Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Một số vấn đề xã hội đối với người lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Phúc lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp và cứu trợ xã hội,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH

TẾ

NGUỒN

CHƯƠNG VI
MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

NHÂN

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

I. Phúc lợi cho người lao động
1. Khái niệm

TẾ

Phúc lợi là thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ
về đời sống của người lao động

NGUỒN 2. Phân loại phúc lợi
Có 2 loại:
NHÂN

- Phúc lợi bắt buộc: là các khoản phúc lợi tối thiểu mà các
tổ chức phải cung cấp cho người lao động theo yêu cầu

LỰC

của pháp luật
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

Ở Việt Nam, phúc lợi bắt buộc gồm có 5 chế độ bảo hiểm
xã hội cho người LĐ:

TẾ

+ Trợ cấp ốm đau
+ Trợ cấp tai nạn lao động

NGUỒN

+ Chế độ thai sản
+ Trợ cấp hưu trí

NHÂN

+ Tử tuất

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

- Phúc lợi tự nguyện: là các phúc lợi mà các tổ chức cung
cấp cho người lao động tuỳ thuộc vào khả năng kinh tế của

TẾ

họ và tuỳ thuộc vào quan điểm của người lãnh đạo tổ chức
+ Phúc lợi bảo hiểm: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân

NGUỒN

thọ, bảo hiểm mất sức lao động, mất khả năng lao động
+ Phúc lợi bảo đảm: bảo đảm thu nhập, bảo đảm hưu trí

NHÂN

+ Các loại dịch vụ cho người lao động: dịch vụ bán
hàng giảm giá của công ty, trợ cấp về giáo dục đào tạo, trợ

LỰC

cấp về sức khoẻ, giải trí, y tế
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH
II. Bảo hiểm xã hội
TẾ

1. Khái niệm BHXH
2. Quá trình phát triển của BHXH

NGUỒN

3. Các nguyên tắc của BHXH
4. Nội dung của BHXH

NHÂN

III.Trợ cấp và cứu trợ xã hội

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

The Economic Impacts for Ireland of High Oil and Gas Prices

The Review uses the results from one particular model, PAGE2002, to illustrate how the estimates derived from these integrated assessment models change in response to updated scientific evidence on the probabilities attached to degrees of temperature rise. The choice of model was guided by our desire to analyse risks explicitly - this is one of the very few models that would allow that exercise. Further, its underlying assumptions span the range of previous studies. We have used this model with one set of data consistent with the climate predictions of the 2001 report of the Intergovernmental Panel...


Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi cơ cấu kinh tế và bài học cho Việt Nam

Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi cơ cấu kinh tế và bài học cho Việt Nam phân tích tổng hợp quá trình, cách thức thực hiện cũng như thành tựu của công cuộc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: Bài 21 và 22 - GV. Đặng Văn Thanh

Bài này trang bị cho người học những kiến thức về thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền. Nội dung chính gồm: Thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường thiểu số độc quyền. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Essentials of Investments: Chapter 16 - Option Valuation

Essentials of Investments: Chapter 16 - Option Valuation to discuss factors that affect option prices and to present quantitative option pricing models. It includes Factors influencing option values, BlacScholes option valuation, Using the BlacScholes formula, Binomial Option Pricing.


Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích điều kiện tổ chức phát triển tài nguyên thiên nhiên vùng tây nam bộ p1

Trong cơ cấu ngành nông nghiệp, cây lương thực chiếm ưu thế tuyệt đối. Năm 1999 diện tích cây lương thực của vùng là 1.953 ngàn ha chiếm sản lượng lương thực là 16,3 triệu tấn chiếm 51,91% sản lượng lương thực cả nước. Mức lương thực bình quân đầu người cao nhất trong cả nước là 850kg/người/năm. Năng suất lương thực ngày càng tăng cao năm 1997 đạt 40,2tạ/ha cao nhất trong cả nước điều này là do cơ cấu mùa vụ thay đổi, đồng ruộng được cải tạo, thuỷ lợi hoá và đầu tư khoa học kỹ thuật...


Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 1 - 2015

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 1 - 2015 tóm lược tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong ở các khía cạnh như: tăng trưởng, lạm phát, tổng cung, tổng cầu, cân đối vĩ mô, thị trường vốn và thị trường tiền tệ, thị trường tài sản, triển vọng kinh tế và khuyến nghị chính sách.


Ekook Sổ tay về phát triển thương mại và WTO (sách chuyên khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay về phát triển thương mại và WTO (sách chuyên khảo)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Công nghệ và sở hữu trí tuệ, các vấn đề "đằng sau biên giới" và quản lý, hệ thống thương mại và các nước đang phát triển, các vấn đề và nguyên tắc của chính sách thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế (ĐH KTQD) - Chương 2: Tổng hợp thống kê

Chương 2 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày về tổng hợp thống kê. Chương này gồm có các nội dung chủ yếu sau: Sắp xếp số liệu (đối với số liệu định lượng), biểu đồ cành lá, phân tổ thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Introduction to economics: Social issues and economic thinking: Chapter 2 - Wendy A. Stock

Chapter 2 - Production possibilities. After studying this chapter, you should be able to: Explain the importance of models in economics, describe the production possibilities model, illustrate the use of the production possibilities model, calculate opportunity costs of production,...


Tensions from the Two-Speed Recovery Unemployment, Commodities, and Capital Flows

The presence of children is also a factor. Women who postponed having children after age 28 earned at least 6% more in 1998 than women who had their children earlier. This is because wage growth and promotion opportunities occur early in on womenís careers. 4 A 1996 Canadian study found that low paid workers tended to be young and female, with an education of high school or less. In addition, they often worked part time in service occupations. Their workplaces tended to be small and non-unionized, and they tended to live in the Atlantic or Prairie Provinces, such as Manitoba. 5 ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

La bàn từ hàng hải part 9
  • 14/09/2011
  • 67.170
  • 796

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu