Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 3 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Cung cầu hàng hóa với sự hình thành và vận động của giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế cung cầu và cân bằng thị trường, cầu hàng hóa với sự hình thành và vận động của giá cả Cung hàng hóa với sự hình thành và vận động của giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chương 3
CUNG CẦU HÀNG HÓA VỚI SỰ
HÌNH THÀNH VÀ VẬN ĐỘNG
CỦA GIÁ CẢ

Chương 3
Nội dung:
1

Cơ chế cung cầu và cân bằng
thị trường

2

Cầu hàng hóa với sự hình thành
và vận động của giá cả

3

Cung hàng hóa với sự hình thành
và vận động của giá cả

Cơ chế cung cầu và cân bằng thị trường
1.1. Cầu

❖ Trên giác độ kinh tế học: Cầu là số lượng hàng hóa hoặc
dịch vụ mà người mua có khả năng và sẵn sàng mua ở các
mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định, với các điều
kiện khác là không thay đổi.
❖ Trên giác độ giá cả: Cầu thị trường là tập hợp nhu cầu có
khả năng thanh toán của tất cả các cá nhân về một hàng hóa
hoặc dịch vụ nhất định.

❖ Cầu thị trường về một hàng hóa dịch vụ: Là tổng cầu cá
nhân của hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Cơ chế cung cầu và cân bằng thị trường

1.2. Cung
Là chỉ các loại số lượng mà người sản xuất mong muốn và
có thể tiêu thụ đối với một hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó ở

các mức giá có thể tại một thời điểm nào đó.
S = S( P )
- Cung thị trường: Là đường tổng hợp theo phương nằm
ngang tất cả các đường cung cá nhân.

Cơ chế cung cầu và cân bằng thị trường
1.3. Cân bằng thị trường

➢ Là chỉ sự cân bằng tương đối giữa số lượng hàng hóa cung
cho thị trường tiêu thụ trong một thời kỳ nhất định và
lượng cầu của người tiêu dùng đối với thị trường.
➢ Sự cân bằng thị trường biểu thị trên sự cân bằng của giá cả
➢ Trên đồ thị: Tại giao điểm của đường cung và đường cầu,

ta xác định được giá cả và lượng cân bằng.

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Cung, cầu và giá cả thị trường

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Cung, cầu và giá cả thị trường có kết cấu gồm 3 phần. Nội dung phần này gồm có: I. Cung cầu và giá cả thị trường, II.Độ co giãn của cung cầu, III. Ý nghĩa thực tiển của cung cầu.


Ebook Hợp tác thương mại hướng tới thị trường Mỹ: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

Ebook Hợp tác thương mại hướng tới thị trường Mỹ: Phần 1 trình bày về thể chế nước Mỹ, phương thức kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Mỹ, điều kiện để xuất khẩu một sản phẩm sang thị trường Mỹ, các đạo luật về buôn bán của Hoa Kỳ, Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT),... giúp cho các doanh nghiệp có những thông tin cần thiết khi tham gia vào thị trường Hoa Kỳ.


On the single-server retrial queue

In this work, we review the stochastic decomposition for the number of customers in M/G/1 retrial queues with reliable server and server subjected to breakdowns which has been the subject of investigation in the literature. Using the decomposition property of M/G/1 retrial queues with breakdowns that holds under exponential assumption for retrial times as an approximation in the non-exponential case, we consider an approximate solution for the steady-state queue size distribution.


Ebook Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng (sách tham khảo): Phần 2

Cuốn sách "Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng" làm rõ những khía cạnh chủ yếu về lý luận và thực tiễn của những vấn đề cụ thể của nền kinh tế Việt Nam. Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 trình bày các nội dung từ phần 5 đến phần 10 cuốn sách.


Lecture Element of economics - Chapter 8: Market structures

Lecture Element of economics - Chapter 8: Market structures. The topics discussed in this chapter are: the degree of competition, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly.


Ebook Ngân hàng câu hỏi kinh tế vi mô: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Kim Dũng (chủ biên)

Ebook Ngân hàng câu hỏi kinh tế vi mô: Phần 2 gồm các bài tập của 8 chương: Tổng quan về kinh tế học vi mô, cung - cầu, co giãn, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Mỗi bài tập có kèm đáp án, giúp sinh viên tự ôn luyện lại kiến thức được học. Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu.


Bài giảng môn Kinh tế môi trường: Chương 3 - ĐH Ngoại Thương

 Bài giảng môn "Kinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích lợi ích và chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khung phân tích, mô tả nhập lượng và xuất lượng của chương trình; đo lường lợi ích và chi phí của chương trình; so sánh lợi ích và chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Kinh tế tri thức - Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách do Đặng Hữu biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh tế tri thức là cơ hội lớn để nước ta rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam định hướng và giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Handbook of Economic Forecasting part 44

Handbook of Economic Forecasting part 44. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing....


Ebook Microeconomics - Canada in the global enviroment (9th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Microeconomics" has contents: What is economics, the economic problem, demand and supply, efficiency and equity, government actions in markets, global markets in action, utility and demand; possibilities, preferences, and choices.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu