Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 1 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Cơ sở hình thành giá cả - Chương 1: Tổng quan về sự hình thành giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc trưng của giá cả; chức năng của giá cả, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và vận động của giá cả, các khâu hình thành giá và phân loại giá cả, bức tranh giá cả trong nền kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CƠ SỞ HÌNH THÀNH GIÁ CẢ
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

HÀ NỘI - 2016

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ SỰ
HÌNH THÀNH GIÁ CẢ

Chương 1: Tổng quan về sự hình thành giá cả
Nội dung:
Khái niệm, đặc trưng của giá cả

1

2

Chức năng của giá cả

3

4
5
6

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình
thành và vận động của giá cả
Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

Bức tranh giá cả trong nền kinh tế thị trường

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học

1. Khái niệm, đặc trưng của giá cả

1. Sơ lược về sự hình thành giá cả
❖Giá cả hàng hóa ra đời trong quan hệ trao đổi khi
tiền tệ đã phát sinh

❖Sự xuất hiện và phát triển của phạm trù giá cả gắn
liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa và
sự hoàn thiện của Nhà nước

Khái niệm, đặc trưng của giá cả
2. Khái niệm, đặc trưng của giá cả
❖ Giá cả với tư cách là một phạm trù kinh tế khách quan
- Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển: giá cả là biểu
hiện bằng tiền giá trị của hàng hóa
- Theo quan điểm của Các Mác: giá cả là sự biểu hiện bằng tiền giá
trị xã hội của một hàng hóa nhất định
- Theo quan điểm của Lê Nin: Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền giá trị
xã hội của một hàng hóa nhất định, một đơn vị sử dụng nhất định
- Theo quan điểm của các nhà kinh tế thị trường hiện đại: giá cả là
sự biểu hiện bằng tiền của giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa,
đồng thời cũng biểu thị một cách tổng hợp các mối quan hệ trong nền
kinh tế quốc dân

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế học vi mô 2: Chương 2 - TS. Phan Thế Công

Nội dung chương 2 Phân tích cầu thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô 2 trình bày về trạng thái cân bằng trong tiêu dùng, sự thay đổi của giá cả và đường cầu cá nhân, sự thay đổi thu nhập và đường Engel, ảnh hưởng thu nhập và ảnh hưởng thay thế, phương pháp xây dựng đường cầu cá nhân, phương pháp tính ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập.


Bài giảng Tổng cung - Tổng cầu

Mô hình tổng cầu và tổng cung hay còn gọi là mô hình AD-AS là mô hình dùng để giải thích hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được đo bằng GDP thực tế. Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.


PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ

Lợi ích của một vật nào đó bằng đúng với những gì mà người ta sẵn lòng trả để có nó, với những giả định cho trước về phân phối thu nhập và thông tin sẵn có. Đường thiệt hại biên (MD) trong mô hình MAC-MD thể hiện giá sẵn lòng trả của xã hội để giảm lượng phát thải từ một chất ô nhiễm và do đó cải thiện chất lượng môi trường1. Đường MD lúc này tương tự như đường cầu cho hàng hóa thông thường, nhưng dĩ nhiên sẽ dốc đứng bởi vì hàng hóa được đo...


Bàn về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và lạm phát ở Việt Nam hiện nay

Bài viết giải đáp một số câu hỏi về nguyên nhân gây lạm phát bắt nguồn từ bội chi ngân sách nhà nước, nguyên nhân bội chi ngân sách của Việt Nam thời gian qua là nguyên nhân gây lạm phát và một số đề xuất nhằm góp phần giảm bội chi ngân sách. Mời các bạn tham khảo.


Incoterms- Các điều kiện thương mại quốc tế

Incoterms là bộ quy tắc do phòng Thương mại Quốc tế (ICC) phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế. Incoterms làm rõ sự phân tích trách nhiệm,chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua.


Giáo trình Kinh tế vi mô - Phí Mạnh Hồng

Giáo trình Kinh tế vi mô của tác giả Phí Mạnh Hồng là giáo trình nghiên cứu vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu Kinh tế học. Nội dung giáo trình gồm 10 chương trình bày những nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô. Chương 1 giới thiệu chung về kinh tế học như một môn khoa hội đặc thù. Chương 2 tập trung trình bày mô hình cung cầu. Chương 3 đề cập đến mô hình về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Chương 4 trình bày những nguyên tắc chung trước khi áp dụng trong cấu trúc thị trường cụ thể. Mời bạn đọc tham khảo.


Bài giảng Kinh tế công cộng - Chương 1

Kinh tế công cộng nghiên cứu hành vi của chính phủ khi can thiệp vào nền kinh tế. Kết cấu môn học bao gồm 6 chương.Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn. Kinh tế là tổng thể các yếu tố sản xuất, các...


Diễn đàn hợp tác kinh tế - Thái Bình Dương

Tham khảo tài liệu 'diễn đàn hợp tác kinh tế - thái bình dương', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mobilizing domestic resources for development - Chapter I

The Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development (United Nations, 2002a) places the mobilization of domestic financial resources for development at the centre of the pursuit of economic growth, poverty eradication and sustainable development. It points to the need for “the necessary internal conditions for mobilizing domestic savings (and) sustaining adequate levels of productive investment” and stresses the importance of fostering a “dynamic and well-functioning business sector”. At the same time, it recognizes that the “appropriate role of government in market-oriented economies will vary from country to country” and calls for an effective system for mobilizing public...


Ebook Management (12th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Management" has contents: Leading and leadership development; individual behavior; motivation theory and practice, communication and collaboration, teams and teamwork, human resource management.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu