Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý process và thread" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm process; tạo, xóa process, trạng thái process, khái niệm thread, lập lịch chạy các process, các phương pháp lập lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
Chương 2

QUẢN LÝ PROCESS & THREAD
1.1 Khái niệm process
1.2 Tạo, xóa process
1.3 Trạng thái process
1.4 Khái niệm thread
1.5 Lập lịch chạy các process
1.6 Các phương pháp lập lịch
Tài liệu tham khảo : chương 2, sách "Modern Operating Systems",
Andrew S. Tanenbaum: , 2nd ed, Prentice Hall
Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 1

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

2.1 Giới thiệu process
‰
‰

‰

Chương tr nh (program) = danh s ch c c lệnh để giải quyết
một vấn đề n o đ , được cất tr n đĩa dưới dạng file.
Khi chương tr nh được nạp v o RAM v CPU bắt đầu thi h nh
chương tr nh ở điểm nhập th chương tr nh trở th nh process,
CPU thực thi hết lệnh n y đến lệnh kh c từ tr n xuống hay
theo sự điều khiển của lệnh đang thực thi.
Process gồm 2 thành phần chính : danh sách các lệnh cấu
thành thuật giải của chương trình và dữ liệu. Process tuần tự
chỉ chứa 1 luồng thi h nh lệnh cho 1 chương tr nh từ điểm
nhập đến điểm kết th c.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 2

1

Giới thiệu process
Mỗi process có 1 vùng nhớ riêng, thường được chia thành các
vùng thông tin khác nhau như sau :
- Vùng code : chứa danh sách mã lệnh
của chương trình.
- Vùng static data : chứa các biến dữ liệu
được khai báo tường minh trong chương
trình.
- Vùng dynamic data : chứa các vùng
nhớ dữ liệu được cấp phát động (thông
qua new, maloc…). Kích thước vùng
này biến động theo thời gian.
- Vùng stack : phục vụ cho việc gọi hàm
trong chương trình. Kích thước vùng
này biến động theo thời gian.

Code

Static data
Dynamic data

Stack
Môn : Hệ điều hành
Chương1 2: Tổng
: Quản
lý process
& thread
Chương
quát
về hệ điều
hành
Slide 3

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Giới thiệu process

(a) Góc nhìn vật
lý : từng thời điểm
CPU chỉ chạy 1
process.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

(b) Góc nhìn user
: 4 process đang
chạy song hành.

(c) đồ thị chạy
của từng process
theo thời gian.
Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 4

2

Giới thiệu process
Trình lập lịch (Scheduler) là 1 module chức năng của HĐH, nó sẽ

điều khiển việc chạy các process theo thời gian để thỏa mãn các
tiêu chí xác định mà HĐH cần thực hiện.

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 5

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

2.2 Tạo process
Một process mới được tạo ra từ các sự kiện sau :
1. Do hệ thống tự tạo theo nhu cầu quản lý hệ thống (thường đây
là các process hệ thống được tạo lúc khởi động HĐH).
2. Do người dùng kích hoạt chạy 1 phần mềm.
3. Do thuật giải của 1 phần mềm đang chạy, nó gọi dịch vụ
CreateProcess để tạo process mới theo yêu cầu riêng.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 6

3

Xóa process
Một process sẽ bị xóa từ các sự kiện sau :
1. Nội tại :
1. Khi chương trình chạy đến lệnh kết thúc bình thường của
giải thuật.
2. Khi chương trình chạy đến lệnh gây lỗi mà người lập trình
trù liệu.
3. Khi chương trình chạy đến lệnh gây lỗi mà người lập trình
không trù liệu, trong trường hợp này hệ thống sẽ phát hiện
lỗi và xóa process.
2. Bên ngoài : do process khác yêu cầu hệ thống giết.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 7

Cây phân cấp các process
Miêu tả mối quan hệ “tạo mới” giữa các process :
Một cây process (process tree)
ƒ A đã tạo hai process con : B và C
ƒ B đã tạo ba process con : D, E, và F
Linux dùng khái niệm “process group” để quản lý cây process.
Windows không quản lý cây process, mọi process đầu ngang cấp.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 8

4

2.3 Trạng thái process
Theo thời gian hoạt động, process sẽ thay đổi trạng thái. Có 2 cấp
độ trạng thái :
ƒ Trạng thái vĩ mô : do HĐH đặt ra để quản lý process.
ƒ Trạng thái vi mô : trạng thái chi tiết sau từng lệnh máy được thực thi.

Thường có 3 trạng thái vĩ mô phổ biến : Running (đang chíếm CPU
và chạy), Ready (chờ CPU để chạy), Blocked (bị giam vì chờ I/O).
Các sự kiện gây ra chuyển trạng
thái :
1. thực hiện I/O tốc độ chậm
2. Chạy hết khe thời gian
3. Được chọn để chạy khe thời
gian kế.
4. I/O sẵn sàng phục vụ.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 9

Trạng thái vi mô của process

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 10

5

Tài liệu cùng danh mục Hệ điều hành

Câu hỏi trắc nghiệm môn kiến trúc máy tính

Tài liệu tham khảo - Câu hỏi trắc nghiệm môn kiến trúc máy tính


Microsoft Press mcts training kit 70 - 648 server virtualization phần 9

Nhấp vào vai trò người dùng mới trong cửa sổ Actions. Điều này khởi động Wizard Tạo Vai trò tài. Loại quản trị Thư viện, loại một mô tả ngắn gọn, và chọn Quản trị viên Uỷ nhiệm từ danh sách thả xuống trong mục Profile Vai trò người sử dụng. Nhấn Next.


Understanding Linux Network Internals 2005 phần 2

Tôi đã đề cập trong phần trước rằng các macro subsys_initcall đảm bảo rằng net_dev_init được thực hiện trước khi bất kỳ trình điều khiển thiết bị có một cơ hội để đăng ký các thiết bị của nó. Trước khi giới thiệu của cơ chế này, trình tự thực hiện được sử dụng để được thi hành khác nhau,


Giáo trình hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập Oracle thực hành 11g (Tập 1) - NXB Hồng Đức

Giáo trình hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập Oracle 11g được biên soạn nhằm giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình PL/SQL, nắm vững những điểm cơ bản của ngôn ngữ lập trình này và các kỹ thuật lập trình nâng cao để có thể phát triển ứng dụng PL/SQL mạnh được điều khiển bởi cơ sở dữ liệu, giúp nhanh chóng hoàn thành các dự án phát triển của cá nhân, công ty và doanh nghiệp.


Cảm nhận Wave Launcher – duyệt ứng dụng Android theo phong cách WebOS

Cảm nhận Wave Launcher – duyệt ứng dụng Android theo phong cách WebOS WebOS có tính năng trượt ngón tay để kích hoạt ứng dụng rất thú vị. Với ứng dụng Wave Launcher, bạn có thể đem tính năng này lên điện thoại Android của mình. Wave Launcher (WL) không phải là một launcher thay thế hoàn toàn mà ứng dụng hoạt động trên nền của Launcher khác. Trong quá trình thử nghiệm, WL chỉ chiếm khoảng 20MB RAM, một con số rất đáng khen ngợi. Cũng vì thế mà bạn không phải quá lo lắng về việc tốc độ của máy...


Phần mềm mã nguồn mở - sự lựa chọn phù hợp cho hệ thống mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Bài viết trình bày việc xác định các phần mềm mã nguồn đóng cần thay thế, nghiên cứu các tài liệu về phần mềm mã nguồn mở (PMMNM) có thể thay thế để lựa chọn một hoặc một nhóm các PMMNM để thử nghiệm trên hệ thống mô phỏng và đánh giá hiệu quả, khả năng thay thế cho phần mềm mã nguồn đóng đang sử dụng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Vi điều khiển 8.051 Intel

This is a book about the Intel 8051 microcontroller and its large family of descendants. It is intended to give you, the reader, some new techniques for optimizing your 8051 projects and the development process you user for those projects. It is not the purpose of this book to provide various recipes for diffirent types of embedded projects.


1. Linux là gì? Linux là hệ điều hành. Về mặt nguyên tắc hệ điều hành cũng

1. Linux là gì? Linux là hệ điều hành. Về mặt nguyên tắc hệ điều hành cũng là một software; nhưng đây là một software đặc biệt – được dùng để quản lý, điều phối các tài nguyên (resource) của hệ thống (bao gồm cả hardware và các software khác). Linux còn được gọi là Open Source Unix (OSU), Unix-like Kernel, clone of the UNIX operating system. Linux do Linus Torvalds, một sinh viên tại trường Đại Học ở Helsinki (Phần Lan) phát triển dựa trên hệ điều hành Minix, một hệ điều hành có cấu trúc tương tự Unix...


Windows Vista Power users guide phần 2

Địa chỉ gửi thông qua ruleset 0 phải giải quyết một bưu phẩm. Điều này có nghĩa rằng khi một địa chỉ phù hợp với LHS, RHS cho một triple2 bưu phẩm, máy chủ, người sử dụng. Các dòng sau đây cho thấy cú pháp cho một quy tắc giải quyết cho một


Cài đặt, cấu hình giải pháp xử lý email trên TMG 2010 Firewall – Phần 1: Cài đặt

Quản trị mạng – Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt và cấu hình giải pháp xử lý email trên TMG 2010 Firewall. Bạn có thể biết hoặc có thể không, nhưng tường lửa TMG được thiết kế để trở thành một giải pháp xử lý email toàn diện cho mạng. Chúng ta có thể cài đặt máy chủ Exchange Edge trên trường lửa TMG để có được các tính năng điều khiển email bao gồm trong giải pháp Exchange Edge, bên cạnh đó chúng ta cũng có thể cài đặt Microsoft...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

21.2. Three Chat Networks
 • 28/07/2010
 • 76.528
 • 717
Mẹo download video trên Instagram
 • 27/08/2013
 • 65.775
 • 583

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu