Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 3 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 3: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Chương
3
THIẾT KẾUSẢN PHẨM, LỰA
U CHỌN

U

M
T
M_

M
T
M_

T
T
T
QUÁ
TRÌNH
SẢN
XUẤT

HOẠCH
H
H
H
D
D
D
ĐỊNH CÔNG SUẤT

U

U

M
T
M_

U
M
_T

M
T
DH
58

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U Nội dungTMU
U
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

3.1 Thiết kế sản phẩm
quá
trình
sản
xuất
U 3.2 Lựa chọn
U
U
M
M
T
T
_
_
M
3.3HHoạch
suất
TM định công
T
H

D

U

D

U

U
M
_T

M
T
DH
59

U
M
T

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U 3.1. Thiết
U
U
M
M
M
kế
sản
phẩm
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D 3.1.1. Khái niệm thiết
D kế sản phẩm D
 3.1.2. Quy trình thiết kế sản phẩm

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
 3.1.3.
Các đặc trưng củaMsản
phẩm cần quan M
tâm_
M
T
T
T
H
H
H
D trong quá trình thiết
D kế
D
 3.1.4. Các xu hướng mới trong thiết kế sản

U

U

phẩm

U
M
_T

M
T
DH
60

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U 3.1.1. Khái
U
U
niệm
thiết
kế
sản
phẩm TM
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
 Thiết kế sản phẩm là hoạt động bao gồm việc định

đổi
mới và tạo ra sản U
phẩm xuất phát từ
U hình, sáng tạo,
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
một nhu
cầu
cần phải thỏa mãn.
Sản phẩm dự kiến

M
M
M
T
T
T
H
H
H
thể là mới hoàn toàn D
hoặc được cải tiến từDmột sản
D
phẩm đã có.

U

U

U
M
_T

M
T
DH
61

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

3.1.1. Khái niệm thiết kế sản phẩm

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D yếu tố cần quan tâmD
Các
khi thiết kế sản phẩm D

U

U
M
T

_
M
HT

D

U

U

U
M
_T

M
T
DH
62

Doanh
nghiệp

U
M
_T

M
T
DH

M
T
M_

T
H
D

Thiết kế
SẢN
PHẨM

U
M
M
T
T
_
_
M
M
Người
Thị
T
T
H
H
sử dụng D
trường D

U
M
T

U
M
T

9/26/2017

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

LÝ THUYẾT VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

• Quan điểm của các nhà kinh tế “tân cổ điển”: thị trường nên chiếm vị trí trung tâm, Chính phủ chỉ nên đóng vai trò tối thiểu. • Quan điểm can thiệp: chính phủ nên can thiệp rộng rãi bằng việc thúc đẩy các khu vực riêng biệt một cách có chọn lựa


Chiến lược Marketing trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh mới của kỷ nguyên số, rõ ràng không có cơ hội nào tốt hơn lúc này cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam tận dụng sự thay đổi, củng cố thương hiệu mạnh và xây dựng chiến lược Marketing phù hợp.


Xây dựng quy trình đào tạo và phát triển Công ty TNHH một thành viên CTĐT Tân An

Để đảm bảo cho khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải xây dựng được một lực lượng lao động có đủ trình độ, đủ khả năng để thực thi hữu hiệu và nhanh chóng mọi quyết định mang tính chiến thuật cũng như chiến lược của mình. Trực tiếp giúp nhân viên thực hiện công việc tốt hơn, đặc biệt khi nhân viên thực hiện công việc không đáp ứng được các tiêu chuấn mẫu. Cập nhật các kỹ năng, kiến thức mới cho nhân viên, giúp họ có thể áp dụng thành công các thay đổi công nghệ, kỹ thuật trong doanh nghiệp. Tránh tình...


Bài giảng Bài 17: Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

  • 4,96/5 (427)

Bài giảng Bài 17: Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường giúp các bạn biết được cách phân biệt giá cấp một, cấp hai, cấp ba; phân biệt giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm; giả cả hai phần; quảng cáo.


sybex ccna fast pass 3rd edition 2007 phần 3

Chọn phương tiện truyền thông thích hợp, dây cáp, bến cảng, và kết nối để kết nối các thiết bị chuyển mạch với các thiết bị mạng và các host khácEthernet cáp là một cuộc thảo luận quan trọng, đặc biệt là nếu bạn đang có kế hoạch tham gia các kỳ thi Cisco.


Chức Năng Kênh

Vai trò, chức năng kênh phân phối đối với người tiêu dùng và nhà sản xuất. Tai sao có sự tồn tại của các kênh marketing? - Để làm hỗ trợ việc cung cấp sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dung - Để làm tăng hiệu quả của quá trình cung cấp sản phẩm - Để làm tăng sự phong phú của sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng - Làm cân đối nhu cầu giữa sản xuất lớn với tiêu dung nhỏ - Làm thoã mãn những nhu cầu khác nhau của các nhóm khách...


Bài giảng Xây dựng HACCP cho nhà máy sản xuất xúc xích tiệt trùng

  • 4,06/5 (94)

Bài giảng "Xây dựng HACCP cho nhà máy sản xuất xúc xích tiệt trùng" gồm có các nội dung chính như: Thành lập các nhóm công tác về HACCP, xác lập quy trình công nghệ, xác định sơ đồ và bố trí mặt bằng, xác lập các ngưỡng tới hạn của CCP,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Thêm 10 niềm tin của những người đặc biệt thành công

Những người thành công nghĩ về công việc của họ khác biệt so với số đông. Sau đây là một trong số những niềm tin chưa từng được đề cập đến của họ. .Những người đặc biệt thành công đã chia sẻ một số quan điểm và niềm tin của họ với tôi và tôi đã liệt kê những niềm tin đó trong một bài viết mới nhất của mình, và sau đó có một số nhân vật thành công đã gửi email cho tôi thông báo rằng tôi đã bỏ sót một vài điều khá hay....


COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION BUSINESS CAREER CENTER: Resume Guide Straz 277

The Master of Science is not the same as the Master of Advanced Studies The new consecutive Master’s degree counts as a second level of higher educa- tion and should not be confused with the Master of Advanced Studies (MAS) or an Executive Master of Business Administration (EMBA) degree. Both the MAS and the EMBA are professional development programmes that require students to have several years of practical experience. The consecutive Master’s degree, however, demands a higher workload and features more stringent academic requirements....


Lecture Essentials of contemporary management (6/e): Chapter 6 - Gareth R. Jones, Jennifer M. George

Chapter 6 - Planning, strategy, and competitive advantage. After reading the material in this chapter, you should be able to: Identify the three main steps of the planning process and explain the relationship between planning and strategy, differentiate between the main types of business-level strategies and explain how they give an organization a competitive advantage that may lead to superior performance, describe the vital role managers play in implementing strategies to achieve an organization’s mission and goals.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Người lãnh đạo anh hùng
  • 06/03/2009
  • 10.233
  • 628

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu