Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 2 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Chi phí sản xuất và quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí sản xuất với sự hình thành và vận động của giá cả, quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 2
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
QUY LUẬT GIÁ TRỊ VỚI SỰ
HÌNH THÀNH VÀ VẬN ĐỘNG
CỦA GIÁ CẢ

Chương 2
Nội dung:
1

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả

2

Quy luật giá trị với sự hình thành và
vận động của giá cả

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
1. Khái niệm chi phí sản xuất

- Theo nghĩa hẹp: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của
toàn bộ những hao phí về vật chất và lao động cần thiết phát
sinh trong quá trình chế biến nguyên vật liệu thành sản
phẩm hoàn chỉnh.
- Theo nghĩa rộng: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn
bộ những hao phí vật chất và lao động cần thiết phát sinh
trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
2. Các loại chi phí
1

Theo hình
thái vật chất
của các yếu
tố đầu vào

- Chi phí vật chất: CP NVL chính,

VL phụ, nhiên liệu,…
- Chi phí thuộc về lao động sống: tiền

lương công nhân sx,…
- Chi phí khác: CP thuê mặt bằng

kinh doanh, CP khánh tiết, …

2

Theo phương
pháp tập hợp
chi phí

3

Theo mối QH
với quy mô SX
và tiêu thụ SP

- Chi phí trực tiếp
- Chi phí gián tiếp

- Chi phí sản xuất cố định

- Chi phí sản xuất biến đổi

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
2. Các loại chi phí

4

5

Theo giai
đoạn của
quá trình
sản xuất

Theo nội dung
tính chất các
khoản chi

- Chi phí sản xuất gắn

liền với khâu sản xuất
- Chi phí gắn liền với

phân phkối và tiêu thụ
sản phẩm
- Chi phí cơ hội
- Chi phí chìm
- Chi phí tài nguyên

- CP phân phối và

tiêu thụ gắn liền với
khâu bán buôn
- CP phân phối và

tiêu thụ gắn liền với
khâu bán lẻ HH

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài Tập kinh tế vi mô - khái quát về kinh tế học

Kinh tế học là bộ môn khoa học xã hội nghiên cứu cách thức: a. Quản lý doanh nghiệp sao cho có lãi b. Lẫn tránh vấn đề khan hiếm cho nhiều khả năng sử dụng khác nhau và cạnh tranh nhau. c. Tạo ra vận may cho cá nhân trên thị trường chứng khoán. d. Phân bổ nguồn lực khan hiếm của xã hội cho nhiều khả năng sử dụng khác nhau. 2. Câu nào sau đây thuộc kinh tế vĩ mô: a. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhiều nước rất cao. b. Tốc độ tăng trưởng GDP...


Lecture Economics - Chapter 25: Money creation

In this chapter you will learn: Why is there nothing ‘federal’ about the federal funds rate? What are the major tools the Federal Reserve uses to control the supply of money? Exactly how is money created in the economy? That is, how does the money supply increase?...


Lecture Statistical techniques in business and economics - Chapter 6: Discrete probability distributions

When you have completed this chapter, you will be able to: Define the terms probability distribution and random variable; distinguish between discrete and continuous random variables; calculate the mean, variance, and standard deviation of a discrete probability distribution; describe the characteristics and compute probabilities using the Poisson probability distribution.


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Lam

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 Hàm cực biên nhằm trình bày về các dạng hàm như: hàm sản xuất cực biên, hàm chi phí cực biên, hàm lợi nhuận cực biên, sự khác biệt giữa hàm cực biên và hàm trung bình cuối cùng là bài tập ứng dụng.


CÁC LÝ THUYẾT VỀ TIÊU DÙNG

Tham khảo bài thuyết trình 'các lý thuyết về tiêu dùng', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Sự phát triển các khu công nghiệp ở Đài Loan

Đài Loan được thế giới biết đến bởi sự phát triển kinh tế vượt bậc vào cuối thế kỷ 20 với cái tên "Con rồng nhỏ của Châu Á". Những thành tựu kinh tế tuyệt vời này chắc chắn phải có những nền tảng lịch sử của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Traslation_5_3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình traslation_5_3', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Getting to yes - Để đạt được thỏa thuận: Phần 2 – Roger Fisher, William Ury

Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Getting to yes - Để đạt được thỏa thuận" giới thiệu tới người đọc những kiến thức như: Ta sẽ làm gì nếu bên kia mạnh hơn, ta sẽ làm gì nếu họ không muốn tham gia trò chơi, làm thế nào nếu đối phương chơi xấu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.    


Lecture Dynamic business law (3/e) - Chapter 20: Discharge and remedies

After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What are the primary methods of discharging a contract? What are the primary legal remedies available for a breach of contract? What are the primary equitable remedies available for a breach of contract?


The Top Small Business Books For Dummies_11

Tham khảo tài liệu 'the top small business books for dummies_11', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
  • 11/09/2012
  • 36.563
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu