Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị bất động sản

Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng trình bày về một số khái niệm và vai trò của quản trị bất động sản, các nội dung cơ bản của hoạt động quản lý bất động sản, thiết lập kế hoạch quản trị một dự án bất động sản, một số loại hợp đồng và văn bản liên quan đến quản trị bất động sản và quản trị một số bất động sản điển hình.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Quản trị bất động sản Bài giảng Quản trị bất động sản Bài giảng Bất động sản, Quản trị bất động sản, Hoạt động quản lý bất động sản, Dự án bất động sản, Một số loại bất động sản điển hình
4.1 5 94
 • 5 - Rất hữu ích 6

 • 4 - Tốt 88

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trư ng H Tài chính – Marketing
Khoa Th m nh Giá

QU N TR B T

NG S N

Trình bày: Ths. Nguy n Ti n Dũng

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

01

GI I THI U MÔN H C
M c tiêu môn h c:
Cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c cơ b n nh t v vi c
qu n lý khai thác tài s n b t ng s n nói chung cũng như qu n
lý khai thác tòa nhà văn phòng, chung cư nói riêng.
Phân b th i gian:
T ng s gi :
Gi ng:
Th o lu n, bài t p:

45 ti t
25 ti t
20 ti t

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

02

GI I THI U MÔN H C
Mô t n i dung:
Chng 1: D n nh p: gi i thích và ti p c n m t s khái ni m và vai trò
c a qu n tr b t ng s n;
Chng 2: N i dung qu n tr b t ng s n:
c p n các n i dung
cơ b n c a ho t ng qu n lý b t ng s n. Bao g m qu n lý và chăm
sóc khách hàng, an ninh, v sinh, qu n lý h th ng k thu t, giám sát ….
Chng 3: Thi t l p k ho ch qu n tr : các bư c ti n hành trong vi c
ti p c n và lên k ho ch qu n tr m t d án b t ng s n.
Chng 4: M t s lo i h p
ng và văn b n liên quan n qu n tr
b t
ng s n: Hư ng d n cách áp d ng, nôi dung cơ b n và các phương
pháp so n th a m t s lo i h p ng, văn b n liên quan n công tác
qu n tr b t ng s n.
Chng 5: Th c hành: Qu n tr m t s b t
ng s n i n hình: Quy
trình qu n lý cho t ng lo i hình b t ng s n tuy theo c thù riêng, bao
g m: chung cư, cao c văn phòng, trung tâm thương m i, khu nhà …..
Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

03

GI I THI U MÔN H C
Tài li u tham kh o:
Lu t kinh doanh b t ng s n
Lu t nhà 2005;
Ngh nh s 90/2006/N -CP v vi c Quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành Lu t Nhà do Chính ph ban hành;
Ngh nh s 153/2007/N -CP v vi c quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành Lu t Kinh doanh B t ng s n do Chính ph ban
hành;
Quy ch qu n lý nhà chung cư do B Xây D ng ban hành;
Property Management by Robert C. Kyle
Các tài li u v Property management

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

04

CHƯƠNG 1: D N NH P
1.1 Khái ni m v qu n tr b t

ng s n

1.2 T i sao ph i qu n tr b t

ng s n?

1.3

i tư ng c a qu n tr b t

1.4 Qu n tr B S theo quy

ng s n

nh c a pháp lu t VN

1.5 Tình hình qu n lý B S t i VN hi n nay

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

07

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

The Greening of U.S. Investment Real Estate – Market Fundamentals, Prospects and Opportunities

sustainability engages a wide variety of key stakeholders. First and foremost, our clients expect us to invest responsibly on their behalf, and our portfolio managers are increasingly updating clients or fund investors on our sustainable practices and accomplishments. to aid in our effort to maintain efficient and well-occupied buildings, we work with our contract property managers to communicate the goals and measures we set on a global level, as well as for each property, so that tenants are also encouraged to support and undertake sustainable activities. Finally, we partner with our corporate parent, Deutsche bank, to explore synergies among the various...


Bất động sản sắp vào “tầm ngắm” của thanh tra

Theo đó, cả thanh tra Chính phủ, thanh tra Bộ Xây dựng và thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung mạnh vào việc kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư các dự án, tiến độ thực hiện cũng như việc kinh doanh tại các sàn giao dịch bất động sản. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, trong thời gian qua, mặc dù thị trường bất động sản đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, bằng chứng các hoạt động trên thị trường đã dần được chuyên nghiệp, quy củ hơn, cộng...


Làm sao để không bị lừa khi góp vốn mua nhà?

Dưới đây là những bí quyết, kinh nghiệm giúp bạn không bị lừa khi góp vốn mua nhà. Hãy tham khảo tài liệu "Làm sao để không bị lừa khi góp vốn mua nhà?" để biết nội dung chi tiết nhé.


"ANA FINDS AN APRTMENT"

Heaters are the second leading cause of fires in residential buildings. As would be expected, most heating-related fires occur during the winter months when heaters get turned on and the use of portable heaters and fireplaces increases. Fires caused by furniture, bedding, and other materials placed too close to baseboard heaters and portable heaters are the most common types of heating-related residential fires.


Property-level Performance Attribution: Demonstrating A Practical Tool For Real Estate Investment Management Diagnostics

Tham khảo sách 'property-level performance attribution: demonstrating a practical tool for real estate investment management diagnostics', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản - GV. Phạm Ngọc Phương

Bài giảng Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản do GV. Phạm Ngọc Phương biên soạn trình bày các quy trình môi giới bất động sản, kỹ năng môi giới bất động sản như: marketing bất động sản, kỹ năng giao tiếp thuyết phục và đàm phán trong giao dịch bất động sản. Mời bạn đọc tham khảo.


Các rủi ro trong giao dịch bảo đảm

Những kẽ hở và rủi ro Về tài sản hình thành trong tương lai là căn hộ chung cư Điều 8 Nghị định 163 quy định: “Trong trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai thì khi bên bảo đảm có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm,...


CARLSSON PORTFOLIO A DEDICATION TO INSPIRATION AND INTEGRITY

The United States Capitol Building is filled with symbols and architectural details that reference ancient Greek and Roman art and architecture. Italian artist Constantino Brumidi (1805–1880) created a series of murals, based on his study of Pompeian frescoes, for the Naval Affairs Committee Room (now the Senate Appropriations Conference Room) in the Capitol. For information, visit www.gpo.gov/congress/ senate/brumidi. Look at the Maenad fresco on the enclosed CD. This image inspired some of Brumidi’s work. In what ways do the Pompeian images included in these materials compare to Brumidi’s images? What are reasons for referencing classical Greece and Rome in the design and decoration of United States government buildings?...


Investor Bulletin: Real Estate Investment Trusts (REITs)

Real estate investment trusts (“REITs”) have been around for more than fifty years. Congress established REITs in 1960 to allow individual investors to invest in large-scale, income-producing real estate. REITs provide a way for individual investors to earn a share of the income produced through commercial real estate ownership – without actually having to go out and buy commercial real estate. What is a REIT? A REIT, generally, is a company that owns – and typically operates – income-producing real estate or real estate-related assets. The income-producing real estate assets owned by a REIT may include office buildings, shopping...


Doanh nghiệp nhà đất mơ lật ngược thế cờ

Tâm điểm cổ phiếu BĐS Chưa dừng lại sau một tuần áp chót năm 2012 sôi động, dòng tiền vào thị trường chứng khoán (TTCK) dường như có chiều hướng gia tăng trong những phiên đầu năm mới 2013, với trọng tâm dồn vào khá nhiều mã cổ phiếu BĐS, liên quan tới BĐS và tài chính. Phiên giao dịch ngày 3/1 khép lại với một ấn tượng mà có lẽ lâu lắm rồi giới đầu tư mới có được, giao dịch bùng nổ về thanh khoản. Sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp, áp lực chốt lời đã hiển...


Tài liệu mới download

Ebook Sống 24 giờ một ngày
 • 31/03/2018
 • 57.856
 • 231

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh nghiệm mua nhà ở Mỹ
 • 25/07/2013
 • 19.285
 • 415

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu