Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực, một số quan niệm về yếu tố con người trong quá trình LĐSX và các mô hình quản lý NNL,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH

TẾ

Bài giảng
Kinh tế nguồn nhân lực

NGUỒN

NHÂN

GV. Trần Thị Thu Trang
BM Kinh tế TN & MT
Khoa Kinh tế & PTNT

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

1

Nội dung: 6 chương
KINH
Chương I: : Những vấn đề cơ bản của KTNNL
TẾ

Chương II: Thị trường lao động
Chương III: Đào tạo và Phát triển NNL

NGUỒN Chương IV: Năng suất lao động
Chương V: Thù lao lao động
NHÂN Chương VI: Một số vấn đề xã hội đối với người LĐ

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

2

Yêu cầu của môn học
KINH
 Tổng số: 30 tiết (22 tiết lý thuyết + 8 tiết tiểu luận
TẾ

và bài tập)
 Đánh giá: Lên lớp tối thiểu 75% số tiết

NGUỒN  Vắng quá số tiết quy định, không có tiểu luận
hoặc tiểu luận giống nhau: Không được dự thi
NHÂN

 Tham gia phát biểu ý kiến trên lớp: trả lời đúng ít
nhất 3 lần thì được cộng 1 điểm trong bài tiểu

LỰC

luận, kiểm tra hoặc bài thi cuối cùng
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

3

KINH

TẾ

CHƯƠNG I

NGUỒN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA
KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

NHÂN

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

4

CHƯƠNG I
KINH

I. Đối tượng, nội dung và PPNC
1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học

TẾ

- Các DN phải quản lý nhiều yếu tố sản xuất như: con
người, máy móc, thiết bị,… trong đó con người là yếu tố

NGUỒN

quan trọng nhất
-

NHÂN

Xác định các biện pháp nhằm quản lý có hiệu quả

nguồn nhân lực của DN, tổ chức, các đơn vị trong nền
kinh tế => tiết kiệm chi phí lao động, tăng NSLĐ, phát

LỰC

huy tiềm năng con người,…
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 4 - Nguyễn Xuân Đạo, MIB

Mục tiêu của chương 4 Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế - thuế quan, hạn ngạch, … thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm tìm hiểu các hàng rào mậu dịch (thuế quan, phi thuế quan) và tác dụng điều tiết thương mại quốc tế của chúng, các hàng rào phi thuế quan.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 7 Tự tương quan (Autocorrelation), trong chương học này sẽ đi vào tìm hiểu nội dung về: Bản chất hiện tượng tự tương quan; Hậu quả trong lý thuyết và thực hành; Phát hiện; Khắc phục.


KINH TẾ PHÁT TRIỂN - ĐH Kinh tế Quốc Dân

Tại sao một số nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong khi nước khác có tốc độ tăng trưởng chậm Tại sao một số Nước Đông Á là nước nghèo đói những năm 60 lại có giai đoạn phát triển thần kì và bắt kịp các nước phát triển Tại sao có sự giàu có sung túc lại tồn tại cùng với đói nghèo không phải trên cùng một lục địa mà trong một nước và một địa phương Làm thế nào để cải thiện các dịch vụ phục vụ con người?...


Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 4: Chính sách thương mại quốc tế (International trade policy)

Mục tiêu trong chương 4 Chính sách thương mại quốc tế (International trade policy) thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế có kết cấu nội dung như sau: tổng quan chính sách thương mại quốc tế, thuế quan xuất nhập khẩu, các hạn chế thương mại phi thuế, các công cụ khác được sử dụng trong thương mại quốc tế.


Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 9: Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payments – BOP)

Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức về cán cân thanh toán quốc tế. Các nội dung chính trong chương gồm có: Giới thiệu cán cân thanh toán (BOP); cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế; thặng dư, thâm hụt cán cân thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2: Chương 4

Chương 4 Lý thuyết hãng thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô 2, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung về: Lý thuyết hãng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận, phân tích hòa vốn.


Tài liệu tìm hiểu về lạm phát Việt Nam 2010

Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. Mác đã khẳng định một qui luật:’’việc phát hành tiền giấy phải được giới hạn ở số lượng vàng thực sự lưu thông nhờ các đại diện tiền giấy của mình’’


Đình công, tiền lương - Hai vấn đề nổi bật trong lĩnh vực lao động, việc làm ở nước ta hiện nay

Đình công, tiền lương - Hai vấn đề nổi bật trong lĩnh vực lao động, việc làm ở nước ta hiện nay trình bày nội dung về vấn đề đình công và vấn đề tiền lương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tác động của chủ động hội nhập kinh tế quốc tế tới tăng trưởng và phát huy tiềm năng thương mại quốc tế của Việt Nam: Đánh giá bằng mô hình trọng lực ngẫu nhiên

Tác động của chủ động hội nhập kinh tế quốc tế tới tăng trưởng và phát huy tiềm năng thương mại quốc tế của Việt Nam: Đánh giá bằng mô hình trọng lực ngẫu nhiên cung cấp cho người đọc kiến thức về xác định mô hình kinh tế và kinh tế lượng, số liệu,... Mời các bạn tham khảo.


Lecture Statistical techniques in business and economics - Chapter 11: Statistical inference

When you have completed this chapter, you will be able to: Explain the the difference between dependent and independent samples, conduct a test of hypothesis and obtain a confidence interval estimate for the difference between two population means using independent samples and using matched pair sample.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế học vĩ mô
 • 22/03/2010
 • 44.599
 • 207
Quản lý chuỗi cung ứng
 • 11/04/2010
 • 50.736
 • 611
Economics Stage 6 Syllabus
 • 19/04/2013
 • 94.017
 • 150

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu