Tìm kiếm tài liệu miễn phí

150 Harmonic maps, conservation laws and moving frames Second edition

The contemplation of the atlas of an airline company always offers us something puzzling: the trajectories of the airplanes look curved, which goes against our basic intuition, according to which the shortest path is a straight line. One of the reasons for this paradox is nothing but a simple geometrical fact: on the one hand our earth is round and on the other hand the shortest path on a sphere is an arc of great circle: a curve whose projection on a geographical map rarely coincides with a straight line. Actually, choosing the trajectories of airplanes is a simple illustration of a classical variational problem in differential geometry: finding...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


150 Harmonic maps, conservation laws and moving frames Second edition 150 Harmonic maps, conservation laws and moving frames Second edition harmonic maps, exotic function, homogeneous spaces, Harmonic maps, Weakly Noether
4.4 5 1795
  • 5 - Rất hữu ích 716

  • 4 - Tốt 1.079

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997.


Câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông - Nguyễn đình Sắc - 4

Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ? 1- "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ; 2- "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. Đáp án: 2. "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. Câu Hỏi 2 Khái niệm "Công trình đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ?


Sở hữu trí tuệ, những vấn đề đặt ra và bài học cho Việt Nam

Bài viết Sở hữu trí tuệ, những vấn đề đặt ra và bài học cho Việt Nam nêu lên các dạng tài sản trí tuệ; những vấn dề đặt ra trong quá trình bảo vệ tài sản trí tuệ; một số bài học sinh nghiệm. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.


Quyền sở hữu trí tuệ - THÔNG ĐIỆP CỦA THÀNH LONG: HÀNG GIẢ LỢI BẤT CẬP HẠI

Làm hàng giả là một nghề có tốc độ tăng trưởng mạnh, với thị phần toàn cầu đạt 500 tỉ đô-la. Những nguồn tin của ngành công nghiệp ước tính việc sản xuất hàng giả trên toàn thế giới trong 10 năm qua đã tăng 1700%. Nhưng khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất trong tốc độ tăng trưởng này lại không phải là con số mà là sự đa dạng của các ngành vốn đã trở thành điểm nóng đối với hàng giả. ...


Bài giảng Luật Hình sự: Bài 9 - ThS. Vũ Thị Thúy

Bài giảng Luật Hình sự: Bài 9 - Các giai đoạn thực hiện tội phạm có nội dung trình bày về khái niệm, chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt, tội phạm hoàn thành, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, nhận định và các bài tập tình huống.


THE INFLUENCE OF AMERICAN THEORIES OF JUDICIAL REVIEW ON NORDIC CONSTITUTIONAL LAW

This book is based on my doctoral thesis from the University of Virginia in 2004. Such work cannot be completed without considerable assistance from others. My greatest debt of gratitude is to my thesis adviser, Barry Cushman, for his advice, patience and generosity. I also benefited from advice and comments from his colleagues John C. Harrison and A. E. Dick Howard. I am profoundly grateful to them all.


Loại bỏ luật thừa

b. Kiểm tra mâu thuẫn và vòng lặp suy diễn Thêm luật (1) A, F ® ù E vào CSTT luật R Kiểm tra mâu thuẫn: (A, F)+ R’ = {A, F, E, H, C, B} có chứa E. Vậy thêm A, F ® ùE vào tập R sẽ nảy sinh mâu thuẫn luật. (R’ là R thêm luật (1)) Kiểm tra vòng lặp suy diễn: không nảy sinh vòng lặp suy diễn khi thêm A, F ® ùE vào tập R (tính (VP(ri)+ R’ )) Thêm luật (2) F ® A vào CSTT luật R Kiểm tra mâu thuẫn: (F)+ R’ = {F, …} không chứa ùA. Vậy không thể nảy sinh...


Tổ chức lại giải thể doanh nghiệp - TS Châu Quốc An

Tổ chức lại giải thể doanh nghiệp của thạc sĩ Châu Quốc An trình bày về các hoạt động tổ chức công ty như chua doanh nghiệp, tách doanh nghiệp, hợp nhất và sát nhập doanh nghiệp.


THE IRAQ WAR AND INTERNATIONAL LAW

The decision by the US and UK governments to use military force against Iraq in 2003 and the subsequent occupation and administration of that State have brought into sharp focus fundamental fault lines in international law. The deci- sion to invade, the conduct of the war and occupation, and the mechanisms used to administer the country all challenge the international legal community, placing it at a crossroads. When can the use of force be justified? What are the limits of military operations? What strength does international criminal law possess in the face of such interventions? How effective is the international regime...


Đề cương môn học Pháp luật về kinh doanh bất động sản (chương trình trình độ đại học) - Ngành đào tạo: luật

Nội dung của tài liệu trình bày về tên học phần, số tín chỉ của học phần, trình độ đào tạo, phân bổ thời gian đào tạo, mục đích, yêu cầu đào tạo, đánh giá kết quả học tập và nội dung chi tiết của học phần.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu