. Khi bạn so sánh hai con số với một nhà điều hành quan hệ,


mspress 70 620 windows vista client phần 2

có thể tiết kiệm sử dụng thời gian đáng kể khi đăng nhập vào và tắt máy tính của họ. Thêm nữa, bạn có thể nâng cao giải pháp này bằng cách cấu hình Offline Files cho các thư mục này, cho phép người sử dụng điện thoại di động để minh bạch đồng bộ hóa


Chương 3: Rủi ro trong kinh doanh quốc tế

Rủi ro ghi sổ là rủi ro xảy ra khi các báo cáo và tổng hợp các báo cáo tài chính đòi hỏi phải có sự chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng bản tệ. Rủi ro giao dịch là xảy ra do sự thay đổi giá trị của các hợp đồng định giá bằng ngoại tệ do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái.


Bài giảng Quản trị văn phòng: Nghiệp vụ chuẩn bị và cung cấp thông tin

Bài giảng Quản trị văn phòng: Nghiệp vụ chuẩn bị và cung cấp thông tin có nội dung trình bày về nhu cầu cung cấp thông tin, nghiệp vụ chuẩn bị thông tin, cung cấp thông tin. Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức tổng hợp về chuẩn bị và cung cấp thông tin.


Lecture Managing human resources (6/e): Chapter 14 - Wayne Cascio

Chapter 14 - Procedural justice and ethics in employee relations. This chapter presents the following content: Definitions, components of procedural justice, core characteristics of effective voice systems, negative versus ‘positive’ discipline, improving the effectiveness of progressive discipline,...


Commandments For Smart Negotiating

The job market is the best it's been in 20 years. The Commerce Department estimates that U.S. businesses will need to hire one million new computer scientists, engineers, systems analysts and computer programmers by 2005.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Millionaires managers phần 10
 • 15/11/2011
 • 56.067
 • 366
Nhân cách thương hiệu
 • 01/03/2011
 • 75.503
 • 947
Bí mật thành công của Apple
 • 03/07/2010
 • 61.655
 • 721

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu