Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 7 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Quản lý nhà nước về giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước về giá cả, mục tiêu quản lý nhà nước về giá cả, hình thức và công cụ quản lý nhà nước về giá cả,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 7
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước
về giá cả
1.1 Xu hướng vận động của giá cả trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Trường hợp giá cả có xu hướng vận động quay về trạng thái
cân bằng
P

❖ Khi đường cung ít co giãn
hơn đường cầu.
❖ - Khi một dao động bùng
phát thì mạng nhện có xu
hướng xoáy trôn ốc vào
trong.

D
S

P1
P*

E

E1
E3

P3

P2

F3

F2

E2

F1

Q1 Q3 Q* Q2

Q

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước
về giá cả
1.1.2. Trường hợp mạng nhện xoáy ra ngoài
P

❖ Khi đường cung co giãn
hơn đường cầu.

S

❖ Khi một dao động bùng nổ
thì mạng nhện lại có xu
hướng xoáy trôn ốc ra
ngoài.
D

Q

❖ Thời kỳ sau giá cả càng có
xu hướng tăng cao.

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước
về giá cả
1.1.3. Trường hợp dao động dai dẳng
P

❖ Khi đường cung và đường
S

cầu có độ nghiêng tuyệt đối
như nhau.
❖ Giá cả bị cuốn vào một tình
trạng dao động đều đặn luôn

D

xoay quanh điểm cân bằng.
Q

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước
về giá cả
1.1.4.Trường hợp dao động không theo đường thẳng
❖ Đường cung và đường cầu
không phải dạng tuyến tính.
❖ Đường cung không dốc
bằng đường cầu tại điểm cân
bằng.
❖ Sau bất kỳ một biến cố tác
động nào, vận động có xu
hướng trở về với hộp dạng
hình vuông.

P
S

D

Q

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học kinh tế lượng (2014)

Bài giảng Kinh tế lượng - Tổng quan môn học kinh tế lượng cung cấp cho người học các mô hình hồi quy, kiểm định giả thiết, các vi phạm của mô hình hồi quy và cách khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Mối quan hệ giữa mức độ thỏa mãn công việc và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: Trường hợp VNPT Cần Thơ

Bài viết phân tích ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Chi nhánh Cần Thơ. Tác giả sử dụng mô hình thỏa mãn công việc và gắn kết tổ chức để phát triển các giả thuyết nghiên cứu liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.


Câu hỏi và bài tập thực hành môn Kinh tế học vĩ mô I

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I I. BÌNH LUẬN CÁC NHẬN ĐNNH SAU: (Sử dụng đồ thị minh họa khi cần thiết) Chương 1 + 2: Khái quát Kinh tế vĩ mô và Hạch toán thu nhập quốc dân 1. Mục tiêu quan trọng nhất của một nước đang phát triển nhằm thúc đấy sự phát triển kinh tế là đNy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 2. Nếu các số liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời quá trình xử lý số liệu cũng chính xác và kịp thời thì ba phương pháp tính...


Microeconomics for MBAs 9

Microeconomics for MBAs 9. The Economic Way of Thinking for Managers. Microeconomics for MBAs develops the economic way of thinking through problems that MBA students will find relevant to their career goals. Maths is kept simple and the theory is illustrated with real-life scenarios


History of Economic Analysis part 102

History of Economic Analysis part 102. At the time of his death in 1950, Joseph Schumpeter-one of the major figures in economics during the first half of the 20th century-was working on his monumental History of Economic Analysis. A complete history of humankind's theoretical efforts to understand economic phenomena from ancient Greece to the present, this book is an important contribution to the history of ideas as well as to economics.


Bài giảng Bài 8: Hiệu ứng của sự sở hữu

Mời các bạn cùng tìm hiểu kinh tế học và tác nhân có lý trí; hiệu ứng của sự sở hữu; tâm lý sợ mất mát; định giá theo điều kiện; đền bù đất;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 8: Hiệu ứng của sự sở hữu".


TOÀN VĂN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ - NHỮNG ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG - 8

Dịch vụ truyền số liệu 4 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực chuyển mạch gói và phần vốn góp của phía Hoa Kỳ (PCPC 7523**) không quá 49% vốn pháp định của liên doanh . - Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh Các liên doanh không được phép xây (PCPC 7523**) dựng mạng đường trực và quốc tế riêng mà phải thuê chúng từ các công - Dịch vụ điện báo ty khai thác dịch vụ Việt Nam (PCPC 7523**) - Dịch vụ điện tín (PCPC 7523**) - Dịch vụ fax (PCPC 7521**+7523**) - Dịch...


Bài giảng Tự tương quan (2012) - Đinh Công Khải

Bài giảng Tự tương quan (2012) - Đinh Công Khải tập trung trình bày các vấn đề về tương quan chuỗi (AR) là gì; hậu quả của việc ước lượng bỏ qua AR; làm sao để phát hiện AR; các biện pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Lecture Introduction to economics: Social issues and economic thinking: Chapter 20 - Wendy A. Stock

Chapter 20 - Poverty and the distribution of income. After completing this unit, you should be able to: Describe the distribution of income in the U.S. and the global distribution of income, explain various measures of income inequality, describe various measures of poverty,…


Lecture Statistical techniques in business and economics - Chapter 12: Analysis of variance

When you finish this chapter, you should be able to: Discuss the general idea of analysis of variance, discuss the general idea of analysis of variance, conduct a test of hypothesis to determine whether the variances of two populations are equal, organize data into a one-way and a two-way ANOVA table.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu