Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng: Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS Dương Tấn Khoa

Theo nhận định của các công ty chứng khoán, trong thời buổi khó khăn như hiện nay thì thị trường vẫn tiềm ấn khá nhiều rủi ro. Vì vậy, để đầu tư cổ phiếu hiệu quả, nhà đầu tư cần thận trọng và tiếp tục bám sát diễn biến của khối ngoại.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng: Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS Dương Tấn Khoa Bài giảng: Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS Dương Tấn Khoa Đầu tư chứng khoán, Phân tích và đầu tư chứng khoán, Hướng dẫn đầu tư chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán, Cẩm nang đầu tư chứng khoán, Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán
4.9 5 1595
 • 5 - Rất hữu ích 1.371

 • 4 - Tốt 224

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CỔ PHIẾU nganhang1k13.wordpress.com ThS. Dương Tấn Khoa Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 1
 2. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa A. Khái niệm về cổ phiếu thường (Common stock) Cổ phiếu là giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do công ty cổ phần phát hành để xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 2
 3. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 3
 4. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 4
 5. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 5
 6. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 6
 7. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Đặc điểm của cổ phiếu Cổ phiếu là chứng khoán vốn; Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông - người sở hữu doanh nghiệp; Cổ đông sẽ được nhận cổ tức hàng năm. Cổ tức cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần (và phụ thuộc vào chính sách cổ tức của công ty) Khi công ty phá sản, cổ đông là người cuối cùng được hưởng phần giá trị còn lại của tài sản thanh lý. Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 7
 8. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Trách nhiệm của cổ đông thường Góp vốn vĩnh viễn vào công ty, không được rút vốn lại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có nhu cầu về vốn, cổ đông có thể bán cổ phiếu trên thị trường thứ cấp Chỉ chị trách nhiệm hữu hạn trên số vốn đã góp vào công ty. Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 8
 9. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Các quyền của cổ đông thường Quyền điều hành Quyền nhận cổ tức Quyền được ưu tiên mua chứng khoán phát hành thêm (cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi) Quyền được chia tài sản thanh lý khi công ty phá sản Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 9
 10. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Các loại giá của cổ phiếu Mệnh giá (Face value/Par value) Mệnh giá là giá trị ghi trên cổ phiếu. Mệnh giá không có ý nghĩa nhiều về mặt kinh tế do giá trị thực của cổ phiếu thường khác so với mệnh giá Tại Việt Nam, mệnh giá của cổ phiếu mang ý nghĩa ghi nhận số vốn góp của cổ đông vào công ty. Ngoài ra mệnh giá cổ phiếu tại Việt Nam còn được sử dụng để tính cổ tức chi trả hàng năm. Ví dụ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) chia cổ tức 2010 15% bằng tiền mặt cho cổ đông. STB tính cổ tức như sau: Cổ tức = Vốn điều lệ x 15% Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 10
 11. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Ví dụ: Vào năm 2011, một công ty cổ phần được thành lập với vốn điều lệ là 20.000.000.000 đồng, số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành là 2.000.000 cổ phiếu. Tính mệnh giá của mỗi cổ phiếu? 20.000.000.000 MG   10.000đ / CP 2.000.000 Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 11
 12. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Thư giá (Book value) Thư giá là giá cổ phiếu trên sổ sách kế toán Giá số sách của cổ phiếu thể hiện giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phần Thư giá = (Tổng tài sản - Tổng nợ - Cổ phần ưu đãi)/Số cổ phiếu lưu hành Ví dụ: Hãy tính Book value cho mỗi cổ phiếu biết rằng công ty có 2.000.000 CP thường lưu hành và tình hình tài chính như sau: Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 12
 13. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Ví dụ: Hãy tính Book value cho mỗi cổ phiếu biết rằng công ty có 2.000.000 CP thường lưu hành và tình hình tài chính như sau: Tài sản Số tiền (đ) Nguồn vốn Số tiền (đ) Tài sản ngắn hạn 5.000.000.000 Nợ 4.000.000.000 Vốn chủ sở hữu 16.000.000.000 +Cổ phiếu ưu đãi 3.000.000.000 Tài sản dài hạn 15.000.000.000 +Cổ phiếu thường 13.000.000.000 Tổng tài sản 20.000.000.000 Tổng nguồn vốn 20.000.000.000 20.000.000.000  4.000.000.000  3.000.000.000 Book value = 2.000.000 =6.500đ / CP Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 13
 14. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa  Ví dụ: Một công ty được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ là 40.000.000.000 đồng, số cổ phiếu đăng ký phát hành là 4.000.000 CP. a. Hãy tính mệnh giá của cổ phiếu b. Năm 2010, công ty quyết định tăng vốn bằng cách phát hành 1.000.000 CP (mệnh giá không thay đổi) với giá bán 30.000 đ/CP, biết rằng quỹ đầu tư của công ty là 10.000.000.000 đ, hãy tính thư giá của cổ phiếu. Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 14
 15. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Giá trị nội tại (Intrinsic value) Là giá trị thực của cổ phiếu tại thời điểm hiện tại. Giá trị nội tại của cổ phiếu phụ thuộc vào cổ tức, triển vọng phát triển trong tương lai của công ty và tỷ suất sinh lợi mong đợi của nhà đầu tư vào cổ phiếu đó. Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 15
 16. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Thị giá (Market value) Thị giá của cổ phiếu là giá của cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường Thị giá do quan hệ cung cầu của cổ phiếu xác định và có thể khác với giá trị nội tại của cổ phiếu. Đối với cổ phiếu được niêm yết, thị giá được xác định thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK Đối với cổ phiếu trên thị trường OTC, thị giá của cổ phiếu được xác định thông qua sự báo giá của các môi giới (đôi khi không thể xác định được do thị trường không có thông tin về giao dịch của loại cổ phiếu đó) Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 16
 17. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa B. Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock) Cổ phiếu ưu đãi là giấy chứng nhận cổ đông được ưu tiên về mặt tài chính, hoặc về một quyền lợi nào đó đối với cổ đông thường nhưng lại bị hạn chế về quyền hạn đối với công ty góp vốn. Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán lai tạp giữa cổ phiếu thường và trái phiếu. Ví dụ: Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên chia cổ tức trước cổ đông thường, ưu tiên được chia tài sản thanh lý khi công ty phá sản trước cổ đông thường nhưng không được quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông,... Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 17
 18. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi Đặc điểm giống cổ phiếu thường • Là chứng khoán vốn • Góp vốn vĩnh viễn vào công ty Đặc điểm giống trái phiếu • Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được ấn định ở một mức cố định • Việc không thể thanh toán cổ tức ưu đãi không dẫn đến tình trạng phá sản công ty (trong khi việc không thể thanh toán tiền lãi trái phiếu sẽ dẫn đến tình trạng phá sản của công ty) • Phần cổ tức không trả đủ có thể bảo lưu hoặc không bảo lưu. Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 18
 19. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Các loại cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ (Accumulative Preferred stock) Cổ phiếu ưu đãi không tích luỹ (Non Accumulative Preferred stock) Cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phần (Participating Preferred Stock) Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường (Convertible Preferred Stock) Cổ phiếu ưu đãi có thể chuộc lại (Callable Preferred Stock) Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 19
 20. Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán 2012 ThS.Dương Tấn Khoa Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ (Accumulative Preferred stock) Cổ tức cố định qua các năm Nếu công ty không trả hoặc trả không đủ cổ tức thì phần cổ tức còn thiếu sẽ được công ty chuyển sang năm sau hoặc vài năm sau. Khi công ty có đủ lợi nhuận thì công ty sẽ chi trả tất cả cổ tức ưu đãi còn nợ trong các năm trước. Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 20

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Real Estate Modelling and Forecasting Hardcover_5

Tham khảo tài liệu 'real estate modelling and forecasting hardcover_5', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu Phân tích đầu tư chứng khoán

Chỉ số trung bình phản ánh tất cả các hành vi của thị trường. Nó phản ánh toàn bộ hoạt động thị trường gộp lại của tất cả các nhà đầu tư, nó bao gồm những người có cái nhìn sâu sắc và có thông tin tốt nhất về xu thế và các sự kiện


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - GV.ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2: Công ty chứng khoán trình bày những vấn đề chung về công ty chứng khoán, khái niệm và phân loại công ty chứng khoán, nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán, các nghiệp vụ chủ yếu của công ty chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.


Chương 1 - Lý thuyết danh mục đầu tư

Cơ sở của quyết định đầu tư: Một điều mà chúng ta thường dễ dàng quan sát trong thực tế là đầu tư vào cổ phiếu (tính trung bình) thường mang lại lợi tức cao hơn đáng kể so với gởi tiền vào ngân hàng, hay đầu tư vào các chứng khoán nợ khác (trái phiếu, chứng khoán trên thị trường tiền tệ…). Câu hỏi sẽ là: Tại sao tất cả các nhà đầu tư lại không đầu tư hoàn toàn vào cổ phiếu? ...


Forex on Five Hours a Week: How to Make Money Trading on Your Own Time _10

Tham khảo tài liệu 'forex on five hours a week: how to make money trading on your own time _10', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề cương bài giảng môn Thị trường tài chính: Phần 2 - Huỳnh Cao Kim Thư

Đề cương bài giảng môn Thị trường tài chính: Phần 2 có nội dung trình bày các lý thuyết và nội dung kiến thức mà sinh viên cần nắm về chứng khoán (các loại hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán), thị trường sơ cấp, giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch, thị trường tiền tệ.


PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Trong những năm vừa qua, kinh tế thế giới đã trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn và đối mặt với rất nhiều những thách thức như suy thoái kinh tế, lạm phát, thất nghiệp... Không đi ngoài xu hướng chung đó, kinh tế Việt nam cũng đã trải qua những thời điểm vô cùng khó khăn với kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn khi lạm phát vẫn ở mức cao, thâm hụt ngân sách chưa giảm đáng kể, tỷ lệ nợ công vẫn chưa được kiểm soát ở mức kỳ vọng, tỷ giá biến động...


Chuyên đề: Quyền chọn chứng khoán - phần 5

(4) – Thông tin về giao dịch được báo cáo cho trung tâm thanh toán bù trừ. (5a) & (5b) – Nhà môi giới trên sàn thông báo giá cho người môi giới của người mua và người bán. (6a) & (6b) – Người môi giới của người bán và người mua thông báo giá về cho người bán và người mua. (7a) & (7b) – Người mua hoặc người bán ký gửi phí quyền chọn cho người môi giới.


The Elements of Investing_My Own Advisor_7

Tham khảo tài liệu 'the elements of investing_my own advisor_7', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Stock Market News_3

Tham khảo tài liệu 'stock market news_3', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Evening Star
 • 12/05/2011
 • 37.810
 • 763
Valuing EmployeeStock Options
 • 09/04/2012
 • 55.429
 • 939

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu