Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Âm luật vô tình

Phần lớn mọi người đều không biết mình đang phạm phải nghiệp "Tà dâm". Cuốn ebook này sẽ giúp mọi người nhận ra và sám hối để tránh tạo nghiệp cực nặng trong cõi nhân gian...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P4

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P4 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Công văn số: 8074/VPCP-KTN ngày 06/10/2015

Công văn số: 8074/VPCP-KTN ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ V/v báo cáo về Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII gửi tới Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếp theo văn bản số 7761/VPCP-V.III. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P37

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P37 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số: 02/2016/TT-BNV

"Thông tư số: 02/2016/TT-BNV" hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2011 ở địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND

"Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nghị định số: 111/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;...


Quyết định số 163/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P17

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P17 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Trung tâm thị trấn Mađaguôi - huyện Đạ Huoai. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 13/2017/TT-BTNMT
 • 03/11/2017
 • 60.309
 • 697
Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 46.795
 • 301
Quyết định số 6062/QĐ-BYT
 • 23/08/2018
 • 92.258
 • 550
Quyết định số 676/QĐ-BCT
 • 15/12/2017
 • 85.865
 • 445

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu