Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 6 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Phương pháp xác định mức giá trong nền kinh tế thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá, căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia, căn cứ vào cầu thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 6
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC
GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

2. Những căn cứ chủ yếu của việc xác định
mức giá của HH-DV
2.1 Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá
2.2. Căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch
vụ tham gia
2.3. Căn cứ vào cầu thị trường
2.4. Căn cứ vào chi phí
2.5. Căn cứ vào chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
2.6. Những yếu tố khác trong môi trường kinh doanh

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
3.1. Phương pháp xác định mức giá dự kiến từ chi phí cho
một đơn vị sản phẩm
Mức giá dự kiến của sản phẩm được xác định theo 2 cách:

+ Cộng thêm vào chi phí một mức lợi nhuận định mức
Giá dự kiến= CPSX + LN định mức
+ Định giá theo lợi nhuận mục tiêu
Giá dự kiến= CPSX + LN mục tiêu

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
3.1.1. Định giá theo phương pháp cộng thêm vào chi phí sản xuất
một mức lợi nhuận định trước

❖ Xác định mức giá dự kiến chung
Pe= ATC(1+ pb )
Trong đó:
- Pe là mức giá dự kiến của sản phẩm
- ATC là chi phí sản xuất bình quân cho một đơn vị sản phẩm
- pb là tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành hàng.

❖ Xác định mức giá của sản phẩm có rào cản nhập ngành
Pe= ATC (1+ pb + pr )
Trong đó:
- pr là tỷ suất lợi nhuận dành cho sản phẩm của những ngành có rào cản nhập ngành.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
❖ Xác định mức giá của sản phẩm công nghiệp khai thác
Pe= ATCc (1+ pb + pr )
Trong đó:
ATCc là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nguồn tài nguyên có
điều kiện khai thác khó khăn nhất.

❖ Xác định mức giá trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Pe= ATCb (1+ pb )
Trong đó:
- ATCb là chi phí sản xuất bình quân của ngành hàng cho một đơn vị sản phẩm.

❖ Xác định mức giá trên thị trường độc quyền bán
Pe= ATCđ (1+ pđ )
Trong đó:
- ATCđ là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nhà độc quyền.
- pđ là tỷ suất lợi nhuận của nhà độc quyền.

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Các phương pháp phân tích định lượng: Xác suất

Bài giảng Các phương pháp phân tích định lượng: Sác xuất. Nội dung chính trong bài giảng gồm: Thí nghiệm, qui tắc đếm và xác định xác suất; biến cố và xác suất của biến cố; một số mối quan hệ căn bản của xác suất; xác suất có điều kiện; định lý Bayes.


Lạm phát trong kinh tế học - Phần 1

Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. Khi so


Ebook Understanding and managing organizational behavior (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Understanding and managing organizational behavior" has contents: Individual differences - personality and ability; values, attitudes, and moods and emotions; perception, attribution, and the management of diversity; learning and creativity; learning and creativity; creating a motivating work setting,...and other contents.


Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p6', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề cương môn kinh tế học

Tài liệu tham khảo Đề cương môn kinh tế học Chương trình đào tạo Cao Học . Kinh tế vĩ mô nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tổng thể nền kinh tế quốc dân trong mối tương quan lẫn nhau. Tổng sản phẩm quốc nội (hay Thu nhập quốc gia), tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá hối đoái, tình hình ngân sách, cán cân thương mại, cán cân thanh toán, . . . đều là những vấn đề mà kinh tế vĩ mô quan tâm nghiên cứu. Môn học sẽ giúp học viên hiểu biết...


Lecture Economics: The basics (2/e): Chapter 19 - Michael Mandel

Chapter 19 - Economics of energy, the environment, and global climate change. After reading the material in this chapter, you should be able to: Characterize the basics of energy consumption, supply and price; discuss energy sustainability and conservation; list the types of damage done by pollution externalities;...


Bài giảng Kinh tế phát triển: Mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế - ThS. Võ Tất Thắng

Bài giảng Kinh tế phát triển: Mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trình bày về xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành và mô hình lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung chi tiết.


Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do: Phần 1

Cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do" là một cuốn sách đọc nhất vô nhị đề cập đến nền kinh tế Hungary và đưa ra một giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; cuốn sách cũng gọi mở một cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh đạo kinh tế, các quan chức nhà nước trung ương và địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.


Chương trình Gỉang dạy Kinh tế Fulbright : Kinh tế vĩ mô / Tăng trưởng kinh tế

Toàn cầu hóa kinh tế có xu hướng củng cố thêm mối liên hệ giữa nghèo đói, tính chất phi chính quy và giới. Cạnh tranh toàn cầu có xu hướng khuyến khích các doanh nghiệp chính quy chuyển lao động hưởng lương sang làm việc tại khu vực phi chính quy và khuyến khích các đơn vị phi chính quy chuyển lao động hợp đồng thường xuyên và bán thường xuyên sang làm khoán sản phẩm hay thời vụ. Điều này thường dẫn tới sự chuyển dịch từ sự an toàn về việc làm tự tạo cho bản thân...


Nhập môn kinh tế lượng

Thuật ngữ “Econometrics” được sử dụng đầu tiên bởi Pawel Ciompa vào năm 1910 Tuy nhiên, mãi đến năm 1930 , với các công trình nghiên cứu của Ragnar Frisch (Na Uy) thì thuật ngữ “Econometrics” mới được dùng đúng ý nghĩa như ngày hôm nay …


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.245
  • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu