Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về dự án và quản trị dự án

"Bài giảng Chương 1: Tổng quan về dự án và quản trị dự án" có nội dung trình bày về đặc trưng của dự án, vai trò của quản trị dự án, bản chất của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

I Project Managemen Lifecycle

Once the objective and scope are decided, it is necessary to determine what activities are required to be carried out to meet the objective. The dependencies between these activities can then be determined, which in turn allows resources and timescales to be estimated. This needs to be done for the whole project (project plan), and then in more detail for the next stage of the project (stage plan). This step is concerned with the overall project. The project schedule is not intended to direct resources to specific activities on certain dates. The ideal situation is to have a proven process on which to base the...


Giáo trình về quản lý dự án - Chương 2

Quản lý Phạm vi Dự án Mục đích. Hiểu được tầm quan trọng của QL Phạm vi. Hiểu được Qui trình QL Phạm vi. Mô tả sự hỗ trợ của phần mềm trong quản lý phạm vi dự án 2.1. QL Phạm vi là gì ? • Phạm vi (Scope) là một Danh sách tất cả những gì Dự án phải làm (và cũng có thể là một danh sách tất cả những điều mà dự án không phải làm). Dự án phải có một phạm vi được viết ra rõ ràng, nếu không Dự án sẽ không bao giờ kết...


Project Management Handbook Version 1.1 - July 2006

On schemes involving different types of engineering, design may be let out in separate ‘packages’ to different specialist consultants. For instance the design of an industrial estate may be packaged into – roads and drainage; water supply and sewerage; power supplies, and landscaping. For large schemes the promoter may appoint an overall consultant with wide experience to co-ordinate the inputs of the specialist design consultants. Some elements of design may be left for the construction contractor or his sub-contractors to undertake, such as the design of heating and ventilating systems, or the cladding for a building. Specialist suppliers may need to design their product or services to...


Lý thuyết kinh tế (Tiếng Nga)

экономическая теория : Введение в экономический анализ / Bạn nào muốn tìm hiểu kinh tế bằng tiếng nga thì xem ở đây nhé ! ^_^


Mẫu văn bản và hợp đồng

Tham khảo tài liệu 'mẫu văn bản và hợp đồng', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NGÃI (RUDEP) - GIAI ĐOẠN 2

Phối hợp với Chính quyền tỉnh đưa ra các cơ chế thí điểm tại các xã RUDEP nhằm thúc đẩy các đơn vị cung cấp dịch vụ công và tư (về kỹ thuật, thương mại, tiếp thị và tài chính) hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của người dân đã được trao quyền để có thể đưa đến hiệu quả là cải thiện sinh kế và thu nhập.


Quản lý dự án công trình xây dựng part 10

Tham khảo tài liệu 'quản lý dự án công trình xây dựng part 10', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình về quản lý dự án - Chương 1

Giới thiệu Tổng quan về Quản lý Dự Án Mục đích. • Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. • Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. • Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. • Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. • Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và • Phần mềm phục vụ quản lý dự án...


CHƯƠNG 5 THIẾT LẬP DỰ ÁN TRÊN NỀN SIMATIC PCS 7

CHƯƠNG 5 THIẾT LẬP DỰ ÁN TRÊN NỀN SIMATIC PCS 7 5.1 Các bước cơ bản để thiết lập một dự án: 5.1.1 Giai đoạn lập kế hoạch: Xây dựng các biến dựa vào sự liệt kê các biến và mô tả đầy đủ các quá trình (lập kế hoạch khả thi, số lượng PLC, Trạm vận hành, các thành phần khác) Tính chọn số lượng I/O và kiểu module Ấn định các kênh tín hiệu và đặt tên tượng trưng cho chúng Lập bảng kế hoạch đi dây giữa sensors/actualtors và các trạm PLC Lựa chọn và quyết định kiểu mạng và cấu trúc...


Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng dự án: Khu nghỉ dưỡng spa - Tắm bùn khoáng

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Thuyết minh báo cáo đầu tư xây dựng dự án: Khu nghỉ dưỡng spa - Tắm bùn khoáng sau đây. Mục đích của dự án nhằm xây dựng khu khu du lịch spa-tắm bùn khoáng thiên nhiên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến dự án trên.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

A Guide to the Project Management
  • 29/09/2012
  • 40.632
  • 498

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu