Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 4 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Lý thuyết định giá trong cấu trúc thị trường sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm, sự hình thành và vận động của giá cả trên thị trường CTHH, sự hình thành giá cả trên thị trường độc quyền bán,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 4
LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TRONG
CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
SẢN PHẨM

Chương 4: Lý thuyết định giá trong
cấu trúc thị trường sản phẩm
Nội dung
1

Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm

2

Sự hình thành và vận động của giá cả trên thị
trường CTHH

3
4

Sự hình thành giá cả trên thị trường độc
quyền bán
Định giá trong thị trường cạnh tranh không
hoàn hảo

5

Xác định mức giá ngăn chặn nhập ngành

6

Định giá khi có thế lực thị trường – phân biệt giá

7

Định giá chuyển giao và định giá cho khu vực
công cộng

Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm
4.1. Tiêu thức phân loại cấu trúc thị trường
❖ Các tiêu thức phổ biến nhất:
- Số người tham gia vào thị trường
- Tính đồng nhất của sản phẩm
- Rào cản nhập và rút khỏi ngành
4.2. Phân loại thị trường
Số lượng DN
Nhiều DN

Một
doanh
nghiệp

Độc quyền
nhóm

Một ít
doanh
nghiệp

Độc quyền
thuần túy

SP phân
biệt

Cạnh tranh
có tính ĐQ

SP giống hệt
nhau

Cạnh tranh
hoàn hảo

Sự hình thành và vận động của giá cả
trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo
❖ 2.1. Đặc điểm của hình thái thị trường cạnh tranh hoàn

hảo
❖ Có nhiều người mua và nhiều người bán một loại sản
phẩm có tính đồng chất
❖ Người mua và người bán có đủ thông tin về sản phẩm, giá
cả trên thị trường.

❖ Các doanh nghiệp có thể tự do gia nhập và rút khỏi ngành
mà không có cản trở.

Sự hình thành và vận động của giá cả
trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo
2.2. Sự hình thành mức giá của doanh nghiệp trên thị trường
cạnh tranh hoàn hảo
2.2.1. Sự hình thành mức giá tối đa hóa lợi nhuận
- Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận cho mọi thị trường là Doanh thu cận
biên bằng chi phí cận biên (MR=MC)
P

MC

P0

D  MR

Q0

Q

-Trong thị trường cạnh tranh
hoàn
hảo các
gặp đường
- Trong
thịDN
trường
cạnh
cầu
nằmhoàn
ngang hảo
(D trùng
tranh
cácMR)
DN
đường
cầulợi nằm
-gặp
Mức giá
tối đa hóa
ngang (D trùng MR)
nhuận:
- Mức giá tối đa hóa lợi
MR=MC
nhuận:
MR=P =>
P = MC

MR=MC
MR=P
=> P = MC

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Slide bài giảng kinh tế lượng cơ bản (Bổ sung kiến thức)

Khái niệm về kinh tế lượng: Econometrics = Econo + Metrics. Đối tượng: các mối quan hệ, các quá trình kinh tế. Công cụ: các mô hình kinh tế, mô hình toán, xác suất thống kê, tin học. Công việc: xây dựng, đánh giá, phân phối mô hình. Kết quả: bằng số, tùy thuộc mục đích sử dụng.


Ebook Bài tập và bài giải Quản trị dự án hiện đại: Phần 2 - NXB Tài chính

Phần 2 ebook gồm các chương: Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự án, cân bằng chi phí - Thời gian và rút ngắn thời gian dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng kỹ thuật nhận diện quan điểm tại nhiều hình thức sở hữu p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng kỹ thuật nhận diện quan điểm tại nhiều hình thức sở hữu p2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chương 1: Khái quát về kinh tế học

Tài liệu ôn tập tham khảo về các dạng bài tập môn kinh tế vi mô, chương 1: trắc nghiệm khái quát về kinh tế học. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo ôn tập để củng cố kiến thức.


Bài kiểm tra kinh tế vĩ mô 1

Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra kinh tế vĩ mô 1', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm tại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm tại Việt Nam là nhằm tìm ra mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và việc làm tại Việt Nam trong giai đoạn 1991 - 2012. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.


Ebook International business - Environments and operations (15th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "International business - Environments and operations" has contents: Overview of international business and globalization, culture, governmental and legal systems, economic systems and market methods, trade and factor mobility theory, trade protectionism,...and other contents.


Ebook Microeconomics with calculus (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Microeconomics with calculus" has contents: Introduction, supply and demand, consumer theory, demand, consumer welfare and policy analysis, firms and production, costs, competitive firms and markets, applications of the competitive model, general equilibrium and economic welfare.


History of Economic Analysis part 81

History of Economic Analysis part 81. At the time of his death in 1950, Joseph Schumpeter-one of the major figures in economics during the first half of the 20th century-was working on his monumental History of Economic Analysis. A complete history of humankind's theoretical efforts to understand economic phenomena from ancient Greece to the present, this book is an important contribution to the history of ideas as well as to economics.


Cơ sơ lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sản 5

Tham khảo tài liệu 'cơ sơ lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sản 5', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

WHAT WENT WRONG IN IRELAND?
 • 19/04/2013
 • 42.687
 • 806
KINH TỆ LƯỢNG ỨNG DỤNG
 • 17/06/2009
 • 99.857
 • 262

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu