Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 7 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập lịch trình sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Chương 7: Lập lịch trình sản xuất
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH
159

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U

U

U

U

Nội dung

U
U
M
M
M
T
T
T
7.1. Khái quát
về
lập
lịch
trình
sản
xuất
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
7.1.1
D
D Khái niệm D

7.1.2 Mục tiêu của lập lịch trình sản xuất
U
U
7.1.3 Nội dung
của
lập
lịch
trình
sản
xuất
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
7.2. H
Sắp
xếp công việc trên
một quy trình sản
xuất
H
H
D
D
D
7.2.1 Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
7.2.2 Phương pháp
biểu đồ Gantt U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
7.3. SắpM
xếp
công việc trên M
hai_quy trình sản xuất
M
T
T
T
H
H
H
(phương
pháp Johnson)
D
D
D
7.4. Sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất
160
9/26/2017

U
M
T

U
M
T

TM

7.1. Khái quát về lập lịch trình sản xuất
U 7.1.1 Khái niệm
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
Lịch trình sản xuất D
(Master Production Schedule)

Là một bản kế hoạch thể hiện thứ tự tối ưu các công
U
U
việc được thực
hiện trong sản xuấtM
nhằm
đảm bảo
M
M
T
T
T
_ kế hoạch sản xuất
_
_
hoànTthành
của
doanh
nghiệp.
M
M
M
T
T
H
H
H
D
D
D
Tác dụng:
Điều độ, theo dõi và đánh giá tình hình sản xuất,
U
chuẩn bị đầyM
đủUkịp thời các nguồnM
lực
dự trữ đúng
M
T
T
T
_ phí nhỏ nhất. TM_
M_cầu của sản xuất TvớiMchi
theoTyêu

U

U

U

DH

161

DH

U
M
T

DH

U
M
T

9/26/2017

TM

U

U
U
M
M
M
7.1.1 Khái
niệm
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H

Lập
lịch
trình
sản
xuất
D
D
D

Lập lịch trình sản xuất là quá trình xác định số lượng, thời
gian và trình tự các công việc phải hoàn thành theo từng điều
U
U
M
M
kiện sản T
xuất cụ thể của mỗi doanhTnghiệp. Thông thường, TM
_
_
_
M
M
M
các
doanh nghiệp xây dựng
lịch trình sản xuất choH
khoảng
T
T
T
H
H
D thời gian 8-10 tuần. D
D

U

U

U

U
M
_T

M
T
DH
162

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U7.1.2. Mục tiêu
U
U
của
lập
lịch
trình
sản
xuất
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

Mục tiêu tổng quát:
Sử dụng thời gian sản xuất một cách hợp lý và hiệu quả; đảm bảo
tạo ra được sản phẩm theo đúng yêu cầu, tận dụng tối đa nguồn
lực sản xuất trong khoảng thời gian tối thiểu.

U
M
_T

M
T
DH

U

U

U
M
_T

M
T
DH
163

U
M
T

U
M
_T

M
T
DH

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Lương ( Salary )

Bộ mẫu câu hỏi tuyển dụng - Các câu hỏi về lương


Lecture Global business today (6/e): Chapter 5 - Charles W.L. Hill

In this chapter, you will learn: Understand the ethical issues faced by international businesses. Recognize an ethical dilemma. Identify the causes of unethical behavior by managers. Describe the different philosophical approaches to ethics. Explain how managers can incorporate ethical considerations into their decision making.


Solidpart

Nach jeder Erstproduktion für die vom Labor vorgegebenen Serien erfolgt diese Prüfung. Theoretische Berechnung des Festkörpergehalts erfolgt nur für Erstentwicklungen im Labor.


Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ cùng những bài học

Doanh nghiệp nhỏ nghĩ rằng doanh nghiệp lớn có nguồn lực vô hạn và hàng đống tiền để làm bất cứ điều gì họ muốn. Còn doanh nghiệp lớn cho rằng doanh nghiệp nhỏ có tính thầu khoán và có thể hoạt động nhanh chóng và đầy ý tưởng sáng tạo.


BÀI 5: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC

Sau khi hoàn thành bài này, học viên có khả năng: • Trình bày khái niệm chức năng tổ chức. • Mô tả nội dung chức năng tổ chức. • Giải thích quy trình thiết kế cơ cấu tổ chức. • Phân biệt các kiểu cơ cấu tổ chức và ưu, nhược điểm của mỗi kiểu cơ cấu tổ chức. • Giải thích quá trình phân quyền và tập quyền trong tổ chức. • Cho ví dụ về ủy quyền và giải thích các nguyên tắc ủy quyền. ...


Cửa hàng quà lưu niệm ưu tiên

Jeanette Van Pree đã mua quầy sách báo của Reiff năm năm trước với giá 100.000 đô la. M.Reiff đã kinh doanh được 10 năm và luôn kiếm được lợi nhuận phải chăng vào khoảng 5% doanh thu thuần, tức 15.000 đô la hàng năm. Thời Reiff còn làm chủ, ông ta bán tất cả các loại báo chí, sách, xì gà, thuốc lá, kẹo, tạp chí, vé số và cho thuê một số lượng giới hạn băng video.


Sắp xếp lại các giấy tờ cần thiết

Tham khảo tài liệu 'sắp xếp lại các giấy tờ cần thiết', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Encyclopedia of american business history part 17

Union Pacific Railroad The railroad company that helped build the transcontinental link connecting the East and West Coasts in 1869. Impetus for creation of the company was given by Congress in the Pacific Railroad Act of 1862, which authorized the building of a rail line by private carriers that would connect both coasts.


Quản trị Nhóm nhân viên đa văn hoá (Phần cuối)

Hầu hết những nhà quản lý quản trị tốt các Nhóm đa văn hoá thường áp dụng 1 trong 4 chiến lược sau: Thích nghi (Có kiến thức về những khác biệt văn hoá của những người làm việc xung quanh mình);


Giá tham chiếu của các cổ phiếu trong những ngày đặc biệt

Trong quá trình theo dõi và tham gia thị trường, thỉnh thoảng người đầu tư nhận thấy Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (TTGDCK Tp. HCM) không lấy giá đóng cửa của một cổ phiếu nào đó trong phiên giao dịch trước đó làm giá tham chiếu cho cổ phiếu này trong ngày giao dịch tiếp theo như thường lệ.


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
  • 02/07/2013
  • 86.649
  • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu