Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Chương 5 Integrated Marketing Communication (Truyền thông tiếp thị tổng hợp)

Bài giảng Chương 5 Integrated Marketing Communication (Truyền thông tiếp thị tổng hợp) tổng quan về truyền thông tiếp thị tổng hợp, hỗn hợp truyền thông tiếp thị, các loại hình truyền thông, quá trình truyền thông, yếu tố chính trong quá trình truyền thông.Đánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Chương 5 Integrated Marketing Communication (Truyền thông tiếp thị tổng hợp) Bài giảng Chương 5 Integrated Marketing Communication (Truyền thông tiếp thị tổng hợp) Integrated Marketing Communication, Truyền thông tiếp thị tổng hợp, Hỗn hợp truyền thông tiếp thị, Loại hình truyền thông, Quá trình truyền thông, Truyền thông hiệu quả
5.0 5 408
 • 5 - Rất hữu ích 389

 • 4 - Tốt 19

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chương 5 Integrated Marketing
Communication
Truy n thông ti p th t ng h p

TS Nguy n Minh Đ c 2009

1

Truy n thông ti p th t ng h p
Integrated marketing
communications is a way of looking
at the whole marketing process
from the viewpoint of the customer.

TS Nguy n Minh Đ c 2009

H n h p truy n thông ti p th
l

l

l

l

l

Qu ng cáo
Advertising
Khuy n mãi bán hànhg
Sales Promotion
Quan h công chúng
Public Relations and Publicity
Bán hàng cá nhân
Personal Selling
Ti p th tr c ti p và tương tác
Direct and Interactive Marketing
TS Nguy n Minh Đ c 2009

1

Các lo i hình truy n thông
Advertising

Sales
Promotion

Public
Relations

Personal
Selling

Direct
Marketing

Print and
broadcast ads

Contests,
games,
sweepstakes,
lotteries

Press kits

Sales
presentation

Catalogs

Packagingouter

Premiums and Speeches
gifts

Sales
meetings

Mailings

Packaging
inserts

Sampling

Seminars

Incentive
programs

Telemarketing

Motion
pictures

Fairs and
trade shows

Annual
reports

Samples

Electronic
shopping

TS Nguy n Minh Đ c 2009

Các y u t chính trong quá trình truy n thông

TS Nguy n Minh Đ c 2009

Quá trình truy n thông

l

Ngư i nh n thông tin có th không
nh n đư c thông đi p như d đ nh vì:
- Chú ý có ch n l a
- S sai l ch ch quan

TS Nguy n Minh Đ c 2009

2

Quá trình truy n thông
l

nh hư ng c a ngu n phát thông tin càng l n,
tác đ ng c a nó đ i v i ngư i nh n càng l n

l

Tác đ ng truy n thông l n nh t khi c hai
ngu n ph t và ngu n nh n chia s chung v
các quan đi m, ni m tin

TS Nguy n Minh Đ c 2009

Quá trình truy n thông
Truy n thông càng hi u qu hơn n u
ngu n phát thông tin đư c xem là có hi u
bi t hơn, v trí cao hơn, khách quan hơn,
đ c bi t là có quy n l c hơn

TS Nguy n Minh Đ c 2009

Các bư c trong
truy n thông
ti p th t ng h p

TS Nguy n Minh Đ c 2009

3

Truy n thông hi u qu
l

Xác đ nh đ i tư ng nh n thông tin
l

Phân tích các hình nh bên ngoài
l

M c đ quen thu c Familiarity scale

Chưa bao gi
nghe đ n
l

M i nghe
1-2 l n

Bi t
chút ít
chú

Bi t
khá nhi u
khá

Bi t
r t rõ

M c đ ưa chu ng Favorability scale

Không thích
thí
chút nào
chú

Không thích
thí
l m

Trung l p

Thích chút
Thí chú
chút
chú

R t thích
thí

TS Nguy n Minh Đ c 2009

Figure 19.3: Familiarity-Favorability Analysis

TS Nguy n Minh Đ c 2009

So sánh hi u qu c a các hình th c qu ng
cáo đ gi i thi u s n ph m hi n nay.
- Qu ng cáo trên báo chí
chí
- Qu ng cáo trên TV
- Qu ng cáo trên Internet
- Qu ng cáo v i t rơi
- Qu ng cáo trên các quà t ng
quà
TS Nguy n Minh Đ c 2009

4

Figure 19.5: Response Hierarchy Models

TS Nguy n Minh Đ c 2009

Truy n thông hi u qu
l
l
l

Message Structure
Message Format
Message Source
l

Factors underlying source credibility
l
l
l

Expertise
Trustworthiness
Principle of congruity

TS Nguy n Minh Đ c 2009

Truy n thông hi u qu
l

Select the Communication Channels
l

Personal Communication Channels
l
l
l

Advocate channels
Expert channels
Social channels

TS Nguy n Minh Đ c 2009

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Quảng cáo ở Việt Nam - góc nhìn của một người trong cuộc part 8

Tham khảo tài liệu 'quảng cáo ở việt nam - góc nhìn của một người trong cuộc part 8', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Business data communications and networking (8th edition): Chapter 2 - Jerry Fitzgerald, Alan Dennis

Lecture Business data communications and networking (8th edition): Chapter 2 - Application layer. In this chapter, the following content will be discussed: Application architectures, world wide web, electronic mail, other applications.


Quảng cáo tại Việt Nam như thế nào?

Quảng cáo tại Việt Nam là nghề ‘hot’ của giới trẻ nhưng bước chân vào nghề mới thấy nhiều điều không đơn thuần chỉ là ‘sáng tạo’. Việt Nam có khoảng 3.000 công ty quảng cáo lớn, nhỏ, trong đó các công ty quảng cáo trong nước chiếm 70% và 30% còn lại là các công ty đa quốc gia. Tuy nhiên, 70% công ty quảng cáo Việt Nam lại chỉ chiếm có 30% thị phần, còn 30% các công ty quảng cáo đa quốc gia chiếm đến 70%. Rõ ràng, chúng ta đã thua ngay trên sân nhà. Hơn ai...


Người làm PR cần biết

- PR là hoạt động nhằm chủ động kiến tạo hình ảnh cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp qua lại giữa một tổ chức hay doanh nghiệp với quần chúng được quan tâm. Mục đích cốt lõi của PR là nhằm chuyển đổi từ thực trạng hiện có của tổ chức hay doanh nghiệp sang tình trạng tốt hơn bằng cách trang bị cho những người có liên quan sự hiểu biết đúng đắn. Trong một doanh nghiệp, tổng giám đốc cần hiểu rõ vai trò của PR và biết rõ cần phải làm gì, tiếp xúc...


Quảng cáo- Vai trò quan trọng để tăng doanh thu phần 6

hàng năm kiểm tra các mặt hàng (văn bản, băng từ và phim đủ mọi tiết mục) để góp ý với khách và có lúc, môi giới cho khách những nhà sản xuất có thể thực hiện chương trình thích hợp với yêu cầu.


Các kỹ thuật quảng cáo

Quảng cáo nhằm mục đích thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ của một công ty. Nó giúp trong việc tạo ra một bản sắc thương hiệu và phục vụ như là một phương tiện hiệu quả để giao tiếp với thế giới các giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ. Thông qua các kỹ thuật quảng cáo khác nhau, công ty đạt được một sự tăng trưởng trong doanh số bán hàng của sản phẩm và dịch vụ của họ bằng cách thu hút quần chúng đối với họ. Các loại khác nhau của các kỹ thuật...


The Insider’s Guide to PR: Chapter 8 USEFUL ADDRESSES, COURSES AND WEB LINKS

Here are some useful addresses, lists of courses and web links which should further help your research into the industry: PROFESSIONAL ASSOCIATIONS Public Relations Consultants Association Willow House Willow Place Victoria London SW1P 1JH Tel: 020 7233 6026 Web: www.prca.org.uk or www.prcafrontline.org.uk IPRA ** International Public Relations Association Cardinal House 7 Wolsey Road East Molesey Surrey KT8 9EL UK Tel: +44 20 8481 7634 Web: www.ipranet.org CERP: STUDENTS (European Association of Public Relations Students) C/o Gentsesteenweg 443, bus 4 1080 Brussels Belgium Tel. +32 414 0414 ICCO ** International Communications Consultancy Organisation Willow House Willow Place London SW1P 1JH UK...


PR và một góc nhìn.

"Nhiều người cho rằng PR đơn giản chỉ là xuất hiện trên các phương tiện truyền thông". Hoạt động PR không đơn giản chỉ là việc đưa thông tin lên các phương tiện truyền thông càng nhiều càng tốt. Đến thời điểm này, PR không còn là khái niệm mới với nhiều người. Một số doanh nghiệp đã xác định PR là công cụ cực kỳ


Năm vấn đề khó truyền thông xã hội có thể giải quyết

Luôn nằm ở vị trí dẫn đầu của tin tức mới nhất về truyền thông xã hội? Kết hợp 5 chiếc máy tính khác nhau để cần thiết cho việc bạn quản lý cuộc sống cuộc mình theo cách trực tuyến? Tìm kiếm những người bạn trực tuyến trên thế giới thực để bạn có thể cùng đi uống bia? Với quá nhiều giải pháp hiện hữu, tất cả những vấn đề vẫn chưa được giải quyết đều đáng chú ý hơn. Đây là năm trong các vấn đề khó khăn nhất mà các phương tiện xã hội và ứng...


Nguyên lý vận hành của quảng cáo

Quảng cáo trước tiên là một hình thức truyền thông. Quảng cáo là một sự đối thoại giữa người cung cấp và người tiêu dùng về một sản phẩm nhất định nào đó. Quảng cáo thu hút sự chú ý của người xem, cung cấp thông tin và hàm chứa một số giá trị về giải trí, và nhằm mục đích tạo ra một sự phản hồi nào đó từ phía người tiêu dùng, chẳng hạn như hành động mua sản phẩm. Nhằm đạt được hiệu quả cao, quảng cáo cần được xây dựng với những tình tiết cụ thể...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

7 bước pr hoàn hảo
 • 14/09/2010
 • 20.222
 • 356
Quảng cáo hay quảng bá?
 • 18/08/2010
 • 27.326
 • 223

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu