Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện

Mục tiêu của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 4 Lập trình giao diện nhằm nêu Graphical User Interface (GUI), event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows, Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện Lập trình giao diện, Ứng dụng Windows Form, Lập trình hướng đối tượng, Tài liệu lập trình hướng đối tượng, Cơ bản lập trình hướng đối tượng, Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 4
4.7 5 1343
 • 5 - Rất hữu ích 899

 • 4 - Tốt 444

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN Graphical User Interface (GUI)
 2. Nội Dung  Graphical User Interface (GUI)  Event Driven Programming  Ứng dụng Windows Form dùng C#  Khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn  Cách tạo ứng dụng Windows Form  Tạo ứng dụng Form  Chỉnh sửa form  Thêm component vào form  Viết phần xử lý cơ bản
 3. GUI Command line interface: CLI Text user interface: TUI Tương tác qua GUI dựa trên text keyboard Mức độ tương tác cao Thực thi tuần tự hơn
 4. GUI Graphical User Interface: GUI Tương tác qua giao diện đồ họa độ phân giải cao Đa số các hệ OS hiện đại đều dùng GUI Cho phép user dễ dàng thao tác
 5. GUIs  Chương trình hiện đại đều dùng GUI  Graphical: text, window, menu, button…  User: người sử dụng chương trình  Interface: cách tương tác chương trình  Thành phần đồ họa điển hình  Window: một vùng bên trong màn hình chính  Menu: liệt kê những chức năng  Button: nút lệnh cho phép click vào  TextBox: cho phép user nhập dữ liệu text
 6. GUI Application  Windows Form là nền tảng GUI cho ứng dụng desktop  (Ngược với Web Form ứng dụng cho Web)  Single Document Interface (SDI)  Multiple Document Interface (MDI)  Các namespace chứa các lớp hỗ trợ GUI trong .NET  System.Windows.Forms:  Chứa GUI components/controls và form  System.Drawing:  Chức năng liên quan đến tô vẽ cho thành phần GUI  Cung cấp chức năng truy cập đến GDI+ cơ bản
 7. Event- Driven Programming Cách truyền thống Event-Driven Programming Danh sách các lệnh thực thi Các đối tượng có thể kích hoạt tuần tự sự kiện và các đối tượng khác phản ứng với những sự kiện đó Việc kế tiếp xảy ra chính là lệnh tiếp theo trong danh sách Việc kế tiếp xảy ra phụ thuộc vào sự kiện kế tiếp Chương trình được thực thi Luồng chương trình được điều bởi máy tính kiển bởi sự tương tác User- Computer
 8. Event-Driven Programming  Chương trình GUI thường dùng Event-Drive Programming  Chương trình chờ cho event xuất hiện và xử lý  Ví dụ sự kiện:  Firing an event: khi đối tượng khởi tạo sự kiện  Listener: đối tượng chờ cho sự kiện xuất hiện  Event handler: phương thức phản ứng lại sự kiện
 9. Event-Driven Programming  Minh họa xử lý trong form Click User nhập text vào texbox -> click invoke Button để add chuỗi nhập vào listbox Lấy dữ liệu từ textbox Add vào listbox Button đưa ra sự kiện click Form có event handler cho click của button
 10. Event-Driven Programming Event  GUI-based events  Mouse move  Mouse click  Mouse double-click  Key press Danh sách  Button click event cho  Menu selection Form  Change in focus  Window activation  …
 11. Windows Forms Application
 12. Windows Form App  Sử dụng GUI làm nền tảng  Event-driven programming cho các đối tượng trên form  Ứng dụng dựa trên một “form” chứa các thành phần  Menu  Toolbar  StatusBar  TextBox, Label, Button…  Lớp cơ sở cho các form của ứng dụng là Form System.Windows.Forms. Form Namespace Class
 13. Minh họa WinForm App
 14. Tạo WinForm App Tạo project: Windows App
 15. Tạo WinForm App từ VS Windows App do 2 VS khởi tạo 1 3 1: form ứng dụng 2: control toolbox 3: Solution Explorer 4 4: Form properties
 16. Ứng Dụng WinForm đơn giản Form1.cs Lớp Form cơ sở Control kiểu Label Thiết kế form & control Add control vào form Chạy ứng dụng với Form1 làm form chính
 17. Các bước tạo ứng dụng WinForm cơ b ản  Tạo lớp kế thừa từ lớp Form cơ sở  Bổ sung các control vào form  Thêm các label, menu, button, textbox…  Thiết kế layout cho form (bố trí control)  Hiệu chỉnh kích thước, trình bày, giao diện cho  form  Control chứa trong form  Viết các xử lý cho các control trên form và các xử lý khác  Hiển thị Form  Thông qua lớp Application gọi phương thức Run Nên sử dụng IDE hỗ trợ thiết kế GUI!
 18. Form và control  Tất cả các thành phần trên form đều là đối tượng  Các class control  System.Windows.Forms.Label  System.Windows.Forms.TextBox  System.Windows.Forms.Button  … object  Các control là instance của các object lớp trên. object object object object
 19. Các thuộc tính của Form Property Description Default Name Tên của form sử dụng trong project Form1,Form2… AcceptButton Thiết lập button là click khi user nhấn Enter CancelButton Thiết lập button là click khi user nhấn Esc ControlBox Hiển thị control box trong caption bar True FormBorderStyle Biên của form: none, single, 3D, sizable Sizable StartPosition Xác định vị trí xuất hiện của form trên màn WindowsDefaultLocatio hình n Text Nội dung hiển thị trên title bar Form1, Form2, Form3 Font Font cho form và mặc định cho các control Method Description Close Đóng form và free resource Hide ẩn form Show Hiển thị form đang ẩn Event Description Load Xuất hiện trước khi form show
 20. Phương thức của lớp Form  Các hành động có thể thực hiện trên form  Activate: cho form nhận focus  Close: đóng và giải phóng resource  Hide: ẩn form  Refresh: tô vẽ lại  Show: cho form show ra màn hình (modeless) và activate  ShowDialog: hiển thị dạng modal  Find Dialog chính là dạng modeless  Font dialog dạng modal

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Hàm và việc tổ chức chương trình - GV. Hà Đại Dương

Chương trình lớn có hàng nghìn, triệu... dòng lệnh, có nhiều đoạn tương tự nhau. Vậy làm sao để quản lý được logic chương trình để không phải viết những đoạn code lặp lại? Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để tìm hiểu về cách giải quyết vấn đề này như thế nào.


Hướng dẫn vào facebook mới nhất 26/3/2013

Cách vào facebook mới nhất 26/3/2013 Sáng nay Tailieu.vn không vào được Facebook – mạng xã hội lớn nhất .


the ansi c programming phần 6

Cho đến 1973, C đã trở nên đủ mạnh để dùng viết nhân cho Unix, thay vì trước nó chúng được viết bằng Assembly trong các máy PDP-11/20. Đây là lần đầu tiên mà nhân của một hệ điều hành được lắp thành bằng một ngôn ngữ khác hơn Assembly.


Hợp ngữ ASM-Chương 12-Lập trình xử lý Đĩa& FILE-Phần 5- Con trỏ FILE

Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 12-lập trình xử lý đĩa& file-phần 5- con trỏ file', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


XSL Style Sheets (phần II)

XSL Style Sheets (phần II) Các lệnh về điều kiện Giống như trong ngôn ngữ lập trình thông thường ta có các instructions về điều kiện như IF, SELECT CASE, ELSE .v.v..


Kỹ thuật lập trình Java căn bản phần 4

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật lập trình java căn bản phần 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Android Apps for Absolute Beginners

Over the last two years, Google’s Android operating system (OS) has gone from a virtually unknown open source solution to the current mobile OS market leader among all mobile handsets, with over one-third of the market share, and it’s still climbing rapidly. Android has even started to dominate the tablet OS marketplace, and is also the foundation for the popular iTV OS known as GoogleTV. There seems to be no end in sight for Android’s rocketing success, which is great news for owners of this book....


Thay máu phần mềm đọc PDF siêu nhanh cho Windows

Sumatra PDF là một tùy chọn rất đáng giá để thay thế Acrobat Reader. PDF đang là một định dạng tập tin tài liệu rất phổ biến. Hầu hết các máy tính hiện nay đều có cài chương trình đọc tập tin PDF, chương trình phổ biến nhất được sử dụng là Acrobat Reader của Adobe. Với một số người dùng thì đây có thể là lựa chọn tốt nhất và duy nhất tuy nhiên thì phần mềm của Adobe cũng có những điểm hạn chế như chậm chạp, nặng nề và ngốn nhiều tài nguyên hệ thống. Máy...


Programming - Lập Trình Giao Thức, Đường WAN Phần 2

Giống như POP3, IMAP được thiết kế để truy xuất tới các mail trên một mail server. Tương tự như các client POP3, một client IMAP có thể có chế độ offline. Không giống như các client POP3, các client IMAP có các khả năng lớn hơn trên chế độ online, như tìm kiếm các header, các đoạn mail, tìm kiếm các thông điệp cụ thể trên các server, và thiết lập các cờ như cờ trả lời.


Giáo trình Công nghệ phần mềm - Các chủ đề khác trong SE

Năng suất là số đơn vị đầu ra trên số giờ làm việc. Trong SE, năng suất có thể ước lượng bởi một số thuộc tính chia cho tổng số nỗ lực để phát triển: Số đo kích thước (thí dụ số dòng lệnh) Số đo chức năng (số chức năng tạo ra trên 1 khoảng thời gian )


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

AutoIT Help part 69
 • 29/09/2010
 • 60.954
 • 114

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu