Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về bộ nhớ, quản lý bộ nhớ thật, quản lý bộ nhớ ảo, quản lý bộ nhớ ảo phân trang, quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
Chương 5

QUẢN LÝ BỘ NHỚ
5.1 Tổng quát về quản lý bộ nhớ
5.2 Quản lý bộ nhớ thật
5.3 Quản lý bộ nhớ ảo
5.4 Quản lý bộ nhớ ảo phân trang
5.5 Quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn
5.6 Quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn và phân trang
5.7 Quản lý bộ nhớ của CPU Intel 80x86
Tài liệu tham khảo : chương 4, sách "Modern Operating Systems",
Andrew S. Tanenbaum: , 2nd ed, Prentice Hall
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 5 : Quản lý bộ nhớ
Slide 1

5.1 Tổng quát về quản lý bộ nhớ
‰

‰

‰

Thường người lập trình muốn bộ nhớ mà chương trình truy
xuất được có các tính chất :
ƒ dung lượng lớn
ƒ chạy nhanh
ƒ không bị mất thông tin.
Thường máy tính sử dụng 3 loại bộ nhớ :
ƒ Cache : giá cao, dung lượng hạn chế, tốc độ cao
ƒ bộ nhớ chính DRAM : dung lượng trung bình, giá trung
bình, tốc độ trung bình.
ƒ đĩa cứng : dung lượng rất lớn, chậm, giá rẻ.
Module quản lý bộ nhớ phải tận dụng các ưu/khuyết điểm của
các loại bộ nhớ máy tính để cung cấp cho người lập trình
không gian làm việc thoả mãn càng nhiều yêu cầu càng tốt.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 5 : Quản lý bộ nhớ
Slide 2

1

5.2 Quản lý bộ nhớ thật trên hệ đơn chương
0xFFFF..

0xFFFF..

0xFFFF..

Driver, I/O

HĐH

Application
Application

Application

HĐH

HĐH
0

0

0

Một số vấn đề cần giải
quyết :
ƒ Tái định lại địa chỉ
chương trình khi nạp
fiel khả thi từ đĩa vào
RAM.
ƒ Bảo vệ bộ nhớ của
HĐH từ việc truy xuất
không hợp pháp của
chương trình ứng dụng.
ƒ Vấn đề không đủ chỗ
cho chương trình lớn →
sử dụng kỹ thuật
Overlay để chia ứng
dụng ra nhiều file
overlay liên tiếp.

Môn : Hệ điều hành
Chương 5 : Quản lý bộ nhớ
Slide 3

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

5.2 Quản lý bộ nhớ thật trên hệ đơn chương
//phần mềm viết bằng C
int i;
...
i = 5;
nạp vào,
chưa tái định

base

//mã máy
move ax, 5
mov [0], ax
...
i

HĐH
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

//mã máy dịch được
move ax, 5
mov [0], ax
...
0 i

base

code

static data

//mã máy
move ax, 5
mov [0+base], ax
...
i

HĐH
Môn : Hệ điều hành
Chương 5 : Quản lý bộ nhớ
Slide 4

2

5.3 Quản lý bộ nhớ thật trên hệ đa chương

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 5 : Quản lý bộ nhớ
Slide 5

5.3 Quản lý bộ nhớ thật trên hệ đa chương
Trong bối cảnh máy có dung lượng RAM khá lớn (512KB), còn các
phần mềm cần chạy có kích thước khá nhỏ (10-100KB), ta có thể
dùng 1 trong 3 kỹ thuật quản lý bộ nhớ :
1. Kỹ thuật phân vùng tĩnh dùng nhiều hàng chờ độc lập (hình a
slide trước) :
ƒ HĐH được load vào vùng bộ nhớ thấp của RAM.
ƒ phần trống còn lại của RAM sẽ được chia làm nhiều phân vùng
có kích thước tăng dần (10, 20, 40, 80, 160KB,...).
ƒ mỗi phân vùng có 1 hàng chờ các ứng dụng cần chạy trên phân
vùng tương ứng.
ƒ khi cần chạy ứng dụng, người chạy ứng dụng phải chọn phân
vùng có kích thước nhỏ nhất nhưng >= kích thước ứng dụng và
sắp hàng ở hàng chờ tương ứng.
ƒ HĐH sẽ phục vụ các ứng dụng trong từng hàng chờ theo thứ tự
ai đến trước phục vụ trước.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 5 : Quản lý bộ nhớ
Slide 6

3

Quản lý bộ nhớ thật trên hệ đa chương
Kỹ thuật dùng nhiều hàng chờ độc lập có 2 khuyết điểm chính :
1. Kích thước các phân vùng tĩnh thường không khớp với kích thước ứng
dụng nên bị lãng phí.
2. sử dụng các phân vùng thường không đều gây ra lãng phí : nhiều phần
mềm sắp hàng chạy trên phân vùng kích thước nhỏ, trong lúc phân
vùng kích thước lớn không có ứng dụng chạy.
Để khắc phục khuyết điểm 2 ở trên, ta có thể dùng kỹ thuật sau :
2. Kỹ thuật phân vùng tĩnh dùng 1 hàng chờ duy nhất (hình b slide trước) :
ƒ HĐH được load vào vùng bộ nhớ thấp của RAM.
ƒ phần trống còn lại của RAM sẽ được chia làm nhiều phân vùng có kích
thước tăng dần (10, 20, 40, 80, 160KB,...).
ƒ chỉ có 1 hàng chờ các ứng dụng cần chạy trên các phân vùng.
ƒ khi 1 phân vùng rãnh, HĐH sẽ dò trong hàng chờ 1 ứng dụng có kích
thước lớn nhất nhưng

Tài liệu cùng danh mục Hệ điều hành

Networking with Microsoft Windows Vista- P11

Networking with Microsoft Windows Vista- P11: A better solution is to increase the number of computers available. Now that machines with fast processors, ample RAM, and massive hard disk space can be had for just a few hundred dollars, a multiple-machine setup is an affordable proposition for most homes.


Nhập môn hệ điều hành Linux

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của mạng tin học toàn cầu Internet xuất hiện ngày càng nhiều nhu cầu về nguồn nhân lực chuyên nghiệp để quản trị hệ thống mạng dùng riêng phức hợp với giao tiếp ra Internet. Là một đơn vị chịu trách nhiệm quản trị mạng tin học của Đại học quốc gia Tp HCM, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị một mạng Intranet rộng lớn với hàng ngàn máy tính kết nối và truy cập Internet qua đường dùng riêng (leased-line). Qua giáo trình này, chúng...


Development Tales of iPhone App Masters

The Apress series of iPhone Projects books features experienced app developers presenting their own work in their own words. You get firsthand accounts of what it takes to design, implement, and launch some of the finest applications available from Apple’s iTunes App Store. iPhone Advanced Projects, the third book in this series, tackles some advanced aspects of iPhone development. The first generation of iPhone applications has hit the App Store, and now it’s time to optimize performance, streamline the user interfaces, and make every successful iPhone app just that much more sophisticated. Your guides for this exploration of the next...


100 Linux Tips and Tricks by Patrick Lambert

The Linux market started from a few distributions available only from FTP servers, to full feature commercial distributions available in stores and online including a printed manual and phone support. Here are the main choices you have when looking for a Linux distribution: · You can download any Linux distribution from its FTP server. To take a few examples, RedHat can be downloaded from ftp://ftp.redhat.com, Slackware from ftp://ftp.cdrom.com and Debian from ftp://ftp.debian.org. That method is free, but requires you to have a fast Internet connection. Downloading a full Linux distribution over a 56Kbps modem will take you quite a few hours...


Hệ điều hành Linux - Bài 6b: Lập trình đa tuyến

Nội dung tài liệu trình bày về semaphore, định nghĩa về semaphore, ứng dụng của semaphore, hủy bỏ và chấm dứt tuyến, đối tượng semaphore, cách gọi hàm semaphore, yêu cầu đối số, tuyến song song, hàm thực thi tuyến, khởi tạo tuyến, cài đặt hàm thực thi tuyến, tuyến chính, tạo tuyến, giá trị thiết lập mặc định và yêu cầu chấm dứt tuyến.


Chia sẻ máy in trên Windows XP, Windows 7 với MAC

Khi bạn có một máy Mac và một vài máy tính trong nhà hay cơ quan, làm sao để chúng luôn kết nối và giao tiếp với nhau, nhằm chia sẻ file, máy in... Ví dụ, khi bạn có một máy in gắn vào máy tính Windows 7, bạn muốn sử dụng máy in được chia sẻ này từ máy Mac. Điều này tưởng chừng khó khăn, nhưng với vài bước đơn giản bạn có thể thoải mái sử dụng máy in được chia sẻ, không chỉ Windows 7 mà cả Windows XP ngay trên máy Mac của mình. Lưu...


Sao lưu thư trong OE

Nếu cứ để lại tất cả thư nhận được trong folder Inbox của Outlook Express, một thời gian sau, thư sẽ chất đống thấy mà phát kinh phát sợ. Tình trạng này không chỉ làm bạn rối rắm, khó tìm thư. Nó còn khiến cho Outlook Express của bạn bị quá tải, mở chậm dần, nhất là khi ở phần Tools Options, bạn chọn mục "When starting, go directly to my 'Inbox' folder" (khi mở, Outlook Express chạy tọt thẳng vào thư mục thư nhận được)....


Giáo trình thiết kế và phương pháp thu thập dữ kiện trong tốc độ vận chuyển thông tin p3

Đây chính là hạn chế khi sử dụng DRAM. + SRAM lưu trữ dữ liệu theo nguyên tắc hoạt động của Flip-flop D, sự ổn định theo thời gian khá bền vững không cần có các mạch hổ trợ thêm bên ngoài nên thiết kế rất đơn giản. Mặt dù dung lượng nhỏ, nhưng vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu của sinh viên.


Kinh nghiệm nâng cấp máy tính 3.

3. Nâng cấp Windows Chiếc máy cũ của chúng tôi chạy Windows XP, một hệ điều hành 32-bit và đã có tuổi. Một hệ điều hành 32-bít có thể sẽ làm cản trở hiệu năng của toàn bộ hệ thống.


Những đóng góp thầm lặng của Linux tới cuộc sống con người

Những đóng góp thầm lặng của Linux tới cuộc sống con người .Hệ điều hành mã nguồn mở này được ứng dụng trên các thiết bị quen thuộc như smartphone, tablet cho đến những hệ thống phức tạp như điều tiết giao thông. Nhắc đến hệ điều hành, OS X và Windows là hai cái tên được nhiều người dùng nhớ tới nhiều nhất hiện nay.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.245
 • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tùy chỉnh Windows 7
 • 23/02/2010
 • 73.743
 • 320

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu