Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 4: Tài trợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài trợ là gì, những lý do thực hiện tài trợ, những ưu điểm của tài trợ, những khuyết điểm của tài trợ, các bước cần thực hiện khi tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 4

Tài trợ
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục tiêu chương
Cung cấp những kiến thức cơ bản về
hoạt động tài trợ của doanh nghiệp.
Hiểu các loại hình tài trợ và lợi ích mà tài
trợ đem lại cho doanh nghiệp.
Các bước cần thực hiện khi tài trợ.

2

Mục lục
1

Tài trợ là gì ?

2

Những lý do thực hiện tài trợ

3

Những ưu điểm của tài trợ

4

Những khuyết điểm của tài trợ

5
3

Các bước cần thực hiện khi tài trợ

3

1

1/2/2017

Câu hỏi

1. Hiện nay các doanh nghiệp có
những hoạt động gì mang lại lợi ích
cho cộng đồng? Cho ví dụ cụ thể.
2.Cộng đồng có nhận thức được
những lợi ích đó hay không? Làm sao
để doanh nghiệp có thể biết.

4

1. Tài trợ là gì?
Tài trợ thương mại là việc tạo ra một danh
vị tài trợ giữa nhà tài trợ và một sự kiện xã
hội (thể thao, văn hoá, nghệ thuật, giải trí,
từ thiện…) mà ở đó nhà tài trợ trả một
khoản phí nhất định để được hưởng
những quyền lợi và tiềm năng thương mại
có thể mang lại từ việc tài trợ chương
trình.
Theo IEG (Tập đoàn Sự kiện Quốc tế)

5

1. Tài trợ là gì (tt)
Tài trợ là một trong những hoạt động PR
của doanh nghiệp hướng tới công chúng
để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thông
qua việc bỏ tiền vào một chương trình/sự
kiện do một tổ chức khác thực hiện.
Thông qua tài trợ doanh nghiệp sẽ tranh thủ
được những cơ hội quảng bá trên các phương
tiện truyền thông với chi phí rẻ hơn tự mình
quảng cáo mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

6

2

1/2/2017

Câu hỏi

Chúng ta có thể dựa vào đâu
để ra quyết định có nên thực
hiện tài trợ hay không cho
một chương trình?

7

2. Lý do tài trợ

8

Và còn hơn thế nữa…
Tăng cường hình ảnh của doanh nghiệp,
định hình thái độ của người tiêu dùng
Tạo động lực cho hoạt động bán hàng

Tài trợ được coi là hình thức quảng bá đáng tin cậy và
tăng cường khả năng nhận biết của khách hàng

TÀI TRỢ

Tìm ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh

Tạo được sự thân thiện
9

3

1/2/2017

Hội nghị APEC 2006
• BIDV 3,2 tỷ đồng và 200 cán bộ trẻ,
năng động, có năng lực, có trình độ
ngoại ngữ tốt.
• LG 15 màn hình Plasma (50 inch) và
800 triệu Việt Nam đồng tiền mặt .
• Công ty TNHH Dệt May Thái Tuấn tài
trợ 650 bộ trang phục áo dài lễ tân và
100 áo Veston nữ.
• Vietnam Airlines tài trợ 100.000 USD
cho các đại biểu APEC 2006.
•…
10

3. Hình thức tài trợ
Trong moãi chöông trình coù theå coù
moät hay nhieàu nhaø taøi trôï:
 Nhaø taøi trôï ñoäc quyeàn.
 Nhaø taøi trôï chính.
 Nhaø taøi trôï phuï.

11

Minh họa

Hồ sơ xin tài trợ

12

4

1/2/2017

3. Hình thức tài trợ (tt)
Nhaø taøi trôï phaûi phaân tích, ñaùnh
giaù caùc hoïat ñoäng cuûa chöông trình
coù phuø hôïp vôùi muïc ñích taøi trôï hay
khoâng, caân ñoái giöõa hieäu quaû
chöông trình vaø soá tieàn taøi trôï.

13

3. Hình thức tài trợ (tt)
Do ñoù, nhaø taøi trôï phaûi naém ñaày
ñuû thoâng tin veà chöông trình nhö:

Ban toå chöùc
Chöông trình thuoäc daïng naøo (thi ñaáu
hay bieåu dieãn)
Ñoái töôïng tham döï goàm nhöõng ai.
Ñòa ñieåm, thôøi gian.
Chi phí cho chöông trình.
Baùo caùo ñaùnh giaù hieäu quaû chöông
trình vaø phaûn hoài töø khaùch tham döï.

14

4. Ưu điểm của tài trợ
Tài trợ hướng đến đúng đối
tượng mục tiêu

???

Tính tương tác cao, thông
qua việc tạo và xây dựng
mối quan hệ và sự trải
nghiệm của khách hàng

Chi phí đưa thông tin đến với
khách hàng mục tiêu rẻ hơn
các hình thức khác

Tài trợ có thể giúp
công ty vượt khỏi
những phạm vi cho
phép

phương pháp hữu hiệu để
thiết lập mối liên kết giữa giá
trị thương hiệu sẵn có với các
thương hiệu lớn khác

15

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Lecture The dynamics of mass communication: Media in the digital age - Chapter 10

Chapter 10 - Broadcast television. The following will be discussed in this chapter: History, contemporary broadcast television, television in the digital age, defining features of broadcast television, organization of the broadcast television industry, ownership in the television industry, producing television programs, economics, public broadcasting, home video, feedback.


Vén màn kỷ nguyên đa phương tiện truyền thông

Sau nhiều năm háo hức chờ đợi và phải qua rất nhiều cuộc đàm phán khác nhau, cuối cùng kỷ nguyên đa phương tiện truyền thông đã đến. Đây là thông điệp được toàn bộ các tên tuổi lớn trong lĩnh vực truyền hình, phim, viễn thông và Internet trên toàn thế giới đưa ra tại MIPCOM - Triển lãm nghe nhìn lớn nhất thế giới - vừa kết thúc cuối tuần qua. Thông điệp đó khẳng định kỷ nguyên đa phương tiện truyền thông kỹ thuật số đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ và lan rộng ra toàn cầu. ...


Tài liệu truyền thông - Chap17 - Phí bảo hiểm và Chương trình khuyến mãi khác

. Hiểu được vai trò của tiền đóng bảo hiểm, các loại phí bảo hiểm, và những phát triển trong phí bảo hiểm thực hành. 2. Công nhận vai trò của chương trình khuyến mãi giảm giá và tiền thưởng gói. 3. Hãy nhận biết về vai trò của giảm giá và cung cấp hoàn lại tiền. 4. Biết sự khác biệt giữa các rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, và các trò chơi, và lý do cho việc sử dụng từng loại hình khuyến mãi....


Vai trò thực sự của quan hệ công chúng trong xây dựng thương hiệu.

Trong cuốn sách “The Fall of Advertising and the Rise of PR” (tạm dịch: Quảng cáo thoái vị, PR lên ngôi) xuất bản năm 2002, Laura và Al Ries đã tranh luận rằng quan hệ công chúng (PR) quan trọng hơn quảng cáo khi xây dựng một thương hiệu. Tại thời điểm đó, họ đã đúng; trong thời kỳ hậu dot com, quảng cáo thực sự mất đi tính tin cậy mặc dù truyền thông vẫn không thể thiếu nó. Nhưng năm 2006, người ta không thể dám chắc nữa: trong một kỷ nguyên mà tin tức dưới dạng video thường...


Lecture Business and administrative communication: Chapter 13 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 13 - Writing job application letters. After studying this chapter, you will know: Find the information you need to write a good job letter to a specific employer, write a job letter that makes you look attractive to employers, use social networking and a personal website to create a virtual cover letter.


5 tuyệt chiêu xây dựng hình ảnh cá nhân (Self branding)

Nhiều người cho rằng, việc gầy dựng thương hiệu bản thân, hay thường được hiểu là PR cho bản thân, rất quan trọng đối với sự nghiệp của họ. Đối với một chủ doanh nghiệp, thương hiệu cá nhân tốt đồng nghĩa với việc có nhiều đối tác và cơ hội làm ăn hơn.


Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 11 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 11 - Crafting persuasive messages. After studying this chapter, you will know: Identify the purposes of persuasive messages; analyze a persuasive situation; identify basic persuasive strategies; write persuasive direct requests; write persuasive problem-solving messages; write sales and fund-raising messages; use technology for persuasive messages.


Mười cách phiên dịch ngôn ngữ PR cho chủ doanh nghiệp

Các nhà nghiên cứu truyền thông không gặp nhiều khó khăn làm cho doanh nghiệp hiểu rõ giá trị dịch vụ họ cung cấp. Nhưng rất nhiều chuyên gia quan hệ công chúng-PR vẫn gặp vấn đề trong việc giải thích cặn kẻ tác động của PR đối với thành công của doanh nghiệp cho các sếp của mình.


Sản phẩm thế giới mang biểu tượng văn hóa Việt

Đưa biểu tượng văn hóa quốc gia lên sản phẩm cao cấp có vô số thách thức phải chinh phục: những đòi hỏi về thiết kế, chế tác, hoàn thiện, những niêm luật về triết lý sản phẩm và concept bộ sưu tập, những yêu cầu về tính nhất quán của thương hiệu cùng truyền thống của nó..


Xử lý khủng hoảng trong tài chínhchứng khoán

Bây giờ khi rắc rối xảy ra vào đã được giải quyết êm thấm, các nhà quản lý Ngân hàng Á Châu (ABC) thừa nhận rằng sự việc có thể sẽ không phức tạp như vậy nếu họ quyết liệt xử lý tin đồn sớm hơn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu