Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 5 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Lý thuyết định giá trong thị trường yếu tố sản xuất" cung cấp cho người học 3 loại thị trường yếu tố sản xuất điển hình: Thị trường yếu tố cạnh tranh hoàn hảo, thị trường yếu tố trong đó người mua có sức mạnh độc quyền mua, thị trường trong đó người bán yếu tố có sức mạnh độc quyền bán.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 5
LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TRONG THỊ
TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT

Chương 5: Lý thuyết định giá trong thỊ trường
yếu tố sản xuất

3 loại thị trường yếu tố sản xuất điển hình:
❖Thị trường yếu tố cạnh tranh hoàn hảo.
❖Thị trường yếu tố trong đó người mua có sức
mạnh độc quyền mua.
❖Thị trường trong đó người bán yếu tố có sức
mạnh độc quyền bán.

1. Bản chất của cầu về yếu tố sản xuất
1.1. Mức cầu đối với yếu tố sản xuất là mức cầu thứ phát
❖ Mức cầu của hộ gia đình về hàng hóa, dịch vụ là mức cầu trực
tiếp.
❖ Mức cầu của các DN đối với yếu tố sản xuất là mức cầu thứ
phát, nó xuất phát từ mức cầu cuả người tiêu dùng đối với các
hàng hóa, dịch vụ.

❖ Đường cầu về yếu tố sản xuất sẽ giống với đường cầu hàng
hóa, dịch vụ ban đầu về hình dáng.
1.2. Cầu về yếu tố sản xuất là cầu phụ thuộc lẫn nhau

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên
TT yếu tố cạnh tranh
2.1. Cầu thị trường
2.1.1. Cầu về một yếu tố đầu vào khi chỉ có một đầu vào biến đổi
Giả định hãng sử dụng 2 yếu tố đầu vào:
- Vốn (K); giá của vốn là R (chi phí thuê vốn); K cố định.
- Lao động (L); giá của lao động W (tiền công); L thay đổi.

2. Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên
TT yếu tố cạnh tranh
Giả định DN thuê thêm lao động. Doanh thu tăng thêm
là doanh thu cận biên của lao động (MRL)
MRL= W = ∆TR/ ∆L = MR . MPL

❖ Trường hợp thị trường đầu ra là thị trường cạnh tranh hoàn
hảo (MR = P)
MRL = MR. MPL = P. MPL
❖ Trường hợp thị trường đầu vào là thị trường cạnh tranh hoàn
hảo (W cố định)
Đường cung lao động hoàn toàn co giãn (SL=W)
→ Cầu về lao động được quyết định bởi MRL
→ Tiền công tối ưu (W*); Lượng lao động tối ưu (L*) được xác
định tại giao điểm của MRL và SL

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

TIỂU LUẬN KINH TẾ QUỐC TẾ

Câu 1: Phân tích lợi thế so sánh trong xuất khẩu của Việt Nam hiện nay? Câu 2: Trong thập kỷ vừa qua đầu tư FDI của Hoa Kỳ sang Mexico tăng mạnh. Bạn hãy cho biết điều này sẽ tác động như thế nào đối với di chuyển lao động từ Mexico sang Hoa Kỳ ? (giả sử những yếu tố khác không đổi).


Trình bày các hình thức kinh tế đối ngoại chủ yếu hiện nay

Hợp tác khoa học kỹ thuật được thực hiện dưới nhiều hình thức Trao đổi tài liệu – kỹ thuật, thiết bị, mua bán giấy phép, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ … Việc hợp tác khoa học kỹ thuật thướng diễn ra theo 3 hướng: ra nước ngoài để nghiên cứu; mời các chuyên gia đến nước ta để hợp tác nghiên cứu; mua phát minh, sáng chế.


Bài giảng Nhập môn Kinh tế học Môi trường và Chính sách Môi trường - Lê Việt Phú

Bài giảng Nhập môn Kinh tế học Môi trường và Chính sách Môi trường do Lê Việt Phú biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về kinh tế học môi trường, mối quan hệ giữa kinh tế học môi trường với các môn học khác và chính sách công, các nội dung của môn học, yêu cầu và đánh giá học viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!


Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 2 Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Bài giảng Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân trình bày 3 nội dung cơ bản đó là sơ đồ chu chuyển kinh tế, các thành phần của GDP và các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân.


Ebook Derivatives markets (3E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Derivatives markets" has contents: Financial engineering and security design, corporate applications, real options, monte carlo valuation, the lognormal distribution, risk neutral and martingale pricing, interest rate and bond derivatives,...and other contents.


Giáo trình Pháp luật kinh tế (tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Pháp luật kinh tế (tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý) gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh, quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động doanh nghiệp, chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân và công ty.


Bài giảng Thiết kế nghiên cứu điều tra - Thang đo , bảng hỏi , phương thức điều tra

Thang đo , bảng hỏi , phương thức điều tra trình bày các nội dung chính: các cấp đo lường, thiết kế thang đo và các thang đo phổ biến.


Tài liệu môn Kinh tế học siêu vĩ mô Phần 2

Tài liệu MBA môn Kinh tế học siêu vĩ mô Công cụ điều hành kinh tế siêu vĩ mô Sự cạnh tranh gay gắt của các thế lực kinh tế đã đạt được những hình thái tư bản mới giữa các nhóm tư bản với nhau, người ta không ngần ngại che giấu ý đồ thực sự, lừa nhau để che đậy thực chất điều gì đang diễn ra. Trong quân sự hay trong chính trị, việc đánh lừa người khác, thấy đối phương nhìn nhận tình hình không đúng với thực tế thì người ta lợi dụng ngay sai lầm...


Đánh giá khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất đến sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hà Giang

Bài viết đánh giá khả năng tổn thương do tai biến trượt lở đất tại xã Bản Díu, huyện Xín Mần và xã Tân Nam, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu áp dụng phương pháp của Bohle (2001) nhằm xác định chỉ số khả năng tổn thương phụ thuộc vào tính phơi lộ và khả năng ứng phó của cộng đồng.


Đàm phán kinh doanh quốc tế

Tài liệu tham khảo về môn học kinh doanh quốc tế - Đàm phán kinh doanh quốc tế . Những năm tháng cuối cùng của thế kỷ XX với những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng...


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.419
 • 591
Change Guy - Tập 2
 • 24/04/2013
 • 82.519
 • 279

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mh17-schiller-esseco10e2
 • 02/04/2017
 • 47.563
 • 789
KINH TẾ VĨ MÔ II
 • 08/05/2013
 • 69.200
 • 474
CÁC BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
 • 28/05/2012
 • 13.388
 • 921

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu