Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài 1: Tài chính công

Quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền kinh tế: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài 1: Tài chính công Bài 1: Tài chính công tài chính công, tài khóa, thị trường tài chính, tài chính tiền tệ, tài liệu tài chính, chuyên ngành tài chính, giáo trình tài chính
4.7 5 2382
 • 5 - Rất hữu ích 1.556

 • 4 - Tốt 826

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: Tổng quan chung về Tài chính công Tài chính công là gì? Vai trò chính phủ và tài chính công Bài 2: Hệ thống ngân sách nhà nước Nội dung thu chi Phân cấp quản lý Quy trình NSNN Cân đối ngân sách Bài 3: Hệ thống thuế nhà nước Khái quát chung hệ thống thuế Quản lý các loại thuế (10) Bài 1- Tài chính công 1
 2. TÀI CHÍNH CÔNG LÀ GÌ? Khu vực công? Cơ quan hành chính + Dịch vụ hành chính công + Lệ phí Đơn vị sự nghiệp (có thu, ko thu) + hàng hoá công cộng + Phí Doanh nghiệp nhà nước (lợi nhuận, phi lợi nhuận) Tổ chức, thể chế khác… Tài chính: Quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền kinh tế: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình Tài chính công? Bài 1- Tài chính công 2
 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp phân tích thực chứng: Phân tích thực chứng (positive analysis) là một phương pháp phân tích khoa học nhằm tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa các biến số kinh tế. Phương pháp phân tích chuẩn tắc: Phân tích chuẩn tắc (normative analysis) là phương pháp phân tích dựa trên những nhận định chủ quan cơ bản về điều gì đáng có hoặc cần phải làm để đạt được kết quả mong muốn. Bài 1- Tài chính công 3
 4. KHÓ KHĂN KHI PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG  Không thấy hết tác động của chính sách tài chính công  Bất đồng quan điểm giá trị  Sự khác biệt về hành vi kinh tế và mô hình kinh tế. Bài 1- Tài chính công 4
 5. VAI TRÒ CHÍNH PHỦ - VAI TRÒ CHI TIÊU CÔNG Chính phủ - Quyền lực tuyệt đối - Thuế  Vai trò truyền thống  Vai trò mở rộng (p/diện kinh tế) Thay đổi theo mô hình kinh tế nhằm Điều tiết - Ổn định- Phát triển Bài 1- Tài chính công 5
 6. Chính phủ? Tổ chức được thiết lập để thực thi những quyền lực nhất định, điều tiết hành vi của các tổ chức cá nhân sống trong xã hội, nhằm phục vụ lợi ích chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung cáp những hàng hoá dịch vụ thiết yếu mà xã hội có nhu cầu. Bài 1- Tài chính công 6
 7. Chính phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế Thị Trường Cá nhân đầu ra Thuế T.Thu Chính phủ Thuế G.Thu Thị trường D/nghiệp Đầu vào Bài 1- Tài chính công 7
 8. CƠ SỞ KHÁCH QUAN CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ Kinh tế học phúc lợi: là một nhánh của lý thuyết kinh tế quan tâm đến sự mong muốn của xã hội đối với các trạng thái kinh tế khác nhau Hiệu quả Pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt hiệu quả pareto nếu như không có cách nào phân bổ lại các nguồn lực để làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt hai đến bất kỳ ai khác. (Hoàn thiện Pareto) Điều kiện biên đạt hiệu quả Pareto MB = MC hoặc MSB = MSC Bài 1- Tài chính công 8
 9. Điều kiện đạt hiệu quả Pareto Sản xuất – Phân phối - Hỗn hợp Sản xuất: MRTS(klX) = MRTS(klY) =Pl/Pk Tiêu dùng: MRS(xyA) = MRS(xyB) =Px/Py Hỗn hợp (Sản xuất-tiêu dùng) MRTxy = MRS(xyA) = MRS(xyB) = Px/Py Bài 1- Tài chính công 9
 10. Các thất bại của nền kinh tế và sự can thiệp của chính phủ Ngoại ứng Hàng hoá công cộng Thông tin không đối xứng Bất ổn kinh tế Phân phối lại thu nhập… Độc quyền Các nguyên nhân làm thất bại chính sách công (Thiếu thông tin, bộ máy quan liêu, không kiểm soát được phản ứng của cá nhân, do yếu tố chính trị gây ra) Bài 1- Tài chính công 10
 11. Độc quyền-Độc quyền nhà nước-Định giá hai phần Nguyên nhân Chính phủ nhượng quyền Chế độ bản quyền Sở hữu nguồn lực đặc biệt Giảm chi phí khi sản xuất lớn Tổn thất Lợi nhuận độc quyền Giải pháp Luật chống độc quyền Đánh thuế, phạt… Độc quyền nhà nước Bài 1- Tài chính công 11
 12. Độc quyền tự nhiên – Ngành dịch vụ công cộng Khái niệm: Là tình trạng trong đó các yếu tố hàm chứa trong quá trình sản xuất cho phép doanh nghiệp có thể giảm liên tục chi phí sản xuất khi quy mô sản xuất mở rộng, do đó dẫn đến cách tổ chức sản xuất hiệu quả nhất là thông qua một hãng duy nhất. Độc quyền chưa bị điều tiết Chiến lược điều tiết độc quyền của chính phủ - Định giá bằng chi phí trung bình - Định giá hai phần + Phần 1 = Chi phí cố định bình quân + Phần 2 = MC Liên hệ thực tế : Điện, nước, bưu chính Bài 1- Tài chính công 12
 13. Ngoại ứng Khái niệm Phân loại (tích cực, tiêu cực) Đặc điểm - Do sản xuất và tiêu dùng gây ra - Ai gây ra tác hại hay chịu tác hại mang tính tương đối - Ngoại ứng tích cực, tiêu cực mang tính tương đối - Tất cả đều phi hiệu quả Bài 1- Tài chính công 13
 14. Ngoại Ứng Tiêu cực Chi phí lợi ích của ngoại ứng tích cực - MSB=MB - MSC>MC (MSC=MC+MEC) - Qo>Q* Giải pháp - Hợp nhất (sáp nhập): Đinh lý Coase - Dùng dư luận xã hội - Đánh thuế (Thuế Pigou) - Hạn mức xả thải (H/mức gây ngoại ứng) Bài 1- Tài chính công 14
 15. Ngoại ứng tích cực Chi phí lợi ích của ngoại ứng tích cực - MSC=MC - MSB>MB (MSB=MB+MEB) - Qo
 16. Hàng hoá công cộng Khái niệm: Những loại hàng hoá không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng, việc một cá nhân này đang hưởng thụ lợi ích do hàng hoá đó tạo ra không ngăn cản những người khác cùng đồng thời hưởng thụ lợi ích của nó. Hàng hoá công cộng thuần tuý - Không có tính cạnh tranh - Không có tính loại trừ Hàng hoá công cộng ko thuần tuý + HHCC có tính giới hạn + HHCC có thể định giá Hàng hoá cá nhân? Bài 1- Tài chính công 16
 17. Chí phí lợi ích HHCC thuần tuý – HHCC có thể định giá HHCC thuần tuý HHCC có thể định giá MSC cố định (trong giới hạn) MSC = ∑MCi MSB = ∑MBi MSB = ∑(MBi+MEBi) MC = 0 Bài 1- Tài chính công 17
 18. HHCC có tính giới hạn -Chi phí lợi ích MSB=∑MBi MSB=∑MBi MSC cố định MSC tăng MC =0 MC>0 - Đồ thị Bài 1- Tài chính công 18
 19. Thu phí HHCC QttQ* thu phí - Thu phí không xảy ra tắc nghẽn tại P* (Qtt=Q*) - Thu phí đạt hiệu quả tối ưu: thu tại Po =MB=MC Qtt>Q* Không thu phí- Gây tổn thất =Tam giác EoAQm Bài 1- Tài chính công 19
 20. Thông tin không đối xứng Khái niệm: Là tình trạng thiếu thông tin của người mua hoặc người bán về đặc tính của sản phẩm. Kết quả của hiện tượng thiếu thông tin: là lựa chọn ngược Bài 1- Tài chính công 20

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Tài chính tiền tệ dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức đã học.


Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ hút khách

Con số này cũng chứng tỏ nhu cầu chuyển tiền liên ngân hàng của người dân đang hứa hẹn là phân khúc dịch vụ được quan tâm. Thời gian qua, nhiều ngân hàng đã liên tục tung ra thị trường một loạt dịch vụ thuận tiện từ SMS Banking, Internet Banking đến cả Mobile Banking. Tuy nhiên, một dịch vụ hết sức căn bản là chuyển tiền liên ngân hàng truyền thống lại chưa có nhiều sự tiến triển rõ rệt ngoài việc các ngân hàng mở rộng kênh chuyển tiền lên kênh Internet Banking. Để nhận được tiền, người nhận vẫn có...


Complying with the Global Investment Performance Standards

Performance measurement is an important concept for anyone managing or investing institutional assets. Complying with the Global Investment Performance Standards (GIPS®) provides individuals and firms with two things: (1) guidance for the investment firm in achieving compliance with the Global Investment Performance Standards—the GIPS standards—and (2) detailed explanations of the rationale and methodology behind the numbers.


Bài giảng Định giá tài chính trung gian - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

 Bài giảng Định giá tài chính trung gian do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, phân loại định chế tài chính trung gian, vai trò của các định chế tài chính trung gian, các loại hình tổ chức tài chính trung gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Financial development and economic growth

Levine explains what the financial system does and how it affects, and is affected by, economic growth. Theory suggests that financial instruments, markets, and institutions arise to mitigate the effects of information and transaction costs. A growing literature shows that differences in how well financial systems reduce information and transaction costs influence savings rates, investment decisions, technological innovation, and long-run growth rates. A less developed theoretical literature shows how changes in economic activity can influence financial systems. Without minimizing the role of institutions, Levine advocates a functional approach to understanding the role of financial systems in economic growth. This approach...


Campaign money and public finance_6

Tham khảo tài liệu 'campaign money and public finance_6', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thuê tài chính, kênh tín dụng hữu hiệu cho doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu 'thuê tài chính, kênh tín dụng hữu hiệu cho doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


INTEL L IGENCE AND U.S. FOREIGN POLICY

March 29, 1973, found me aboard a C-141 transport plane, along with fi fty other U.S. servicemen, returning to the United States after duty in Vietnam. The fl ight was the last in the withdrawal of U.S. military forces under the terms of the peace agreement that the United States and North Vietnam had reached in Paris two months earlier (not to be confused with the much more hazardous and chaotic exodus of the few remaining Americans when the agreement broke down and Communist forces overran South Vietnam in April 1975)....


Chương 1 : Phân tích tín dụng và cho vay - CĐ Tài chính Ngân Hàng Qui Nhơn

Phân tích tín dụng và cho vay sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực sau: - Các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hoạt động tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. - Các quy trình công nghệ, kỹ thuật phân tích tín dụng - Kỹ thuật cho vay một số loại hình tài trợ chuyên biệt.


Quản trị ngân hàng_ Chương 2

Nhiều ngân hàng sẽ phải quản trị và chấp nhận rủi ro cao để có thể đạt được lợi nhuận hợp lý. Điều quan trọng một ngân hàng có thể đo lường rủi ro để thực hiện lợi nhuận khả quan hơn trong kỳ tới với những thách thức của các nhân tố bên ngoài và sự điều chỉnh các luật lệ. Hoạt động của một ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến giá trịï của nó trên thị trường, năng lực của nó sẽ thôn tính ngân hàng khác hoặc là bị thôn tính với giá tốt, và năng lực...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cẩm nang tín dụng VCB 4
 • 24/10/2011
 • 70.947
 • 553
The internal audit function in banks
 • 19/01/2013
 • 84.074
 • 516

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu