Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý hệ thống file" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ thống file, giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý file, giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý thư mục, hiện thực file, hiện thực thư mục,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
Chương 7

QUẢN LÝ HỆ THỐNG FILE
7.1 Giới thiệu hệ thống file
7.2 Giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý file
7.3 Giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý thư mục
7.4 Hiện thực file
7.5 Hiện thực thư mục
7.6 Quản lý các cluster chưa dùng
7.7 Các việc quản lý khác trên hệ thống file
7.8 Quản lý hệ thống file trên máy PC
Tài liệu tham khảo : chương 6, sách "Modern Operating Systems",
Andrew S. Tanenbaum: , 2nd ed, Prentice Hall
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 1

7.1 Giới thiệu hệ thống file
‰

‰

‰

Bộ nhớ nội của máy tính thường có dung lượng nhỏ, chỉ ₫ủ
chứa chương trình và dữ liệu ₫ang ₫ược xử lý.
Cần có thiết bị khác làm chỗ chứa các chương trình và dữ liệu
₫ã/₫ang/sẽ xử lý, thiết bị này ₫ược gọi là bộ nhớ ngoài, nó cần
có dung lượng rất lớn. Có rất nhiều kỹ thuật khác nhau ₫ể tạo
ra bộ nhớ ngoài như ₫ĩa cứng, băng, CDROM, flash ROM,...
Đễ giúp user dùng các loại bộ nhớ ngoài dễ dàng, ₫ồng nhất,
HĐH sẽ trừu tượng hóa chúng thành 1 hệ thống cây phân cấp
₫ược gọi là hệ thống file. Chương này sẽ giới thiệu các kiến
thức liên quan ₫ến việc quản lý hệ thống file của HĐH.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 2

Giới thiệu hệ thống file
‰

Các tính chất thiết yếu của 1 hệ thống file :
ƒ nó cần có dung lượng rất lớn ₫ể chứa rất nhiều file chương
trình và dữ liệu cần dùng trên máy tính.
ƒ nội dung ₫ược lưu trên hệ thống file phải tồn tại lâu dài,
ngay cả khi process tạo ra nó ₫ã chết.
ƒ nhiều process có thể truy xuất ₫ồng thời vào từng phần tử
trên hệ thống file.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 3

Giới thiệu hệ thống file

Cấu trúc của một ổ ₫ĩa cứng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 4

Giới thiệu hệ thống file

sector

track

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ ₫iều hành
Chương 7 : Quản lý hệ thống file
Slide 5

Tài liệu cùng danh mục Hệ điều hành

Cách mở khóa cho account Yahoo

Cách mở khóa cho account Yahoo trong trường hợp không Log-in vào Yahoo được


Automating Linux and Unix System Administration phần 10

Chúng tôi đã thêm thư mục để Subversion với một lần chúng tôi đã có tập tin công việc bên trong nó. Tiếp theo, chúng tôi cần làm các bước thông thường để thực hiện nhiệm vụ này được sử dụng bởi máy chủ Kickstart của chúng tôi. Dưới đây là một tóm tắt các bước: 1. Tạo 2. Tạo tập tin hostgroup nhập khẩu các lớp trong.


Kevin Mitnick - The Art of Deception - Unpublished Chapter 1

I was reluctant to write this section because I was sure it would sound self-serving. Well, okay, it is self-serving. But I've been contacted by literally hundreds of people who want to know “who is Kevin Mitnick?”. For those who don't give a damn, please turn to Chapter 2. For everybody else, here, for what it's worth, is my story.


BlackBerry Desktop Software Version: 6.0.0 User Guide phần 4

Nếu tài khoản email của bạn được kết hợp với BlackBerry ® Enterprise Server, cài đặt email của bạn cũng được nhập khẩu thiết bị mới của bạn. Chủ đề liên quan Chuyển sang điện thoại của bạn, và các ứng dụng của bên thứ ba tương thích với thiết bị mới của bạn, nhập khẩu thiết bị mới của bạn.


Cấu trúc điều khiển và vòng lập

Một chương trình thường không chỉ bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau. Trong quá trình chạy nó có thể rẽ nhánh hay lặp lại một đoạn mã nào đó. Để làm điều này chúng ta sử dụng các cấu trúc điều khiển.


Professional Silverlight 2 for ASP.NET Developers

Our overarching goal in writing this book was to give ASP.NET developers the power to quickly and easily create visually stunning Internet applications, coupled with rich interactivity to fully immerse the user in a new online experience. Silverlight gives you everything you need to do just this, and in serious style! As well as taking you through each feature that ships with Silverlight, this book will make sure you’re able to debug, troubleshoot, and performance-tune your Silverlight applications, as well as seamlessly hook into your existing ASP.NET architecture and code base....


Hướng dẫn xóa cookie trong Windows PC (Phần 5)

Hướng dẫn xóa cookie trong Windows PC (Phần 5) .Để xóa những cookie đã được đặt vào máy trong suốt phiên duyệt web hiện tại, đánh dấu vào hộp Delete session cookies. Các cookie sẽ hết hiệu lực khi đóng phiên (khi người dùng đóng trình duyệt). Chúng được gọi là cookie phiên và bị xóa sạch khi kết thúc phiên. Tuy vậy, người dùng có thể đánh dấu vào hộp Delete session cookies để xóa chúng kể cả khi Opera vẫn mở. Để xóa toàn bộ cookie, đánh dấu vào hộp Delete all cookies. Chọn thêm bất cứ dữ liệu...


Gỡ bỏ Ubuntu One khỏi Ubuntu 10.04

Gỡ bỏ Ubuntu One khỏi Ubuntu 10.04 Một trong những chức năng mới của Ubuntu 10.04 là dịch vụ đồng bộ hóa dữ liệu với Ubuntu One. Nếu bạn đã sử dụng 1 ứng dụng khác với chức năng tương đương (ví dụ như Dropbox), hoặc đơn giản bạn không muốn đồng bộ, kêt hợp dữ liệu giữa các máy tính với nhau, thì cần phải gỡ bỏ Ubuntu One ra khỏi hệ thống. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm việc này. Nếu người sử dụng chưa bao giờ dùng Ubuntu One, thì 2 bước đầu tiên...


Cách để sử dụng Windows Server License Manager Script - slmgr.vbs

Windows Server license thực sự có tầm rất quan trọng đối với Windows Server 2008. Biết được cách đăng ký của Windows 2008 Server từ dòng lệnh là một vấn đề cũng quan trọng không kém.


Các mở rộng của Group Policy trong Windows Vista và Windows Server 2008 (Phần 4)

Các mở rộng của Group Policy trong Windows Vista và Windows Server 2008 (Phần 4) Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích User Account Control có liên quan đến các thiết lập chính sách nhóm có thể thực hiện những gì. Mặc dù Windows Vista và Server 2008 có đến hàng trăm thiết lập chính sách nhóm so với các phiên bản có trước đó như Windows XP và Windows Server 2003, thì các thiết lập UAC là thành phần có nhiều thiết lập mới quan trọng nhất vì chúng có thể đóng vai trò như...


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Open ERP
 • 31/08/2012
 • 55.907
 • 398
Beginning Ajax with PHP
 • 08/04/2013
 • 87.405
 • 159

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu