Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 5 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bố trí mặt bằng sản xuất, bố trí mặt bằng theo sản phẩm, bố trí sản xuất theo quá trình, bố trí cố định, bố trí hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH
116

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

Nội dung
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
5.1. Tổng
quan về bố trí mặt
bằng sản xuất
T
T
T
H
H
H
D
D
D
5.2. Bố trí mặt bằng theo sản phẩm
5.3. Bố trí sản xuất theo quá trình
U
U
M
M
5.4. Bố trí_cố
định
T
T
_
M
M
T
T
5.5.
DHBố trí hỗn hợp DH

U

U

U

U
M
_T

M
T
DH
117

U
M
T

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

vềUbố trí mặt bằng sản
xuất
U5.1. Tổng quan
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D5.1.1. Khái niệm D

Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp là quá trình tổ
chức, sắp xếp,U
định dạng về mặt khôngU
gian máy móc thiết
M
M
M
T
T
T
bị, các_khu
vực làm việc và các bộ
phận
phục
vụ
sản
xuất

_
_
M
M
M
T cấp dịch vụ. HT
Hcung
HT

U
D

U

D

U

U
M
_T

M
T
DH
118

U
M
T

D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

vềUbố trí mặt bằng sản
xuất
U5.1. Tổng quan
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
5.1.2.Vai
trò
H
H
H
D
D
D

U

 Giúp tối thiểu hoá chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm
 Giúp doanh nghiệp loại bỏ những lãng phí hay di chuyển dư thừa

U
M
_T

M
T
DH

U

U

U
M
_T

M
T
M_

không cần thiết giữa các bộ phận, các nhân viên
 Thuận tiện cho việc tiếp nhận, vận chuyển nguyên vật liệu, đóng gói,
dự trữ và giao hàng
 Giúp doanh nghiệp sử dụng không gian có hiệu quả

U
M
_T

M
T
DH
119

U
M
T

M
T
DH

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

vềUbố trí mặt bằng sản
xuất
U5.1. Tổng quan
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
5.1.2.Vai trò
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D thiểu những công đoạnDlàm ảnh hưởng, gây ách D
 Giảm
tắc đến quá trình
sản xuất và cung ứng dịch vụ
 Tạo sự dễ dàng, thuận tiện cho kiểm tra, kiểm soát các hoạt động
 Tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch và liên lạc
 Đảm bảo tính linh hoạt cao để thích ứng với những thay đổi

U

U
M
_T

M
T
DH

U

U

U
M
_T

M
T
DH
120

U
M
T

U
M
_T

M
T
DH

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Luận án kinh tế - "Human and action" - Chapter 1

I. ACTING MAN 1. Purposeful Action and Animal Reaction action is purposeful behavior. Or we may say: Action is will put into operation and transformed into an agency, is aiming at ends and goals, is the ego’s meaningful response to stimuli and to the conditions of its environment


Wiley Marketing Concepts Every Manager Needs to Know_6

Tham khảo tài liệu 'wiley marketing concepts every manager needs to know_6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản trị thương hiệu - MBA. Đào Hoài Nam

Nội dung của "Bài giảng Quản trị thương hiệu" gồm có khái quát về thương hiệu, qui trình quản trị thương hiệu, kiến tạo thương hiệu, xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu, quản lý cơ cấu danh mục thương hiệu, đo lường sức khỏe thương hiệu.


Wiley Marketing Concepts Every Manager Needs to Know_3

Tham khảo tài liệu 'wiley marketing concepts every manager needs to know_3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p10', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ERPMaking It Happen The Implementers Guide to Success with Enterprise Resource Planning_10

Tham khảo tài liệu 'erpmaking it happen the implementers guide to success with enterprise resource planning_10', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành phân đoạn giải trình tình hình tài chính theo luồng tiền tăng giảm p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành phân đoạn giải trình tình hình tài chính theo luồng tiền tăng giảm p3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Chuyên đề 2 - Bùi Văn Lượng

Bài giảng "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chuyên đề 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian và tỷ suất sinh lợi đòi hỏi" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tiền tệ theo thời gian, tỷ suất sinh lợi đòi hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nghề “luật sư” trong thời buổi kinh tế thị trường

Kinh doanh ngày nay đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng hơn đến pháp luật. Từ đó các luật sư cũng trở nên “bận rộn” hơn và “giàu có” hơn. Một luật sư có thể tư vấn cho hàng chục doanh nghiệp khác nhau trong một buổi sáng. Vậy, liệu sự “bận rộn” và những “đồng tiền công tư vấn” ngày một cao có làm nghề luật sư thành một nghề “kinh doanh vì lợi nhuận”. Khi bàn về đạo đức nghề nghiệp luật sư trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, có nhiều nhận thức và...


Ebook Strategic management (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Strategic management" has contents: Strategic leadership; strategic entrepreneurship; shanghai volkswagen - implementing project management in the electrical engineering division; implementation of the balanced scorecard as a means of corporate learning - the porsche case,...and other contents.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The Fast Forward MBA in Finance_15
 • 04/02/2012
 • 45.612
 • 130
Lý thuyết về hãng
 • 04/04/2011
 • 35.383
 • 319
Một cái CV thành công
 • 07/05/2010
 • 62.629
 • 584
Câu hỏi môn Hành vi tổ chức
 • 26/09/2010
 • 32.815
 • 931

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu