Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Một số vấn đề xã hội đối với người lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Phúc lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp và cứu trợ xã hội,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH

TẾ

NGUỒN

CHƯƠNG VI
MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

NHÂN

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

I. Phúc lợi cho người lao động
1. Khái niệm

TẾ

Phúc lợi là thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ
về đời sống của người lao động

NGUỒN 2. Phân loại phúc lợi
Có 2 loại:
NHÂN

- Phúc lợi bắt buộc: là các khoản phúc lợi tối thiểu mà các
tổ chức phải cung cấp cho người lao động theo yêu cầu

LỰC

của pháp luật
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

Ở Việt Nam, phúc lợi bắt buộc gồm có 5 chế độ bảo hiểm
xã hội cho người LĐ:

TẾ

+ Trợ cấp ốm đau
+ Trợ cấp tai nạn lao động

NGUỒN

+ Chế độ thai sản
+ Trợ cấp hưu trí

NHÂN

+ Tử tuất

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

- Phúc lợi tự nguyện: là các phúc lợi mà các tổ chức cung
cấp cho người lao động tuỳ thuộc vào khả năng kinh tế của

TẾ

họ và tuỳ thuộc vào quan điểm của người lãnh đạo tổ chức
+ Phúc lợi bảo hiểm: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân

NGUỒN

thọ, bảo hiểm mất sức lao động, mất khả năng lao động
+ Phúc lợi bảo đảm: bảo đảm thu nhập, bảo đảm hưu trí

NHÂN

+ Các loại dịch vụ cho người lao động: dịch vụ bán
hàng giảm giá của công ty, trợ cấp về giáo dục đào tạo, trợ

LỰC

cấp về sức khoẻ, giải trí, y tế
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH
II. Bảo hiểm xã hội
TẾ

1. Khái niệm BHXH
2. Quá trình phát triển của BHXH

NGUỒN

3. Các nguyên tắc của BHXH
4. Nội dung của BHXH

NHÂN

III.Trợ cấp và cứu trợ xã hội

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Ebook Macroeconomics principles & policy (12th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Macroeconomics principles & policy" has contents: What is economics, an introduction to macroeconomics, the goals of macroeconomic policy, aggregate demand and the powerful consumer, supply and demand - an initial look,...and other contents.


Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012 gồm có những nội dung chính sau: Bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam 2012 (các thành phần của tổng cung, các thành phần của tổng cầu, các cân đối vĩ mô, thị trường vốn và thị trường tiền tệ, thị trường tài sản), triển vọng kinh tế Việt Nam 2013. Mời các bạn tham khảo.


giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai phần 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai phần 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


2008 Year End Economic Report

Children are particularly affected by changes in local food prices, not only as there are a greater number of children living in poorer households, but under-nutrition - even for short periods - can have long term consequences for children. 3 As such, changes in local food prices give important insights into how household budgets and, in turn, provisions for children’s nutrition and health are being squeezed. Furthermore, as poorer households generally have fewer assets and limited access to credit, their coping capacity depends crucially on their earning prospects, which may be approximated by measuring the overall growth prospect of a given...


Chapter 7 Consumers, Producers, and the Efficiency of Markets

Tham khảo tài liệu 'chapter 7 consumers, producers, and the efficiency of markets', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chương 2: Chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường biển

Thích hợp với việc chuyên chở hàng hoá trong buôn bán QT • Góp phần mở rộng quan hệ buôn bán QT • Làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán QT • Ảnh hưởng đến cán cân thanh toán QT • Ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh XNK


Bài giảng Kinh tế học vi mô - TS. Nguyễn Thị Thu

Bài giảng "Kinh tế học vi mô" có cấu trúc gồm 8 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về kinh tế học, lý thuyết cung cầu, độ co dãn, lý thuyết lợi ích, lý thuyết doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, những thất bại của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Ths. Vũ Thịnh Trường

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 giới thiệu về Chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương. Nội dung của bài giảng trình bày về: Tổng cầu trong nền kinh tế mở, SLCB trong nền kinh tế mở, mô hình số nhân trong nền kinh tế mở, chính sách ngoại thương.


Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô phần 4

Nếu hai hàng hoá, chẳng hạn chè và cafe, có thể là thay thế hoàn hảo cho nhau, thì mối quan hệ giá - lượng của chúng có thể mô tả như hình 3.2: a. a. b. b. c. c. d. d e. e. f. không hình nào đúng.


Ebook Macroeconomics (13th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Macroeconomics - Private and public choice" hass contents: Money and the banking system, stabilization policy, output, and employment; stabilization policy, output, and employment; gaining from international trade; international finance and the foreign exchange market,...and other contents.


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.419
 • 591
Change Guy - Tập 2
 • 24/04/2013
 • 82.519
 • 279

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài kiểm tra kinh tế vĩ mô 2
 • 19/07/2011
 • 19.006
 • 580
Định nghĩa Kinh tế học
 • 09/11/2010
 • 46.797
 • 647

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu