Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản lý dự án

"Bài giảng Quản lý dự án" có nội dung trình bày về tổng quan dự án và quản lý dự án, khởi sự và lựa chọn dự án, hoạch định dự án, kiểm soát dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

CÁC DỰ ÁN LOẠI TRỪ LẪN NHAU VÀ VẤN ĐỀ GIỚI HẠN NGÂN QUỸ

Đầu tiên hãy xem xét các dự án loại trừ lẫn nhau 1 . Trước một mục tiêu đề ra, thông thường chúng ta có nhiều phương án, và vấn đề khó khăn là làm sao lựa chọn được phương án tốt nhất. Trường hợp này, các dự án được gọi là các dự án loại trừ lẫn nhau. Có rất nhiều ví dụ về các dự án loại trừ lẫn nhau, lựa chọn xây cầu bê tông cốt thép hay cầu gỗ; lựa chọn giữa tự lái xe hay đi xe bus đến sở làm; chung cư 12 hay...


Ebook Fundamentals of investments valuation and management (7th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of investments valuation and management" has contents: A brief history of risk and return, the investment process, overview of security types, mutual funds and other investment companies, the stock market, common stock valuation, stock price behavior and market efficiency,...and other contents.


Giáo trình quản lý dự án - Chương 9

Quản lý Mua sắm Trang thiết bị trong Dự án. Nắm được tầm quan trọng của việc quản lý trang thiết bị trong dự án và việc gia tăng sử dụng linh kiện cho những dự án công nghệ thông tin. Nắm được qui trình QL Mua sắm trang thiết bị trong dự án như lên kế họach mua sắm trang thiết bị, Lập Kế họach mời gọi, Mời gọi, Chọn Nhà cung cấp, QL Hợp đồng và Kết thúc hợp đồng.


Văn hóa tổ chức

Nội dung: giải thích khái niệm văn hóa tổ chức, mô tả các thành tố của văn hóa tổ chức, các dạng văn hóa tổ chức,...


DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNTT-TT, TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾN ĐỘ V

giao tiếp và các dịch vụ chia sẻ được; làm cho các hoạt động của Chính ... Xây dựng các dịch vụ trực tuyến và Hệ thống thông tin địa lý: Phục vụ công ...


PROJECT MANAGEMENT FOR TELECOMMUNICATIONS MANAGERS CHAPTER 10

Chapter 10 QUALITY. Inherent in the project design, as well as the product design, we must find quality. Everyone on the team must contribute to producing quality results. Engineering will often be the lead for the quality planning and implementation, and of course the PM has the overall accountability for quality.


The annual publication of International Project Management Association 2013

Successful Project Management in Open and Distance Learning is a harvest of lived experience in project management. Its primary objective is to sensitise those whose professional commitment is the purveyance of open and distance learning products and services. On the platform of knowledge and how such knowledge is globalised, DE has emerged with vigour to defy the erstwhile stigma that it plays second fiddle to what has been termed conventional education. Evidence of successes in DE abound, but for that to happen it is not a question of approaching it in a hit or miss fashion. The present volume...


Quản lý tài sản vô hình

Quản lý tài sản hữu hình đã là một thách thức. Quản lý tài sản vô hình, thách thức càng lớn hơn nhiều. Đối với các doanh nghiệp trẻ, tài sản vô hình chiếm một "tỷ trọng" rất lớn trong sự thành công, bởi lúc này, những tài sân hữu hình như tài chính, vốn liếng, trang thiết bị, công nghệ, sản phẩm… chưa phải là thế mạnh của họ. Những người được gọi là "tay trắng làm nên" hầu hết đều là những người biết cách biến tài sản vô hình thành sức mạnh, trong khi tài sản hữu......


Tài liệu Lý luận chung về công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài - ĐH Kinh tế Quốc dân

Tài liệu này trình bày các nội dung sau: dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các bước thẩm định và cơ quan đơn vị thực hiện thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài,...


Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 6

Cùng tìm hiểu chương 6 Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án, với những nội dung chính sau: Sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự dự án, một số nhân tố ảnh hưởng đến khía cạnh tổ chức quản lý dự án, các hình thức tổ chức và nguyên tắc tổ chức quản lý chủ yếu, cơ cấu tổ chức quản lý vận hành dự án đầu tư, dự kiến nhân sự và chi phí nhân lực thực hiện dự án.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Project Management T-kit
 • 25/02/2013
 • 11.956
 • 763
NGHỊ ĐỊNH
 • 14/03/2009
 • 24.027
 • 180
Project Management Process
 • 25/02/2013
 • 11.428
 • 163

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu