Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 11 - Phạm Tuấn Sơn

Bài 11 trình bày về "Hệ thống nhập xuất", nội dung cụ thể của chương này gồm có: Thiết bị nhập xuất, một số thiết bị nhập xuất, tổ chức kết nối các thiết bị nhập xuất, truy xuất thiết bị nhập xuất,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 11: Hệ thống nhập xuất
Phạm Tuấn Sơn
ptson@fit.hcmus.edu.vn

Thiết bị nhập xuất
• Một số thiết bị nhập xuất
– Chuột, màn hình, bàn phím, máy in,
đĩa cứng, loa, modem, cạc mạng, …

• Vai trò của thiết bị nhập xuất
– Giao tiếp giữa thành phần xử lý của máy tính với các
đối tượng bên ngoài giúp các đối tượng này có thể
cung cấp yêu cầu và dữ liệu cho thành phần xử lý

• Một số tiêu chí phân loại thiết bị nhập xuất
– Chức năng
• Nhập – Xuất – Lưu trữ

– Đối tượng tương tác
• Người dùng – Thiết bị khác

– Tốc độ nhập xuất

2

Một số thiết bị nhập xuất
• Tốc độ nhập xuất: số byte truyền trong 1 giây
Thiết bị
Keyboard
Mouse
Voice output
Floppy disk
Laser Printer
Magnetic Disk
Wireless Network
Graphics Display
Wired LAN Network

Chức năng

Đối tượng

Input
Input
Output
Storage
Output
Storage
I or O
Output
I or O

Human
Human
Human
Machine
Human
Machine
Machine
Human
Machine

Tốc độ
(KBytes/s)
0.01
0.02
5.00
50.00
100.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
125,000.00

Tổ chức kết nối các
thiết bị nhập xuất
• Nhiều thiết bị nhập xuất với tốc
độ nhập xuất chênh lệch nhau,
chênh lệch với tốc độ truy xuất
của CPU
– Bộ xử lý 1GHz có thể xử lý 1 tỉ
lệnh truy xuất bộ nhớ trong 1 giây,
tương đương tốc độ truy xuất dữ
liệu 4,000,000 KB/s

• Do đó, hệ thống máy tính
thường sử dụng nhiều cấp độ
bus khác nhau để kết nối các
nhóm thiết bị nhập xuất
– PCI, PCIe, AGP, USB, IDE, SATA

• Bus thường gồm 3 phần: bus
địa chỉ, bus dữ liệu, bus điều
4
khiển

Truy xuất thiết bị nhập xuất (1/2)
• Bộ xử lý truy xuất các thiết bị nhập xuất bằng
cách nào ?
– Port-mapped: Mỗi thiết bị được gán một hoặc vài
port. Truy xuất vào các port này sẽ tương ứng với
truy xuất thiết bị. Trong bộ lệnh của bộ xử lý thường
phải có có một số lệnh chuyên biệt để thao tác với
thiết bị nhập xuất
• Ví dụ: lệnh IN và OUT trên kiến trúc x86

– Memory-mapped: Mỗi thiết bị được ánh xạ vào một
hoặc vài vùng nhớ. Truy xuất vào những vùng nhớ
này sẽ tương ứng với truy xuất thiết bị
• Ví dụ: dùng lệnh lw và sw để truy xuất các thiết bị trên
kiến trúc MIPS
5

Tài liệu cùng danh mục Phần cứng

BIOS und Troubleshooting- P3

BIOS und Troubleshooting- P3: In einem PC stellt das Basic Input Output System – kurz das BIOS – die softwaretechnische Verbindung zwischen dem Betriebssystem und der jeweiligen PC-Hardware her, die maßgeblich vom verwendeten Chipset abhängig ist. Wie dieses Zusammenspiel funktioniert und welche Aufga- ben dabei dem BIOS zukommen, wird im ersten Teil dieses Buches behan- delt, wobei die grundlegenden BIOS-Setup-Einstellungen hier ebenfalls mit erläutert werden.


Chương 6 - Ổ cứng HDD1. Giới thiệu về ổ cứng HDD ( Hard Disk Drive ) Ổ cứng là

Chương 6 - Ổ cứng HDD 1. Giới thiệu về ổ cứng HDD ( Hard Disk Drive ) Ổ cứng là một thiết bị lưu trữ có dung lượng lớn dùng để lưu trữ toàn bộ phần mềm của máy tính bao gồm . + Các hệ điều hành + Các chương trình ứng dụng + Các File văn bản v v ... Cùng với sự ra đời của máy tính cá nhân năm 1981, năm 1982 hãng IBM giới thiệu chiếc ổ cứng đầu tiên dành cho máy PC chỉ có 10MB nhưng bán với giá 1500USD, cho đến năm...


Digitale Hardware/ Software-Systeme- Part 10

Digitale Hardware/ Software-Systeme- P10:Getrieben durch neue Technologien und Anwendungen wird der Entwurf eingebetteter Systeme zunehmend komplexer. Dabei ist eine Umsetzung als Hardware/Software- System heutzutage der Stand der Technik. Die Minimierung von Fehlern im Entwurf dieser Systeme ist aufgrund deren Komplexit¨at eine der zentralen Herausforderungen unserer heutigen Zeit.


GIÁO TRÌNH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH_CHƯƠNG 16

Dụng cụ để sửa chữa máy tính 1 . Đồng hồ vạn năng Đồng hồ vạn năng ( giá khoảng 70.000đ ) Đồng hồ số có thanh đo tần số ( giá khaỏng 130.000đ ) 2. Mỏ hàn súng và mỏ hàn hơi xuanvinh_0912421959 Mỏ hàn súng ( giá khoảng 150.000đ ) Mỏ hàn hơi ( giá khoảng 1.500.000đ ) 3. Card Test Main Card Test Main ( giá khoảng 80.000đ ) 4. Kìm và Tô vít các loại Kìm bấm dây mạng ( giá khoảng 100.000đ ) Kìm cắt 5. Một bộ máy tính Một bộ máy tính 6. Một ổ đĩa CD ROM Ổ đĩa CD ROM 7....


Làm thế nào để vô hiệu hóa các ổ USB

Làm thế nào để vô hiệu hóa các ổ USB - 31/3/2007 8h:59 Bài viết Quản Trị Mạng muốn giới thiệu hai phương pháp ngăn chặn người dùng kết nối vào hệ thống của bạn bằng ổ USB.


MOVWF d2 MOVLW MOVWF MOVLW MOVWF delay_1 DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO RETURN chuyen_ma_gio

MOVWF d2 MOVLW MOVWF MOVLW MOVWF delay_1 DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO RETURN chuyen_ma_gio MOVF MOVWF ANDLW MOVWF MOVLW ANDWF MOVWF SWAPF MOVF CALL MOVWF BTFSC INCF MOVF CALL MOVWF RETURN chuyen_ma MOVWF MOVLW XORWF BTFSC GOTO MOVLW count1 0xC7 counta 0x01 countb counta,1 $+2 countb,1 delay_1 count1,1 d2 gio,0 display_reg 0x0F hang_don_vi_gio 0xF0 display_reg,0 hang_chuc_gio hang_chuc_gio,1 hang_don_vi_gio,0 chuyen_ma hang_don_vi_gio xx1,0 hang_chuc_gio,1 hang_chuc_gio,0 chuyen_ma hang_chuc_gio ; chöông trình con duøng ñeå taùch rôøi giaù trò haøng ; chuïc vaø haøng ñôn vò cuûa thanh ghi chöa giaù trò ; giôø vaø chuyeån sang maõ thaäp phaân ; Keát quaû chuyeån ñoåi ñöôïc...


Lecture Notes in Computer Science- P58

Lecture Notes in Computer Science- P58:This year, we received about 170 submissions to ICWL 2008. There were a total of 52 full papers, representing an acceptance rate of about 30%, plus one invited paper accepted for inclusion in this LNCS proceedings. The authors of these accepted papers


Cell Site Backhaul Aggregation Transport with Next Generation SONET Systems

Tham khảo tài liệu 'cell site backhaul aggregation transport with next generation sonet systems', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


FlexRAM: Toward an Advanced Intelligent Memory System A Retrospective Paper

FlexRAM: Toward an Advanced Intelligent Memory System A Retrospective Paper lead to our ICCD-1999 FlexRAM paper started in 1996. At that time, there was great interest in potential of integrating compute capabilities in large DRAM memories — an architecture called processing in memory (PIM) or intelligent memory.


Standardized Functional Verification- P8

Standardized Functional Verification- P8:Every manager who brings a design to tape-out or who purchases IP must eventually face these questions. The ability to answer these questions based on quantitative analysis is both vital and yet elusive. In spite of the enormous technical advances made in IC development and verification software, the answers to these questions are still based largely on guesswork and hand waving.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PC Werkstatt Ausgabe 2000- P60
 • 15/10/2010
 • 12.601
 • 466
Chapter 5 – Mạch Tuần tự
 • 16/06/2011
 • 57.617
 • 453
Giáo trình Lắp ráp cài đặt
 • 02/11/2016
 • 85.109
 • 146
USB Complete fourth- P2
 • 26/10/2010
 • 95.161
 • 626

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu