Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 7 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập lịch trình sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.



Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Chương 7: Lập lịch trình sản xuất
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH
159

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U

U

U

U

Nội dung

U
U
M
M
M
T
T
T
7.1. Khái quát
về
lập
lịch
trình
sản
xuất
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
7.1.1
D
D Khái niệm D

7.1.2 Mục tiêu của lập lịch trình sản xuất
U
U
7.1.3 Nội dung
của
lập
lịch
trình
sản
xuất
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
7.2. H
Sắp
xếp công việc trên
một quy trình sản
xuất
H
H
D
D
D
7.2.1 Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
7.2.2 Phương pháp
biểu đồ Gantt U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
7.3. SắpM
xếp
công việc trên M
hai_quy trình sản xuất
M
T
T
T
H
H
H
(phương
pháp Johnson)
D
D
D
7.4. Sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất
160
9/26/2017

U
M
T

U
M
T

TM

7.1. Khái quát về lập lịch trình sản xuất
U 7.1.1 Khái niệm
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
Lịch trình sản xuất D
(Master Production Schedule)

Là một bản kế hoạch thể hiện thứ tự tối ưu các công
U
U
việc được thực
hiện trong sản xuấtM
nhằm
đảm bảo
M
M
T
T
T
_ kế hoạch sản xuất
_
_
hoànTthành
của
doanh
nghiệp.
M
M
M
T
T
H
H
H
D
D
D
Tác dụng:
Điều độ, theo dõi và đánh giá tình hình sản xuất,
U
chuẩn bị đầyM
đủUkịp thời các nguồnM
lực
dự trữ đúng
M
T
T
T
_ phí nhỏ nhất. TM_
M_cầu của sản xuất TvớiMchi
theoTyêu

U

U

U

DH

161

DH

U
M
T

DH

U
M
T

9/26/2017

TM

U

U
U
M
M
M
7.1.1 Khái
niệm
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H

Lập
lịch
trình
sản
xuất
D
D
D

Lập lịch trình sản xuất là quá trình xác định số lượng, thời
gian và trình tự các công việc phải hoàn thành theo từng điều
U
U
M
M
kiện sản T
xuất cụ thể của mỗi doanhTnghiệp. Thông thường, TM
_
_
_
M
M
M
các
doanh nghiệp xây dựng
lịch trình sản xuất choH
khoảng
T
T
T
H
H
D thời gian 8-10 tuần. D
D

U

U

U

U
M
_T

M
T
DH
162

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U7.1.2. Mục tiêu
U
U
của
lập
lịch
trình
sản
xuất
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

Mục tiêu tổng quát:
Sử dụng thời gian sản xuất một cách hợp lý và hiệu quả; đảm bảo
tạo ra được sản phẩm theo đúng yêu cầu, tận dụng tối đa nguồn
lực sản xuất trong khoảng thời gian tối thiểu.

U
M
_T

M
T
DH

U

U

U
M
_T

M
T
DH
163

U
M
T

U
M
_T

M
T
DH

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm khi xây dựng cộng đồng ảo

Tham khảo tài liệu 'kinh nghiệm khi xây dựng cộng đồng ảo', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thiết kế mặt bằng (Phần 1)

Tham khảo tài liệu 'thiết kế mặt bằng (phần 1)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Macroeconomic theory and policy phần 6

Ví dụ, Hình 5.1 mô tả hai khoản hiến tặng sau khi thuế hồ sơ kết quả trong sự giàu có sau thuế cùng một khả năng thiên phú B thuế cao hiện tại (nhưng thấp trong tương lai thuế), trong khi khả năng thiên phú C tính năng mức thuế thấp hiện nay (nhưng cao trong tương lai thuế).


Businesses Intellectual property CST

Tham khảo sách 'businesses intellectual property cst', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình quản trị chất lượng part 10

Chúng ta sẽ cố gắng để có một sự hài lòng hoàn toàn cho khách hàng tại cuối mỗi cuộc giao dịch.” Không phải mọi công ty đều chia sẻ một cách rõ ràng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị. Ví dụ, Milacron bộc lộ “Milacron sẽ trở thành người lãnh đạo toàn cầu trong những quy trình sản xuất công nghiệp, cung cấp sản phẩm và dịch vụ nổi tiếng một cách rõ ràng về phương diện cải tiến, chất lượng, giao hàng và giá trị cái mà chúng ta kiên định với sự lựa chọn của nhà...


Business Plans Kit For Dummies 2nd editon - Chapter 4

Part II Developing Your Plan’s Components In this part . . . lmost all business plans share certain features: They describe the company and what it proposes to do, closely look at the business environment, lay out business and marketing strategies


SEO – Search Engine Optimization : Phổ biến liên kết

Là một giá trị thể hiện số lượng và chất lượng của các inbound link. CHẤT LƯỢNG LIÊN KẾT Phụ thuộc vào các yếu tố …  PR của trang cung cấp inbound link  Số lượng outbound link của các trang cung cấp inbound link • Nhiều hơn 100 outbound link trong một trang được xem là link farm • Ít hơn 30 outbound link là lời khuyên trong trường hợp này.


Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 5 (2012-2015) - Nghề: Quản trị nhà hàng - Môn thi: Thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Mã đề thi: ĐA QTNH-TH08

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 5 (2012-2015) - Nghề: Quản trị nhà hàng - Môn thi: Thực hành nghiệp vụ nhà hàng - Mã đề thi: ĐA QTNH-TH08 sau đây. Tài liệu hữu ích cho sinh viên nghề Quản trị nhà hàng.


Giáo trình quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời cố gắng đạt được những mục tiêu của cá nhân.Đây là tài liệu về quản trị nguồn nhân lực rất hữu ích, đặc biệt cho những bạn đang làm khóa luận về đề tài này.


Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 với mục tiêu giúp cho người học hiểu rõ sự vận hành của hệ thống quản trị chất lượng; nắm được các kiến thức cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng; các mô hình quản trị chất lượng tiên tiến; biết cách xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các tổ chức; nắm được các phương pháp đánh giá chất lượng...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

FUTURE OF MEDIA
  • 19/09/2012
  • 30.115
  • 490

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu