Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 4: Tài trợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài trợ là gì, những lý do thực hiện tài trợ, những ưu điểm của tài trợ, những khuyết điểm của tài trợ, các bước cần thực hiện khi tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 4

Tài trợ
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục tiêu chương
Cung cấp những kiến thức cơ bản về
hoạt động tài trợ của doanh nghiệp.
Hiểu các loại hình tài trợ và lợi ích mà tài
trợ đem lại cho doanh nghiệp.
Các bước cần thực hiện khi tài trợ.

2

Mục lục
1

Tài trợ là gì ?

2

Những lý do thực hiện tài trợ

3

Những ưu điểm của tài trợ

4

Những khuyết điểm của tài trợ

5
3

Các bước cần thực hiện khi tài trợ

3

1

1/2/2017

Câu hỏi

1. Hiện nay các doanh nghiệp có
những hoạt động gì mang lại lợi ích
cho cộng đồng? Cho ví dụ cụ thể.
2.Cộng đồng có nhận thức được
những lợi ích đó hay không? Làm sao
để doanh nghiệp có thể biết.

4

1. Tài trợ là gì?
Tài trợ thương mại là việc tạo ra một danh
vị tài trợ giữa nhà tài trợ và một sự kiện xã
hội (thể thao, văn hoá, nghệ thuật, giải trí,
từ thiện…) mà ở đó nhà tài trợ trả một
khoản phí nhất định để được hưởng
những quyền lợi và tiềm năng thương mại
có thể mang lại từ việc tài trợ chương
trình.
Theo IEG (Tập đoàn Sự kiện Quốc tế)

5

1. Tài trợ là gì (tt)
Tài trợ là một trong những hoạt động PR
của doanh nghiệp hướng tới công chúng
để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thông
qua việc bỏ tiền vào một chương trình/sự
kiện do một tổ chức khác thực hiện.
Thông qua tài trợ doanh nghiệp sẽ tranh thủ
được những cơ hội quảng bá trên các phương
tiện truyền thông với chi phí rẻ hơn tự mình
quảng cáo mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

6

2

1/2/2017

Câu hỏi

Chúng ta có thể dựa vào đâu
để ra quyết định có nên thực
hiện tài trợ hay không cho
một chương trình?

7

2. Lý do tài trợ

8

Và còn hơn thế nữa…
Tăng cường hình ảnh của doanh nghiệp,
định hình thái độ của người tiêu dùng
Tạo động lực cho hoạt động bán hàng

Tài trợ được coi là hình thức quảng bá đáng tin cậy và
tăng cường khả năng nhận biết của khách hàng

TÀI TRỢ

Tìm ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh

Tạo được sự thân thiện
9

3

1/2/2017

Hội nghị APEC 2006
• BIDV 3,2 tỷ đồng và 200 cán bộ trẻ,
năng động, có năng lực, có trình độ
ngoại ngữ tốt.
• LG 15 màn hình Plasma (50 inch) và
800 triệu Việt Nam đồng tiền mặt .
• Công ty TNHH Dệt May Thái Tuấn tài
trợ 650 bộ trang phục áo dài lễ tân và
100 áo Veston nữ.
• Vietnam Airlines tài trợ 100.000 USD
cho các đại biểu APEC 2006.
•…
10

3. Hình thức tài trợ
Trong moãi chöông trình coù theå coù
moät hay nhieàu nhaø taøi trôï:
 Nhaø taøi trôï ñoäc quyeàn.
 Nhaø taøi trôï chính.
 Nhaø taøi trôï phuï.

11

Minh họa

Hồ sơ xin tài trợ

12

4

1/2/2017

3. Hình thức tài trợ (tt)
Nhaø taøi trôï phaûi phaân tích, ñaùnh
giaù caùc hoïat ñoäng cuûa chöông trình
coù phuø hôïp vôùi muïc ñích taøi trôï hay
khoâng, caân ñoái giöõa hieäu quaû
chöông trình vaø soá tieàn taøi trôï.

13

3. Hình thức tài trợ (tt)
Do ñoù, nhaø taøi trôï phaûi naém ñaày
ñuû thoâng tin veà chöông trình nhö:

Ban toå chöùc
Chöông trình thuoäc daïng naøo (thi ñaáu
hay bieåu dieãn)
Ñoái töôïng tham döï goàm nhöõng ai.
Ñòa ñieåm, thôøi gian.
Chi phí cho chöông trình.
Baùo caùo ñaùnh giaù hieäu quaû chöông
trình vaø phaûn hoài töø khaùch tham döï.

14

4. Ưu điểm của tài trợ
Tài trợ hướng đến đúng đối
tượng mục tiêu

???

Tính tương tác cao, thông
qua việc tạo và xây dựng
mối quan hệ và sự trải
nghiệm của khách hàng

Chi phí đưa thông tin đến với
khách hàng mục tiêu rẻ hơn
các hình thức khác

Tài trợ có thể giúp
công ty vượt khỏi
những phạm vi cho
phép

phương pháp hữu hiệu để
thiết lập mối liên kết giữa giá
trị thương hiệu sẵn có với các
thương hiệu lớn khác

15

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Ý tưởng viết quảng cáo thứ 22: Không nhất thiết phải làm cái gì đó, cứ ngồi yên đấy!

ĐỂ TÔI HỎI BẠN MỘT CÂU. Hãy nhớ lại cả ngày làm việc vừa qua của mình, bạn dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? a, Hơn 2 giờ? Ồ, thôi nào! b, Từ 5 phút đến 30 phút? Có vẻ hợp lý hơn rồi đấy c, Quá bận để suy nghĩ? Có 99,9% người giống bạn.


Quảng cáo "bắt mắt" nhìn đi đâu

Bạn nghĩ rằng bạn có xu hướng quan tâm đến một quảng cáo trên mạng nếu nó có chứa đựng các nội dung nào sau đây? 1. một bức tranh, 2. một hình ảnh động; 3. chỉ chứa văn bản? Câu trả lời thật bất ngờ: chỉ chứa văn bản. Chúng ta hãy xem xét trường hợp một người đàn ông kiểm tra hộp thư điện tử của mình mà qua một quảng cáo dịch vụ hẹn hò có đưa ra một bức ảnh của một phụ nữ mặc đồ tắm. Người đàn ông này chỉ nhìn vào bức ảnh...


Đơn vị Kinh doanh du Lịch khai thác chiến lược PR

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp hoạt động du lịch đều muốn phát triển hệ thống kênh thông tin quảng bá sản phẩm tour du lịch, thương hiệu đến với mọi người. Nhưng dường như bộ phận Marketing của các đơn vị kinh doanh du lịch đang loay hoay và cảm thấy quá chật chội trong việc tìm lối ra cho các cách tiếp cận hiệu quả đến người tiêu dùng…


Bài giảng Quản trị PR: Chương 2 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị PR - Chương 2: Công chúng và nghiên cứu công chúng trong hoạt động PR" cung cấp cho người học các kiến thức: Công chúng trong hoạt động PR, nội dung nghiên cứu PR, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu trong PR. Mời các bạn cùng tham khảo.


22 qui luật vàng xây dựng thương hiệu- qui luật các nhãn hiệu chị em

Tung ra thị trường một nhãn hiệu thứ hai đúng lúc và đúng nơi. Theo các quy luật về xây dựng nhãn hiệu thì có lẽ một công ty nên tập trung tất cả mọi nguồn lực của mình vào một nhãn hiệu duy nhất cho mỗi thị trường riêng lẻ. Hãy giữ cho nhãn hiệu tập trung vào trọng tâm và tạm thời bỏ qua các cơ hội xâm nhập các lĩnh vực mới.


Truyền thông xã hội: Chỉ "đánh" khi biết rõ mục tiêu

Thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thông qua các trang mạng xã hội là không dễ dàng. Vì thế, hãy tham gia kênh truyền thông mới này chỉ khi đã có mục tiêu kinh doanh rõ rệt. Truyền thông xã hội: Chỉ "đánh" khi biết rõ mục tiêu Truyền thông xã hội là một kênh tiếp thị tương đối mới, có thể giúp tăng trưởng kinh doanh. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Bain & Company .trên 3.000 người tiêu dùng, khách hàng tương tác với các thương hiệu thông qua các phương tiện truyền thông xã...


Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 – ThS. Đặng Đình Trạm

Chương 1 - Thương hiệu và Quản trị thương hiệu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Thương hiệu là gì? Vai trò của thương hiệu, chức năng của thương hiệu, quản trị thương hiệu, các yếu tố tạo nên thương hiệu mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây Dựng Niềm Tin Thương Hiệu

Lòng tin là một lợi thế cạnh tranh trong thế kỉ 21 và kiến trúc thương hiệu nắm vai trò chính. Chúng cần đảm bảo rằng, thương hiệu phải thể hiện sự trong suốt và có trách nhiệm với quan điểm của các bên liên quan. Về bản thân các thương hiệu, chúng cần phải tham gia một cách tự nhiên vào bản chất hành vi chủ yếu. “Ngày nay, thương hiệu là một phần không thể thiếu trong thị trường”, phát biểu này trong bài báo của Vincent Grimaldi’s 2003 gây cho tôi nhiều suy nghĩ, cả đồng ý lẫn...


Ai kiểm soát dư luận?

Sức mạnh sẽ dần bị hạ bậc trong một kỷ nguyên thông tin, và các mạng lưới xã hội sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Để thành công trong một thế giới có trật tự như vậy, các lãnh đạo cần phải nghĩ về việc thu hút và hợp tác, chứ không chỉ là ra lệnh.


Suy thoái kinh tế: Giá trị ăn đứt giá cả

Những người đi mua sắm vẫn sẵn sàng trả nhiều hơn cho những thương hiệu dẫn đầu. Nghiên cứu vừa công bố về “Chỉ số đo mức độ trung thành của người tiêu dùng” (Customer engagement loyalty index)của Brand Keys (một tổ chức tư vấn chuyên nghiên cứu về khách hàng và sự trung thành của khách hàng với thương hiệu) đã chỉ ra rằng: những người đi mua sắm vẫn sẵn sàng trả nhiều hơn cho những thương hiệu dẫn đầu, đem đến cho họ cảm giác họ sẽ nhận được những giá trị tốt tương xứng với số...


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PR sáng tạo
 • 18/08/2010
 • 53.072
 • 641

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu