Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài 1: Tài chính công

Quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền kinh tế: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài 1: Tài chính công Bài 1: Tài chính công tài chính công, tài khóa, thị trường tài chính, tài chính tiền tệ, tài liệu tài chính, chuyên ngành tài chính, giáo trình tài chính
4.7 5 2382
 • 5 - Rất hữu ích 1.556

 • 4 - Tốt 826

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: Tổng quan chung về Tài chính công Tài chính công là gì? Vai trò chính phủ và tài chính công Bài 2: Hệ thống ngân sách nhà nước Nội dung thu chi Phân cấp quản lý Quy trình NSNN Cân đối ngân sách Bài 3: Hệ thống thuế nhà nước Khái quát chung hệ thống thuế Quản lý các loại thuế (10) Bài 1- Tài chính công 1
 2. TÀI CHÍNH CÔNG LÀ GÌ? Khu vực công? Cơ quan hành chính + Dịch vụ hành chính công + Lệ phí Đơn vị sự nghiệp (có thu, ko thu) + hàng hoá công cộng + Phí Doanh nghiệp nhà nước (lợi nhuận, phi lợi nhuận) Tổ chức, thể chế khác… Tài chính: Quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền kinh tế: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình Tài chính công? Bài 1- Tài chính công 2
 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp phân tích thực chứng: Phân tích thực chứng (positive analysis) là một phương pháp phân tích khoa học nhằm tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa các biến số kinh tế. Phương pháp phân tích chuẩn tắc: Phân tích chuẩn tắc (normative analysis) là phương pháp phân tích dựa trên những nhận định chủ quan cơ bản về điều gì đáng có hoặc cần phải làm để đạt được kết quả mong muốn. Bài 1- Tài chính công 3
 4. KHÓ KHĂN KHI PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG  Không thấy hết tác động của chính sách tài chính công  Bất đồng quan điểm giá trị  Sự khác biệt về hành vi kinh tế và mô hình kinh tế. Bài 1- Tài chính công 4
 5. VAI TRÒ CHÍNH PHỦ - VAI TRÒ CHI TIÊU CÔNG Chính phủ - Quyền lực tuyệt đối - Thuế  Vai trò truyền thống  Vai trò mở rộng (p/diện kinh tế) Thay đổi theo mô hình kinh tế nhằm Điều tiết - Ổn định- Phát triển Bài 1- Tài chính công 5
 6. Chính phủ? Tổ chức được thiết lập để thực thi những quyền lực nhất định, điều tiết hành vi của các tổ chức cá nhân sống trong xã hội, nhằm phục vụ lợi ích chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung cáp những hàng hoá dịch vụ thiết yếu mà xã hội có nhu cầu. Bài 1- Tài chính công 6
 7. Chính phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế Thị Trường Cá nhân đầu ra Thuế T.Thu Chính phủ Thuế G.Thu Thị trường D/nghiệp Đầu vào Bài 1- Tài chính công 7
 8. CƠ SỞ KHÁCH QUAN CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ Kinh tế học phúc lợi: là một nhánh của lý thuyết kinh tế quan tâm đến sự mong muốn của xã hội đối với các trạng thái kinh tế khác nhau Hiệu quả Pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt hiệu quả pareto nếu như không có cách nào phân bổ lại các nguồn lực để làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt hai đến bất kỳ ai khác. (Hoàn thiện Pareto) Điều kiện biên đạt hiệu quả Pareto MB = MC hoặc MSB = MSC Bài 1- Tài chính công 8
 9. Điều kiện đạt hiệu quả Pareto Sản xuất – Phân phối - Hỗn hợp Sản xuất: MRTS(klX) = MRTS(klY) =Pl/Pk Tiêu dùng: MRS(xyA) = MRS(xyB) =Px/Py Hỗn hợp (Sản xuất-tiêu dùng) MRTxy = MRS(xyA) = MRS(xyB) = Px/Py Bài 1- Tài chính công 9
 10. Các thất bại của nền kinh tế và sự can thiệp của chính phủ Ngoại ứng Hàng hoá công cộng Thông tin không đối xứng Bất ổn kinh tế Phân phối lại thu nhập… Độc quyền Các nguyên nhân làm thất bại chính sách công (Thiếu thông tin, bộ máy quan liêu, không kiểm soát được phản ứng của cá nhân, do yếu tố chính trị gây ra) Bài 1- Tài chính công 10
 11. Độc quyền-Độc quyền nhà nước-Định giá hai phần Nguyên nhân Chính phủ nhượng quyền Chế độ bản quyền Sở hữu nguồn lực đặc biệt Giảm chi phí khi sản xuất lớn Tổn thất Lợi nhuận độc quyền Giải pháp Luật chống độc quyền Đánh thuế, phạt… Độc quyền nhà nước Bài 1- Tài chính công 11
 12. Độc quyền tự nhiên – Ngành dịch vụ công cộng Khái niệm: Là tình trạng trong đó các yếu tố hàm chứa trong quá trình sản xuất cho phép doanh nghiệp có thể giảm liên tục chi phí sản xuất khi quy mô sản xuất mở rộng, do đó dẫn đến cách tổ chức sản xuất hiệu quả nhất là thông qua một hãng duy nhất. Độc quyền chưa bị điều tiết Chiến lược điều tiết độc quyền của chính phủ - Định giá bằng chi phí trung bình - Định giá hai phần + Phần 1 = Chi phí cố định bình quân + Phần 2 = MC Liên hệ thực tế : Điện, nước, bưu chính Bài 1- Tài chính công 12
 13. Ngoại ứng Khái niệm Phân loại (tích cực, tiêu cực) Đặc điểm - Do sản xuất và tiêu dùng gây ra - Ai gây ra tác hại hay chịu tác hại mang tính tương đối - Ngoại ứng tích cực, tiêu cực mang tính tương đối - Tất cả đều phi hiệu quả Bài 1- Tài chính công 13
 14. Ngoại Ứng Tiêu cực Chi phí lợi ích của ngoại ứng tích cực - MSB=MB - MSC>MC (MSC=MC+MEC) - Qo>Q* Giải pháp - Hợp nhất (sáp nhập): Đinh lý Coase - Dùng dư luận xã hội - Đánh thuế (Thuế Pigou) - Hạn mức xả thải (H/mức gây ngoại ứng) Bài 1- Tài chính công 14
 15. Ngoại ứng tích cực Chi phí lợi ích của ngoại ứng tích cực - MSC=MC - MSB>MB (MSB=MB+MEB) - Qo
 16. Hàng hoá công cộng Khái niệm: Những loại hàng hoá không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng, việc một cá nhân này đang hưởng thụ lợi ích do hàng hoá đó tạo ra không ngăn cản những người khác cùng đồng thời hưởng thụ lợi ích của nó. Hàng hoá công cộng thuần tuý - Không có tính cạnh tranh - Không có tính loại trừ Hàng hoá công cộng ko thuần tuý + HHCC có tính giới hạn + HHCC có thể định giá Hàng hoá cá nhân? Bài 1- Tài chính công 16
 17. Chí phí lợi ích HHCC thuần tuý – HHCC có thể định giá HHCC thuần tuý HHCC có thể định giá MSC cố định (trong giới hạn) MSC = ∑MCi MSB = ∑MBi MSB = ∑(MBi+MEBi) MC = 0 Bài 1- Tài chính công 17
 18. HHCC có tính giới hạn -Chi phí lợi ích MSB=∑MBi MSB=∑MBi MSC cố định MSC tăng MC =0 MC>0 - Đồ thị Bài 1- Tài chính công 18
 19. Thu phí HHCC QttQ* thu phí - Thu phí không xảy ra tắc nghẽn tại P* (Qtt=Q*) - Thu phí đạt hiệu quả tối ưu: thu tại Po =MB=MC Qtt>Q* Không thu phí- Gây tổn thất =Tam giác EoAQm Bài 1- Tài chính công 19
 20. Thông tin không đối xứng Khái niệm: Là tình trạng thiếu thông tin của người mua hoặc người bán về đặc tính của sản phẩm. Kết quả của hiện tượng thiếu thông tin: là lựa chọn ngược Bài 1- Tài chính công 20

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Tiền tệ ngân hàng - Chương 1

NSNN là hệ thống quan hệ kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của xh để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nn nhằm thực hiện các chức năng của nn


Quá trình hình thành giáo trình quản lý nguồn vốn và vốn chủ sở hữu của ngân hàng p6

Bên cho thuê và bên đi thuê ký hợp đồng thuê mua (2) Bên cho thuê và nhà cung cấp ký hợp đồng mua tài sản (3) Bên cho thuê và người cho vay ký hợp đồng tín dụng. (4) Bên đi thuê và nhà cung cấp ký các hợp đồng phụ như: vận hành, bảo dưỡng, thiết bị… (5) Nhà cung cấp lập thủ tục chuyển giao quyền sở hữu cho bên cho thuê. (6) Nhà cung cấp chuyển tài sản cho bên đi thuê (7) Bên cho thuê thanh toán tiền mua tài sản cho nhà cung cấp....


CFA Level I - Study Session 6

Tham khảo tài liệu 'cfa level i - study session 6', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nominal rigidities and the real effects of monetary policy in a structural var model

The paper proposes an empirical VAR for the UK open economy in order to measure the effects of monetary policy shocks from 1981 to 2003. The identification of the VAR structure is based on short-run restrictions that are consistent with the general implications of a New Keynesian model. The identification scheme used in the paper is successful in identifying monetary policy shocks and solving the puzzles and anomalies regarding the effects of monetary policy shocks. The estimated dynamic impulse responses and the forecast error variance decompositions show a consistency with the New Keynesian approach and other available theories.


Africa’s Silk Road China and india’s new eConomiC Frontier

The Group net interest margin at 2.2 per cent was marginally down from 2.3 per cent in 2009, reflecting the continuing low margins on liability products and also some pressure on asset margins in the latter half of 2010 as competition intensified. Non-interest income grew marginally by $65 million to $7,608 million but experienced a significant shift in mix. Net fees and commissions income...


Quản trị công ty trong tái cấu trúc ngân hàng

Bài viết Quản trị công ty trong tái cấu trúc ngân hàng trình bày về kinh nghiệm và thông lệ quốc tế về QTTC trong ngân hàng trên thế giới; thực trạng QTTC tại Việt Nam và trong lĩnh vực ngân hàng; đề xuất những kiến nghị để quản trị ngân hàng tốt hơn.


QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG part 5

- Giảm nghĩa vụ nộp thuế của ngân hàng: Chứng khoán có loại phải nộp thuế và có loại không phải nộp thuế. Do đó, đây là khoản đầu tư bù trừ thu nhập chịu thuế do các khoản tín dụng. - Tạo ra tuyến phòng thủ cho ngân hàng: Nhằm ngăn ngừa những thiệt hại mà có thể là hậu quả của lãi suất thay đổi trên thị trường. - Đem lại tính năng động cho danh mục tài sản


Các phương thức thanh toán quốc tế - Hoàng Đức Vinh

Tài liệu "Các phương thức thanh toán quốc tế" trình bày nội dung khái quát về các phương thức thanh toán quốc tế như phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức thanh toán nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ,... nhằm giúp các bạn tiện lợi trong việc tìm hiểu về lĩnh vực ngân hàng tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu nội dung chi tiết.


Giáo trình phân tích cấu tạo nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán trực tuyến trên paynet p8

Một vài chương trình hay, chẳng hạn như gói sản phẩm của Luckman có thể giúp bạn vượt qua các bước cài đặt bằng các giai đoạn dễ dàng. Phần cứng kết nối với ISP. Bạn có thể chỉ làm việc với modem tốc độ cao của nhà cung cấp ISP, nhưng với các website nhỏ, ít người xem thì phần cứng kết nối vẫn có tác dụng. Nếu như bạn đi chọn modem, máy chủ của ISP sẽ tự động gọi tới số của bạn, vì vậy bạn sẽ cần một đường dây điện thoại chuyên biệt nữa. Những...


Bài giảng: Bảo hiểm tai nạn con người

Bào giảng: Bảo hiểm tai nạn con người nhằm trình bày tổng quan về bảo hiểm tai nạn con người, vị trí bảo hiểm tai nạn con người trong hệ thống bảo hiểm thương mại Việt Nam 2, các loại hình bảo hiểm tai nạn con người chủ yếu, đặc điểm bảo hiểm tai nạn con người. Cùng tham khảo để biết đầy đủ thông tin về loại bảo hiểm này nhé.


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phân tích phương án
 • 29/07/2013
 • 74.857
 • 789
Bài giảng Tiền tệ ngân hàng
 • 05/12/2012
 • 15.046
 • 482

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu