Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 6 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Phương pháp xác định mức giá trong nền kinh tế thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá, căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia, căn cứ vào cầu thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 6
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC
GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

2. Những căn cứ chủ yếu của việc xác định
mức giá của HH-DV
2.1 Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá
2.2. Căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch
vụ tham gia
2.3. Căn cứ vào cầu thị trường
2.4. Căn cứ vào chi phí
2.5. Căn cứ vào chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
2.6. Những yếu tố khác trong môi trường kinh doanh

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
3.1. Phương pháp xác định mức giá dự kiến từ chi phí cho
một đơn vị sản phẩm
Mức giá dự kiến của sản phẩm được xác định theo 2 cách:

+ Cộng thêm vào chi phí một mức lợi nhuận định mức
Giá dự kiến= CPSX + LN định mức
+ Định giá theo lợi nhuận mục tiêu
Giá dự kiến= CPSX + LN mục tiêu

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
3.1.1. Định giá theo phương pháp cộng thêm vào chi phí sản xuất
một mức lợi nhuận định trước

❖ Xác định mức giá dự kiến chung
Pe= ATC(1+ pb )
Trong đó:
- Pe là mức giá dự kiến của sản phẩm
- ATC là chi phí sản xuất bình quân cho một đơn vị sản phẩm
- pb là tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành hàng.

❖ Xác định mức giá của sản phẩm có rào cản nhập ngành
Pe= ATC (1+ pb + pr )
Trong đó:
- pr là tỷ suất lợi nhuận dành cho sản phẩm của những ngành có rào cản nhập ngành.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
❖ Xác định mức giá của sản phẩm công nghiệp khai thác
Pe= ATCc (1+ pb + pr )
Trong đó:
ATCc là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nguồn tài nguyên có
điều kiện khai thác khó khăn nhất.

❖ Xác định mức giá trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Pe= ATCb (1+ pb )
Trong đó:
- ATCb là chi phí sản xuất bình quân của ngành hàng cho một đơn vị sản phẩm.

❖ Xác định mức giá trên thị trường độc quyền bán
Pe= ATCđ (1+ pđ )
Trong đó:
- ATCđ là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nhà độc quyền.
- pđ là tỷ suất lợi nhuận của nhà độc quyền.

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Giải bài tập thực hành môn Kinh tế lượng

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích Giải bài tập thực hành môn Kinh tế lượng có kèm theo đáp án, giúp cho các bạn sinh viên khoa Kinh tế ôn tập và luyện thi kết thúc học phần tốt hơn.


Giáo trình phân tích quy trình khai thác các khoản đầu tư vào công ty liên kết p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình khai thác các khoản đầu tư vào công ty liên kết p9', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Lý thuyết thống kê - Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu

Chương 3 Tóm tắt và trình bày dữ liệu thuộc bài giảng Lý thuyết thống kê trình bày về các nội dung lần lượt như sau: nhiệm vụ của trình bày dữ liệu, phương pháp cơ bản: phân tổ thống kê, xác định chỉ tiêu giải thích, tóm tắt và trình bày dữ liệu.


Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: 12 - GV. Đặng Văn Thanh

Bài giảng 12 - Lý thuyết sản xuất. Bài này thảo luận một số chủ đề sau: Công nghệ sản xuất, sản xuất với một đầu vào biến đổi, sản xuất với hai đầu vào biến đổi, năng suất theo quy mô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh

Vấn đề trình bày trong Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh nêu trò chơi và quyết định chiến lược, những chiến lược ưu thế, xem xét lại cân bằng Nash va trò chơi lặp lại.


Ebook Macroeconomics - Principles & application (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Macroeconomics - Principles & application" hass contents: Using the theory - are we saving lives efficiently; using the theory - the price of oil; using the theory - applications of elasticity; using the theory - improving education; using the theory - the urge to merge,...and other contents.


Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - TS. Trần Văn Hòa

Bài giảng "Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức về cầu, đường cầu thị trường, các nhân tố làm dịch chuyển đường cầu, cung thị trường, các nhân tố làm dịch chuyển đường cung,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lý thuyết kinh tế đô thị

Câu hỏi ôn tập 1. Trình bày chi phí và lợi ích của thuế tắc nghẽn 2. Trình bày các biện pháp giảm thiệt hại do tai nạn giao thông đô thị (2) 3. Phân tích các yếu tố đầu vào và đầu ra của hàm sản xuất giáo dục ? mục tiêu xã hội hóa giáo dục ? 4. Đặc điểm dân số đô thị ? 5. Ảnh hưởng của dân số đến tăng trưởng đô thị 6. Phương pháp xác định lưu lượng giao thông tối ưu? 7. Các hình thức giao thông ở đô thị và các yếu tố của giao thông ĐT ...


Lecture Economics (9/e): Chapter 24 - David C. Colander

Chapter 24 - Economic growth, business cycles, and structural stagnation. After reading this chapter, you should be able to: Discuss the history of macro, distinguishing Classical and Keynesian, macroeconomists; define growth and discuss its recent history; distinguish a business cycle from structural stagnation; relate unemployment to business cycles and distinguish cyclical unemployment from structural unemployment.


Giáo trình : KINH TẾ Y TẾ part 8

ĐÁP ÁN Bài : Kinh tế học và sự vận dụng vào kinh tế y tế 1. A. phương án tối ưu B. nguồn lực đang ngày càng trở nên khan hiếm 2. A. tổng quát; B. quy luật 3. A. tổng hợp; B. quốc tế 4. A. các vấn đề kinh tế cụ thể 5. A. giá cả; B. khối lượng hàng hoá, dịch vụ 6. A. lợi nhuận; B. lợi ích 7. A. giảm đi; B. nó không phải là duy nhất 8. A. lượng cung tăng; B. không đổi 9. B. Giá cả đầu vào; C. Số lượng...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu