Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 4 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Lý thuyết định giá trong cấu trúc thị trường sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm, sự hình thành và vận động của giá cả trên thị trường CTHH, sự hình thành giá cả trên thị trường độc quyền bán,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 4
LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TRONG
CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
SẢN PHẨM

Chương 4: Lý thuyết định giá trong
cấu trúc thị trường sản phẩm
Nội dung
1

Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm

2

Sự hình thành và vận động của giá cả trên thị
trường CTHH

3
4

Sự hình thành giá cả trên thị trường độc
quyền bán
Định giá trong thị trường cạnh tranh không
hoàn hảo

5

Xác định mức giá ngăn chặn nhập ngành

6

Định giá khi có thế lực thị trường – phân biệt giá

7

Định giá chuyển giao và định giá cho khu vực
công cộng

Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm
4.1. Tiêu thức phân loại cấu trúc thị trường
❖ Các tiêu thức phổ biến nhất:
- Số người tham gia vào thị trường
- Tính đồng nhất của sản phẩm
- Rào cản nhập và rút khỏi ngành
4.2. Phân loại thị trường
Số lượng DN
Nhiều DN

Một
doanh
nghiệp

Độc quyền
nhóm

Một ít
doanh
nghiệp

Độc quyền
thuần túy

SP phân
biệt

Cạnh tranh
có tính ĐQ

SP giống hệt
nhau

Cạnh tranh
hoàn hảo

Sự hình thành và vận động của giá cả
trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo
❖ 2.1. Đặc điểm của hình thái thị trường cạnh tranh hoàn

hảo
❖ Có nhiều người mua và nhiều người bán một loại sản
phẩm có tính đồng chất
❖ Người mua và người bán có đủ thông tin về sản phẩm, giá
cả trên thị trường.

❖ Các doanh nghiệp có thể tự do gia nhập và rút khỏi ngành
mà không có cản trở.

Sự hình thành và vận động của giá cả
trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo
2.2. Sự hình thành mức giá của doanh nghiệp trên thị trường
cạnh tranh hoàn hảo
2.2.1. Sự hình thành mức giá tối đa hóa lợi nhuận
- Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận cho mọi thị trường là Doanh thu cận
biên bằng chi phí cận biên (MR=MC)
P

MC

P0

D  MR

Q0

Q

-Trong thị trường cạnh tranh
hoàn
hảo các
gặp đường
- Trong
thịDN
trường
cạnh
cầu
nằmhoàn
ngang hảo
(D trùng
tranh
cácMR)
DN
đường
cầulợi nằm
-gặp
Mức giá
tối đa hóa
ngang (D trùng MR)
nhuận:
- Mức giá tối đa hóa lợi
MR=MC
nhuận:
MR=P =>
P = MC

MR=MC
MR=P
=> P = MC

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Chương 1 - Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1 trình bày về phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Trong chương này sẽ trình bày một số khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học, quy luật hình thành và phát triển của khoa học, mục đích nghiên cứu khoa học, chức năng nghiên cứu khoa học,...và một số nội dung khác.


Bài giảng Kinh tế công cộng (Phần 4: Lựa chọn công cộng và vấn đề kinh tế chính trị) - Lý Hoàng Phú

 Bài giảng "Kinh tế công cộng (Phần 4: Lựa chọn công cộng và vấn đề kinh tế chính trị)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về lựa chọn công cộng (khái niệm, đặc điểm và lợi ích lựa chọn công cộng), các cơ chế biểu quyết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


ĐẶC TRƯNG CỦA KINH TẾ VI MÔ - TRẦN THỊ HÒA - 7

Hoạt động nào sau đây sẽ làm tăng thâm hụt tài khản vãng lai của Việt Nam a. Nhật Bản mua gạo của nông dân Việt Nam b. Nhật Bản mua bột mỳ của nông dân Úc c. Nhật Bản mua trái phiếu của Chính phủ Việt Nam d. Việt Nam mua xe Toyota của Nhật Bản e. Việt Nam bán than cho Nhật Bản 10. Những khoản tiền mà Việt kiều gửi về cho người thân của họ ở Việt Nam sẽ làm: a. Tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam b. Giảm thâm hụt tài...


Phát triển đa dạng ngành nghề: Tăng thu nhập và ổn định đời sống nông dân - Mai Văn Nam

Mục tiêu của tài liệu "Phát triển đa dạng ngành nghề: Tăng thu nhập và ổn định đời sống nông dân" nhằm xác định mức độ đa dạng ngành nghề và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đa dạng ngành nghề và tăng thu nhập cho nông dân. Mời các bạn tham khảo.


Lecture Introductory econometrics for finance – Chapter 1: Introduction

This chapter sets the scene for the book by discussing in broad terms the questions of what is econometrics, and what are the ‘stylised facts’ describing financial data that researchers in this area typically try to capture in their models. It also collects together a number of preliminary issues relating to the construction of econometric models in finance.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô (dành cho học viên cao học): Chapter 17 - TS. Phan Thế Công

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chapter 17: Đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các lý thuyết tìm cách giải thích mỗi một loại hình đầu tư, lý giải tại sao đầu tư có quan hệ ngược chiều với lãi suất, yếu tố gì làm dịch chuyển đường đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chapter 11: Public goods and common resources

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Chapter 11: Public goods and common resources" dưới đây. Tài liệu gồm những câu hỏi bài tập về hàng hóa công cộng và tài nguyên chung. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Kinh tế học_ Một số khái niệm

Mục tiêu: Kinh tế học là môn khoa học xã hội nhằm nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nguồn lực khan hiếm ( scare resources) để sản xuất ra các hàng hóa dịch vụ, nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu cho mọi thành viên trong xã hội.


Ebook Business research methods (8th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Business research methods" has contents: Sampling designs and sampling procedures, determination of sample size - a review of statistical theory, sampling and fieldwork, data analysis and presentation, univariate statistical analysis,...and other contents.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô II: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng

Bài giảng chương 1 "Kinh tế vĩ mô II" giúp các bạn sinh viên ôn tập lại Kinh tế vĩ mô I với một số nội dung cơ bản như: Khái quát chung về kinh tế vĩ mô (KTVM), đo lường các biến số KTVM, tổng cầu và chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách tiền tệ, thất nghiệp và lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.419
 • 591
Change Guy - Tập 2
 • 24/04/2013
 • 82.519
 • 279

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu