Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 2 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
Chương
2
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH
19

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U NỘI DUNG
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D phẩm
D
2.1. Khái quát vềDdự báo nhu cầu sản

phương
pháp dự báo U
định tính
U 2.2. Các T
U
M
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
2.3.
Các
phương
pháp
dự
báo
định
lượng
H
H
H
D
D
D

2.4. Đo lường và kiểm soát sai số của dự
U
U
M
M
M
báo nhu_cầu
T sản phẩm _T
T
_

U

U

M
T
DH
20

M
T
DH

U
M
T

M
T
DH

U
M
T

9/26/2017

TM

U 2.1. Khái Tquát
Uvề dự báo nhu
U
M
M
M
cầu
sản
phẩm
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
2.1.1. Khái niệm

U

Udự báo nhu cầu sảnM
U
2.1.2. Vai tròM
của
phẩm
T
_
M

M
T
M_

T
T
T
2.1.3.
Các yêu cầu đối với
công
tác dự báo nhu cầu
sản
H
H
H
D phẩm
D
D
2.1.4. Các loại dự báo nhu cầu sản phẩm

U

U

T
_
M

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
2.1.5.M
Các
nhân tố ảnh hưởngM
đến
dự báo nhu cầu sảnM_
T
T
T
H
H
H
D
D
D phẩm
21

U
M
T

U
M
T

9/26/2017

TM

U

U

U

U

U
U
M
M
M
T
T
T
Dự
báo
nhu
cầu
SP
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
 Döï baùo laø khoa hoïc vaø ngheä thuaät tieân

ñoaùn nhöõngUsự việc seõ xaûy ra U
trong töông
M
M
M
T
T
T
_
_
laiTM_
M
M
T
T
H
H
H
D Dự báo nhu cầu D
Dlượng
sản phẩm là dự đoán
sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp phải
U
U
chuẩn bị
để
đáp
ứng
nhu
cầu
bán
ra của DN TM
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T tương lai HT
Htrong
HT

D

D

U
M
T

D

U
M
T

TM

U

U
U
M
M
M
Hậu quả
của
dự
báo
không
chính
xác
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Sản xuất dư
thừa/Thừa kho bãi

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
_T

M
T
DH

Dự báo
thừa

M
T
M_

T
H
D

Nhu
cầu

U

U

Lãng phí, hư hỏng, không
dùng được, chi phí kho
bãi cao

U
M
_T

M
T
DH

Sản xuất thiếu
/Thiếu kho bãi

12-23

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D

Dự báo
thiếu

Nhà phân phối

Chậm giao, hết hàng và
chi phí thiếu hàng, chi phí
vận chuyển cao

U
M
T
TVT

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Trịnh Văn Sơn, Đào Nguyên Phi

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh của TS. Trịnh Văn Sơn và Đào Nguyên Phi gồm có 2 chương trình bày khái quát về những cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.


Tiếp thị số và sử dụng ngân sách thông minh

Tiếp thị số và sử dụng ngân sách thông minh Hiệu quả của truyền thông trực tuyến đã được chứng minh qua nhiều hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, người hoạch định cần cân nhắc trước khi đưa ra chiến lược truyền thông hiệu quả và phù hợp nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời cũng có thể sử dụng ngân sách thông minh nhất.


May i have your attention please phần 7

Nhưng mà đến đầu tiên? Sản phẩm và dịch vụ trở thành mốt nhất thời, vì họ là quảng cáo và phát huy? Hay họ có một cơ sở, phát triển phổ biến cho đến khi họ nhấn sóng não của chúng tôi và cuối cùng là có được quan hệ công chúng thông qua một tính năng câu chuyện tin tức?


Quy tắc quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực luôn là vấn đề mà lãnh đạo các tổ chức quan tâm hàng đầu. Quy tắc vàng ở đây là: "Quản lý những người khác theo cách bạn muốn được quản lý". Khi quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, có ba lưu ý cơ bản: Đừng quản lý con người, hãy quản lý tiềm năng Hãy đối mặt với điều này, tất cả chúng ta có phong cách làm việc, nền tảng, kinh nghiệm và văn hoá khác nhau. Vị CEO không hiệu quả sẽ xem tất cả những khác biệt này là điều cần...


Quản lý khách sạn

Bài viết "Quản lý khách sạn" giúp bạn nắm bắt hoạt động quản lý tại khách sạn Paradis, cũng như chính sách và chiến lược trong quản lý khách sạn. Cùng tham khảo nhé.


15th Annual Global CEO Survey 2012

Tham khảo sách '15th annual global ceo survey 2012', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


.Get More and Do More at Dummies.com ®Start with FREE Cheat SheetsCheat Sheets include • Checklists • Charts • Common Instructions • And Other Good Stuff!To access the Cheat Sheet created specifically for this book, go towww.dummies.com/cheatsheet/e

This was the general consensus when I first announced my creative ambitions, twenty years ago. And it didn’t help my commercial prospects that by ‘writer’, I meant ‘poet’. It wasn’t what I wanted to hear. But I knuckled down and got a job in publishing. Not a bad job — the people were nice, the money was OK, bits of the work were interesting. But it made me ill. Literally. I got cold after cold, bug after bug, until I realised it was the job that was bugging me.


Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu trong một thế giới biến đổi

Trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia, vào cuối năm ngoái, một cuộc hội thảo nhằm cung cấp kiến thức cho doanh nghiệp trong việc gia tăng giá trị thương hiệu bằng con đường đổi mới, sáng tạo đã được tổ chức tại TPHCM.


Giáo trình hình thành các giả định của phương pháp phân tích cấu trúc vốn p7

Yêu cầu: a) Lập bảng báo cáo dòng tiền (báo cáo lưu chuyển tiền tệ) vào cuối năm nay theo hai phương pháp: gián tiếp và trực tiếp. b) Phân tích báo cáo dòng tiền vừa lập được.Thể hiện sự tác động từ các nghiệp vụ kinh tế được liệt kê dưới đây đối với tài sản lưu động, tỷ số thanh toán


Xuất khẩu vào EU cảnh giác với hàng rào kỹ thuật

Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, gần đây Liên minh Châu Âu (EU) đã có thay đổi về các quy chế áp dụng cho thương mại quốc tế tại thị trường này. Thay đổi không chỉ đơn thuần là các biện pháp phòng vệ thương mại, mà còn có những hàng rào kĩ thuật khác. Nếu DN Việt Nam không chuẩn bị tốt sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, bởi EU đã vẫn là thị trường lớn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị chất lượng 5.2.
 • 15/11/2010
 • 17.535
 • 707
Culture Industry is Hot!
 • 25/03/2010
 • 47.120
 • 851
6 Critical Steps for the Unemployed
 • 27/08/2012
 • 67.946
 • 275
K với Khai- Khaisilk
 • 15/10/2009
 • 94.459
 • 308

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu