Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 9 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 9: Quản trị chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng sản phẩm, các công cụ kiểm soát chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Chương 9
QUẢN
LÝ CHẤT LƯỢNG
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

TM

U

U
U
M
M
M
Nội dung
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D Tổng quan về chất lượng
D và quản lý chất lượng
 9.1

U

 9.2 Hệ thống đảm bảo chất lượng

U

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
_T

M
T
DH

 9.3 Đánh giá chất lượng sản phẩm

U
M
_T

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D

 9.4 Các công cụ kiểm soát chất lượng

M
T
DH

U
M
T

U
M
T

TM

9.1. Tổng quan về chất lƣợng và
U
U
U
M
M
M
quản_lý
chất
lƣợng
T
T
T
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
9.1.1
Khái
niệm
về
chất
lượng
D
D
D

U

9.1.2 Chi phí cho chất lượng
9.1.3 Quản lý chất
U lượng

M
T
_

M
T
DH

U

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
T

U
M
_T

M
T
DH

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

TM

9.1.1. Khái niệm về chất lượng
U  Có nhiều quan
U
U
M
M
M
điểm

khái
niệm
khác
nhau
về
chất
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
lượng
H
H
H
D
D
D
 « Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính

vốn có đáp ứngU
các yêu cầu ».
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
 « đặc tính
» đề cập tới tính năng,
độ tin cậy, tínhM
thẩm
M
M
T
T
T
H
H
H
mỹ,
D sự thích hợp, khảDnăng sử dụng…« vốn
D có » nghĩa
là tồn tại sẵn, thường trực trong sản phẩm, dịch vụ.
»U
là các yêu cầu và nhuUcầu của khách
U « các yêu cầu
M
M
M
T
T
T
hàng. M_
M_
M_

U

U

T
H
D

T
H
D

U
M
T

T
H
D

U
M
T

TM

U

U
U
M
M
M
Ý nghĩa
của
chất
lƣợng
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U
M
_T

M
T
DH

U

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
T

U
M
_T

M
T
DH

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH06

Với bố cục và thang điểm rõ ràng, Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH06 sau đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp sinh viên nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tham khảo và học tập.


Phân Tích Kinh Doanh

Các khái niệm Ý nghĩa Đối tượng Phương pháp nghiên cứu của môn học Trình tự phân tích hoạt động kinh doanh 1.1. Khái niệm, ý nghĩa và đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh 1.1.1. Khái niệm “Phân tích, hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật và hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó” 1 “Phân tích hoạt động kinh doanh (PTKD) là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động...


The Master Key System phần 1

Chương 11 được tái bản với sự cho phép của bản quyền © 2001. Không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép, lưu trữ trong hệ thống phục hồi, truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện, photocopy, cơ khí, điện tử,


Chất lượng – phần 3C

Quản lý hình vuông Việc làm cho hình vuông hoàn toàn che kín hình tròn có thể là điều không thể thực hiện được hoặc không thích hợp hoặc cả hai. Nó cũng có thể quá tốn kém. Việc dùng hình vuông che kín hình tròn sẽ luôn luôn làm cho bốn góc của hình vuông thò ra ngoài và nó là biểu tượng của sự đầu tư vào qui cách không cần thiết. Việc quản lý chiến lược chất lượng nhằm tăng cường hình vuông và làm tối ưu sự trùng hợp giữa các sản phẩm với các...


15 nhiệm vụ cần giải quyết cuối năm

Vào dịp cuối năm, như phần lớn các chủ doanh nghiệp khác, bạn sẽ có một danh sách dài những công việc cần phải giải quyết để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong năm. Có thể chờ bạn là hai chồng tài liệu được đánh dấu “gấp” và “từ từ”; quyết định một số vấn đề liên quan tới các nhân viên đã được “xếp vào ngăn tủ”; cập nhập nội dung và hình thức cho trang web đang trở nên lỗi thời;... Đã đến thời điểm cần gấp rút xử lý các công việc...


Kinh nghiệm thu thập thông tin

Tham khảo tài liệu 'kinh nghiệm thu thập thông tin', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nhà máy chế biến dừa: "Chết" trên xứ dừa

Các doanh nghiệp chế biến dừa ở Bến Tre đang cắt giảm lao động, làm cầm chừng và khả năng đóng cửa là rất gần


Lecture The evolution of management thought (6th edition) - Chapter 6: Industrial Growth and Systematic Management

Examined management thought prior to the scientific management era in the U.S. Early civilizations placed a low value on economic activity. The technical and cultural changes of the Industrial Revolution presented managerial problems in : organizing, motivating people, and fusing people and processes.


Tiêu Chuẩn Từ Ngữ - Từ Điển Kinh Doanh (Phần 2) part 6

Tham khảo tài liệu 'tiêu chuẩn từ ngữ - từ điển kinh doanh (phần 2) part 6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Tiếp cận chiến lược mới – con người là tài nguyên cơ bản và KSF của tổ chức. Thay đổi trong cách tiếp cận vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của những đặc tính mới của DN và môi trường như:


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Must-haves for Top Resumes
  • 21/10/2009
  • 55.303
  • 645

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu