Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 10 - Trương Mỹ Dung

Bài giảng "Quản lý dự án - Chương 10: Quản lý tích hợp dự án" cung cấp cho người học các kiến thức tầm quan trọng của quản lý tích hợp, qui trình quản lý tích hợp, sử dụng phần mềm quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 10 - Trương Mỹ Dung Bài giảng Quản lý dự án: Chương 10 - Trương Mỹ Dung Bài giảng Quản lý dự án, Quản lý dự án, Quản lý tích hợp dự án, Qui trình quản lý tích hợp, Vai trò quản lý tích hợp, Phần mềm quản lý tích hợp
4.1 5 778
  • 5 - Rất hữu ích 41

  • 4 - Tốt 737

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và đầu tư - 7

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 2.3.2.1. Chất lượng các luận chứng kinh tế- kỹ thuật cho quá trình thẩm định còn hạn chế. Việc sử dụng, quản lý nguồn vốn đầu tư như thế nào cho hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực, bức xúc của xã hội là vấn đề quan trọng có tính chiến lược quốc gia. Đối với một dự án FDI phải quan tâm trước hết đến tính khả thi, tính hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Để đảm bảo yêu cầu này thì luận chứng kinh tế kỹ thuật của...


Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 3

Cùng tìm hiểu chương 3 Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư, với những nội dung chính về: Môi trường vĩ mô có ảnh hưởng đến sự ra đời và thực hiện dự án đầu tư; quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, quy hoạch phát triển ngành và vùng có liên quan đến dự án.


QUẢN LÝ CUNG ỨNG (PROCUREMENT MANAGEMENT) TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Phát triển một kế hoạch sơ bộ với nhà cung cấp và các bên liên quan  Hướng dẫn để giải quyết tranh chấp, …  Hãy dành nhiều thời gian để nghiên cứu về đối tác, về các nhà cung ứng  Thực hiện quản lý rủi ro cho cung ứng như các lĩnh vực khác


International Business and the Global Companies-ORGANISATION AND MANGEMENT

International business is the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organisations. These transactions can be trade (importing, exporting) and direct investment.


Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Chương 1- ThS.Nguyễn Tấn Phong

Chương 1 Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư gồm có các ý chính sau: Mục tiêu của thẩm định, các giai đoạn của thẩm định dự án, nội dung phân tích, khung phân tích dự án.


Tầm nhìn từ xa

Ngày càng có nhiều quốc gia mất bớt người do tình trạng di cư ra nước ngoài, như Ireland đã gặp trong thời gian khá lâu, và do đó có cộng đồng kiều bào sống bên ngoài biên giới của họ. Những kiều dân này có thể có vai trò trong hoạt động chính trị của quê hương của họ, bởi vì nhiều nước nhận dân di cư cho phép giữ hai quốc tịch. Họ cũng có thể là một lực lượng kinh tế. Mặc dù việc di cư thường mang tính gây xáo trộn và có hại cho quốc gia có người ra đi, việc tạo ra các......


Hướng dẫn quản lý dự án

Tài liệu hướng dẫn quản lý dự án: Khởi động dự án, lập kế hoạch dự án ....


3 trường phái quản trị điển hình

Rất nhiều trường phái quản trị khác nhau được đề cập tới trong các sách quản trị. Tuy nhiên có ba trường phái chính có thể kể đến đó là: Trường phái chỉ đạo (Directing Style), Trường phái thảo luận (Discussing Style) và Trường phái ủy thác (Delegating Style). Ba trường phái này được gọi tắt là các trường phái 3 – Ds.


Ebook Fundamentals of management (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of management" has contents: Understanding the manager’s job; the environments of organizations and managers; the environments of organizations and managers; managing decision making; entrepreneurship and new venture management; organization structure and design,...and other contents.


NGHỊ ĐỊNH

Quy định mức lương tối thiểu chung. Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

5 điều cho sếp mới
  • 05/03/2009
  • 96.650
  • 723

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu