Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Ngọc Hảo

Sau khi học xong chương 6 "Xác định sản lượng cân bằng quốc gia" này người học có thể hiểu về: Tổng cầu – Tổng cung, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giãn đơn, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chƣơng 6:

XÁC ĐỊNH SẢN LƢỢNG CÂN BẰNG
QUỐC GIA

1

TRƢƠNG NGỌC HẢO

Nội dung:
A. Tổng cầu – Tổng cung

B. Xác định sản lƣợng cân bằng trong nền
kinh tế giãn đơn
C. Xác định sản lƣợng cân bằng trong nền
kinh tế mở
2

A. TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG

3

I. TỔNG CẦU
 Tổng

cầu (AD – Aggregate Demand) phản ánh

nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ đƣợc sản
xuất trong nƣớc tại mỗi mức giá chung.

4

I. TỔNG CẦU
 Nhu

cầu chi tiêu hàng hóa và dịch vụ sản xuất

trong nƣớc xuất phát từ:
Tiêu dùng hộ gia đình: C
 Chi đầu tƣ của doanh nghiệp: I
 Chi mua hàng của chính phủ: G
 Ngƣời nƣớc ngoài, tức là xuất khẩu: X


 Thêm

bớt yếu tố tiêu dùng hàng nhập khẩu (giống

GDP theo cách tiếp cận chi tiêu), ta có:
AD = C + I + G + X – M
 AD = C + I + G + NX
5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 3: Thu thập và xử lý số liệu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập và xử lý số liệu, số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp, số liệu cắt ngang,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Chương 1: Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

Bài giảng Chương 1: Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế với mục tiêu mô tả vai trò chủ yếu của dịch vụ trong nền kinh tế; bàn về sự phát triển của nền kinh tế từ xã hội ruộng đất đến xã hội dịch vụ; mô tả và so sánh những điểm đặc trưng của nền kinh tế kinh nghiệm mới với những điểm đặc trưng của các nền kinh tế trước đó;...


Đề cương ôn tập môn Kinh tế xây dựng

Sản xuất chỉ được tiến hành khi có đơn đặt hàng, sản phẩm hoàn thành không cần tìm thị trường để bán.Sản xuất chỉ được tiến hành khi được chủ đầu tư chấp nhận và ký hợp đồng giao nhận thầu


Chính sách cạnh tranh từ góc độ quốc gia đang phát triển

Bài viết "Chính sách cạnh tranh từ góc độ quốc gia đang phát triển" gồm có những nội dung chính sau: Cạnh tranh và chính sách cạnh tranh, chính sách cạnh tranh ở các nước đang phát triển, chính sách cạnh tranh ở Việt Nam, khuyến nghị và kết luận. Mời bạn đọc tham khảo.


Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ - Trần Bích Dung

Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ nhằm trình bày các nội dung chính: tiền tệ và các hoạt động của ngân hàng, thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Lecture Macro economic: Chapter 2 - Lương Mỹ Thùy Dương

 Lecture "Macro economic - Chapter 2: The market forces of supply and demand" provides students with the knowledge: Supply and demand are the two words that economists use most often; supply and demand are the forces that make market economies work; modern microeconomics is about supply, demand, and market equilibrium. You are invited the same reference.


Putting the TOC Thinking Processes to Use_4

Tham khảo tài liệu 'putting the toc thinking processes to use_4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài tập Quản lý chuỗi cung cấp - TS. Nguyễn Văn Nghiến

Tổng quan về Logistics, giới thiệu về chuỗi cung ứng, bối cảnh kinh doanh thay đổi, mở rộng doanh nghiệp, quan niệm về chuỗi cung ứng, quản lý chuỗi cung cấp và công nghệ,... là những nội dung chính trong tài liệu "Bài tập Quản lý chuỗi cung cấp". Mời các bạn cùng tham khảo.


Dịch vụ việc làm trong phát triển kinh doanh ở Việt Nam - TS. Nguyễn Bá Ngọc

Dịch vụ việc làm trong phát triển kinh doanh ở Việt Nam giới thiệu đến người đọc một số nội dung như sau: Nhu cầu về dịch vụ việc làm trong phát triển kinh doanh ở Việt Nam, thực trạng dịch vụ việc làm ở Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ việc làm, đề xuất khung chiến lược phát triển dịch vụ việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2009-2015.


Đề thi + Đáp án cơ bản môn KINH TẾ VĨ MÔ 2009

Đề 49: 1.Đúng sai ,giải thích: a, NHTW mua trái phiếu sẽ làm cho sản lượng và việc làm tăng.(1.5 đ) Đ/a: Sai. Vì sản lượng có thể tăng...


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.245
 • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Essentials of Social Research
 • 19/01/2010
 • 64.305
 • 684

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu