Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Cạnh tranh không hoàn toàn

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Đặc điểm của thị trường cạnh tranh độc quyền, tối đa hóa lợi nhuận, đặc điểm của thị trường độc quyền nhóm, cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9/11/2016

Bài 7

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG CẠNH
TRANH ĐỘC QUYỀN
• Có rất nhiều người bán tự do gia nhập hay
rút khỏi thị trường
• Có sự khác biệt giữa các sản phẩm của
các DN, nên trên thị trường không thể có
một mức giá duy nhất cho tất cả các sản
phẩm
• Sản phẩm của các doanh nghiệp có phân
biệt và khả năng thay thế (không phải là
thay thế hoàn toàn)

CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN

TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN
• Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận:
MC = MR

CÂN BẰNG TRONG DÀI HẠN

Cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp
• Sản lượng cân bằng dài hạn của doanh
nghiệp là Q0 , tại đó
P

N

MC

AC

SMC = LMC = MR và SATC = LATC = P0
D

C

M
MR
q

1

9/11/2016

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TT CẠNH
TRANH ĐỘC QUYỀN

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC
QUYỀN NHÓM

• So với CTHH, CTĐQ hoạt động kém hiệu
quả hơn: các doanh nghiệp xây dựng quy
mô sản xuất nhỏ hơn qui mô sản xuất tối
ưu, giá bán lớn hơn chi phí biên (P>MC),
nhưng sự kém hiệu quả này là nhỏ
• Mang lại sự đa dạng sản phẩm, đáp ứng
thị hiếu và mức thu nhập khác nhau của
từng nhóm khách hàng

• Có 1 số ít người bán trên thị trường, thị phần
mỗi doanh nghiệp là khá lớn và có mối quan hệ
phụ thuộc lẫn nhau.
• Sản phẩm có thể thay thế lẫn nhau
• Các doanh nghiệp mới khó có thể thâm nhập
ngành
• Đường cầu thị trường có thể thiết lập dễ dàng,
nhưng rất khó thiết lập đường cầu của từng
doanh nghiệp vì phải dự đoán chính xác lượng
cầu thị trường và số lượng cung ứng của các
đối thủ ở mỗi mức giá

CÂN BẰNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐỘC
QUYỀN NHÓM

PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM

• Mỗi doanh nghiệp sẽ muốn làm điều tốt nhất mình có
thể, có tính đến đối thủ và giả định rằng các đối thủ của
mình cũng làm như thế.
• Cân bằng Nash: Mỗi doanh nghiệp đang làm điều tốt
nhất mình có thể khi đã biết trước cái mà đối thủ cạnh
tranh đang làm.
• Cân bằng Nash là cân bằng không hợp tác, mỗi doanh
nghiệp đưa ra quyết định sao cho thu được lợi nhuận
cao nhất, đã biết hành động của các DN cạnh tranh khi
không hợp tác hành động. Lợi nhuận thu được cao hơn
trong CTHH và thấp hơn lợi nhuận thu được nếu các DN
cấu kết với nhau

THẾ LƯỠNG NAN CỦA
NGƯỜI TÙ

Các doanh nghiệp hợp tác với nhau
Các doanh nghiệp không hợp tác với nhau

MA TRẬN LỢI NHUẬN CỦA TRÕ CHƠI
KHÔNG HỢP TÁC
Doanh nghiệp B
Đặt giá thấp (P1)
Đặt giá cao (P2)
Doanh
nghiệp A
A: 3
A: 1
Đặt giá thấp (P1)

Đặt giá cao (P2)

B: 1

B: 0

A: 0

A: 2

B: 3

B: 2

2

9/11/2016

ĐƯỜNG CẦU GÃY
• Sự cấu kết ngầm của các DN độc quyền nhóm
có xu hướng dễ vỡ, nên các doanh nghiệp
thường mong muốn sự ổn định.  đặc điểm nổi
bật của ngành độc quyền nhóm là sự cứng nhắc
của giá.
• Khi chi phí sản xuất hoặc cầu thị trường giảm,
các DN cũng không muốn giảm giá vì dễ dẫn
đến cuộc chiến tranh giá cả
• Khi chi phí sản xuất hoặc cầu thị trường tăng,
các DN không muốn tăng giá vì sợ các đối thủ
không tăng giá

MÔ HÌNH HỢP TÁC CỦA DOANH NGHIỆP
ĐỘC QUYỀN NHÓM
• Mô hình lãnh đạo giá
• Mô hình Cartel

CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC VỚI NHAU
Nguyên tắc xác định mức sản lượng của toàn hãng:
giống như đối với hãng độc quyền hoàn toàn
MR = MC

Giá bán: thống nhất theo thoả thuận

LÃNH ĐẠO GIÁ
• Có 1 vài doanh nghiệp lớn có ưu thế hơn
các doanh nghiệp khác về 2 mặt
– Chi phí sản xuất thấp
– Qui mô sản xuất lớn, sản lượng cung ứng
chiếm tỷ trọng cao trong ngành

 Giá sẽ do doanh nghiệp lớn quyết định

MÔ HÌNH CARTEL
• Các doanh nghiệp công khai thỏa thuận
hợp tác với nhau thành 1 liên minh gọi là
Cartel  thị trường trở thành độc quyền
hoàn toàn
• Để tối đa hóa lợi nhuận: MC = MR

3

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Lecture Macroeconomics (19/e) - Chapter 21: The balance of payments, exchange rates, and trade deficits

Chapter 21 - The balance of payments, exchange rates, and trade deficits. After reading this chapter, you should be able to: Explain how currencies of different nations are exchanged when international transactions take place, analyze the balance sheet the United States uses to account for the international payments it makes and receives, discuss how exchange rates are determined in currency markets,...


Fair economic prospects

The story also neglects the reality that affluent households value the services that are sustained through taxes. The wealthy drive better cars, but they drive them on public streets. Even if affluent families send children to private schools, the businesses they own hire workers who graduate from local schools. And upper-income families value the services of fire and police as much as any other family. All of these factors are part of the reason that relatively few people actually move across state lines. Between 2008 and 2009, only 1.6 percent of households moved to a different state. Those who do are...


Ebook Auditing & assurance services (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Auditing & assurance services" has contents: An introduction to assurance and financial statement auditing; the financial statement auditing environment; risk assessment, evidence and documentation; internal control in a financial statement audit; auditing internal control over financial reporting,...and other contents.


Lecture Economics (9/e): Chapter 17 - David C. Colander

Chapter 17 - Work and the labor market. In this chapter you will learn: Explain how the supply of labor is determined, explain how the demand for labor is determined, explain how wages are determined by both the supply and demand for labor in combination with social forces, contrast four types of discrimination that occur in labor markets.


Vai trò của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tư nhân - kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh và bài học cho tỉnh Đồng Nai

Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ vai trò của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế tư nhân; trên cơ sở đó, chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho chính quyền tỉnh Đồng Nai nhằm phát huy vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - Khóa XII và Nghị quyết X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Bài giảng môn kinh tế vĩ mô- chương 2

Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn kinh tế vĩ mô- chương 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương: Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Bích Phượng

Chương 1 Tổng quan về nghiệp vụ ngoại thương trình bày về các nội dung như: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các phương thức thanh toán chủ yếu, kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Vũ Duy Thành

Chương 3 cung cấp những kiến thức về suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy. Nội dung chính trong chương này gồm có: Ý nghĩa của suy diễn thống kê, quy luật PPXS của một số thống kê mẫu, 2 ước lượng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy, kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy, đánh giá sai số dự báo.


Sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp

Tham khảo tài liệu 'sự phù hợp của chính sách ngoại thương và chính sách kinh tế vĩ mô đối với nông nghiệp', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nghiên cứu khoa học " Vùng núi ở các nước nhiệt đới sự thách thức của rừng Hội nghị Thượng đỉnh về trái đất "

Vùng núi ở các nước nhiệt đới sự thách thức của rừng Hội nghị Thượng đỉnh về trái đất (CNUED, 1992, Rio de Janeiro) và năm quốc tế vùng núi (2002) đã mang lại cho hệ sinh thái vùng núi và cư dân sống ở đó một sự hiểu biết rộng về môi trường và phát triển. Tổ chức FAO (tổ chức nông lương quốc tế của liên hợp quốc) giữ vai trò “người đứng đầu” các vấn đề được khởi xướng này 1. Rừng miền núi là trung tâm các chức năng sống còn của vùng thượng lưu và...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

SỰ HỢP NHẤT KINH TẾ
  • 10/11/2009
  • 12.280
  • 551

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu