Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Advisory circular

This advisory circular (AC) provides information about the requirements of T itle 14, Code of Federal Regulations (14 CFR) part 2 1, Certification Procedures for Products, Articles, and Parts for quality systems for the manufacture of composite structures. These structures involve fiber-reinforced materials; for example, carbon (graphite) , boron, aramid (Kevlar) and glass reinforced polymeric materials,... Invite you to consult the documentationĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu số S12-H

Mẫu số S12-H về sổ tiền gửi


MẪU TÌNH HÌNH CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu tình hình cấp phép hoạt động bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BIỂU MẪU"BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN"

BIỂU MẪU"BẢN THÔNG TIN ỨNG VIÊN"


Mẫu CV tiếng Nhật: Pham Phu Trang

Mẫu CV tiếng Nhật: Pham Phu Trang nhằm giúp bạn có một bản CV hoàn chỉnh về tiếng Nhật, tham khảo biểu mẫu để không còn phải sợ hãi khi viết CV bằng tiếng Nhật nữa nhé. Hy vọng các bạn sẽ có được một bản CV gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.


Bản mô tả công việc Kế toán công nợ

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán công nợ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CÁCH ĐẶT MÃ HIỆU LÔ GIỐNG

PHỤ LỤC 14 CÁCH ĐẶT MÃ HIỆU LÔ GIỐNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 79 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Mẫu bảng kê nộp thuế

Tài liệu tham khảo bảng kê nộp thuế; Mẫu số: 01/BKNT Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Người nộp thuế :.......................................................................................... Mã số thuế : ........................... Địa chỉ : ......................... ..... .................. ................................. Huyện..................... Tỉnh ......................... Phần dành cho người nộp thay : Người nộp thay: .......................................................................................... . Mã số thuế :........................ Địa chỉ :.... ........................................... ................................... Huyện....................... Tỉnh ....................... Đề nghị KBNN (NH) (1) .................................. trích TK số .................................. hoặc chuyển tiền mặt Để nộp vào NSNN  (hoặc) TK tạm thu số...


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGH

MẪU BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật

Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
  • 20/07/2009
  • 56.787
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu