Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý hệ thống file" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ thống file, giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý file, giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý thư mục, hiện thực file, hiện thực thư mục,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
Chương 7

QUẢN LÝ HỆ THỐNG FILE
7.1 Giới thiệu hệ thống file
7.2 Giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý file
7.3 Giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý thư mục
7.4 Hiện thực file
7.5 Hiện thực thư mục
7.6 Quản lý các cluster chưa dùng
7.7 Các việc quản lý khác trên hệ thống file
7.8 Quản lý hệ thống file trên máy PC
Tài liệu tham khảo : chương 6, sách "Modern Operating Systems",
Andrew S. Tanenbaum: , 2nd ed, Prentice Hall
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 1

7.1 Giới thiệu hệ thống file
‰

‰

‰

Bộ nhớ nội của máy tính thường có dung lượng nhỏ, chỉ ₫ủ
chứa chương trình và dữ liệu ₫ang ₫ược xử lý.
Cần có thiết bị khác làm chỗ chứa các chương trình và dữ liệu
₫ã/₫ang/sẽ xử lý, thiết bị này ₫ược gọi là bộ nhớ ngoài, nó cần
có dung lượng rất lớn. Có rất nhiều kỹ thuật khác nhau ₫ể tạo
ra bộ nhớ ngoài như ₫ĩa cứng, băng, CDROM, flash ROM,...
Đễ giúp user dùng các loại bộ nhớ ngoài dễ dàng, ₫ồng nhất,
HĐH sẽ trừu tượng hóa chúng thành 1 hệ thống cây phân cấp
₫ược gọi là hệ thống file. Chương này sẽ giới thiệu các kiến
thức liên quan ₫ến việc quản lý hệ thống file của HĐH.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 2

Giới thiệu hệ thống file
‰

Các tính chất thiết yếu của 1 hệ thống file :
ƒ nó cần có dung lượng rất lớn ₫ể chứa rất nhiều file chương
trình và dữ liệu cần dùng trên máy tính.
ƒ nội dung ₫ược lưu trên hệ thống file phải tồn tại lâu dài,
ngay cả khi process tạo ra nó ₫ã chết.
ƒ nhiều process có thể truy xuất ₫ồng thời vào từng phần tử
trên hệ thống file.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 3

Giới thiệu hệ thống file

Cấu trúc của một ổ ₫ĩa cứng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 4

Giới thiệu hệ thống file

sector

track

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 5

Tài liệu cùng danh mục Hệ điều hành

Xử lý lỗi khi cài đặt phần cứng hay phần mềm mới trong XP

Xử lý lỗi khi cài đặt phần cứng hay phần mềm mới trong XP .Sau khi cài đặt thiết bị phần cứng hay phần mềm mới, Windows XP liên tục khởi động lại, hoặc nhiều thông báo lỗi được đưa ra trên màn hình màu xanh.


Cloud Computing Implementation Management and Security phần 7

Sử dụng ứng dụng ảo hóa cho phép các ứng dụng chạy trong môi trường nonnative. Ví dụ, Wine cho phép người sử dụng Linux để chạy các ứng dụng Microsoft Windows từ nền tảng Linux. Ảo hóa cũng giúp bảo vệ các hoạt độn Tiếp theo bạn cần phải kích hoạt phát thanh truyền hình từ máy chủ của bạn bằng cách xác định địa chỉ quảng bá mạng cho mạng cục bộ các chỉ


Lecture Operating system concepts (9th Ed) - Chapter 3: Processes

Chapter 3 - Processes, now includes coverage of multitasking in mobile operating systems, support for the multiprocess model in Google’s Chrome web browser, and zombie and orphan processes in UNIX.


Thiết lập mật khẩu bảo vệ cho Google Chrome

Simple Startup Password là extension nhỏ gọn và đơn giản, giúp người dùng sử dụng trình duyệt Google Chrome quản lý và bảo mật các lịch sử truy cập web, các thông tin cá nhân trên trình duyệt Chrome và ngăn chặn việc truy cập trái phép từ những người dùng khác.


Pro OpenGL ES for Android

In Pro OpenGL ES for Android, you'll find out how to harness the full power of OpenGL ES, and design your own 3D applications by building a fully-functional 3D solar system model using Open GL ES! OpenGL has set the standard for 3D computer graphics, and is an essential aspect of Android development. This book offers everything you need to know, from basic mathematical concepts to advanced coding techniques. You'll learn by building a fascinating 3D solar system simulator!


Work Smart: Connect a Microsoft Account (Windows Live ID) to Your Domain Account

Windows 8 introduces a new concept called a “connected account” that provides: • The ability to “roam” your personalization settings (for example, your Lock screen picture or your desktop background) across multiple computers Single sign-on for Windows Live services that require a Microsoft account (also known as a Windows Live ID) for authentication ® Customization note: This document contains guidance and/or step-by-step installation instructions that can be reused, customized, or deleted entirely if they do not apply to your organization’s environment or installation scenarios. The text marked in red indicates either customization guidance or organization-specific variables. All of the red text in...


Cấu trúc điều khiển và vòng lập

Một chương trình thường không chỉ bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau. Trong quá trình chạy nó có thể rẽ nhánh hay lặp lại một đoạn mã nào đó. Để làm điều này chúng ta sử dụng các cấu trúc điều khiển.


Lecture Operating system concepts - Lecture 5

In this chapter, we introduce many concepts associated with multithreaded computer systems, including a discussion of the APIs for the Pthreads, Windows, and Java thread libraries. We look at a number of issues related to multithreaded programming and its effect on the design of operating systems. Finally, we explore how the Windows and Linux operating systems support threads at the kernel level.


ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN THHĐH MẠNG LILNUX - ĐỀ 5

Tham khảo tài liệu 'đề thi cuối kỳ môn thhđh mạng lilnux - đề 5', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Foundations of artificial intelligence - Chapter 2: Intelligent agents

Foundations of artificial intelligence - Chapter 2: Intelligent agents includes Agents and environments, Rationality; PEAS (Performance measure, Environment, Actuators, Sensors); Environment types, Agent types.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
 • 11/09/2012
 • 36.563
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

19.2. Checking Your Mail
 • 28/07/2010
 • 65.692
 • 114
Adding Users in Windows 2000
 • 03/09/2009
 • 19.846
 • 578
Sử dụng Windows XP (phần 1)
 • 28/03/2010
 • 18.354
 • 175
Disaster Recovery
 • 18/02/2011
 • 89.726
 • 731

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu