Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 1 do Trần Thị Thu Trang biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và lịch sử hình thành khoa học KTTN, đối tượng, nhiệm vụ và PP cơ bản tiếp cận môn học, khái niệm TN, các vấn đề cần NC và quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9/9/2010

KINH TẾ TÀI NGUYÊN

CHƢƠNG I
KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI VÀ

GV: Trần Thị Thu Trang
BM: Kinh tế Tài nguyên & MT

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KTTN

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

2

CHƢƠNG I
1.1. Vai trò và lịch sử hình thành khoa học KTTN
1.1.1. Phân biệt KTH, KT vi mô, KT vĩ mô và KTTN
- Kinh tế học
- Kinh tế học vi mô
- Kinh tế học vĩ mô
- Kinh tế tài nguyên
1.1.2. Vai trò và MQH của kinh tế và tài nguyên
- Phát triển KT sử dụng TN là yếu tố đầu vào
- Hệ thống TN chịu sự tác động tích cực và tiêu cực từ việc
phát triển kinh tế
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

3

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

9/9/2010

CHƢƠNG I (tiếp)
1.1.3. Lịch sử hình thành môn KTTN
- Từ TK 17 và TK 18, các nhà kinh tế học cổ điển đã đề cập
đến vấn đề cạn kiệt nguồn TNTN và khả năng chứa của trái
đất: David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Adam Smith,…..
- Môn KTTN ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của việc sử dụng
nguồn TNTN một cách hiệu quả cho phát triển KT hiện tại và
tương lai.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

CHƢƠNG I (tiếp)

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

6

CHƢƠNG I (tiếp)

1.2. Đối tƣợng, nhiệm vụ và PP cơ bản tiếp cận
môn học
1.2.1. Đối tượng và nhiệm vụ của KTTN
- Đối tượng: Nghiên cứu các mô hình khai thác, sử dụng, quản

1.2.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu KTTN
- PP tiếp cận cận biên: MC, MR, MU, ….

lý và phát triển các nguồn TNTN.

- PP toán học và mô hình hoá

- Nhiệm vụ:

- PP phân tích lợi ích – chi phí (BCA)

+ Trang bị cơ sở khoa học KT cho việc nghiên cứu MQH giữa

- PP tiếp cận hệ thống

PTKT và khai thác, sử dụng, quản lý, bảo vệ và PT nguồn TN
+ Đánh giá tác động tiêu cực, tích cực của quá trình tăng
trưởng KT, các dự án đầu tư, dự án PT đến các nguồn TNTN.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

7

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

8

2

9/9/2010

CHƢƠNG I (tiếp)

CHƢƠNG I (tiếp)

- Những vấn đề và câu hỏi cần nghiên cứu

1.3. Khái niệm TN, các vấn đề cần NC và quyền sở hữu
1.3.1. Khái niệm về TN và những vấn đề cần NC

+ Khai thác TN với tốc độ nào để đảm bảo PTKT bền vững

- Khái niệm về TN
TN là loại vật chất có giá trị và hữu dụng khi chúng ta

và đảm bảo không bị cạn kiệt với đối với nguồn TN không thể
tái tạo?

tìm ra chúng, nó có thể là một loại hàng hoá trực tiếp cho
quá trình tiêu dùng (Radall 1981)

+ Bao giờ và khai thác với tốc độ nào thì nguồn TN không
thể tái tạo bị cạn kiệt?

- Phân loại TN: chia làm 2 loại

+ Các nguồn TN thay thế như thế nào và tốc độ tìm kiếm
các nguồn TN này ra sao?

+ TN có thể tái tạo (Renewable resources)
+ TN không thể tái tạo (Non-renewable resources)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

CHƢƠNG I (tiếp)

+ Các mô hình quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn TN
này như thế nào là bền vững và hiệu quả trong một chuỗi thời
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009
10
gian?

CHƢƠNG I (tiếp)

1.3.2. Quyền sở hữu

- Những đặc điểm của QSH TN:

- QSH một TN (hoặc một nguồn TN) là tập hợp toàn bộ
các đặc điểm của TN, mà các đặc điểm này xác lập cho chủ
sở hữu của nó có một quyền lực thực sự để quản lý và sử
dụng nó. Chủ sở hữu ở đây có thể là một cá nhân, nhóm

+ QSH một nguồn TN có thể bị giới hạn bởi chính phủ
+ Khoảng thời gian khai thác là yếu tố quan trọng cho QSH
tồn tại
+ Chủ sở hữu có nhiều quyền khác nhau: có thể tiến hành
các hoạt động sử dụng, chia, chuyển đổi các nguồn TN

người, có thể là Nhà nước.
- Chủ sở hữu TN có quyền lực thực sự thể hiện ở 2 mặt
là: quyền chiếm hữu và quyền định đoạt trong việc quản lý
và sử dụng TN.

* Quyền loại trừ là một đặc điểm quan trọng và có thể chia ra
các loại:
- QSH tư nhân
- QSH chung

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

11

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009
- Tài nguyên vô chủ

12

3

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Kinh tế học vi mô: Nguồn tài nguyên

Trong chương này, chúng ta sẽ xem giá cả của lao động và các nguồn tài nguyên được quyết định như thế nào trên các thị trường tài nguyên. Như đã lưu ý trước đó, có bốn loại nguồn lực là: đất đai, lao động, vốn và khả năng làm doanh nghiệp. Những chi trả cho các nguồn lực này là: Tiền thuê, tiền lương và lợi tức được quyết dịnh trên các thị trường đất đai, lao động và vốn. Mặc dù các doanh nhân là những nguyên đơn còn lại (residual claimants), những người nhận được lợi nhuận, lợi tức...


La bàn từ hàng hải part 9

Trong trường hợp này phải quan tâm tới độ chính xác của la bàn điện. Đặc biệt khi hàng hải ở vĩ độ cao, hoặc la bàn điện chưa được ổn định sau khi tàu đổi hướng đi. - Phương pháp ERY đôi khi còn áp dụng khử độ lệch trên các hướng đi la bàn, phương pháp khử gần đúng và áp dụng với la bàn có góc lệch không lớn hơn 7o. - Để đảm bảo khử đạt độ chính xác cao, hết ít thời gian nhất, người ta tiến hành khử sơ bộ trên hai hướng đi...


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - ThS. Đoàn Hùng Cường

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Chính sách tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhìn lại tổng cầu, thu nhập khả dụng - Tiêu dùng và tiết kiệm, hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm, chi tiêu của chính phủ,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Giải bài tập thực hành môn Kinh tế lượng

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích Giải bài tập thực hành môn Kinh tế lượng có kèm theo đáp án, giúp cho các bạn sinh viên khoa Kinh tế ôn tập và luyện thi kết thúc học phần tốt hơn.


Chỉ số giá sản xuất - PPI

PPI là gì? Nó đo lường cái gì? Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất. Số liệu này mô tả mức độ thay đổi giá cả trung bình trong rổ hàng hóa cố định được mua bởi nhà sản xuất. Một cách tổng thể, lạm phát cao dẫn đến lãi suất cao, điều này sẽ có xu hướng làm mạnh đồng tiền của quốc gia.


Bài giảng Kinh tế học quản lý (Managerial Economics): Chương 1 - Phan Thế Công

Bài giảng Kinh tế học quản lý (Managerial Economics) - Chương 1 trình bày tổng quan về Kinh tế học quản lý. Chương này gồm những nội dung chính sau: Các vấn đề cơ bản của kinh tế học quản lý, phân tích cận biên cho các quyết định tối ưu, các kỹ thuật ước lượng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế học vi mô (TS Trần Thị Hồng Việt) - Bài 4: Lý thuyết về hãng

Bài Lý thuyết về hãng trình bày những vấn đề: Mục tiêu của hãng ngắn hạn và dài hạn, lý thuyết sản xuất, hệ số co dãn của sản lượng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - Ths. Bùi Thị Thanh Huyền

Chương 4 Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế, mục đích chương nhằm tìm hiểu: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi cho con người, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.


Bài tập xác suất kèm lời giải

Tài liệu tham khảo về bài tập xác suất kèm theo lời giải giúp các bạn hệ thống lại kiến thức và ôn tập thật tốt. Để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Kinh tế công cộng - Chương 9: Phân tích chính sách chi tiêu

Chương 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết phải có chương trình, những thất bại của thị trường, giáo dục đại học, tầm quan trọng của các đặc điểm thiết kế cụ thể, những phản ứng của khu vực tư nhân đối với các chương trình hoạt động của chính phủ, những hậu quả của việc phân phối,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
  • 24/04/2013
  • 75.667
  • 700

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu