Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý process và thread" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm process; tạo, xóa process, trạng thái process, khái niệm thread, lập lịch chạy các process, các phương pháp lập lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
Chương 2

QUẢN LÝ PROCESS & THREAD
1.1 Khái niệm process
1.2 Tạo, xóa process
1.3 Trạng thái process
1.4 Khái niệm thread
1.5 Lập lịch chạy các process
1.6 Các phương pháp lập lịch
Tài liệu tham khảo : chương 2, sách "Modern Operating Systems",
Andrew S. Tanenbaum: , 2nd ed, Prentice Hall
Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 1

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

2.1 Giới thiệu process
‰
‰

‰

Chương tr nh (program) = danh s ch c c lệnh để giải quyết
một vấn đề n o đ , được cất tr n đĩa dưới dạng file.
Khi chương tr nh được nạp v o RAM v CPU bắt đầu thi h nh
chương tr nh ở điểm nhập th chương tr nh trở th nh process,
CPU thực thi hết lệnh n y đến lệnh kh c từ tr n xuống hay
theo sự điều khiển của lệnh đang thực thi.
Process gồm 2 thành phần chính : danh sách các lệnh cấu
thành thuật giải của chương trình và dữ liệu. Process tuần tự
chỉ chứa 1 luồng thi h nh lệnh cho 1 chương tr nh từ điểm
nhập đến điểm kết th c.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 2

1

Giới thiệu process
Mỗi process có 1 vùng nhớ riêng, thường được chia thành các
vùng thông tin khác nhau như sau :
- Vùng code : chứa danh sách mã lệnh
của chương trình.
- Vùng static data : chứa các biến dữ liệu
được khai báo tường minh trong chương
trình.
- Vùng dynamic data : chứa các vùng
nhớ dữ liệu được cấp phát động (thông
qua new, maloc…). Kích thước vùng
này biến động theo thời gian.
- Vùng stack : phục vụ cho việc gọi hàm
trong chương trình. Kích thước vùng
này biến động theo thời gian.

Code

Static data
Dynamic data

Stack
Môn : Hệ điều hành
Chương1 2: Tổng
: Quản
lý process
& thread
Chương
quát
về hệ điều
hành
Slide 3

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Giới thiệu process

(a) Góc nhìn vật
lý : từng thời điểm
CPU chỉ chạy 1
process.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

(b) Góc nhìn user
: 4 process đang
chạy song hành.

(c) đồ thị chạy
của từng process
theo thời gian.
Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 4

2

Giới thiệu process
Trình lập lịch (Scheduler) là 1 module chức năng của HĐH, nó sẽ

điều khiển việc chạy các process theo thời gian để thỏa mãn các
tiêu chí xác định mà HĐH cần thực hiện.

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 5

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

2.2 Tạo process
Một process mới được tạo ra từ các sự kiện sau :
1. Do hệ thống tự tạo theo nhu cầu quản lý hệ thống (thường đây
là các process hệ thống được tạo lúc khởi động HĐH).
2. Do người dùng kích hoạt chạy 1 phần mềm.
3. Do thuật giải của 1 phần mềm đang chạy, nó gọi dịch vụ
CreateProcess để tạo process mới theo yêu cầu riêng.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 6

3

Xóa process
Một process sẽ bị xóa từ các sự kiện sau :
1. Nội tại :
1. Khi chương trình chạy đến lệnh kết thúc bình thường của
giải thuật.
2. Khi chương trình chạy đến lệnh gây lỗi mà người lập trình
trù liệu.
3. Khi chương trình chạy đến lệnh gây lỗi mà người lập trình
không trù liệu, trong trường hợp này hệ thống sẽ phát hiện
lỗi và xóa process.
2. Bên ngoài : do process khác yêu cầu hệ thống giết.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 7

Cây phân cấp các process
Miêu tả mối quan hệ “tạo mới” giữa các process :
Một cây process (process tree)
ƒ A đã tạo hai process con : B và C
ƒ B đã tạo ba process con : D, E, và F
Linux dùng khái niệm “process group” để quản lý cây process.
Windows không quản lý cây process, mọi process đầu ngang cấp.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 8

4

2.3 Trạng thái process
Theo thời gian hoạt động, process sẽ thay đổi trạng thái. Có 2 cấp
độ trạng thái :
ƒ Trạng thái vĩ mô : do HĐH đặt ra để quản lý process.
ƒ Trạng thái vi mô : trạng thái chi tiết sau từng lệnh máy được thực thi.

Thường có 3 trạng thái vĩ mô phổ biến : Running (đang chíếm CPU
và chạy), Ready (chờ CPU để chạy), Blocked (bị giam vì chờ I/O).
Các sự kiện gây ra chuyển trạng
thái :
1. thực hiện I/O tốc độ chậm
2. Chạy hết khe thời gian
3. Được chọn để chạy khe thời
gian kế.
4. I/O sẵn sàng phục vụ.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 9

Trạng thái vi mô của process

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 10

5

Tài liệu cùng danh mục Hệ điều hành

CAD/CAM Technology Centre_1

Thiết kế và sản xuất có sự trợ giúp của máy tính đã trở thành xu thế công nghệ chung của các kỹ sư trên toàn thế giới. Cùng sự phát triển không ngừng của việc ứng dụng CNTT vào việc thiết kế, sản xuất nói chung và ngành Cơ khí chế tạo, khuôn mẫu nói riêng, các hãng sản xuất phần mềm liên tục đưa ra những phần mềm mới hỗ trợ tối đa về tốc độ, tiện ích phần mềm sử dụng trở nên đa dạng và phong phú hơn....


Quản lý Hyper-V bằng SystemCenter Virtual Machine Manager 2008 (Phần 1)

Một khía cạnh quan trọng của ảo hóa là vấn đề quản lý thực: là một quản trị viên, chắc hẳn bạn sẽ muốn có một bảng điều khiển riêng để quản lý tất cảc các máy ảo và các host của mình.


Linux System Administration phần 4

HFS + tiếp theo để HFS vay nhiều tính năng từ hệ thống tập tin Unix-phong cách, nhưng nó dừng lại thêm một tạp chí. New Macintosh luôn tàu với các ổ đĩa định dạng HFS +, nhưng hệ thống tập tin này không được sử dụng nhiều trên các phương tiện thông tin di động.


Tổng hợp một số thủ thuật cho Windows 8 (Phần 3)

Tổng hợp một số thủ thuật cho Windows 8 (Phần 3) .Chạy hai ứng dụng đồng thời Các ứng dụng Metro về cơ bản chạy toàn màn hình nhưng có một cách cho phép xem hai ứng dụng một lúc. Kéo chuột từ trái sang để ứng dụng hiện tại chuyển thành một hình đại diện, thả chuột để một ứng dụng hiện lên trên khung thanh bên trong khi ứng dụng khác chiếm phần màn hình còn lại. Và sau đó người dùng có thể hoán đổi vị trí ứng dụng với nhau. Hoặc, nếu bạn đang sử dụng bàn...


Sổ Tay Thủ Thuật PC part 61

Tham khảo tài liệu 'sổ tay thủ thuật pc part 61', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Windows XP Tips part 11

Đặt chế độ Deny cho tất cả các User. Nhấn OK để đóng cửa sổ Permission. Đóng cửa sổ Registry, và mở nó ra lần nữa xem sao... Cài đặt font chữ mới Sau khi cài đặt xong Win dows, bạn sẽ có các bộ font cơ bản của Windows. Nếu muốn gõ tiếng bản địa, như người Việt Nam xài tiếng Việt, bạn phải nạp thêm các font mới tương ứng vào hệ thống. Quá trình này gọi là Install New Font.


Các giao diện người dùng của Windows Vista

Các giao diện người dùng của Windows Vista Nếu như bạn sử dụng một bản Windows Vista thích hợp ( tất cả trừ bản Home Basic và Starter) và có phần cứng thích hợp, bạn sẽ được thưởng thức giao diện Aero trong suốt như thủy tinh tuyệt đẹp của Windows Vista.


Windows Vista: Thủ thuật thiết lập cài đặt phần cứng

Đối với những máy tính dùng chung, đôi khi bạn cần thiết lập các chế độ ngăn chặn cài đặt


Sử dụng tiện ích Backup trong Windows XP

Sử dụng tiện ích Backup trong Windows XP Bài này sẽ mô tả cách sử dụng tiện ích Backup được cung cấp trong Windows XP để sao lưu các file và thư mục trên máy tính của bạn. Chú ý: Bạn phải có quyền như một quản trị viên hay điều hành viên sao lưu trên máy tính cần back up. Các điều hành viên sao lưu và quản trị viên có thể sao lưu, khôi phục các file và thư mục đã mã hóa mà không cần giải mã file hay thư mục đó. Bài này dành cho người mới bắt đầu làm...


Những tính năng mới không phải ai cũng biết của Windows 8.1

.Những tính năng mới không phải ai cũng biết của Windows 8.1 Windows 8 đánh dấu bước thay đổi lớn của dòng hệ điều hành Windows, suốt khoảng thời gian gần 1 năm kể từ khi phát hành, các tính năng và sự thay đổi của Windows 8 luôn là chủ đề bàn luận của giới yêu công nghệ, khen có và chê cũng có. Vừa mới đây, sau sự kiện BUILD 2013 mới diễn ra, Microsoft đã giới thiệu Windows 8.1 Preview.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Unix book phần 3
  • 08/09/2011
  • 19.150
  • 697

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu