Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 6 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 6: Hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, tổ chức mua nguyên vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Chương
6
HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VÀ TỔ CHỨC MUA
NGUYÊN VẬT LIỆU U
U

U

M
T
M_

T
H
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH
135

U
M
T

M
T
M_

T
H
D

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U

U
U
M
M
M
Nội dung
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D Hoạch định nhuDcầu nguyên vật liệu
6.1.
(Material Requirements Planning- MRP)
U
U
M
M
6.2. Tổ chức
liệu
_T mua nguyên vật_T

U

M
T
DH

U

M
T
DH

U

U
M
_T

M
T
DH
136

U
M
T

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

6.1 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
U (MaterialTRequirements
U
U
M
M
M
PlanningMRP)
T
T
_
_
_

M
T
DH

M
T
DH

6.1.1. Khái niệm và mục tiêu hoạch định nhu cầu
nguyên vật liệu
U
U
M
M
M
T
T
T
6.1.2. Các
yếu
tố

bản
của
hoạch
định
nhu
cầu
_
_
_
M
M
M
T
T
T
nguyên
vật liệu
H
H
H
D
D
D
6.1.3. Phương pháp hoạch định nhu cầu nguyên vật
liệu

U

U

U

M
T
DH

U
M
_T

M
T
DH
137

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

6.1.1.1. Khái niệm hoạch định nhu
U cầu nguyên
U
U
M
M
M
vật
liệu
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U

 Nguyên vật liệu là những sản phẩm được sử dụng để chế

tạo các chi tiết, bộ phận hoặc sản phẩm hoàn chỉnh trong
U
U
các doanh nghiệp
hay
các

sở
sản
xuất.
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
 Nguyên
vật liệu còn baoH
gồm
các chi tiết hoặcH
bộTphận
H
D
D
D
cấu thành sản phẩm do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc
mua vào từ các nhà cung cấp trên thị trường.

U
M
_T

M
T
DH
138

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

6.1.1.1. Khái niệm hoạch định nhu cầu
liệu
Unguyên vậtTM
U
U
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
MRP

hệ
thống
hoạch
định

xây
dựng
lịch
trình
về
D
D
D
nhu cầu nguyên vật liệu, chi tiết sản phẩm và linh kiện
cho sản xuất trong từng giai đoạn.

U

U
U
M
M
M
T
T
T
GiúpM
doanh
nghiệp trả lời một
số
câu hỏi:
_
_
_
M
M
T
T
T
H
H
H

Doanh
nghiệp
cần
những
loại
nguyên
vật
liệu
nào?
D
D
D
Số lượng, chủng loại nguyên vật liệu, chi tiết, bộ phận sản

phẩm ?
U
U
Khi nào cần

khoảng
thời
gian
nào?
M
M
T
T
_
_
M
M
Khi
nào
đặt
hàng?
T
T
H
D
DH
 Khi nào nhận được hàng?...

U

U

139

U
M
T

U
M
T

M
T
_
M
T
H
D
9/26/2017

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Hedge Fund Investors course phần 1

Ngày 19 tháng 5 năm 2000, đường cong lãi suất kỳ hạn đã trở lại với mức của ngày 28 tháng 2 năm 2001, nhưng đã san phẳng giữa 3 và 4 điểm cơ bản. Điều này di chuyển đường cong lãi suất khôi phục 11/08s CTD và giảm cơ sở ròng 3,51.


Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 8

đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, trừ trường hợp tiền thu từ bán lại cổ phiếu đã mua vì mục đích thương mại; Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận nhận được. Dòng tiền chi ra chủ yếu bao gồm: Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác; Tiền chi cho vay đối với bên khác; Tiền chi mua các công cụ nợ của các đơn vị khác, trừ trường hợp tiền chi mua các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua...


Transport Operations (Road Use Management) Act 1995

New structures for water management have been put in place in many countries. Usually these have been influenced by the need for integrated approaches to water management and consist of national (and state where relevant) coordinating and regulatory structures, basin management and local water user structures. There are variations according to local circumstances but usually they have been used to decentralise decision-making and to give more voice to stakeholders (see Box 3.3). New structures and coordination systems take time to establish and become fully operational as reported by several countries (Albania, Uganda, Ghana, United Republic of Tanzania, Brazil, Armenia, Cape Verde). A reasonably good level of integration...


Nguồn gốc, lịch sử và tương lai của ngành thiết kế logo

Nguồn gốc, lịch sử và tương lai của ngành thiết kế logo Chúng ta đã nghe qua rất nhiều về thương hiệu, logo và ý nghĩa của chúng trong thế giới hiện đại. Mỗi ngày chúng ta thấy rất nhiều những thương hiệu cùng những logo được thiết kế đầy sáng tạo của chúng. Nhưng chúng ta đã khi nào thắc mắc… những logo này được phát triển từ đâu? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu vấn đề trên từ những năm tháng xa xưa của thế giới hiện đại. Nguồn gốc từ Hy Lạp Mặc dù không hề có 1...


Data Mining Cookbook_2

Tham khảo tài liệu 'data mining cookbook_2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Không đợi phản hồi cũng biết kết quả phỏng vấn

Sau buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng hẹn bạn một tuần sau sẽ có kết quả. Có nhất thiết phải đợi lâu thế không? Chỉ cần xem thái độ của họ cũng biết rõ kết quả rồi mà.


Lecture Supply chain management: A global perspective – Chapter 12: Global supply chain management

Chapter 12 - Global supply chain management. The main contents of the chapter consist of the following: Global supply chain management, global market challenges, global infrastructure design, cost considerations, political and economic factors.


Cutt-, drill-, milling behavior

Inspection devices * water-cooled circular saw * 5mm milling head * 5mm metal drill


Business Etiquette, by Nella Henney

Tham khảo sách 'business etiquette, by nella henney', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bí quyết kinh doanh trực tuyến

Rủi ro trong kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các thương nhân đặc biệt là kinh doanh trên Internet. Doanh nhân không chỉ gặp khó khăn, trở ngại như không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào mà ngay cả khi đã tìm được thời điểm kinh doanh thích hợp hay xác định được ý tưởng và mục đích kinh doanh, họ cũng không thể khẳng định chắc chắn được là họ sẽ thành công hay thất bại? ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Sự tham lam (Bài 3/5)
 • 01/04/2013
 • 92.285
 • 154
QUI TRINH XAY DUNG ISO 9000
 • 16/04/2009
 • 24.013
 • 275

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu