Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Cạnh tranh không hoàn toàn

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Đặc điểm của thị trường cạnh tranh độc quyền, tối đa hóa lợi nhuận, đặc điểm của thị trường độc quyền nhóm, cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9/11/2016

Bài 7

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG CẠNH
TRANH ĐỘC QUYỀN
• Có rất nhiều người bán tự do gia nhập hay
rút khỏi thị trường
• Có sự khác biệt giữa các sản phẩm của
các DN, nên trên thị trường không thể có
một mức giá duy nhất cho tất cả các sản
phẩm
• Sản phẩm của các doanh nghiệp có phân
biệt và khả năng thay thế (không phải là
thay thế hoàn toàn)

CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN

TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN
• Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận:
MC = MR

CÂN BẰNG TRONG DÀI HẠN

Cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp
• Sản lượng cân bằng dài hạn của doanh
nghiệp là Q0 , tại đó
P

N

MC

AC

SMC = LMC = MR và SATC = LATC = P0
D

C

M
MR
q

1

9/11/2016

HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TT CẠNH
TRANH ĐỘC QUYỀN

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC
QUYỀN NHÓM

• So với CTHH, CTĐQ hoạt động kém hiệu
quả hơn: các doanh nghiệp xây dựng quy
mô sản xuất nhỏ hơn qui mô sản xuất tối
ưu, giá bán lớn hơn chi phí biên (P>MC),
nhưng sự kém hiệu quả này là nhỏ
• Mang lại sự đa dạng sản phẩm, đáp ứng
thị hiếu và mức thu nhập khác nhau của
từng nhóm khách hàng

• Có 1 số ít người bán trên thị trường, thị phần
mỗi doanh nghiệp là khá lớn và có mối quan hệ
phụ thuộc lẫn nhau.
• Sản phẩm có thể thay thế lẫn nhau
• Các doanh nghiệp mới khó có thể thâm nhập
ngành
• Đường cầu thị trường có thể thiết lập dễ dàng,
nhưng rất khó thiết lập đường cầu của từng
doanh nghiệp vì phải dự đoán chính xác lượng
cầu thị trường và số lượng cung ứng của các
đối thủ ở mỗi mức giá

CÂN BẰNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐỘC
QUYỀN NHÓM

PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM

• Mỗi doanh nghiệp sẽ muốn làm điều tốt nhất mình có
thể, có tính đến đối thủ và giả định rằng các đối thủ của
mình cũng làm như thế.
• Cân bằng Nash: Mỗi doanh nghiệp đang làm điều tốt
nhất mình có thể khi đã biết trước cái mà đối thủ cạnh
tranh đang làm.
• Cân bằng Nash là cân bằng không hợp tác, mỗi doanh
nghiệp đưa ra quyết định sao cho thu được lợi nhuận
cao nhất, đã biết hành động của các DN cạnh tranh khi
không hợp tác hành động. Lợi nhuận thu được cao hơn
trong CTHH và thấp hơn lợi nhuận thu được nếu các DN
cấu kết với nhau

THẾ LƯỠNG NAN CỦA
NGƯỜI TÙ

Các doanh nghiệp hợp tác với nhau
Các doanh nghiệp không hợp tác với nhau

MA TRẬN LỢI NHUẬN CỦA TRÕ CHƠI
KHÔNG HỢP TÁC
Doanh nghiệp B
Đặt giá thấp (P1)
Đặt giá cao (P2)
Doanh
nghiệp A
A: 3
A: 1
Đặt giá thấp (P1)

Đặt giá cao (P2)

B: 1

B: 0

A: 0

A: 2

B: 3

B: 2

2

9/11/2016

ĐƯỜNG CẦU GÃY
• Sự cấu kết ngầm của các DN độc quyền nhóm
có xu hướng dễ vỡ, nên các doanh nghiệp
thường mong muốn sự ổn định.  đặc điểm nổi
bật của ngành độc quyền nhóm là sự cứng nhắc
của giá.
• Khi chi phí sản xuất hoặc cầu thị trường giảm,
các DN cũng không muốn giảm giá vì dễ dẫn
đến cuộc chiến tranh giá cả
• Khi chi phí sản xuất hoặc cầu thị trường tăng,
các DN không muốn tăng giá vì sợ các đối thủ
không tăng giá

MÔ HÌNH HỢP TÁC CỦA DOANH NGHIỆP
ĐỘC QUYỀN NHÓM
• Mô hình lãnh đạo giá
• Mô hình Cartel

CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC VỚI NHAU
Nguyên tắc xác định mức sản lượng của toàn hãng:
giống như đối với hãng độc quyền hoàn toàn
MR = MC

Giá bán: thống nhất theo thoả thuận

LÃNH ĐẠO GIÁ
• Có 1 vài doanh nghiệp lớn có ưu thế hơn
các doanh nghiệp khác về 2 mặt
– Chi phí sản xuất thấp
– Qui mô sản xuất lớn, sản lượng cung ứng
chiếm tỷ trọng cao trong ngành

 Giá sẽ do doanh nghiệp lớn quyết định

MÔ HÌNH CARTEL
• Các doanh nghiệp công khai thỏa thuận
hợp tác với nhau thành 1 liên minh gọi là
Cartel  thị trường trở thành độc quyền
hoàn toàn
• Để tối đa hóa lợi nhuận: MC = MR

3

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình và hiệu quả xuất khẩu - 8

Muốn xác định được chính xác hiệu qủa tài chính của hoạt động kinh doanh xuất khẩu đòi hỏi phải tính đúng và đầy đủ chi phí xuất khẩu. Chi phí xuất khẩu có vai trò rất quan trọng trong việc xác định hiệu quả tài chính của hoạt động kinh doanh xuất khẩu của một doanh nghiệp. Nếu chi phí này không được tính toán đúng và đầy đủ thì doanh nghiệp luôn có ảo tưởng về kết quả kinh doanh. Nghĩa là bản chất “lỗ” lại hiểu lầm là “lãi” và ngược lại “lãi” lại tưởng là...


Bài giảng về LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI SẢN XUẤT

1.1. Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghệ nhất định . 1.1. Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình độ công nghệ nhất định .


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Chi phí sản xuất

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Chi phí sản xuất cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân loại chi phí sản xuất (chi phí hiển thị, chi phí ẩn, chi phí ngắn hạn, chi phí dài hạn, chi phí cố định, chi phí biến đổi,...).


Những vấn đề chung về kinh tế học

Khái niệm (1) Kinh tế học: KTH là môn khoa học nghiên cứu cách thức con người sử dụng nguồn tài nguyên có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình (2) Kinh tế học vi mô: nghiên cứu hoạt động của các đơn vị kinh tế riêng lẻ, chẳng hạn hoạt động sx của một DN hay hoạt động tiêu dùng của một cá nhân.


Quá trình hình thành và phương pháp nắm vững một số vấn đề lý luận về kinh tế tư bản tư nhân p3

Với điều kiện như nước ta hiện nay thì bộ phận kinh tế tư bản đã góp phần hỗ trợ lớn về vốn , hỗ trợ về công nghệ giúp cho nền kinh tế nước ta bắt kịp và có thể hoà nhập vào nền kinh tế toàn cầu , mặt khác nó còn giảI quyết việc làm cho hàng nghìn lao động dư thừa ở nước ta. Chính vì nó có vai trò quan trọng như vậy lên nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi về môI trường kinh doanh , cần sửa đổi các luật về đầu...


Đẩy nhanh tiến trình tự do chuyển đổi đồng Việt Nam - Nguyễn Trọng Tài

Đẩy nhanh tiến trình tự do chuyển đổi đồng Việt Nam trình bày thế nào là đồng tiền tự do chuyển đổi, điều kiện để một đồng tiền được tự do chuyển đổi, lộ trình chuyển đổi tự do tiền tệ,... Mời các bạn tham khảo.


Lecture Principles of microeconomics - Chapter 9: Monopoly and other forms of imperfect competition

This chapter introduces you to imperfect competition, a market condition characterized by firms that face downward-sloping demand curves. You will learn that when markets are imperfectly competitive, they are usually not socially optimal.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Hoài Bảo

Mục tiêu của chương 5 Thị trường hàng hóa và tài chính: mô hình IS - LM thuộc bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về xây dựng mô hình IS - LM, dùng mô hình IS - LM để phân tích các chính sách tài khóa và tiền tệ trong mối quan hệ qua lại giữa thị trường hàng hóa và dịch vụ thị trường tài chính.


Ebook Kinh tế học kinh doanh: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học kinh doanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản trong lý thuyết giá cả, giá cả trên thị trường cạnh tranh, giá sản phẩm độc quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Microeconomics for MBAs 29

Microeconomics for MBAs 29. The Economic Way of Thinking for Managers. Microeconomics for MBAs develops the economic way of thinking through problems that MBA students will find relevant to their career goals. Maths is kept simple and the theory is illustrated with real-life scenarios


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.419
 • 591
Change Guy - Tập 2
 • 24/04/2013
 • 82.519
 • 279

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra: Kinh tế vi mô
 • 21/05/2011
 • 88.071
 • 285
Economics of Liberty
 • 04/03/2013
 • 18.515
 • 923

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu