Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Appointment Activity Record

This form is to be used for teaching and research staff, executive officers, directors of various teaching, research, and library units, and curators. Please attach this form to a copy of the corresponding Job Requisition Printer Friendly and Goals web pages. After obtaining the appropriate approvals, submit it to Human Resource Records and Information Services along with the Instructional Hiring materials. After obtaining approvals, Flint and Dearborn units submit their materials to their regional HR office. Details of the selected candidate's appointment should be provided on the Appointment Request Form......Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Appointment Activity Record Appointment Activity Record kinh doanh, quản trị, quản lý
4.3 5 3283
 • 5 - Rất hữu ích 1.143

 • 4 - Tốt 2.140

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. The University of Michigan Appointment Activity Record Job Requisition Number This form is to be used for teaching and research staff, executive officers, directors of various teaching, research, and library units, and curators. Please attach this form to a copy of the corresponding Job Requisition Printer Friendly and Goals web pages. After obtaining the appropriate approvals, submit it to Human Resource Records and Information Services along with the Instructional Hiring materials. After obtaining approvals, Flint and Dearborn units submit their materials to their regional HR office. Details of the selected candidate's appointment should be provided on the Appointment Request Form (#36400). Please provide the following information for the selected candidate and any candidates that were seriously considered but not selected for the position. Please list the selected candidate first in the list. Name of Selected Candi dat e Ethnicit y Gender Comments (If any candidate differs from the selected one in N ame of Serio usl y Co nsid ere d bu t No t Ca ndid ate ethnicity and/or gender, explain why he/she was not Se lec ted Can dida te E thni city Gende r Ou tco me Comment s selected. Attach additional pages if needed.) Summary of all candidates (including the selected candidate). Ethnicity Candidate # of American Outcome Gender # of Black # of Asian Indian # of Hispanic # of White # of Other Male Selected Female Unknown Male Seriously Considered Female Unknown Male Rejected Offer Female Unknown Male Not Interviewed Female Unknown Male Not Qualified Female Unknown Number on Search Committee (if applicable): Minority Non-Minority Male Female Scope of Search: Local State National Name of Chairperson of Search Committee (if applicable) Signature of Person Responsible for Placement Decision Date Signature of Unit HR Manager or Affirmative Action Coordinator Date Form 39906 Revised 07/01 To order this form, call (734) 764-9250 or visit http://www.umich.edu/~hraa/hrris/forms.html
 2. Appointment Activity Record Instructions for the Person Responsible for the Placement Decision THE FOLLOWING DEFINITIONS ARE TO BE USED: Candidate: Any person expressing an interest in a position. (If a department will consider only those who have submitted formal written applications or bid forms, this should be communicated to any person making an oral or written inquiry, and be applied consistently.) Seriously Considered Candidate: Any qualified candidate who, upon review of the applications, resumes, and any other requested material, appears to be among those best qualified for the position. (Usually all of these will be interviewed, unless they are unavailable. If a large number of persons apply, a department might use a system of screening interviews for a sizable number of qualified candidates, selecting a smaller number for a second interview, and thus "seriously consider" only those in the latter group. The prevailing principle should be consistency in considering the qualifications of all candidates.) Qualified Candidate: Any candidate who meets the minimum qualifications for the position. Not Qualified Candidate: Any candidate who does not meet the minimum qualifications for the position. (If a candidate is minimally qualified but does not have some of the "desired qualifications" while others do, that candidate should not be counted as not qualified.) COMPLETING THE APPOINTMENT ACTIVITY RECORD 1. Job Requisition Number: Enter the Job Requisition number for the position. 2. Names of Candidates Seriously Considered: List the names and other requested information for all seriously considered candidates (see definition of seriously considered candidate above). If any differs from the selected candidate in ethnicity and/or gender, explain why he/she was not selected. List the selected candidate first in the list. In this section, Ethnicity = Black, Asian, American Indian, Hispanic, White, or Other and Candidate Outcome = Seriously Considered or Rejected Offer. 3. Summary of All Candidates Including the Selected Candidate: Record the number of all candidates. Count each person only once. Selected: Only the one candidate selected for the position should be logged in this category. Qualified, Seriously Considered: Count those you listed by name as seriously considered but not selected, except those who rejected an offer or withdrew. Occasionally an unqualified candidate may have been listed. This box includes only those qualified. Qualified, Not Interviewed:Count all other qualifed candidates except those who rejected an offer or withdrew (see definition of qualified candidate above). Not Qualified: Count all candidates who did not meet the minimum qualifications (see definition of not qualified candidate above). Qualified, Rejected Offer: Count all candidates to whom a job offer was made, but who rejected the position. These should have been among those listed by name as seriously considered. 4. Search Committee: If there was a search committee appointed, enter the composition of the committee and the name of the chairperson. 5. Scope of Search: Indicate whether the search was on a local, state, or national level. 6. Sign and date the form. 7. Attach documentation of advertising and recruiting efforts. DISTRIBUTION Ÿ Maintain one copy within the department. Ÿ Forward one copy to the Dean/Director. Ÿ Forward original form to HR Records and Information Services or the appropriate regional HR office. PLEASE REMEMBER: Ÿ No offer is to be made without the consensus of the unit's Human Resources/Affirmative Action Coordinator (Academic procedure). Ÿ The count of candidates as recorded in the summary will total all candidates.

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Lecture Principles of management: Chapter 9 - Charles W.L. Hill, Steven McShane

Chapter 9 - Control systems. In this chapter, the learning objectives are: Discuss the attributes of a typical organizational control system; describe the different kinds of controls that are used in organizations; explain how different controls should be matched to the strategy and structure of an organization; outline the features of the balance score card approach to control metrics, and explain why it is useful; discuss informal or backchannel control methods.


The Jack Welch Lexicon of Leadership phần 10

và nhân viên của công ty không phù hợp vào một trong các vòng tròn biết rằng GE tương lai của họ đã được hạn chế tốt nhất. Tất cả các công ty bên ngoài vòng tròn sẽ được cố định, đóng cửa, hoặc bán. Ba Circles chiến lược quan trọng bởi vì nó đã tập trung vào một công ty cần một trọng tâm chiến lược.


Wedding funeral sick birth's regulation - Quy chế hiếu hỷ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Wedding funeral sick birth's regulation - Quy chế hiếu hỷ" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Nội dung tài liệu gồm 10 điều quy định về chế độ hiếu hỷ, hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Xây dựng thương hiệu theo ý khách hàng

Khái niệm xây dựng thương hiệu theo ý khách hàng – một khái niệm khách hàng giúp chúng ta tạo nên – không có gì là mới mẻ.


the beginner s guide to real estate investing phần 10

Bên ngoài của tòa nhà. Bây giờ, chuyển sự chú ý của bạn để bên ngoài của tòa nhà riêng của mình. Việc xây dựng phải tín hiệu cho người thuê nhà tiềm năng mà bạn chăm sóc tốt của tài sản của bạn. Sơn nơi cần thiết hoặc mong muốn. Sửa chữa thối gỗ.


Định giá thương hiệu, tài sản vô hình-khoa học hay nghệ thuật...

Định giá thương hiệu, tài sản vô hình-khoa học hay nghệ thuật... Trong thời gian qua, ở Việt Nam có nhiều tranh luận về giá trị của thương hiệu, tài sản vô hình. Vấn đề trên trở nên đặc biệt quan trọng khi công ty tư nhân hoặc doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn trong danh sách VNR500 tiến hành cổ phần hóa hay khi một công ty trách nhiệm hữu hạn muốn thu hút sự tham gia của thành viên mới.


Basic Mathematics for Economists phần 7

Để dẫn xuất một phần thứ hai được tìm thấy bởi sự khác biệt đầu tiên để dẫn xuất một phần của một hàm. Khi một hàm có hai biến độc lập sẽ có bốn thứ hai để dẫn xuất một phần. Lấy ví dụ, chức năng sản xuất trong đó C là chi tiêu của người tiêu dùng, YD là thu nhập dùng một lần


HÀNH TRÌNH THAY ĐỔI CỦA DOANH NGHIỆP

Xã hội phát triển, môi trường thay đổi nhanh hơn, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao hơn, đa dạng hơn, cạnh tranh mỗi ngày một quyết liệt hơn, áp lực của nhà đầu tư ngày một nhiều... Kinh doanh chỉ có một con đường duy nhất: "tiến về phía trước"


Lecture Basic statistics for business & economics (8/e): Chapter 10 – Lind, Marchal, Wathen

Chapter 10 - One-sample tests of hypothesis. In this chapter you will be able to: Define a hypothesis, explain the five-step hypothesis-testing procedure, define type i and type ii errors, define the term test statistic and explain how it is used, distinguish between a one-tailed and a two-tailed hypothesis,...


Sự tham lam (Bài 5/5)

Ai nói rằng yêu thích một thứ là nhất định phải có được nó. Có những lúc, một vài người vì muốn có được thứ mà mình yêu quý đã suy nghĩ không ngừng, tốn bao tâm trí, có những kẻ thậm chí không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đi đến cuối cùng. Sự tham lam (Bài 5/5) Bài 5: Bỏ qua là một đức tính tốt đẹp Cũng có thể anh ta đạt được điều mà mình hằng mong muốn nhưng trong quá trình anh ta đeo đuổi thì những thứ anh ta mất đi cũng không...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ngày của 1000000
 • 15/08/2011
 • 27.981
 • 680
Black Women in Sport Foundation
 • 29/12/2012
 • 53.100
 • 407
Chuyện những doanh nghiệp
 • 04/04/2013
 • 31.899
 • 728

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu