Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế học: Chương 8 - Trương Ngọc Hảo

Bài giảng Kinh tế học: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, tác hại của lạm phát đối với nền kinh tế, định nghĩa thất nghiệp, phân loại thất nghiệp, chi phí và lợi ích của thất nghiệp.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chương 8: Lạm phát & Thất nghiệp
“… Bằng một quá trình lạm phát liên tục, các chính

phủ có thể tịch thu một phần quan trọng trong của
cải của dân chúng một cách bí mật và không ai nhận
thấy được”
J.M. Keynes

1

I. Lạm phát

2Định nghĩa lạm phátNguyên nhân gây ra lạm phátTác hại của lạm phát đối với nền kinh tế

Lạm phát là gì?
“Sự gia tăng của mức giá cả chung theo thời
gian được gọi là lạm phát” (G. Mankiw)Lạm phát không phải hiện tượng giá của một vài hàng
hóa hay nhóm hàng hóa nào đó tăng lên.3

Lạm phát cũng không phải hiện tượng giá cả chung
tăng lên “một lần”.

Lạm phát là gì?
Tỷ lệ lạm phát: là tỷ lệ tăng của mức giá chung
trong một thời kỳ.

CPI t  CPI t 1
LPt 
100
CPI t 1
4

Nguyên nhân của lạm phát
1. Lạm phát do cầu kéo


Tổng cầu AD tăng

lên sẽ gây ra sự gia

P
SAS

P1

E1
Eo

Po

tăng giá cả và lạm

AD1

phát xảy ra5

ADo

Sản lượng tăng tới Y1
Giá tăng từ Po tới P1

Yo

Y1

Y

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Chương 4 : Phân tích tài chính trên Ms. Excel

Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với phiếu cho một trái phiếu kho bạc có ngày kết toán là 31/3/2008, ngày đáo hạn là 1/6/2008, và có tỷ lệ chiết khấu là 9.14%


Bài giảng Chính sách phát triển: Bài 10 - Châu Văn Thành

giảng Chính sách phát triển bài 10: Bất bình đẳng với tăng trưởng và phát triển trình bày nội dung về dịch chuyển lý thuyết bất bình đẳng và tăng trưởng, bằng chứng thực nghiệm không thể kết luận, thực tế quan hệ giữa bất bình đẳng với tăng tưởng và phát triển là gì. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.


Bài giảng KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - Chương 2

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp.


Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách: Bài 9 - Nguyễn Xuân Thành

Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách: Bài 9 trình bày thu thập thông tin cho phân tích chính sách, quy trình phân tích chính sách công, và các nội dung liên quan trong bước thu thập thông tin của quy trình phân tích chính sách công bao gồm xác định nguồn thông tin, các cơ quan thống kê... Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.


Bài giảng Khái lược về thất bại của thị trường - PhầnII: Thông tin bất cân xứng – Đặng Văn Thanh

Thông tin bất cân xứng là tình trạng trong một giao dịch có một bên có thông tin đầy đủ hơn và tốt hơn so với bên còn lại. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Khái lược về thất bại của thị trường - Phần II: Thông tin bất cân xứng".


10 NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC

Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách quản lý nguồn lực khan hiếm của xã hội. Con ngươi ra quyết định như thế nao, con người đối mặc với sự đánh đổi, chi phí của một cái gì đó là cái mà cái mà ban phai từ bỏ để có nó.


Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ

Bài viết tổng quan về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam và vùng Đông Nam Bộ. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích số liệu để đưa ra những kết quả mà FDI đã đạt được trong hơn 20 năm qua. Bên cạnh đó phân tích những lợi thế để Đông Nam Bộ thu hút các dự án cũng như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và những kết quả đạt được từ sự đóng góp của FDI.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Lam

Chương 5 Thủ tục chọn biến nằm trong bài giảng kinh tế lượng nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: đưa biến vào một lần, phương pháp loại biến dần, phương pháp đưa vào dần, phương pháp chọn từng bước... bài giảng hữu ích dành cho học viên đang học môn kinh tế lượng.


Giáo trình kinh tế lượng Chương 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế lượng chương 5', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lý thuyết trò chơi áp dụng trong kinh tế

Lý thuyết trò chơi là một nhánh của Toán học ứng dụng. Ngành này nghiên cứu các tình huống chiến thuật trong đó các đối thủ lựa chọn các hành động khác nhau để cố gắng làm tối đa kết quả nhận được. Ban đầu được phát triển như là một công cụ để nghiên cứu hành vi kinh tế học, ngày nay Lý thuyết trò chơi được sử dụng trong nhiều ngành khoa học, từ Sinh học tới Triết học.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu