Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 2 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
Chương
2
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH
19

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U NỘI DUNG
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D phẩm
D
2.1. Khái quát vềDdự báo nhu cầu sản

phương
pháp dự báo U
định tính
U 2.2. Các T
U
M
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
2.3.
Các
phương
pháp
dự
báo
định
lượng
H
H
H
D
D
D

2.4. Đo lường và kiểm soát sai số của dự
U
U
M
M
M
báo nhu_cầu
T sản phẩm _T
T
_

U

U

M
T
DH
20

M
T
DH

U
M
T

M
T
DH

U
M
T

9/26/2017

TM

U 2.1. Khái Tquát
Uvề dự báo nhu
U
M
M
M
cầu
sản
phẩm
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
2.1.1. Khái niệm

U

Udự báo nhu cầu sảnM
U
2.1.2. Vai tròM
của
phẩm
T
_
M

M
T
M_

T
T
T
2.1.3.
Các yêu cầu đối với
công
tác dự báo nhu cầu
sản
H
H
H
D phẩm
D
D
2.1.4. Các loại dự báo nhu cầu sản phẩm

U

U

T
_
M

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
2.1.5.M
Các
nhân tố ảnh hưởngM
đến
dự báo nhu cầu sảnM_
T
T
T
H
H
H
D
D
D phẩm
21

U
M
T

U
M
T

9/26/2017

TM

U

U

U

U

U
U
M
M
M
T
T
T
Dự
báo
nhu
cầu
SP
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
 Döï baùo laø khoa hoïc vaø ngheä thuaät tieân

ñoaùn nhöõngUsự việc seõ xaûy ra U
trong töông
M
M
M
T
T
T
_
_
laiTM_
M
M
T
T
H
H
H
D Dự báo nhu cầu D
Dlượng
sản phẩm là dự đoán
sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp phải
U
U
chuẩn bị
để
đáp
ứng
nhu
cầu
bán
ra của DN TM
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T tương lai HT
Htrong
HT

D

D

U
M
T

D

U
M
T

TM

U

U
U
M
M
M
Hậu quả
của
dự
báo
không
chính
xác
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Sản xuất dư
thừa/Thừa kho bãi

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
_T

M
T
DH

Dự báo
thừa

M
T
M_

T
H
D

Nhu
cầu

U

U

Lãng phí, hư hỏng, không
dùng được, chi phí kho
bãi cao

U
M
_T

M
T
DH

Sản xuất thiếu
/Thiếu kho bãi

12-23

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D

Dự báo
thiếu

Nhà phân phối

Chậm giao, hết hàng và
chi phí thiếu hàng, chi phí
vận chuyển cao

U
M
T
TVT

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Branding Yourself OnlineHow to Use the Internet to Become a Celebrity or Expert

In this Age of the Individual, personal branding is vital to your success. This new book explains how you can use the Internet to quickly and inexpensively become an expert or celebrity in your field of choice. Big companies understand the importance of brands—if the product is recognizable, customers are more likely to embrace the idea behind the product and buy it. The same holds true for individuals. People will not only listen more intently to a familiar voice


Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh (GV. Nguyễn Hải Sản) - Chương 8: Các hình thức tổ chức doanh nghiệp

Nội dung chương 8 gồm có: Hoạt động và quyền sở hữu trong các khu vực kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh do pháp luật qui định, những thuận lợi và nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu, các hình thức tổ chức kinh doanh khác. Mời các bạn tham khảo!


Cẩm nang Kinh doanh Harvard (Harvard business essentials): Kỹ năng thương lượng

Quyển “Kỹ năng thương lượng” – cuốn đầu tiên trong bộ sách kinh doanh “Cẩm nang Kinh doanh Harvard – Harvard business essentials”đi sâu vào chi tiết về mọi vấn đề liên quan đến thương lượng, từ những khái niệm cơ bản nhất đến những khía cạnh mang tính chuyên sâu như: Các hình thức thương lượng, những sai lầm nên tránh trong thương lượng, các bước để thương lượng thành công, cách quản lý cuộc thương lượng và giành vị thế ưu tiên, chiến thuật thương lượng hiệu quả…


Hành vi người tiêu dùng (Liên Phước) - Chương 5

“HVNTD là một khoa học liên ngành nghiên cứu sâu sắc về người tiêu dùng.”chúc các bạn luôn luôn thành công trong công việc cũng như trong học tập.


Data For Marketing Risk And Customer Relationship Management_11

Tham khảo tài liệu 'data for marketing risk and customer relationship management_11', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mạng cộng đồng - Kênh marketing hiệu quả

Mạng cộng đồng - Kênh marketing hiệu quả Trong thời đại bùng nổ thông tin, mạng cộng đồng( diễn đàn, blog..) đang nổi lên như một phương án marketing hiệu quả. Nhờ tham gia các mạng cộng đồng như Emotino.com hay Cyvee.com mà Công ty cổ phần Microweb (Microweb) đã có thêm nhiều bạn hàng và những đối tác quan trọng đến từ trong và ngoài nước. Bà Lê Thị Thúy Hạnh, giám đốc Microweb cho biết, thông qua Cyvee.com, gần đây đã có một vài đối tác Malaysia đến liên hệ và đặt vấn đề hợp tác với Microweb....


Giáo trình phương pháp và nguyên tắc vận hành nguồn nhân lực trong quy trình quản lý p7

Đối với những mặt hạn chế: - Về mặt nhận thức: chúng ta chưa làm rõ được phạm vi khái niệm công chức Nhà nước, còn mở quá khái niệm công chức sang nhiều đối tượng khác nhau. Chưa có sự phân biệt rạch ròi giữa công chức hành chính Nhà nước với công chức sự nghiệp. Chính sách, thể chế vẫn chưa sát, chưa phản ánh đúng thực tiễn; còn thể hiện giáo điều, sách vở, thiếu tính khả thi...


7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc

Gia đình là tế bào của xã hội, một gia đình yên vui, hạnh phúc là nền tảng phát triển của một xã hội tiến bộ. Và có lẽ đối với hầu hết mọi người, thành công lớn nhất trong suốt cuộc đời họ không phải là tiền tài, tri thức hay địa vị xã hội mà đó chính là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, một gia đình bền vững không phải tự nhiên mà có, điều này cần đến sự kết hợp của tài năng, khát khao, tầm nhìn và sự đóng góp của mỗi thành viên...


Bài giảng Du lịch bền vững - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Du lịch bền vững là: Khái quát về du lịch bền vững, nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch bền vững, du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm,...


Lý thuyết thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các khoản thu nhập khác có liên quan của các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng bản quyền; nhượng quyền thương mại; trúng thưởng; quà biếu; thừa kế của các cá nhân sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân không nộp thuế thu...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

03- Thư ký kinh doanh
 • 08/03/2011
 • 28.049
 • 151
Mẫu nội quy lao động
 • 03/03/2009
 • 76.170
 • 561

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu