Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện

Mục tiêu của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 4 Lập trình giao diện nhằm nêu Graphical User Interface (GUI), event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows, Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện Lập trình giao diện, Ứng dụng Windows Form, Lập trình hướng đối tượng, Tài liệu lập trình hướng đối tượng, Cơ bản lập trình hướng đối tượng, Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 4
4.7 5 1343
 • 5 - Rất hữu ích 899

 • 4 - Tốt 444

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN Graphical User Interface (GUI)
 2. Nội Dung  Graphical User Interface (GUI)  Event Driven Programming  Ứng dụng Windows Form dùng C#  Khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn  Cách tạo ứng dụng Windows Form  Tạo ứng dụng Form  Chỉnh sửa form  Thêm component vào form  Viết phần xử lý cơ bản
 3. GUI Command line interface: CLI Text user interface: TUI Tương tác qua GUI dựa trên text keyboard Mức độ tương tác cao Thực thi tuần tự hơn
 4. GUI Graphical User Interface: GUI Tương tác qua giao diện đồ họa độ phân giải cao Đa số các hệ OS hiện đại đều dùng GUI Cho phép user dễ dàng thao tác
 5. GUIs  Chương trình hiện đại đều dùng GUI  Graphical: text, window, menu, button…  User: người sử dụng chương trình  Interface: cách tương tác chương trình  Thành phần đồ họa điển hình  Window: một vùng bên trong màn hình chính  Menu: liệt kê những chức năng  Button: nút lệnh cho phép click vào  TextBox: cho phép user nhập dữ liệu text
 6. GUI Application  Windows Form là nền tảng GUI cho ứng dụng desktop  (Ngược với Web Form ứng dụng cho Web)  Single Document Interface (SDI)  Multiple Document Interface (MDI)  Các namespace chứa các lớp hỗ trợ GUI trong .NET  System.Windows.Forms:  Chứa GUI components/controls và form  System.Drawing:  Chức năng liên quan đến tô vẽ cho thành phần GUI  Cung cấp chức năng truy cập đến GDI+ cơ bản
 7. Event- Driven Programming Cách truyền thống Event-Driven Programming Danh sách các lệnh thực thi Các đối tượng có thể kích hoạt tuần tự sự kiện và các đối tượng khác phản ứng với những sự kiện đó Việc kế tiếp xảy ra chính là lệnh tiếp theo trong danh sách Việc kế tiếp xảy ra phụ thuộc vào sự kiện kế tiếp Chương trình được thực thi Luồng chương trình được điều bởi máy tính kiển bởi sự tương tác User- Computer
 8. Event-Driven Programming  Chương trình GUI thường dùng Event-Drive Programming  Chương trình chờ cho event xuất hiện và xử lý  Ví dụ sự kiện:  Firing an event: khi đối tượng khởi tạo sự kiện  Listener: đối tượng chờ cho sự kiện xuất hiện  Event handler: phương thức phản ứng lại sự kiện
 9. Event-Driven Programming  Minh họa xử lý trong form Click User nhập text vào texbox -> click invoke Button để add chuỗi nhập vào listbox Lấy dữ liệu từ textbox Add vào listbox Button đưa ra sự kiện click Form có event handler cho click của button
 10. Event-Driven Programming Event  GUI-based events  Mouse move  Mouse click  Mouse double-click  Key press Danh sách  Button click event cho  Menu selection Form  Change in focus  Window activation  …
 11. Windows Forms Application
 12. Windows Form App  Sử dụng GUI làm nền tảng  Event-driven programming cho các đối tượng trên form  Ứng dụng dựa trên một “form” chứa các thành phần  Menu  Toolbar  StatusBar  TextBox, Label, Button…  Lớp cơ sở cho các form của ứng dụng là Form System.Windows.Forms. Form Namespace Class
 13. Minh họa WinForm App
 14. Tạo WinForm App Tạo project: Windows App
 15. Tạo WinForm App từ VS Windows App do 2 VS khởi tạo 1 3 1: form ứng dụng 2: control toolbox 3: Solution Explorer 4 4: Form properties
 16. Ứng Dụng WinForm đơn giản Form1.cs Lớp Form cơ sở Control kiểu Label Thiết kế form & control Add control vào form Chạy ứng dụng với Form1 làm form chính
 17. Các bước tạo ứng dụng WinForm cơ b ản  Tạo lớp kế thừa từ lớp Form cơ sở  Bổ sung các control vào form  Thêm các label, menu, button, textbox…  Thiết kế layout cho form (bố trí control)  Hiệu chỉnh kích thước, trình bày, giao diện cho  form  Control chứa trong form  Viết các xử lý cho các control trên form và các xử lý khác  Hiển thị Form  Thông qua lớp Application gọi phương thức Run Nên sử dụng IDE hỗ trợ thiết kế GUI!
 18. Form và control  Tất cả các thành phần trên form đều là đối tượng  Các class control  System.Windows.Forms.Label  System.Windows.Forms.TextBox  System.Windows.Forms.Button  … object  Các control là instance của các object lớp trên. object object object object
 19. Các thuộc tính của Form Property Description Default Name Tên của form sử dụng trong project Form1,Form2… AcceptButton Thiết lập button là click khi user nhấn Enter CancelButton Thiết lập button là click khi user nhấn Esc ControlBox Hiển thị control box trong caption bar True FormBorderStyle Biên của form: none, single, 3D, sizable Sizable StartPosition Xác định vị trí xuất hiện của form trên màn WindowsDefaultLocatio hình n Text Nội dung hiển thị trên title bar Form1, Form2, Form3 Font Font cho form và mặc định cho các control Method Description Close Đóng form và free resource Hide ẩn form Show Hiển thị form đang ẩn Event Description Load Xuất hiện trước khi form show
 20. Phương thức của lớp Form  Các hành động có thể thực hiện trên form  Activate: cho form nhận focus  Close: đóng và giải phóng resource  Hide: ẩn form  Refresh: tô vẽ lại  Show: cho form show ra màn hình (modeless) và activate  ShowDialog: hiển thị dạng modal  Find Dialog chính là dạng modeless  Font dialog dạng modal

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Lecture Software engineering - Chapter 15: Review techniques

Software reviews are a “filter” for the software process. That is, reviews are applied at various points during software engineering and serve to uncover errors and defects that can then be removed. Software reviews “purify” software engineering work products, including requirements and design models, code, and testing data.


Giáo Trình Java part 5

1. CÁC LỆNH Có thể chia các lệnh của JavaScript thành ba nhóm sau: Lệnh điều kiện. Lệnh lặp. Lệnh tháo tác trên đối tượng. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN Câu lệnh điều kiện cho phép Chương trình ra quyết định và thực hiện công việc nào đấy dựa trên kết quả của quyết định.


LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG - PHẦN 5

Tham khảo tài liệu 'lập trình j2me cho thiết bị di động - phần 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


kỹ thuật lập trình C chuyên nghiệp phần 4

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật lập trình c chuyên nghiệp phần 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook The art of game design: Part 2

(BQ) Part 2 book "The art of game design" has contents: One kind of experience is the story; story and game structures can be artfully merged with indirect control; stories and games take place in worlds; worlds contain characters; worlds contain spaces; each designer has a motivation;... and other contents.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

Chương 2 trình bày những kiến thức về biểu thức. Nội dung chính của chương này gồm có: Biểu thức, kiểu dữ liệu (data types), các định danh (Identifier names), từ khóa (keywords), biến (variables), biến cục bộ (local variables), các tham số hình thức (formal parameters), biến toàn cục (global variables),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tin học đại cương 2 - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Bài giảng "Tin học đại cương 2" cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản của môn học, tổng quan môn học, mục tiêu môn học, cấu trúc môn học và nhiệm vụ của sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Trần Đăng Hưng

Nội dung chương 1 giới thiệu đến sinh viên các bước giải bài toán tin học, thuật toán và các đặc trưng, phân tích độ phức tạp tính toán, các quy tắc xác định độ phức tạp tính toán.


LWUIT 1.1 for Java ME Developers- P7

Tham khảo tài liệu 'lwuit 1.1 for java me developers- p7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Digital Video For Dummies 3rd Edition phần 10

Cho đến gần đây, quá trình ghi DVD là phức tạp và rất đắt tiền. Trong tháng 10 năm 2000, tôi quản lý một dự án để làm chủ một phần mềm DVD. Thiết bị ghi lại hàng ngàn chi phí đô la, và chúng tôi trả $ 40 cho mỗi đĩa DVD ghi trống. Nhưng chỉ ba năm


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Wordpress 3.0 jQuery phần 8
 • 01/11/2011
 • 71.790
 • 553

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu